Wat is aswoensdag en wat betekent de vastentijd van 40 dagen voor pasen

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

In dit artikel lees je alles over de betekenis en de fascinerende geschiedenis van Aswoensdag en het gebruik en herkomst van de veertig (40!) dagen vasten.

Tags/labels: RobsBijzondereDagen, RobsPaastijd, Vasten, Aswoensdag

Wat is Aswoensdag

Aswoensdag is de woensdag na Carnaval. Het is de eerste dag van de lente volgens de westelijke christelijke kalender en valt precies 46 dagen vóór Pasen. De naam Aswoensdag is afgeleid van het gebruik om een askruisje op het voorhoofd van gelovigen te plaatsen dor de priester. Hij gebruikt hierbij de woorden “Memento, homo, quod pulvis es, et in pulverem reverteris” ofwel “Bedenk, mens, dat je van stof bent gemaakt en dat je tot stof zult wederkeren”.

Het as is afkomstig van verbrande palmtakken of buxustakken die het jaar daarvoor werden gebruikt voor de viering van Palmpasen, vermengd met wat olijfolie voor de hechting op het voorhoofd. Het as herinnert de gelovigen aan hun eigen sterfelijkheid en is teven een uiting van boetvaardigheid jegens hun god. Aswoensdag wordt door katholieken gevierd, door Orthodoxe christenen maar ook door sommige protestante groeperingen.

Voor katholieken is Aswoensdag conform het kerkelijk wetboek een verplichte vastendag. Zij mogen dan slechts één volledige maaltijd tot zich nemen en geen vlees eten.

Wanneer is het Aswoensdag?

f7bde39fae08100093f862a9225e1c5d_medium.

De dag dat Aswoensdag wordt gevierd wordt bepaald door de dag waarop volgens de Gregoriaanse kalender Pasen wordt gevierd. Lees hiervoor het artikel: Hoe bepalen we datum waarop het Pasen is.

Nadat de datum voor Pasen is bepaald, worden daar 46 dagen vanaf getrokken en zo verkrijgen we de datum voor Aswoendag . Dit maakt dat Aswoensdag altijd op of na 4 februari valt en nooit later dan 10 maart.

Herkomst van de Aswoensdag

In het begin van de middeleeuwen werd bij zondaars as over het voorhoofd gestrooid als start van de boetetijd. Later werd dit een algemeen gebruik voor alle gelovigen omdat men er vanuit ging dat iedereen wel eens zondigde. In de Bijbel komen we tal van verwijzingen tegen van boetelingen die as over hun voorhoofd strooien. As heeft van oudsher ook een relatie met rouwen en verdriet en het gebruik van as over het hoofd strooien stond in Bijbelse tijden dan ook voor spijt over de zonden die men had begaan en fouten die men gemaakt had.

Betekenis van de tijd van 40 dagen vasten62d8305562bca2a41d22d121e540fb6f.jpg

Aswoensdag is het begin van de 40 dagen durende vastentijd. De vastentijd eindigt op Paaszaterdag of stille zaterdag, de dag na goede vrijdag. Vanaf Aswoensdag zijn er precies 40 vastendagen. De zondagen tellen in de katholieke kerk namelijk niet mee, dan wordt er niet gevast. Andere benamingen voor vastentijd zijn veertigdagentijd of quadragesima.

Hoewel de vastenperiode in totaal 46 dagen duurt wordt er dus 40 dagen gevast. Op Aswoensdag en de vrijdagen in de vastentijd mogen gelovigen van 14 jaar en ouder geen vlees eten. Gedurende de 40 vastendagen eten gelovigen maar één volledige maaltijd per dag. Ook moet men zich zoveel mogelijk matigen in de geneugten des levens zoals bijvoorbeeld roken en drinken. Men noemt dit onthouding. Waar men in de eerste eeuwen van de kerk alleen na zonsondergang mocht eten, werd dit in later eeuwen omgezet naar de middag. Het geld dat in de vastentijd wordt uitgespaard kan aan de armen of behoeftigen worden gegeven. Ook mogen gelovigen in plaats van vasten vrijwilligerswerk doen of andere vormen van vroomheid ten toon spreiden.

De zes zondagen die in de vastentijd vallen, hebben elk een specifieke naam:

  • 1e zondag: Invocabit ofwel “Roept hij Mij aan”0c09763eaf07d9fcc2cdec536cd75d54.jpg
  • 2ezondag: Reminiscere ofwel “Gedenk uw barmhartigheden”
  • 3e zondag: Oculi ofwel “ogen”
  • 4e zondag: Laetare ofwel “Verheug U”, ook wel halfvasten genoemd
  • 5e zondag: Judica ofwel “Verschaf mij recht”
  • 6e zondag: Palmzondag, viering blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem

Voor gelovigen is de betekenis van de vastentijd een bezinning op wat heet Christendom en het geloof voor hen betekent.

Waarom duurt de vastentijd veertig dagen

Oorspronkelijk was de vastentijd 43 dagen lang en dat komt overeen met de tijd dat Jezus zich volgens de schriften in de woestijn ophield met bidden en vasten. Later is dit door de kerk omgezet in 40 dagen vasten. Dat komt overeen met de 40 dagen boetedoening en vasten door Mozes als gevolg van het maken van het gouden kalf. In het oude en nieuwe testament komt 40 regelmatig terug als zijnde een belangrijk getal.

14/01/2016 16:28

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert