Reizen door de tijd: de feiten, de reizigers, de bewijzen?

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Reizen door de tijd : de feiten, de reizigers, de bewijzen.

Voorwoord

36619ee8e8ff12a8294511bc7f3a1395.jpg

Het leuke aan een inventieve geest is de kracht en de oefening om hypothetische mogelijkheden te onderzoeken.  Sinds jaren blijft de wereld van het metafysische en de kwantumfysica mij mateloos boeien.  Met futuroscriptie ventileerde ik mijn bescheiden toekomstbeeld, doch in al de jaren waarin ik me heb verdiept in deze materie, en de correspondentie met andere mede-denkers ben ik stilaan tot de conclusie gekomen dat de mensheid moet leren denken met een nieuw patroon. Wij denken nog steeds teveel lineair, en we laten vooroordelen van religieuze of zelfs wetenschappelijke aard onze conclusies beïnvloeden, het is tijd om “out of the box” redeneren, met het nodige scepticisme doch met een open geest.

Inleiding

5d87316c35959305ee0dd0ed07838ba1dGltZV90

Het tijdreizen is sinds decennia voer voor sciencefiction fanaten en onderwerp voor de entertainment industrie, nochtans staan meer een meer academici, filosofen, en illustere leden van thinktanks meer en meer open voor de bredere betekenis van het woord.  Bij de vermelding tijdreizen krijg men meestal een cynische glimlach doch het zou wel eens kunnen dat in de nabije toekomst deze grijns ontwaakt in een zucht van verwondering.  Het is belangrijk dat wij het enkelvoudig denken achterwege laten, zo is de gangbare definitie dat tijdreizen, een hypothetische trip zou zijn van het heden naar de toekomst en/of het verleden, compleet achterhaald, als men spreekt over tijdreizen is het verhaal veel ingewikkelder en groter dan deze simpele stelling.

Definitie

1657ada4dbceea322f629c01ce249234dGltZS10

De huidige definitie is dat tijdreizen het concept is van zicht te verplaatsen tussen twee punten in de tijd.  Het “verplaatsen” kan zich limiteren tot objecten of simpelweg tot informatie, van het actuele reizen is er zelfs in theoretische beschrijvingen weinig sprake.  Met de thans gekende stellingen van tijd dilatatie gebaseerd op de zwaartekracht en de algemeen aangenomen fysica wetten erkent men de theoretische mogelijkheid van tijdreizen.  De meest briljante geesten der aarde zoals Albert Einstein en Stephen Hawking hebben in ruime mate bewezen dat de theoretische mogelijkheid perfect  realiseerbaar is, omdat de mens nog steeds drie dimensionaal poogt te denken is men er nog niet achter gekomen hoe het in zijn werk kan gaan, althans dat is de publieke theorie.  Einstein was ontzet dat zijn theorieën de mogelijkheid weergaven van tijdreizen doch was van oordeel dat het universum niet roteerde maar constant uitbreidde.  Stephen Hawking onderschrijft deze gedachte en vraagt zich bovendien af waarom we niet worden bezocht door toeristen uit de toekomst?  Deze laatste vraag geeft dan weer voldoende stof voor theorieën en zelfs bewijzen van het tegendeel.

De Tijdslijn

Stel in het voordele van een hypothetische discussie wij in staat zouden zijn om in de tijd ter reizen, met welke veronderstellingen zouden we moeten rekening houden?.
Het is grappig dat de meeste mensen onmiddellijk denken dat tijdreizen zich verplaatsen is in het verleden en/of de toekomst.  Een pak vragen dienen eerst onderzocht te worden, om tijdreizen echt te begrijpen moet men het principe van de tijdslijn kennen.  De tijdslijn, is een chronologische lijn van de ontwikkeling van de mens en zijn geschiedenis.  Wat men dringend moet beseffen is dat alles in het universum met elkaar verbonden is en alles een rol kan spelen, tot in het kleinste detail.  Praktisch voorbeeld één bepaalde persoon, laten we hem Jan met de Pet noemen, komt om in een verkeersongeval, de tijdlijn voor deze persoon komt abrupt tot een einde…stel U voor dat deze persoon niet verongelukt kan hij mogelijkst kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben, deze laatsten kunnen hypothetisch gezien een belangrijke rol spelen in de tijdlijn van de aarde, bijvoorbeeld één ervan kan uitgroeien tot een belangrijke wetenschapper die baanbrekend werk verricht.  Zo kan men talrijke hypothetische vragen stellen zoals bijvoorbeeld wat als Hitler nooit werd geboren?...De Tijdlijn is waarschijnlijk het belangrijkste in gans het universum.  Het wijzigen van de tijdslijn kan bovendien catastrofale gevolgen hebben…stel U voor dat wij inderdaad in staat zijn om in de tijd te reizen…

• Indien wij in het verleden reizen, zitten wij dan in ons eigen verleden of door het feit dat wij de tijdslijn hebben veranderd creëren wij dan een parallel universum?.
• De vraag is inderdaad of tijdreizen niet  een overlapping is van parallelle universa.  De theorie bestaat dat er minstens 7 parallelle universa zijn met plausibele gelijkaardige scenario’s zoals onze tijdslijn.  Is het dus een tijdreis of is het een nieuw universum?.
• Uiteraard zouden we de nodige technische middelen moeten hebben doch er zijn nog andere problemen,  een methode zou moeten gevonden worden om de reis te laten eindigen op een bepaald punt in de tijd en op een bepaalde geografische plaats.  Om maar niet te spreken over de moeilijkheid om terug te keren naar je eigen tijd.
• De kans dat we bewust of onbewust de tijdslijn wijzigen is gigantisch, en vormt dus een enorm risico, indien met het verleden zou wijzigen kan het heden en de toekomst er compleet anders uitzien.  Stel U voor dat iemand met kwade bedoelingen bijvoorbeeld Hitler gaat adviseren hoe de oorlog is verlopen?...stel dat bepaalde mensen nooit geboren worden… de gevolgen zouden een enorme impact hebben.
• Theoretisch zou het dus ook mogelijk zijn om jezelf tegen het lijf te lopen bijvoorbeeld in het verleden of de toekomst.
• De kans op ontmaskering is ook reëel, minder in het verleden maar zeer zeker in de toekomst.  De logica dicteert dat als wij het tijdreizen onder de knie hebben, dat men dat dan uiteraard ook in de toekomst kent.
• Indien men zou reizen naar de toekomst verliest men een stuk verleden, de tijd spannen tussen het vertrekpunt en het aankomst punt zou eigenlijk bij vertrek een ongekende toekomst zijn, en bij aankomst een onbekend verleden.
• Er bestaat ook de kans dat de tijd reizigers ziek worden of gedood worden.
De hypothetische mogelijkheden en vragen zijn bijna eindeloos.

In de populaire cultuur

Sinds eeuwen vraagt de mens zich af of het zou mogelijk zijn om de tijd te beheersen, een controleerbare dimensie?.  In de literatuur zijn er duizenden werken geschreven hierover, gaande van H.G. Wells, Jules Verne, Leonardo Da Vinci tot onze moderne genieën.  Deze bijzondere mensen hebben niet alleen hierover veel nagedacht, het is merkwaardig hoe sommigen inderdaad visionair de toekomst hebben benaderd.  In bepaalde middens bestaat de stelling dat deze illustere groep eigenlijk gevangen tijds reizigers waren die in de onmogelijkheid verkeerden om terug te keren naar hun tijd.  Absurde sensatie of is er meer aan de hand?

In de sciencefiction wereld is het reizen in de tijd een dankbaar onderwerp, vele auteurs zoals Gene Roddenberry,  Ron Hubbard en ontelbare anderen hebben er uitgebreid op verder gesponnen.

De bewijzen

a21c73d1d84392972fb4d3744af56efadGltZS10

Bij onderwerpen waarbij de verbeelding en de fantasie een belangrijke rol spelen bestaat altijd het gevaar dat sensatiezucht de bovenhand neemt, het is inderdaad ook zo met het subject van de tijds reizen.  Net zoals U.F.O.’s is het een populair dankbaar onderwerp waar heel veel rook is, maar weinig vuur, en desondanks gebeuren er soms bepaalde feiten waaraan kan getwijfeld worden of die ten minste een aarzeling brengen in onze logica.  Volgens vele mensen is het reizen door de tijd, geen sciencefiction, maar is het al heel lang een realiteit.
Er zijn bestaan bepaalde zaken die inderdaad moeilijk verklaarbaar zijn.  Uiteraard zal ieder logisch denkende mens rekening houden met bedrog, doch bepaalde dossiers die werden ontworpen aan de meest doorgedreven wetenschappelijke onderzoekmethodes werpen nog steeds vele vraagtekens op.


Enkele mogelijke voorbeelden :

• Archeologen hebben in China in een verzegelde grafzerk een 100 jarige Zwitserse horloge gevonden, niets bijzonders ware het niet dat het graf 400 jaar oud is, en dus 4 eeuwen geleden werd verzegeld.  De archeologisch site en het graf dateren met absolute zekerheid tussen 1368 en 1644.  Het voorval werd gefilmd door erkende archeologen van onberispelijke reputatie.  Klik op de foto voor video.

d5b30d870de14daa3fd33b1f363697edYXJ0aWNs• De onmogelijke voetstappen.  Archeologen hebben voetafdrukken gevonden naast de afdrukken van dinosauriërs.  Beiden werden via de meest geavanceerde dateringsystemen onderzocht en werden op hetzelfde moment gemaakt.  De fossielen die hiervan gevonden werden zijn een onverklaarbaar bewijs.

2157eca640f6fae825093c04238a07c1dW5leHBs

• Time slips, op bepaalde foto’s zijn er onverklaarbare overlappingen tussen twee universa, zoals op deze foto hier afgebeeld.  Deze foto’s werden geanalyseerd door de forensische labo’s van het F.B.I., er is geen sprake van photoshop of iets dergelijks.

a3c8206ab034b099eef1f8741a461a7bdW5leHBs

• De Fossiele afdruk van een sportschoen in Nevada.  Authentiek verklaard.

945300a0c625337f72b6ff46c4aed3cdc2hvZXBy

• De beursgoeroe uit de toekomst.  Maart 2008, een onbekende man koopt 1,7 miljoen dollar waard aan aandelen van een ongekende Bank, met de bewering dat hij de deal van zijn leven maakt, 9 dagen later strijkt de man 250.000 miljoen dollar op, tot op vandaag is de identiteit van deze persoon onbekend.

• Het 1940 Incident, op een museum foto werd wel een zeer eigenaardige vaststelling gedaan, bij de opening van een nieuwe brug werd de massa gefotografeerd, op de foto zien we één figuur die werkelijk opvalt, zowel de kledij als de attributen die man bij zich heeft zijn ver vooruit op de tijd van 1940.

17e6865e04a9ad95f70bc96233b3ebedYnJpZGdl

64ea7d26b154b12eb0e692155292de93YnJpZGdl

• Charlie Chaplin, in bepaalde films van Chaplin zijn er merkwaardige verschijningen te zien zoals op deze foto van zijn meesterwerk Modern Times (ironie van de titel), de afbeelding aan de linkerzijde is duidelijk een illustratie van een wel erg futuristische krijger.  Ook is er een filmpje van 1928 waarin het lijkt dat een vrouw druk bezig is een conversatie te voeren met haar G.S.M.  Klik hier voor de video.

5a66aa644518f6765a6f8279107f8f18dGltZXRy

• Historische referenties sommigen kunstwerken verwijzen naar tijds reizen…

07c61707050ad8df31c94e2e035da073dGltZS10

29004b269619c6d57801e29105fd64f1dGltZS10

Kijk naar deze Russische prent links onder die man lijkt te telefoneren en aan zijn knieën lijkt zich een laptop te bevinden.

• De “onsterfelijken”, momenteel is het een hype om bewijzen te zoeken in oude documenten en foto’s, tot mijn verbazing zijn er op verschillende fora waarvan ik lid ben zoals www.godlikecreations.com  verschillende documenten opgedoken die om het zacht uit te drukken merkwaardig zijn.

9283d766a4bcd1bc2813b5163045594dUHJ0U2Ny

3fb11c44cb0b3d9a2352a451e48cf120ZW5oYW5j

Zoals een vreemde theorie rond de populaire Nicolas Cage, deze man zou verschillende keren gesignaleerd zijn in het verleden.  Op de speculatie wil ik liever niet op ingaan doch ik laat de afbeeldingen voor zich spreken.  Hij zou blijkbaar een rol hebben gespeeld in de Amerikaanse Burgeroorlog.

Dezelfde theorie circuleert over een andere gekende acteur namelijk Keanu Reeves.  In een vorige identiteit zou hij een dokter zijn geweest die tevens acteur was namelijk Paul Mounet, hij stierf in 1922, zijn lichaam werd echter nooit gevonden.

1cc2633fc8e4812d15eea8b9f382ab99c2N0aGou

Ook Michael Jackson deed volgens sommigen zijn intrede in het oude Egypte, men verwijst bijvoorbeeld ook naar zijn videoclip van “Remember the Time”.

Sensatie?, of toeval?...

Wat dacht U van een gerespecteerd wetenschappelijk tijdschrift dat duizend jaar oude beeldjes toont die zijn gevonden met de contouren van moderne vaartuigen?....  De lijst is eindeloos…

1a1d783c4abe592ab140cfab0180928dUXVlc3RD

Bedenking

Naast de gigantische technisch onwaarschijnlijkheid lijkt het mij dat de nadelen van eventuele tijds reizen voorlopig overwegen op de voordelen.  In een gecontroleerde strikt wetenschappelijke vorm zou het inderdaad een prachtig avontuur worden.  De gedachte leeft niet alleen op internet fora maar heel zeker ook in overheidsinstanties die deze sciencefiction zeker au sérieux nemen.  Het Philadelphia Experiment in de Verenigde Staten is daar een tastbaar bewijs van, dat ik later nog zal toelichten.  Indien de mystiek van het verleden al zijn geheimen moet prijsgeven zou ik dit persoonlijk een jammerlijke zaak vinden, en wat de toekomst betreft, heb altijd gedacht dat het in de kracht lag van de mens om die zelf te vormen zonder een omweg.  Niettegenstaande deze voorzichtigheid is het een feit dat de mens nog niet heeft leren denken op een nieuwe manier, het universum is niet alleen oneindig het is ook de enige absolute waarde.  Toeval?, toeval is een woord dat gemakkelijk gebruikt wordt als men iets niet kan verklaren…Is de mens klaar voor reizen door de tijd, bijlange niet, er is meer zelfkennis nodig vooraleer het universum te kunnen begrijpen.


Hopelijk heb ik deze zware kost licht verteerbaar geserveerd, het is trouwens een mooie en aangename oefening om jezelf af te vragen indien het kon waar je naar toe zou gaan, wanneer en waarom?...

 

 

© Thalmaray 2011 (of was het 1831?).

09/01/2016 13:06

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert