Wat is de betekenis van tableau vivant

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

In dit artikel lees je alles over de betekenis van “Tableau vivant”, de geschiedenis en het gebruik van het begrip in de literatuur, fotografie en als theatervorm.

Tags/labels: RobsWeetjes, RobsFotografie

Wat is de betekenis van “Tableau vivant”

Het begrip “tableau vivant” komt uit de Franse taal en betekent letterlijk “levend schilderij”. Een tableau vivant is een kunstvorm waarin een groep acteurs of modellen, soms voorzien van historisch kostuum, een zorgvuldig geënsceneerde pose aannamen om zo iets uit te beelden. Tijdens deze pose spreken ze niet en bewegen ze niet. Vaak werd de tableau eerst achter een gordijn geënsceneerd waarna het gordijn openging. Als kunstvorm is het daarmee een soort van samensmelting tussen podiumkunst en fotografie/schilderkunst.

Geschiedenis van de tableau vivant

Oorspronkelijk werd de tableau vivant toegepast tijdens kerkdiensten waarbij een dramatisch gedeelte van een religieus verhaal werd uitgebeeld, zoals Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. Later kwam het tableau vivant ook in zwang bij festiviteiten waarbij historische scènes of belangrijke personen werden uitgebeeld, maar ook bij politieke bijeenkomsten. De tableau vivant had vaak een educatieve doelstelling. Televisie bestond immers nog niet en de tableau vivant nam die plek deels in.

e6dcdcf2433c965d5eea7ffc6febc3a3_medium.

De kunstvorm tableau vivant in de negentiende eeuw werd ook als erotisch amusement gebracht, waarbij de modellen niet gekleed waren. Men sprak toen ook wel over de zogenaamde poses plastiques. In de huidige deze tijd wordt de tableau vivant ook wel gebruikt om beroemde schilderijen uit te beelden. Daarna worden de tableaux vivants vaak gefotografeerd.

De kunstvorm living statues of living sculpture

De zogenaamde "living statues" die je in veel steden op straat ziet, zijn een overblijfsel van de oude kunst van tableau vivant. Een living statue of levend standbeeld is een persoon of groep personen die, soms urenlang, in een bepaalde pose blijft staan. Daarbij zijn schmink en kleding helemaal op elkaar afgestemd om kijkers de illusie van een echt standbeeld te geven. Living statue word ook wel aangeduid als living sculpture. Elk jaar worden er World Statues Championships georganiseerd.

Tableau vivant als kunstvorm voor kinderen

Een trend die we steeds meer zien, is om het tableau vivant als theatervorm in het onderwijs in te zetten. Het doel is tweeledig. Enerzijds leren de kinderen veel over lichaamsexpressie en mimiek om een bepaalde emotie over te brengen en anderzijds kunnen de gedramatiseerde uitbeeldingen bepaalde historische gebeurtenissen in het juiste perspectief plaatsen en daarmee minder abstract maken.

Tableau vivant in de literatuure147e7c80a4a52854eaf90f38dee6490_medium.

In de literatuur wordt tableau vivant als schrijfhulp gebruikt. Door een bepaalde scène uit een verhaal in je hoofd te visueel te ensceneren. Je gebruikt de ‘snapshot’ als referentie voor de beschrijving van de scène. Dit leidt tot meer levendige en complete beschrijvingen waardoor de schrijver zich een beter beeld kan vormen van het verhaal en het boek lekkerder leest.

Tableau vivant in de fotografie

In de fotografie wordt de tableau vivant gebruikt om dramatische beelden te verkrijgen. Deze vorm wordt ook ironisch ingezet door de spot te drijven met een bepaalde historische gebeurtenis of persoon. Ook in de erotische fotografie wordt de tableau vivant veelvuldig ingezet.

09/01/2016 07:35

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert