Vluchtelingen: van cover-up naar damage control.

Door Zevenblad gepubliceerd in Nieuws en politiek

..........60a4d72d884919dc77f33a9a5bb0328f_medium.
Europa is in beroering. Door de recente wandaden van groepen vluchtelingen die misbruik van de gastvrijheid van veel Europese landen maken dreigt de stemming aan de basis om te slaan. Een nachtmerrie voor de regeringen die mensen uit andere culturen té ruimhartig binnengelaten hebben, zonder de schapen van de bokken te scheiden. De vrees van 'rijke' landen om wereldwijd als egoïstisch en onmenselijk bestempeld te worden is zo groot dat men gaandeweg de barre realiteit uit het oog verloren is.
De bittere waarheid, dat niet alle vluchtelingen onschuldige slachtoffers zijn die bescherming en vriendschap verdienen begint langzaam door te dringen, nu de ene beerput na de andere opengaat. De veelgeprezen welkomstcultuur verliest in rap tempo terrein en maakt plaats voor breed gedragen protesten tegen 'nieuwkomers' in het algemeen en tegen moslims in het bijzonder.
Wat is er aan de hand?
In hun ijver om medemenselijkheid en naastenliefde te demonstreren hebben regeringsleiders en grote groepen burgers vluchtelingen met open armen ontvangen, ongeacht hun cultuur en achtergrond. Vooral de Duitsers waren een lichtend voorbeeld voor hun mede-Europeanen, en het heeft niet veel gescheeld of Angela Merkel had de Nobelprijs voor de vrede in de wacht gesleept.
Landen als Hongarije en Polen, die hun bedenkingen tegen de ongelimiteerde opvang van vluchtelingen uit andere culturen té openlijk ventileerden werden in het verdomhoekje gezet. Totdat... enkele van oudsher als gastvrij bekend staande landen zoals Zweden, Denemarken en Noorwegen hun grenzen sloten en zeiden: genoeg is genoeg.

Het waren enerzijds de grote aantallen vluchtelingen die met de bestaande structuren niet meer opgevangen konden worden, maar anderzijds ook de slechte ervaringen die men inmiddels met eerder binnengelaten migranten gemaakt had. Dit laatste werd echter nooit als reden genoemd om nieuwe vluchtelingen te weren.

Het werd zelfs angstvallig verzwegen. Er mochten niet eens statistieken bijgehouden worden die een indicatie voor het gedrag van bepaalde groepen migranten konden geven. Iedereen die een waarschuwend geluid liet horen werd als rechts, xenofoob, onmenselijk of zelfs als nazi in de hoek gezet.

De eerste concessie die aan het morrende 'eigen volk' gedaan werd was de toezegging dat middelen die voor de sociale woningbouw bestemd waren niet met voorrang aan goedkope woningen voor asielzoekers besteed zouden worden, maar in evenredigheid ook aan de huisvesting van ingezetenen die te krap of te duur woonden en al jarenlang op een wachtlijst stonden. Één huis voor een vreemdeling met een verblijfsstatus, dan ook één voor de eigen woningzoekenden. Dat voorkwam heel wat scheve ogen.

De brave pastoorsdochter Angela Merkel heeft natuurlijk nooit bedacht dat er in Aleppo, Damaskus en elders in de Arabische wereld de nodige civiele gevangenissen opgedoekt of liever voor politieke gevangenen gebruikt werden, en dat de voormalige bewoners inmiddels de kans gegrepen hadden om - in het geheel niet gehinderd door een strafblad of een opsporingsbevel - in de EU als vluchteling uit oorlogsgebieden nieuwe kansen te benutten. Een overvloed aan 'rijke' mensen, minder politie en veel lichtere straffen, daarbij ook nog gratis advokaten en tolken, en een gevangenisregime waarvan iemand uit de slums van Arabische steden alleen maar kon dromen.

Ze heeft ook niet bedacht dat juist de zelfkant van de orientaalse maatschappijen, van straatschoffies tot draaideurcriminelen, de kans om elders ter wereld toegang tot de sociale vetpotten te krijgen met beide handen aan zou grijpen. Illegale immigranten uit Noordafrikaanse landen zoals Marokko, Algerije, Tunesië en Egypte sloten zich bij de vluchtelingen aan, zonder of met valse papieren.

Alle mensen zijn immers gelijk, in elk geval gelijkwaardig, en verdienen respect en bescherming: een misvatting die je vooral in christelijke landen tegenkomt. Een 'gast' val je bovendien ook niet lastig met kritische vragen over zijn verleden.

Nu zijn wij inmiddels één Nieuwjaarsnacht verder en hebben de barre werkelijkheid onder ogen moeten zien. Wij hebben in de EU niet slechts notoire criminelen binnengelaten die door de autoriteiten zorgvuldig voor het publieke oog verborgen werden gehouden, maar ook mensen met een heel andere seksuele moraal. Wat vanaf het begin achterdocht had moeten wekken - de grote groepen alleen reizende jonge mannen - blijkt nu een brute bedreiging voor vrouwen te zijn. Wie nu nog ontkent dat velen van hen lak aan onze regels hebben is ziende blind.

Zo langzamerhand wordt nu in heel Europa het zwijgen verbroken. Van Zweden tot Oostenrijk geeft men schoorvoetend toe dat groepen vluchtelingen zich op grote schaal aan vrouwen, jonge meisjes en zelfs aan kinderen vergrepen hebben toen ze de kans kregen. Tot dusver kwamen slechts enkele incidenten in de publiciteit die men met veel moeite probeerde af te zwakken of zelfs goed te praten: de vervelende gebeurtenissen in opvangcentra, waar christelijke mede-vluchtelingen en vrouwelijke vrijwilligers het slachtoffer van werden, maar ook incidenten op straat, soms op klaarlichte dag.

Men verklaarde een en ander met de stress en de traumata die deze zielige mannen hadden doorstaan. Wie vlucht er nu als hij geen vreselijke dingen heeft  meegemaakt? Verhalen genoeg om de menslievende Europeanen de stuipen mee op het lijf te jagen: of ze allemaal waar zijn zal nooit helemaal uitgezocht kunnen worden. Vast staat in elk geval dat sommige van deze horrorstories voor geld verhandeld worden.
Natuurlijk zijn er mensen bij die een afschuwelijk lot ontvlucht zijn, maar die zou ik persoonlijk eerder bij de christelijke en andere minderheden vermoeden. Niet bij moslims, en dan al helemaal niet bij alleenstaande jonge mannen.

Ik zou ook niet alle verhalen geloven dat ze hun vrouw en kinderen achter hebben moeten laten: de meeste moslims trouwen pas als ze economisch zelfstandig zijn en een gezin kunnen onderhouden. Tot die tijd moeten ze het hebben van prostitutie en seksueel geweld (net als in India trouwens, waar verkrachtingen aan de orde van de dag zijn). In hun cultuur en in de milieus waaruit ze afkomstig zijn is dat namelijk schering en inslag.
Dat is geen verontschuldiging, alleen maar een verklaring. En het was voorzienbaar, voor wie geen roze bril op had.

Na de maandenlange, soms jarenlange cover-up zijn wij nu toe aan het stadium van damage control. In sommige streken in Beieren, waar de plaatselijke overheden een dringend beroep op ruim behuisde burgers gedaan hadden om vluchtelingen - al dan niet tegen betaling - onderdak in eigen huis aan te bieden werd deze oproep ijlings weer ingeslikt. Hoe langer hoe meer doen politieambtenaren en slachtoffers hun mond open over wat er werkelijk aan de hand is. Politici wringen zich nu in allerlei potsierlijke bochten, inclusief mevrouw Merkel, om vooral niet de schijn te wekken dat men bewust feiten verzwegen of niet onder ogen gezien heeft.

 In Keulen wordt de hoofdcommissaris de laan uit gestuurd, terwijl de brave man niets anders deed als wat hem jarenlang door zijn politieke bazen ingepeperd was: nooit met de vinger naar buitenlanders wijzen. Een cultuur die zelfs bij de agent op straat verlammend werkte: zodra je jacht op migranten maakte speelde je rechtse elementen in de samenleving in de kaart. Dat ging zelfs zo ver dat men ziende blind was bij een aantal terrorismeverdachten.

Niet alle jonge mannen uit arabische landen zijn (potentiële) terroristen of misdadigers natuurlijk, maar men had er zorgvuldiger naar moeten kijken, en vooral had men het publiek eerlijk over alle incidenten moeten informeren. Waarschuwen desnoods, in plaats van alles onder het tapijt te vegen, van Zweden tot Italië. De man die hier in Nederland voor een TV-camera zei dat hij tegen de komst van 7500 asielzoekers in zijn gemeente was omdat hij twee jonge dochters heeft, en die daarvoor als onmens aan het volk getoond werd heeft nu zijn gram gehaald. Dat krijg je als de 'Gutmenschen'*) de media beheersen. Hoeveel meisjes en vrouwen uit de opvangcentra hadden dat toen al wel niet kunnen beamen? Die zelf uit angst, schaamte of onder druk gezwegen hebben zodat men de schone schijn nog even op kon houden?

Nee, mensen vanwege hun afkomst en cultuur discrimineren is één ding, maar willens en wetens de waarheid versluieren en de bevolking in onwetendheid over de risico's houden is een ander ding. Dat werkt zelfs averechts als de waarheid uiteindelijk op tafel komt. Het minste wat je als overheid behoort te doen is zorgvuldig kijken wie je binnenlaat, en ze vervolgens goed in de gaten houden.

De bepleiters van de welkomstcultuur die geen middel schuwden om hun burgers een rad voor ogen te draaien hebben de schade die nu ontstaan is geheel aan zichzelf te danken. Nu rollen ze over elkaar heen met voorstellen om wetten aan te scherpen  - die in feite alleen maar gehandhaafd hadden moeten worden. Wie vertrouwt er nu nog op dat die zonder aanzien des persoons toegepast worden?

Ik hoop dat niemand het gore lef heeft om cultuurverschillen als verontschuldigings- of zelfs als rechtvaardigingsgrond te accepteren: dan sanctioneert men namelijk barbaarse praktijken die hier niet thuis horen.

Een armlengte is gewoon niet genoeg.

In Keulen en omgeving zijn trouwens spuitbussen met pepperspray sinds dagen uitverkocht. Wat moet je ook als vrouw als je geen octopus met acht of tien armen bent?

*) Ik hoorde net in een Duits TV-commentaar dat het woord 'Gutmensch' gisteren tot woord van het jaar 2015 gekozen is. Het wordt gebruikt om naïve, goedgelovige en welwillende mensen aan te duiden.

12/01/2016 22:34

Reacties (34) 

1
16/01/2016 19:07
"De bittere waarheid, dat niet alle vluchtelingen onschuldige slachtoffers zijn die bescherming en vriendschap verdienen begint langzaam door te dringen, nu de ene beerput na de andere opengaat. De veelgeprezen welkomstcultuur verliest in rap tempo terrein en maakt plaats voor breed gedragen protesten tegen 'nieuwkomers' in het algemeen en tegen moslims in het bijzonder."
Mooi verwoord. Klopt volgens mij als een bus. Helaas slaat het protest door in het welbekende 'benoemen' en vooral ook het simplificeren van de werkelijkheid door mensen in twee groepen te verdelen: de slechte mensen (g...
1
16/01/2016 20:05
Ik kan je eenvoudig uit de droom helpen: 'Gutmenschen' bedekken alles met de mantel der liefde. Die zien in de vluchteling alleen maar de hulpbehoevende medemens. De vervelende bijkomstigheden vallen daarbij in het niet. Het woord 'geitenneuker' heb ik overigens nog nooit gebruikt.

Verder heb je een categorie die uit de gebeurtenissen politieke munt probeert te slaan. Als je het volk belazert komt er namelijk een tegenreactie en krijgen radicale elementen de wind in de rug. Die hebben een eigen agenda.

Dan heb je ook nog de realisten, een derde groep (die je 'wij' no...
1
14/01/2016 07:56
De feiten van de laatste weken herbevestigen dat:
- Dat islam en democratie onverenigbaar zijn.
- Dat de "vluchtelingen" (klucht!) niet kunnen of willen functioneren in een moderne samenleving.
-Dat religie een bron is van groot kwaad.
-Dat onze politici onbekwaam zijn en wereldvreemd.
-Dat links protesteert om te protesteren, maar iedere logica ontbreekt in hun "emotionele" (tweede klucht!) denkwijzen.
-Dat extreem rechts aan de macht zal komen en afsteven op burgeroorlog.
-Dat er een exodus is in Europa van kapitaal en hoogopgeleide mensen.
...
2
14/01/2016 00:32
Er komt steeds meer walm uit de beerput. Nu melden zich ook middenstanders te woord die vertellen dat er stelselmatig winkeldiefstallen gepleegd worden door groepjes jonge vreemdelingen, die dermate agressief worden dat men ze liever laat lopen dan de confrontatie aangaan.
De politie doet er praktisch niets aan en het verschijnt ook niet in politieberichten, al helemaal niet met daarbij de informatie dat het om migranten gaat. Dat mag niet van hun bazen, zeggen ze. In het beste geval moeten de dieven de gestolen spullen teruggeven, maar verder gebeurt er niets.
Uit een discussiepro...
2
13/01/2016 23:49
Ja..., mevrouw Merkel zal thans slecht slapen. En het wordt nog veel erger als ze niet snel met haar beleid een enorme ommezwaai maakt. En ja, je haalt met dit Europees beleid uiteraard ook de criminelen binnen. Maar, hoe filter je die er uit; dat is de hamvraag.

Goed onderbouwd artikel.
2
14/01/2016 00:47
Hoe je die er uitfiltert? Heel simpel: door ze consequent aan te houden zodra ze misdrijven plegen, ze op te sluiten en na veroordeling het land uit te zetten. Naar Turkije dan maar, want van daar uit zijn de meesten Europa binnengekomen.
Het slappe beleid in de EU heeft ertoe geleid dat ze denken onaantastbaar te zijn en zich van alles te kunnen permitteren.
1
13/01/2016 19:59
Ik word zo flauw van eigenlijk vooral de Europese bevolking .
iedereen vergeet wat Erdogan jaren terug all zei voordat dit alles aan de hand was. En iedereen vergeet dat de leider van ISIS heel duidelijk heeft gezegd dat hij pas echt zijn plan in werking stelt als wij domme Europeanen genoeg van zijn strijders heeft binnengelaten . Er zijn groepen geweest van meer als 2000 man sterk die te samen naar Europa zijn gelopen , Bestaande uit niks anders dan ISIS strijders .

Dit is inmiddels bekent de steun van Erdogan aan het moslimbroederschap is 100% zeker ... dat hij ISIS b...
1
13/01/2016 18:50
Een stevig onderbouwd artikel.
Streng doch rete-rechtvaardig.
13/01/2016 20:02
Turkije is in elk van de veldslagen van de Moslims de poort naar Europa geweest en hij functioneerd precies voor hetzelfde doel...
14/01/2016 00:05
Weet je nog wat je zei lucifall ... onder mijn artikel ... https://www.youtube.com/watch?v=0r3qvUfzOHA bekijk dit maar eens ... en ja dit is idd Alex Jones maar deze informatie komt van mensen rechtstreeks uit het staatswezen van Amerika , Iemand die orders en formulieren in kan zien zonder de toestemming te hoeven vragen. Zelfs na dit bericht laten ze Obama lekker president blijven ...

RaRa waarom moeten de wapens opeens weg uit Amerika
2
13/01/2016 18:49
Ooit was ik een Gutmensch..
Na Charlie werd het minder
Toen ik het in Keulen horen donderen was het weg..

India is m.i verhaal apart.. Los van de afgrijselijke verkrachtingen (te weinig vrouwen) worden vrouwen daar minder stelselmatig onderdrukt en kent men een zekere vorm van rechtvaardigheid.. nl. ook mannen/zonen worden uitgehuwelijkt.
Mijn schoonmoeder is uitgehuwelijkt op haar 13e.. Haar zoon (mijn partner) op zijn 18e.. Hij weigerde en wordt door familie met de nek aangekeken (muv zijn moeder en broers en zussen)

Sinds ik Gutmensch af ben, be...
1
13/01/2016 20:01
Lucifall je bent geen Nazi of racist je bent eindelijk verandert in een Realist ... en je komt dus direct achter het probleem.... De negatieve kant van de Islam kan je niet over praten of vragen over stellen want je bent direct en Racist .....

Ik wil ze graag begrijpen als ze zeggen dat het anders zit maar er is nog niet 1 geweest die het boek kan goed praten voor mij .
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert