Wat is pasen en wat is de betekenis van pasen

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

In dit artikel lees je alles over Pasen, je leert wat de betekenis van Pasen is voor Christenen en wanneer het wordt gevierd. Welke gebruiken zijn er omtrent Pasen en wat is de Paasplicht. 

Tags/labels: RobsBijzondereDagen, RobsPaastijd

Wat is Pasen081d54bb6ab5a40a1dc69b2abc8ea1f4.jpg

Pasen is het belangrijkste Christelijke feest. Pasen is de dag waarop de Christenen vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan, drie dagen nadat hij is gekruisigd op goede vrijdag. Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw. Deze vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op Stille zaterdag.

De dood van Jezus aan het kruis.

In de evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes kunnen we lezen dat dat Jezus werd gekruisigd, begraven in een soort van grot en vervolgens opstond uit de dood.

14a6a39489b0ce5122e67daec6ffcd0d_medium.Volgens deze overlevering werd Jezus aan een houten kruis genageld . Om hem te vernederen wordt er een bordje met de tekst “Dit is de Koning der Joden” om zijn nek gehangen. Na zijn dood wordt Jezus in linnen gewikkeld en in een graftombe gezet van Jozef van Arimathea. De toegang wordt afgesloten met een zware steen en verzegeld.

Jezus had eerder aangegeven te zullen herrijzen met de allegorische zin  “Ik kan deze Tempel Gods afbreken en in drie dagen weer opbouwen”. De derde dag verschijnt Jezus aan een aantal mensen en het graf blijkt leeg.

Het doel van de dood van Jezus en de betekenis van Pasen

Jezus is volgens Christenen niet zomaar gestorven. Zijn kruisiging en zijn lijden hadden als doel de mensheid te verzoenen met God de vader door de zonden der mensheid weg te nemen. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het Christelijke geloof.

Waarom wisselt de datum van Pasen steeds

Pasen heeft een sterke link met het Joods lentefeest: de Pesach waarmee de Joden de uittocht uit Egypte en de bevrijding uit de slavernij vieren. Pasen werd oorspronkelijk op dezelfde dag als de Pesach gevierd maar tijdens het Eerste Concilie van Nicea in het jaar 325 is besloten Pasen op een andere dag te vieren namelijk op de zondag na de eerste volle maan in de lente.

Lente valt meestal op 21 maart maar ook regelmatig op 20 maart. Voor de berekening van Pasen gaan we echter uit van 21 maart. Paaszondag valt volgens de regels van de Westerse kerk altijd in de periode tussen 22 maart en 25 april.

De Paasplicht

In de periode van Paaszondag tot aan Hemelvaart, een periode van 40 dagen, geldt de Paasplicht:

Zon- en feestdag zult gij eren.

Op boet- en vrijdag het vlees ontberen.

Houd de vasten ongeschonden.

Biecht minstens eens per jaar uw zonden,

En nut rond Pasen 't Brood des Heren

Onderdeel van de Paasplicht is om in de periode tussen Palmzondag en Pinksteren tenminste één keer te bichten. Ook moeten men op zondagen en verplichte feestdagen naar de kerk gaan en de heilige communie tot zich nemen. Verder dient men te vasten en op vrijdagen geen vlees te eten.

Wat is de betekenis van goede vrijdag

Goede vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. Christenen herdenken dan de kruisiging van Jezus. Dit zou plaats hebben gevonden op de heuvel Golgotha nabij Jeruzalem. Op goede vrijdag herdenken de Christenen de verlossing van de zonde.

3a8e6f85f594b63e1295e06ef37fb71c.jpg

Wat is de betekenis van stille zaterdag

De dag na Goede vrijdag is de dag dat Jezus dood in het graf ligt, heet Sabbatum Sanctum of stille zaterdag. In afwachting van de herrijzenis van Jezus Christus worden de kerkklokken niet geluid.

Pasen en de traditie van het Paasvuur

In bepaalde delen van Europa wordt op eerste of tweede Paasdag een Paasvuur ontstoken. Hiervoor wordt lang van te voren al vuur verzameld. Omdat het Paasvuur van heidens origine is heeft de kerk gepoogd dit ritueel te verbieden en te vervangen door het aansteken van de Paaskaars tijdens de Paaswake, in de nacht van Stille Zaterdag op Pasen.

De viering van Pasen en de traditie van de Paaseieren

In de loop der jaren is Pasen in Nederland en België een feest geworden wat ook door niet-christenen wordt gevierd. De eerste Paasdag vier je met een grote Paasbrunch of Paaslunch en de tweede Paasdag is traditioneel een dag waarop gewinkeld wordt. De meubelboulevards zijn afgeladen vol.

df47d70b4912a444723ac51e2fd039f8_medium.

Bij het Paasontbijt worden Paaseieren gegeten. De symboliek van paaseieren is die van nieuw leven. Christenenv ieren met het ei het wonder van de opstandig uit de dood van Jezus. Uit ogenschijnlijk dode eieren worden kuikentjes geboren. Heel vroeger werden eieren uit steen en hout gebruikt. Later kwamen vogeleieren in zwang en de laatste jaren worden er met Pasen ook chocolade eieren gegeven. In een aantal landen waaronder Nederland kent met de traditie van de paashaas die de eieren verstopt.

Traditie en historie van de Paashaas

In de Westerse wereld kennen we de traditie van de Paashaas. De Paashaas wordt meestal afgebeeld als een aangeklede haas die een mandje draagt met gekleurde eieren. De Paashaas brengt ’s nachts de paaseieren en verstopt die in de tuin. De kinderen gaan de paaseitjes vervolgens zoeken en verzamelen, alvorens ze op te eten bij het Paasontbijt.7dc461bfd729c378fff98cccdb938f64.jpg

De traditie van de Paashaas werd voor eerst in de zeventiende eeuw beschreven als zijnde een gebruikt uit de Franse Alsace. Over de oorspong zijn een aantal theorieën. Een daarvan is dat de Paashaas net als eieren een vruchtbaarheidssymbool is. Een andere theorie verwijst naar het feit dat men vroeger dacht dat hazen hermafrodiet waren en zich konden voortplanten zonder hun maagdelijkheid te verliezen.

Pasen

Pasen is een belangrijke Christelijke feestdag die steeds meer een seculier karakter krijgt. Het is echter goed om te weten waar het gebruik vandaan komt.

45501a275a69b960a05495f845c407b5_medium.

14/01/2016 16:30

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert