Is barack obama een moslim? 1 van 3

Door TrainHard gepubliceerd in Nieuws en politiek

Voordat jullie aan het hele verhaal gaan twijfelen wat logischis ... bekijk dan even door wie mijn mening ondersteunt word ... hier https://www.youtube.com/watch?v=CnJCvKA-oEU 


. OBAMA IS EEN CRIMINEEL DIE ISIS STEUNT >>>aldus het Ierse Parlement, De Egyptische regering, De marine van Amerika, De oud staatsecretaris van Amerika en nog veel meer rechtbanken landen en hoog geplaatste leiders in Amerika.

barack-obama-eric-holder-gun-control-tra

In America is dit het nieuws van de dag ...

  1. Is Obama Moslim? 
  2. Is Obama wel geboren Amerikaan? (alleen een geboren Amerikaan kan president worden)
  3.  waarom kan Obama geen geboorte bewijs laten zien? 
  4. Waarom wil Obama juist nu de wapens van de burgers weg hebben?
  5. Waarom helpen we Erdogan en vallen we hem niet aan? 
  6. Is Bush verantwoordelijk voor 9/11? 
  7. ​Hoe kan het zijn dat de moslim broederschap steun krijgt van de VS?
  8. Barrack Obama steunt de extreme moslim groepen / De egyptische rechtbank levert bewijs.

​geen 1 van deze punten is nog aan bod gekomen op het Nederlandse nieuw.

Dit tot mijn verbazing, aangezien het toch behoorlijk bepalend wereldnieuws is.

Echter word hier net gedaan als in Europa en mag der eigenlijk niet over gepraat worden. Gelukkig stikt Amerika van fanatieke youtube nieuws kanalen die vrij accuraat nieuws hebben. Maar ook veel feiten die op de gewone media niet getoond worden vanwege CENSUUR... hetzelfde gebeurt hier in nederland.

U word bij deze gewaarschuwd!

er staat geen onzin in dit artikel en naar elk onderwerp is een degelijk onderzoek gedaan. Hopend,dat jullie nu allemaal echt wakker worden want de wereld heeft een heel angstaanjagend probleem. Normaal hou ik helemaal niet van complot theorieën maar, we moeten niet vergeten dat dit in de verhalen van de middeleeuwen en 2e wereld oorlog bijv. een vrij veel voorkomende zaak was. En dat er dan ook meerdere immens grote complotten zijn gesmeed. , ,,

Eerst even het woord aan een Navy Seal van het Amerikaanse leger, luister niet met je emotie maar luistere naar de feiten . en bekijk ze echt alle 2 ... dit is niet gemonteerd of bewerkt dit zijn de woorden van een man die op het front heeft gestaan en vele geheime missie's heeft uitgevoerd. Een man die meer gezien heeft als de strijders van ISIS zelf.

https://www.youtube.com/watch?v=-eMcy_AORrQ

https://www.youtube.com/watch?v=7u1cIvZsWmg

masonic_demonism1.gif?w=547

Verder word vaak vergeten dat de sekte die altijd al voor de Elite der aarde is geweest De vrije metselaars, Free masons, en door de complot fanaten illuminati genoemd. Dat van de 56 leden van ''The founding fathers of America" 44 lid waren van dit gezelschap (the free masons) . Amerika is opgericht met complot theorieën en vele mogelijke uitkomsten zijn hierop geschetst en ook reactie's op deze vele uitkomsten zijn al ver voor de tijd van vandaag op papier gezet. 

Omdat ze hier zo trots op zijn hebben ze hun oprichtingsjaar op het biljet van één dollar laten drukken. Ook via symbolen hebben ze duidelijk gemaakt dat zij voortaan de baas zijn. Zij vormen de top van de piramide en via het alziende oog zien ze toe op de naleving van de door hen misbruikte macht.

De Dollar

images?q=tbn:ANd9GcSvXJ0hufcIvKyioOZqHdC

Annuit coeptis , novus ordo seclorum 

 

Betekend :Annuit coeptis         ... betekent, De vernietiging is begonnen.

               :MDCCLXXVI              1776 oprichting van HET PLAN... 

              : novus ordo seclorum... betekent, De nieuwe wereld orde.        

image005.jpg 

Tot slot schrijven ze er, THE GREAT SEAL onder. Waren ze tot de conclusie gekomen dat ze deze geheime boodschap zo wel heel erg goed hadden verborgen, vergrendeld, verzegeld? Is dat de betekenis van de Grote Zegel? Of laten ze ons zien dat ze in staat zijn om hun echtheidszegel te drukken op algemeen gebruikt geld? Misschien wel allebei.

De Illuminati vormen de top van de huidige machtspiramide op Aarde. Er gaan geruchten dat helemaal bovenin 200 mensen de baas spelen over de andere 6,8 miljard mensen op Aarde. In de lagen onder de bovenste top, maar nadrukkelijk binnen het bovenste deel dat opzettelijk gescheiden is weergegeven van het onderste deel, horen ook tal van andere geheime genootschappen als de Bilderberg-groep en delen van de Vrijmetselaars-beweging. De leden van al deze geheime clubjes zitten op de hoogste stoelen bij (nationale) banken en multinationals die baat hebben bij de uitvoering van het strijdplan van de Illuminati.

ik kan hier nog wel even mee doorgaan want er staan meer als 100 aanwijzingen alleen al op de dollar. Echter voor de leek zal dit allemaal een heel ingewikkeld en langdradig verhaal worden. Dit ga ik dan dus ook niet doen.        

Wie het verbindings contract van de Iluminatie wil lezen, en zo kan zien dat de mensen die vaak weg gezet zijn als idioten juist de slimme mensen blijken te zijn kan dat doen via deze link : https://tallsay.com/my/edit/4294972270?v2

Aangezien er nogal wat te vertellen valt en daarbij ook een idiote hoeveelheid informatie te pas komt, zal ik dit artikel opdelen in 3 delen die ik in de loop van deze week publiceer.

Wat kan u verwachten in dit Artikel ....,

De banden van Erdogan met The Muslim Brotherhood.

De rol van Obama zijn broer in de overkoepelende organisatie van de meeste Terroristen groeperingen : The Muslim Brotherhood.

De band van Obama en de moslim gemeenschap .

Egypte die een boekje open doet.

Een 4 sterren generaal van Amerika die Obama aanwijst als de man die radicale moslims heeft vrijgelaten en toegelaten in het,Amerikaanse staat wezen.

maxresdefault.jpg

Ook eerst naar de Kern van het probleem en ik noem het beestje gewoon bij zijn naam : ,DE ISLAM

U zult ontdekken tijdens het lezen dat zowel Amerika al Europa een probleem hebben die word ontkend en als we dit blijven doen leven we straks allemaal onder dwang of leven we helemaal niet meer.

De laatste tijd is er een heleboel gedoe om de moslim gemeenschap aangezien er nogal wat heftige aanslagen hebben plaats gevonden uit de naam van Islam. Nou word vaak gezegd je kan niet zeggen dat dit de Islam is, echter liggen de feiten heel anders.

De Koran verwijst in meerdere uitspraken naar 2 andere boeken ... 1 van deze boeken bevat de profetie van het kalifaat. Dit,kalifaat werd op,3 maart 1924 door de Turkse hervormer Kemal Atatürk,beëindigd en haalde daarmee Turkije uit de middeleeuwen.,

De profetie verteld hun echter dat het kalifaat zal terug keren, dat Jezus op aarde komt en de Islam zal helpen hun Kalifaat en de nieuwe wereld orde te handhaven .,de Mahdi(blijkt na veel onderzoek gewoon Jezus te zijn), de islamitische messias, die de wereld regeert in het kalifaat.
Men spreekt dan van een “antichrist” in de islam bedoeld wordt een macht, die tegenover de Mahdi staat, dus de “anti-Mahdi” zou een correctere term zijn).
Die “anti-Mahdi” is dan de Vrijmetselarij, m.n. de USA en Israël.
wees gewaarschuwd! Net zo zeker als Hitler via Mein Kampf de 2e wereldoorlog ontketende, zo zeker is, de islam (Khamenei c.s.) van plan de 3e wereldoorlog aan te gaan.
Want dan komt de Mahdi, spoedig na de dood van koning Abdullah van Saoedi Arabië.

9afc0b7ee56368f25d48ce87f0cf2084_medium.

18 augustus 2014 ,

de meest prominente spirituele leider van de Moslimbroederschap is sjeik Yusuf al-Qaradawi , die verklaarde deze zondag dat Turkije is waar het kalifaat gevestigd zal worden.

In een interview met TV Turkia verklaarde Qaradawi:

"We kwamen naar Turkije om de Vierde Vergadering van de Unie van Islamitische Geleerden te beoordelen in Istanbul, de hoofdstad van het Islamitische Kalifaat!"

Qaradawi zei:

"Turkije is de Kalifaat Staat en Istanbul is de hoofdstad... Turkije verenigt de religie met de wereld, Arabische (Wahhabist soennieten) en Perzisch (sjiieten), Azië en Afrika, en het (het Kalifaat) moeten op basis hiervan op Turkije rusten".

Sprekend tot het Turkse volk betreffende de verkiezing van Recep Tayyip Erdogan tot staatshoofd, zei Qaradawi:

"Erdogan is een leider die weet wie zijn Heer is."

Hierna zij hij iets zeer opmerkelijks , ik denk dat we deze uitlating heel serieus moeten nemen.

"Erdogan zal slagen, omdat Allah, Gabriel, Salih Al-Muminin (de rechtvaardigen van de gelovigen) met hem zijn, daarna zal de engelenschaar verschijnen."

Aldus Lucifer>.

5977236231_f24a416de8.jpg

Ook als Qaradawi spreekt over "Salih Al-Mumin,", de vicaris van Mohammed die hem op aarde vertegenwoordigde;  dan zal 'de engelenschaar' die hij verkondigt "verschijnen".

 LET OP!

In de islam is dit het einde van de wereld, wanneer de engelenschaar op de aarde zal neerdalen. Vanuit christelijk perspectief is dit het uitgieten van de gevallen engelen waarover de profeet Daniël sprak.

Islamitische engelen lijken een gelijkenis te hebben met de Lichtgevende  Gunsteling. In het deel van de Quran, De Nacht van het Visioen (Mohammeds bezoek):

 

"De engelenschaar zal erin afdalen [naar de aarde] met de geest op het bevel van hun heer. Vrede zal er zijn tot aan het verschijnen van de dageraad ("Morgenster")." (Q 97)

 

hoe is Allah de heer van engelen en geesten? en welke geest krijgt hier bevel? 

 Volgens moslims is deze 'geest' of 'de Heilige Geest' een Aarts-engel. In het laatste van der dagen, zullen de engelen ook neerdalen op aarde.

Dit is waar de echte Moslim op hoopt/in gelooft, dit hele gebeuren is waarom de Islam bestaat en wat profetisch is aangekondigd in de aanvang van de Koran,

De islamitische profetie lijkt sterk op de andere kant, van wat de Bijbel geprofeteerd heeft over God, die de duivel zal uitwerpen op de aarde:

 

"Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen." (Openbaring 12:7-10)

 

En zoals we in het verleden zagen, is het Turkije dat gebruik zal maken van de Egyptische Moslimbroederschap en uiteindelijk een invasie plegen in Egypte: Hierbij is Obama zeer direct betrokken zoals de Egyptische staat v/d week liet weten door middel van oficiële raporten. En weer worden deze door Europa en Amerika aan de kant geschoven alsof het niks is .

 

"Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden." Daniel  11:42,43   SaintMichael1.jpg

 

Bron: http://www.wimjongman.nl/

Voeg hier 1 van de nieuwere uitspraken van Erdogan bij, en het lijkt mij vrij duidelijk wat zijn doel is in deze profetie.

de uitspraak die luidde als volgt :

De Turkse leider Erdogan,

Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen. Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.

.

Zoals het Moslim broederschap al zei is Turkije het land dat de wereld met hun religie verbind, Zij zijn letterlijk de poort naar Europa en zo de verbindingsweg voor de religie. Dit wetende en wetende dat Rutten 3 miljard aan Turkije heeft gedaan voor de grenzen. 

Plus dat putin ook nog eens met bewijs van geld overdrachten tussen ISIS en Turkije. En dan het onomstotelijke bewijs met satteliet beelden van de Oliehandel tussen  Turkije en ISIS.  Turkije is simpelweg gewoon een bondgenoot met hetzelfde doel als ISIS.

Dit is 1 staatshoofd die zonder twijfel meewerkt aan het Kalifaat.

2 koning Abdullah van Saoedi Arabië, word door velen ook gezien als bondgenoot van ISIS en zijn regering zal dit vast wel zijn. Koning Abdullah laat echter duidelijk merken met de excecutie's dat hij niet zoveel zin heeft in het verliezen van zijn hoofd. Het is echter zo wie de dood van Abdullah garandeert zal de komst van Madhi(Leider van het Kalifaat) inluiden.

scum2-300x240.jpg

  1. Het volgende stuk gaat over wat Egypte te vertellen heeft over de geheime zaken van President Obama.

  2. Voor vrijdag te lezen hier op Tallsay

Egypte doet een boekje open over Amerika ... 

Obama is levensgevaarlijk en verleend hulpdiensten aan de moslimborederschap, Aldus de REGERING VAN EGYPTE

Uitspraken van obama zelf... 

obama_i-will-stand-with-muslims_2015-02-

unnamed-vi.jpg

zou het toch mogelijk zijn de de Illuminati echt plannen heeft voor een nieuwe wereld orde.

Het lijkt voor velen ver gezocht ... maar waarom eigenlijk? als men in de geschiedenis kijkt is het helemaal niet iets vreemds.... De enige reden waarom het steeds gellukt is, is omdat iedereen die het uitsprak werd bestempeld als Idioot net als vandaag de dag.

We staan met zijn allen op een groot spelbord van de Elite van de wereld, 

Lees ook deel 2 
https://tallsay.com/page/4294972301/is-barack-obama-een-moslim-2-van-3

12/01/2016 16:33

Reacties (16) 

18/01/2016 22:04
Zeer goed onderbouwd artikel met enorm veel goede en ijzersterke verwijzingen. Ik moet zeggen toen ik het woord Vrijmetselaars zag, wist ik dat het over complottheorieën zou gaan. Ik heb er het een en ander over gelezen.....ik ben er bijna van overtuigd..........................maar zoal vaak wordt er weer weggekeken.....zeker in Europa..............zijn op dat gebied - achterlijk - te noemen - sorry voor dat woord.:-))
1
18/01/2016 22:11
of dit persee de vrijmetselaarij is die wij in Nederland kennen geloof ik niet zo in . Maar als je voor de grap een onderzoekje doet naar het verleden van De Rotschild en The Bilderberg company. dan kom je genoeg dingen tegen die je wel erg aan het twijfelen brengen, Ook genoeg klink klare onzin natuurlijk.

Zoek bijv. op Youtube maar eens naar Reptillians .. Je lacht je dood , Filmpjes met lage beeldkwaliteit, Bolle lens, beeld vertraging worden allemaal gebruikt om bewijzen te laten zien ...
als je hier wat van weet moet je maar roepen dan kan ik je laten zien waar dit ...
tegen TrainHard
18/01/2016 22:15
Ik ben in het hele denkgoed van de mens geïnteresseerd, echt vraagt veel tijd om het in me op te nemen. Ik ga je artikels binnenkort herlezen om enkele aantekeningen te maken, die ik bijzonder weet te waarderen. En ja, wat is de dé waarheid..............we komen met jouw schrijfsels heel dicht bij een zeer gevaarlijke waarheid.............
1
18/01/2016 22:18
dat is de vraag... is het daadwerkelijk een gevaar ??
Kijken wij niet via de verkeerde bril ....
moslims zijn op een moment het gevaar .. period.. Klaar punt uit ... duidelijk ... 100% zeker...

maar is de rest van het plan echt een gevaar ?
of nogmaals , Dragen wij de verkeerde bril ?
tegen TrainHard
18/01/2016 22:23
Ik had laatst een artikel geschreven over een droom van mij: ik waande me in die droom in een atoomoorlog. Toen ik het schreef, besefte ik weer eens heel goed.......waar schuilt het gevaar. Moslims? Nee, niet alleen! Dat is juist het gevaar, dat we slechts naar één kant kijken......en ergens anders is er allang iets aan de hand:-))
12/01/2016 19:41
Goed artikel maar wel wat warrig.
Ik moet het even laten zakken.. Het komt erg conspiracy-achtig over en daar rennen misschien veel lezers snel voor weg.
Wellicht als je je in een stuk puur op de feiten focust het krachtiger overkomt. De feiten die je noemt nodigen immers genoeg uit tot nadenken.
(Een welbedoelde tip voor het vervolg)
2
13/01/2016 11:23
ja en dat is nou juist mijn punt wie de geschiedenis bestudeerd weet dat samenzweringen helemaal niet vreemd zijn in regeringen en weet ok dat, dat nooit zal veranderen.

... De eerste opgestelde regel van deze organisatie is dan ook .

Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen. Zij die het wel zien, zullen als idioten bestempeld worden.
3
13/01/2016 11:25
goed voorbeeld is bij de partij van Hitler ... er zijn genoeg mensen geweest die dit zagen aankomen. Echter werden deze mensen allemaal uitgemaakt voor Idioten en ze moesten zich gaan schamen en werden volledig afgebrand.

En kijk wat er gebeurd is
12/01/2016 17:27
Dat van de nieuwe wereldorde weet ik niet. Wel voel ik met elk vezel van mij lichaam dat er iets gaande is. We spelen een spel, de bevolking zijn de pionnen.

Wat de uitkomst zal zijn is onzeker, daar heb ik tot heden geen zicht op.

We zullen zien. Schrijf erover en wie weet worden de slaapkoppen eindelijk wakker...........
2
12/01/2016 17:50
die wereld orde is all bevestigd door meerdere machtige mensen in het verleden / Zelfs oude presidenten hebben dit toegegeven . Kennedy was der 1 van ... een paar maand later kreeg die een kogel ...

en als je wat meer hierover wilt weten is het boek van david Rockefeller Memoires misschien iets om te lezen.

Hier in geeft Rockefeller aan dat alle verdenken van hem in een geheime organisatie voor een nieuwe wereld orde Volledig waar zijn en dat ie er trots op is.
Zionisten zijn het ....

en nogmaals Vergeet nou niet dat De grootste complotten van d...
2
12/01/2016 17:53
zodra mijn Artikel online mag met de regels van de vrije metselaars . dan geef ik het je aan... onthou hierbij dat 44 van de 56 oprichters van Amerika op dat moment de hoogste ere leden waren van
The free Masons
1
16/01/2016 19:31
https://www.youtube.com/watch?v=CnJCvKA-oEU wat is die Train hard een Idioot he ... nou komen de rechtbanken en parlementen met dezelfde bewijzen als ik ; )
1
12/01/2016 16:52
De link voor de Illuminatie erecode word aan gewerkt...

hij werd gezien als kopie ... :s Vrij logisch want het zijn regels ...

kan ze moeilijk zelf uit me duim zuigen ... maar goed ik ben der mee bezig.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert