Homeopathie in het kort: theorie en praktijk

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

d84e0d50770a10141407ecdfc6955685_1404135Homeopathie, bekend geworden door de praktijk en geschriften van Samuel Hahnemann (1755-1843, zie foto onderaan), zijn leerlingen en navolgers, wordt getypeerd als een natuurlijke geneeskundige therapie en is gebaseerd op vooral plantaardige geneesmiddelen.  

Linksboven: Aconitum napellus of monnikskap.

Homeopathie is holistisch in aanleg. Dat wil zeggen dat bij natuurlijke geneesmethoden de mens als geheel wordt beschouwd en er niet alleen naar zijn of haar klachten en symptomen wordt gekeken.

Hippocrates zei het al!

Hippocrates, de Griekse wijsgeer en arts, maakte ongeveer 300 jaar voor Christus al het onderscheid tussen twee manieren van genezen, namelijk:

  1. Contraria Contrariis Curentur: het genezen van klachten van de zieke door eraan tegengestelde  behandelwijzen/geneesmiddelen (symptoombestrijding, vooral toegepast door de allopathie of reguliere geneeskunde)
  2. Similia Similibus Curentur: het genezen van de ziektetoestand door een geringe dosis van geneesmiddelen, die onverdund gelijksoortige verschijnselen teweegbrengen als de ziekte zelf (natuurlijke geneeskunde, waaronder met name homeopathie).

Zelfherstellend vermogen van de mens

In de natuurlijke geneeskunde wordt ziekte gezien als een verstoring van het normale functioneren van het lichaam (en de geest). Deze verstoring uit zich vervolgens door middel van klachten of aandoeningen in de lichaamscellen en -weefsels.

05e961a9769d34bb44ea28b30678c5a2_1404136De levenskracht, ook wel het zelfherstellend vermogen of dynamos genoemd, zorgt ervoor dat het lichaam of organisme bij een gezond mens in evenwicht en harmonie blijft ('een gezonde geest in een gezond lichaam'). Iemand, die ziek wordt, zal dan ook uit evenwicht en in disharmonie zijn, oftewel een ontregelde inwendige dynamos hebben. Een geneesmethode of geneesmiddel zou daarom zoveel mogelijk moeten zijn gericht op het herstel hiervan. Een natuurlijke, holistische geneeswijze kan daarnaast ook gebruik maken van:

  • Leefstijl: een goed levensritme, voldoende lichaamsbeweging, voldoende rust en ontspanning
  • Gezond voedingspatroon, eventueel met orthomoleculaire suppletie (extra vitaminen en mineralen)
  • Behandeling door middel van homeopathische of fytotherapeutische geneesmiddelen
  • Uitwendige behandelingen: acupunctuur, hydrotherapie, voetzoolreflexologie, fysiotherapie, diverse massagetechnieken enz. enz. enz.

Als voorbeeld: bij gebruik van een passend homeopathisch geneesmiddel komt de genezing van het lichaam op gang, omdat de vrijgekomen energie uit dat geneesmiddel het lichaam aanzet tot zelfgenezing.

Drie hoofdprincipes van de homeopathie

Door jarenlange studie, onderzoeken en praktijkervaring kwam Hahnemann tot een aantal hoofdprincipes, waarop de feitelijke beoefening van de homeopathie rust:

Similia Similibus Curentur – het gelijke met het gelijkende genezen

Een stof die onverdund ziekteverschijnselen bij gezonde mensen veroorzaakt, zal met dezelfde, maar verdunde  (gepotentieerde)  stof in een niet giftige hoeveelheid dezelfde ziekteverschijnselen bij zieke mensen genezen.

31117b7b013adf34089fc8503e550d5e_1404135Een duidelijk voorbeeld hiervan is de brandnetel (Urtica urens). De brandnetel veroorzaakt branderige plekken en blaarvorming bij huidcontact, door de brandhaartjes op het blad. Urtica urens wordt als homeopathisch geneesmiddel (trapsgewijs verdund en geschud) toegepast bij dezelfde soort (branderige of blaarvormende) huidaandoeningen en werkt nu genezend.

Potentiëren en dynamiseren

In de homeopathie worden de uit planten, mineralen of dierlijke producten verkregen stoffen/geneesmiddelen trapsgewijs verdund (potentiëren) en geschud (dynamiseren). Hierdoor komen bepaalde energetische krachten uit de basisstof vrij, die een helende werking hebben. Zou het bepaalde middel dus onverdund worden toegepast, dan zal een verergering van de klacht of aandoening optreden. Door het trapsgewijs verdunnen en schudden wordt een geringere dosis van de basisstof met een krachtigere ('wakkergeschudde') werking verkregen die juist heilzaam en helend blijkt te zijn.

Geneesmiddelenproef  7f5335f0594feae632c17f0612f57825_1404136

De uitwerking van (nieuwe) geneesmiddelen moet altijd eerst op gezonde mensen worden onderzocht. Zo'n geneesmiddelenproef kan dus vele verschillende veranderingen aangeven, zoals bijvoorbeeld in de lichamelijke of geestelijke gesteldheid, slaapstoornissen, spijsverteringsproblemen, eet- en drinkpatronen enz. enz. enz. Hahnemann voerde deze geneesmiddelenproeven vaak op zichzelf uit en noteerde nauwlettend alle reacties op het bepaalde middel. Daarna nam hij een kleine dosis van hetzelfde middel in verdunde en geschudde vorm en 'genas' op deze manier weer van de vervelende reacties.

Homeopathische behandeling en volgorde van klachten

In zijn Organon der Heilkunst legde Hahnemann een aantal basisgedachten vast:

  • Er bestaan in feite geen ziekten, maar alleen zieken, te weten zieke mensen.
  • Zowel het menselijk lichaam als een ziekte zijn in staat zelf te herstellen oftewel: ze zijn dynamisch. Een geneesmiddel moet daarom ook dynamisch zijn, wil het zijn werking goed kunnen doen.
  • Een zieke heeft steeds maar één bepaald geneesmiddel nodig tijdens een bepaald stadium van zijn of haar ziekte.

03acef0d0fc790dd5c6e5c6fed915afe_1404135Vooral de laatstgenoemde stelling vergt veel kennis van zowel het ziektebeeld als van de vele homeopathische geneesmiddelen. Immers, wat als een zieke diverse aandoeningen heeft, die tegelijkertijd klachten geven? Welke klacht krijgt dan voorrang, welke behandel je het eerst of juist het laatst?

Links: Constantine Hering.

Een leerling van Hahnemann, de Amerikaanse arts Constantine Hering (1800-1880), deed veel onderzoek bij patiënten in zijn praktijk en slaagde er uiteindelijk in een goede volgorde van behandeling bij chronische klachten vast te stellen. Deze volgorde wordt nog steeds door homeopathische artsen wereldwijd gevolgd.

Van vitale naar minder vitale lichaamsdelen

Dat wil zeggen: eerst behandeling van de vitale organen, zoals hersenen, hart, lever, longen, nieren of spieren en daarna pas van de huid.

Van binnen naar buiten

In letterlijke zin: eerst behandeling van (inwendige) astma en dan van (uitwendig) eczeem, eerst de longen en dan de huid. In figuurlijke zin: eerst psychische klachten en dan de lichamelijke klachten.

15e61a4a7ea71513fa5858e91ec53dc9_1404135Van boven naar beneden  en van voor naar achter

Bijvoorbeeld: bij een huidaandoening starten bij het hoofd en verder behandelen naar de tenen. Idem van de voorkant van het lichaam naar de achterkant.

Chronologisch in omgekeerde volgorde van verschijning (van de klachten)

De laatst verschenen klachten worden het eerst behandeld.

Vormen homeopathische geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen zijn er in verschillende soorten en vooral in verschillende potenties, welke meestal het best door een homeopathisch arts of deskundige kunnen worden voorgeschreven. De meest voorkomende vormen van homeopathische geneesmiddelen zijn:

Tabletten

Voor inwendig gebruik. Tabletten bestaan behalve uit het homeopathische middel ook voor een gedeelte uit hulpstoffen (vaak is dit lactose of melksuiker).

8341fdd001fa2c10544535d628d3caab_1404135Korrels (globuli)

Voor inwendig gebruik. Korrels bevatten naast het homeopathische middel meestal rietsuiker. De korrels zijn echter heel klein en de hoeveelheid rietsuiker is dan ook miniem.

Druppels (dilutie)

Voor inwendig gebruik. Druppels bevatten doorgaans ongeveer 50% alcohol. Bij enkele, meestal lage potenties kan het alcoholgehalte variëren tussen 30 en 90 %. Dosering bestaat over het algemeen hooguit uit 30 druppels per keer, waardoor dit percentrage meestal geen problemen zal opleveren.

Zalven, gels en tincturen

91bb1ebe799965102bc38ab49f96f0d4_1404136Deze worden veelal uitsluitend uitwendig gebruikt (in kompressen of verbanden). Zalven bevatten meestal een gedeelte vet en zijn bij uitstek geschikt bij bepaalde huidaandoeningen. Gels worden gemaakt op waterbasis en trekken daardoor sneller in de huis. Tincturen bestaan uit de eerste potentie van een homeopathisch middel. Meestal worden ze direct of eventueel verdund met water op de huid, in het oor, op een wrat e.d. aangebracht.

 

Oxalis.

© 2014, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

4bd77ad455d90b2b6e9db69bf8ff0fa1_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Samuel-Hahnemann-en-de-homeopathie

Fytotherapie-en-homeopathie-overeenkomsten-en-verschillen

Homeopathie-de-verschillende-soorten-geneesmiddelen

Homeopathie-de-verschillende-stromingen-binnen-de-leer

Homeopathie-nosoden-isopathie-organotherapie-lithotherapie-biochemie-en-oligo-elementen

Of zie verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

13/01/2016 07:48

Reacties (2) 

1
13/01/2016 08:02
Komt nog heel wat bij kijken, bij deze geneeswijze.
1
13/01/2016 07:56
Goed artikel, duidelijk uitgelegd.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert