Linus Pauling en orthomoleculaire voedingsleer

Door Oxalis gepubliceerd in Voeding en Gewicht

De term 'orthomoleculair' is nog betrekkelijk jong. Hij werd bedacht en voor het eerst gebruikt door professor Linus Pauling, (1901-1994), chemicus en tweevoudig Nobelprijswinnaar, in 1968 in zijn artikel "Orthomolecular psychiatry". Pauling publiceerde dit baanbrekende artikel in het toonaangevende wetenschappelijke blad Science en schreef daarin onder andere:

"De juiste molecule op de juiste plaats brengen, moet voor het organisme het uitgangspunt zijn bij het behouden en herstellen van de gezondheid".

69b0ca974d68a775101c86f2fb08ba68_1403447

Het woord 'orthomoleculair' bestaat in oorsprong uit twee woorden uit oude talen, namelijk het Griekse  'orthos' dat optimaal of juist betekent, en het Latijnse 'molecula' dat klein deeltje of kleine massa betekent.

Orthomoleculaire geneeskunde en orthomoleculaire voeding

Pauling definieerde de orthomoleculaire geneeskunde als het handhaven van een goede gezondheid en de behandeling van ziekten door te variëren met de hoeveelheden micronutriënten (vitaminen en mineralen). Het ontstaan van een groot aantal aandoeningen valt namelijk terug te voeren op een (chronisch) gebrek aan bepaalde vitaminen, mineralen of spoorelementen, die noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid. Door te onderzoeken aan welke van deze micronutriënten men een tekort heeft en deze vervolgens in hoge concentraties voor te schrijven, kan een zieke/ziekte worden genezen.

5db94c1328b3266b6192fd31aaec5525_1403448Met orthomoleculaire voedingsleer wordt de studie bedoeld naar de juiste hoeveelheid en werking van voedingsstoffen, die ons lichaam in optimale staat laten functioneren.

Het toepassen van voeding voor het verbeteren van de gezondheid is overigens niet nieuw. Hippocrates, de Griekse arts en filosoof die wordt gezien als de aartsvader van de moderne geneeskunde, was er van overtuigd dat vele kwalen en aandoeningen voortkwamen uit een slechte voeding. Hij was een  groot voorstander van het gebruik van specifieke, gezonde voedingsmiddelen om bepaalde kwalen te bestrijden en aldus het natuurlijk evenwicht van het eens gezonde lichaam te herstellen. Zijn motto was dan ook:

"Laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding".

Hoewel veel van Paulings ideeën over voeding en genezing inmiddels als vanzelfsprekend worden beschouwd, werden zij in 1968 nog bijna weggehoond door de reguliere medische wetenschap en farmaceutische industrie.

Wie was Linus Pauling?

becff991bb503822339279179f907b8d_1403447Linus Carl Pauling was een Amerikaanse scheikundige. Hij werd op 28 januari 1901 in Portland (Oregon) geboren. Pauling verliet de middelbare school zonder diploma, maar slaagde er toch in aan het Oregon Agricultural College te mogen afstuderen als chemisch ingenieur. Hierna studeerde hij verder aan het California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena, waar hij in 1925 summa cum laude afstudeerde in scheikunde.

Linus Pauling en scheikunde

In 1927 kreeg Pauling een baan bij Caltech als assistent-professor, waarin hij gedurende 5 jaar verder onderzoek deed naar de radiologie van kristallen en de kwantummechanica van atomen en moleculen. In één van zijn ruim 50 (!) publicaties uit die tijd formuleerde hij 5 regels, waaraan de structuren van ionische kristallen te herkennen en van elkaar te onderscheiden waren. Deze gelden nog steeds en staan bekend als Pauling's Rules.

Van 1929 tot 1934 gaf Pauling ook les aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Pauling verrichte in die tijd belangrijke onderzoeken op het gebied van de chemische verbindingen in zowel de anorganische als in de organische chemie. Hij was uiteindelijk in staat de structuur van complexe verbindingen te ontrafelen en te beschrijven. In 1932 publiceerde Pauling er een aantal artikelen over, die hijzelf zijn belangrijkste geschriften ooit vond en die in 1939 uitmondden in het boek: "The nature of the chemical bond and the structure of molecules and crystals". Het werd een standaardwerk in de scheikunde en tevens de reden dat Pauling in 1954 de Nobelprijs voor de Scheikunde ontving.

Linus Pauling en biologie

In het midden van de jaren 30 van de 20e eeuw raakte Pauling geïnteresseerd in organische verbindingen, de biologische atomen en moleculen. Hij richtte zijn aandacht op de structuur van eiwitten en wist deze door wiskundige analyse te ontrafelen. Pauling herkende en verklaarde zelfs als één van de eersten dat de helix van DNA drievoudig zou zijn; doordat hij niet over de juiste wetenschappelijke gegevens kon beschikken (universiteiten deelden hun data niet met elkaar) kon hij zijn theorie op dat moment niet bewijzen. Later bleek echter dat Pauling wel degelijk gelijk had gehad. Hij was net na de Tweede Wereldoorlog ook nauw betrokken bij biologische onderzoeken naar de oorzaak van ziekten als onder andere sikkelanemie (genetische ziekte met een verkeerde vorm van de rode bloedcellen).

Linus Pauling als activist

Pauling had zich altijd afzijdig gehouden van de politiek, zijn vrouw Ava was echter een overtuigd pacifiste. De Tweede Wereldoorlog en de door de Verenigde Staten gedropte atoombommen zorgden voor een ommezwaai in Paulings denken; hij werd een fanatiek vredesactivist.

93053d5f1171ebdb2b701ff824949d1b_1403447Hoewel hij tijdens de oorlog wel had meegewerkt aan een paar militaire projecten weigerde hij de uitnodiging van Oppenheimer voor deelname aan het 'Manhattan'-project (het atoomprogramma).

In 1946 werd Pauling lid van het Emergency Committee of Atomic Scientists, waarvan Albert Einstein de voorzitter was. Het doel van dit verbond was om het publiek te informeren en te waarschuwen voor de gevaren van nucleaire wapens.

Het leverde hem de nodige argwaan van de regering op en Paulings paspoort werd zelfs tijdelijk ingetrokken.

In 1955 ondertekende hij, met Albert Einstein (slechts enkele dagen voor diens dood), Bertrand Russell en acht andere wetenschappers en intellectuelen het Russell-Einstein Manifesto, waarin wereldleiders werden opgeroepen hun conflicten vreedzaam te beslechten en nucleaire wapens te allen tijde te vermijden.

b51b2462f921ffad3158b5146e90b2e2_1403447

Voor zijn bemoeienissen met vredesbewegingen en zijn correspondentie met de Noord-Vietnamese leider Ho Chi Min (!) kreeg Pauling onterecht het label 'links', 'communist' en soms zelfs 'anti-Amerikaans' opgeplakt.  Desondanks ontving Pauling in 1962 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn bijdrage aan de beweging tegen atoomwapens. In 1970 ontving hij ook de Russische equivalent van de Nobelprijs, de International Lenin Peace Prize.

Linus Pauling en gezonde voeding

Op zijn 40e werd Pauling gediagnosticeerd met de ziekte Bright's Disease, een degenererende nierziekte met de vorming van nierstenen en verlies van nierfunctie. Met behulp van de voedingsadviezen van zijn arts (eiwitarm, zoutarm, veel vitaminesupplementen) hield hij zijn ziekte onder controle. Het wakkerde tevens zijn interesse aan om de functies van vitaminen en mineralen voor de gezondheid tot op de bodem uit te zoeken.

2c97beeea22e61e7137a80bb72dfe023_1403447Pauling publiceerde er diverse werken over, die de basis vormen van de orthomoleculaire geneeskunde. Hierin worden bij ziekte eerst de gehalten aan vitaminen en mineralen in de zieke bekeken en zoveel mogelijk aangevuld voordat een andere behandeling wordt overwogen.

Links: structuur van vitamine C.

Hij verrichtte ook veel onderzoek naar de functies van vitamine C. Zelf nam hij dagelijks extra vitamine C om bijvoorbeeld  verkoudheid te voorkomen. Zijn belangrijkste publicatie over vitamine C (1970) stelde, dat deze 'supervitamine' het beste middel tegen een gewone verkoudheid was en ook een grote rol speelde in de bestrijding van diverse kankervormen; het leverde hem veel hoon en zelfs beschuldigingen van kwakzalverij op.

Niettemin bleef Pauling doorgaan met zijn onderzoek en verwierf hij een vaste kern volgers, die vooral op zoek waren naar een natuurlijkere manier van genezen dan de farmaceutische. In de loop der tijd ontwikkelde Paulings 'orthomoleculaire' zienswijze zich verder  in de specialismen geneeskunde en voeding, die steeds meer gehoor vonden bij het publiek en – zij het schoorvoetend – uiteindelijk ook de reguliere medische wetenschap.

154282da7329038c00a5dec8735c2592_1403448

Hoewel hij het niet meer heeft mogen meemaken (Pauling stierf op 19 augustus 1994), zijn er vooral de afgelopen decennia diverse proeven gedaan naar de effecten van gezonde voeding en voedingssupplementen op de mens in scholen, gevangenissen en in bejaardentehuizen. Stuk voor stuk wezen ze uit dat zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid van de proefpersonen stukken verbeterden. Vooral agressief en gewelddadig gedrag bleek sterk te verminderen, terwijl intelligentie en sociale vaardigheden verbeterden.

Conclusie

Veel van Paulings verguisde denkbeelden zijn inmiddels gemeengoed geworden. Bij een verkoudheid grijpen wij tenslotte al heel snel naar vitamine C-rijke producten. Bij vooral chronische ziekten doen artsen en specialisten steeds vaker aanbevelingen met betrekking tot de voeding. En in onze minder zonrijke streken is suppletie van vitamine D voor kinderen tegenwoordig zelfs een officiële aanbeveling van de Gezondheidsraad. Hoewel dit nog maar kleine stapjes zijn, zou Pauling er waarschijnlijk blij mee zijn geweest.

 

Oxalis.

© 2014, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

7d73094914cab4eb583a43008071c786_1403448 Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Basis-van-de-orthomoleculaire-voedingsleer

Richtijnen-voor-voeding-binnen-de-orthomoleculaire-voedingsleer

 

Problemen-met-de-spijsvertering-hoe-komt-dat?

Problemen-met-de-spijsvertering-eiwitten-koolhydraten-en-vetten

Problemen-met-de-spijsvertering-onjuiste-voedselcombinaties

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

10/01/2016 08:11

Reacties (2) 

1
10/01/2016 08:38
Vreemd dat deze man eigenlijk zo onbekend is gebleven bij het grote publiek, terwijl hij toch tot een zeer gerenommeerd gezelschap behoorde.
1
10/01/2016 08:31
Goed artikel. Een principieel wetenschapper en een bijzondere man.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert