Boom magie en hun symbolen

Door Chayenna gepubliceerd in Dieren en natuur

4963b1b0055e4e15c9a61d3b6e8b8ad8_medium.

Heilige bomen komen in alle culturen voor, hoewel de soorten verschillen naar het land waarin ze groeien. Oude Japanse teksten gaan over heilige Sakakibomen, die op de Hemelse Berg groeien, boeddhisten hebben het over de boom der Kennis, de perzen over de boom der Onsterfelijkheid, terwijl in het Oude Testament de Hebreeuwse Boom der Kennis van Goed en Kwaad werd waardoor de mens zijn onsterfelijkheid kwijtraakte. In de Hindoemythologie werd Vishnu, de behoedende god, geboren in de schaduw van een heilige Banyan, die bekend werd als de Boom der Kennis. De chinezen beschrijven de Boom des Levens als een perzikboom of een dadelpalm. 3b25edd572e21a7435795c53c3eb38c0_1348683De vijgenboom werd door culturen in het Midden Oosten ook aanbeden als de Boom der Kennis, terwijl in de Noordse traditie een grote es werd beschouwd als de Yggdrasil, de wereldboom, een steun van de hemel. Aan de hoogste takken ervan hingen sterren en as vormde de verbinding tussen de werelden van hemel, aarde en onderwereld. In het oude Egypte waren zowel de ceder als de plantaan heilige bomen van Osiris. Voor de Kelten waren bomen vooral magisch. Hun zeven heilige bomen waren de berk, wilg, hulst, hazelaar, eik, appel en els. In de huidige tijd zijn deze verbonden met de dagen van de week, te beginnen met de berk als zondag.

6adb5f46321a8296215e1f8aa3c85e6a_1348683De Druïdische boomstokken.

Het Keltische bomenalfabet, een middel waarmee de druiden geheime wijsheden doorgaven in de tijd van vervolging na de Romijnse inval, was een magisch instrument. Twintig symbolen – later vrijentwintig symbolen, die elk een boom vertegenwoordigeden, vormden de voornaamste letters van het bomenalfabet. Deze werden in houten staven geetst, die bij zonsopgang, het begin van de nieuwe Keltische dag onder een oude eik werden gegooid om zo de toekomst te kunnen voorspellen. Later werden dat de Oghamstaven genoemd, naar Ogma, god van de oorlog, godheid van wijsheid en kampioen der goden in de slag van Moytura. Oghamstaven werden ook in verband gebracht met kleuren, vogels, dieren en koningen, en dienden zo als overbrengers van vele vormen van Keltische kennis.

Bomenmagie.

Zelfs de moderne wereld kent overblijfselen van bomenmagie in de gewoonte van het ophangen van groenblijvende takken met Kerstmis om het voorjaar over te halen om terug te komen en de bladloze bomen zover te krijgen, dat ze met hun groene zusters zullen wedijveren. Op 1 mei vormen versierde meibomen het middelpunt van de traditionele magische dansen in Europa, een gewoonte afkomstig van de Romeinen en de Kelten. Hieronder vind je een overzicht van de magische relaties uit verschillende trdities, met daarbij de Oghamnaam.

0663a21f7c2cd41f0f8b0bd2792a013b_1348683Els – Fearn

De els is de boom van vuur, ook wel bekend als de boom van Bran de Gezegende, de oudste zoon van Llyr, de Eikvader. Bran was een machtige reus die in de Keltische traditie zijn eigen onthoofding beval toen hij dodelijk gewond raakte. Zijn hoofd zou onder de Witte Berg of Tower Hill in Londen liggen, ter bescherming zodat zijn beminde land nooit meer binnengevallen zou worden. Fluitjes van dit hout werden van oudsher gebruikt om de vier winden bij elkaar te roepen en te beheersen, waardoor veiligheid tegen de schijnbaar onbedwingbare elementen werd geboden.

3e11278121250ab79b526ab83717ced1_1348683Es – Nuinn

De es is op het noordelijke halfrond de boom van de zeevaarders geworden die in verband wordt gebracht met de Poseidonachtige goden van de zee. Esssentakeen werden gebruikt omslangen weg te houden en zieke boerderijdieren te genezen. Nog in de 19de eeuw werd er in Killura, in Ierland, een afstammeling van de oorspronkelijke heilige es van Creevna gebruikt, als amulet tegen verdrinking. Na de schaarste aan aardappelen in Ierland namen mensen die naar de VS trokken, de boom mee om hen in het nieuwe land te beschermen.

a00cf7fb153b31b242731ccfaff6f308_1348683Berk – Beith

De berk is gewijd aan Venus. In het noordelijke klimaatzones staat de berk voor de wedergeboorte van het voorjaar en is hij gewijd aan de Moedergodin. Het was de eerste boom die groeide nadat de ijstijd ten einde was. Een relikwie van deze vroege goddelijke verering is aangetroffen in Rusland, waar in afgelegen oorden de berk in de pinksterweek wordt gekleed in vrouwenkleren om de komst van de zomer te symboliseren.

 

bc8a8ef6747d6fa5f4c5192376fa71f0_1348683

Vlier – Ruis

De vlier is ook gewijd aan Venus en wordt in verband gebracht met het zoeken naar andere dimensies. Het zou zo zijn dat wie op de avond voor 1 mei een kroon van vliertakjes draagt, magische wezens en verschijningen kan zien. Indianen noemen de vlier de boom van de muziek. Vlierbomen waren ooit een van de uitdossingen waar heksen zich van bedienden.

 

 

da1153a208f244917650983871a64c21_1348683Meidoorn – Huathe

De meidoorn is de boom van Mars en ook van Thor en andere Germaanse dondergoden. Hij zou als schild dienen tegen fysiek en psychisch letsel. In voorchristelijke tijden werd hij langs gewijde grenzen geplant. De meidoorn heeft een niet te begrijpen connectie met ongeluk, doordat de overtuiging is ontstaan dat het een slecht voorteken zou zijn om de bloesem van de meidoorn in huis te zetten, behalve op de ochtend van de eerste mei. Meidoorntakken geplukt op Hemelvaartsdag zouden bijzondere helende krachten bezitten.

44c861609c776b2d3097f7af0623d518_1348683Hazelaar – Coll

Druïden gebruikten de hazelaartak als symbool van autoriteit en wijs oordeel. Vikingplaatsen werden omringd door hazelaarstaven om de grenzen aan te geven. In Wales zou een hoed gemaakt van twijgjes van een hazelaar gebruikt worden om wensen te doen uitkomen. Hazelnoten worden ook beschouwd als vruchtbaarheidssymbool en oude vrouwen in delen van het zuidwesten van Engeland en West-Europa zouden van oudsher een bruid een zakje hazelnoten geven of de noten over hen uitstrooien. Ierse kolonisten in de VS gebruiken ook hazelaartakken om slangen op afstand te houden.

b69626c38175cfef6f247acb4ba49088_1348683Hulst – Tinne

De hulstkoningen regeren het afnemende jaar van midzomer tot het midwintersolstitium, en elk jaar vocht de hulstkoning volgens de legende uit Wales op 1mei met de eik om de macht te verkrijgen. De oorspronkelijke hulstboom van de Kelten was mogelijk een tweelingbroer van de gewone eik. Hulst werd opgedragen aan de Keltische god Taranis, een dondergod die een knuppel van hulst droeg – de Groene Ridder waarover wordt gesproken in de oude Ierse legende van Sir Gawain en de Groene Ridder. Soms wordt hulst ook gebruikt als symbool voor Jezus.

eb3baae1a8a4a131f4e4f1698af5bcf1_1348683Eik – Duir

De eik was de koning van het wassende jaar, van het midwintersolstitium, rond 21 december, tot de langste dag, die rond 21 juni valt. Het midzomervuur werd ook altijd gemaakt van eikenhout en het ceremoniële vreugdevuur op de grootte feesten werd ontstoken vanuit een blok eikenhout, dat zo symbool was voor het voeden van de kracht van de zon. Duir betekent deur en de wortels zouden zich ondergronds net zo veer uitstrekken als de takken, waarbij ze de drie gebieden van de onderwereld, de aarde en de hemel omarmden. De ruimte tussen twee eiken zou de deur vormen naar onzichtbare rijken waar elfen leefden, en toegang geven tot andere dimensies.

76752be50ba254b0d4aac2da1f3381c0_1348683Lijsterbes – Luis

Deze boom, gewijd aan de maan, staat bekend als de Boom des Levens. Het is de boom die het meest wordt gebruikt tegen bliksemschichten en de macht van alle bovennatuurlijk kwaad. De bessen van de lijsterbes genazen de gewonden en zouden volgens de Ierse mythen een jaar aan een mensenleven toevoegen. In het oude Ierland zouden druïden van vijandige groepen een vuur van lijsterbes ontsteken en er een spreuk over uitspreken om geesten op te roepen deel te nemen aan de strijd en hen te beschermen.

 

934e3b9d634aa2857432bdee181b5f35_1348683Taxus – Ido

De taxus is in alle Europese landen bekend als de doodsboom. Als groenblijvende staat hij op alle kerkhoven als symbool van onsterfelijkheid, want een taxus kan 2000 jaar of ouder worden, en als hij vergaat groeit er een nieuwe stam binnenin de oude. De takken groeien naar beneden waarbij ze nieuwe, maar onderling verbonden stengelsvromen. In de oude Ierse legende Naoise en Deidre werden stengels van de taxus door de dode lichamen van de held en de heldin gestoken zodat ze apart zouden blijven. De stelen groeiden echter en kwamen samen boven de kathedraal van Armahg.

 

Copyright Curacao@Gerda Verstraeten

 

09/01/2016 11:25

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert