Wat is een vicieuze cirkel, definitie, uitleg en voorbeelden.

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

In dit artikel lees je alle over de Vicieuze Cirkel. Wat is een Vicieuze Cirkel? Wat wordt ermee bedoeld? Tevens voorbeelden van een vicieuze cirkel en het doorbreken daarvan.

Tags/labels: RobsWeetjes, RobsBusiness

Definitie vicieuze cirkelb7e85c37c6f7c27281459136f98f3788_1393595

Een vicieuze cirkel is een oorspronkelijk uit het vakgebied economie afkomstige uitdrukking waarmee we aangeven dat een bepaald verschijnsel zichzelf versterkt door zijn effecten.

Een vicieuze cirkel kan negatief werken:

Stel je verhuist naar een nieuwe stad. Je bent verdrietig omdat je niemand kent en trekt je terug in je huis. Doordat je niet naar buiten gaat, leer je geen nieuwe vrienden kennen en word je steeds verdrietiger. Je houdt jezelf gevangen in een vicieuze cirkel van eenzaamheid, die bevestigt dat geen vrienden hebt waardoor je verdriet versterkt wordt.

Een vicieuze cirkel kan positief werken:

Je hebt veel vrienden. Doordat je veel vrienden hebt, ben je heel gelukkig. Doordat je geluk uitstraalt, vinden mensen je een aantrekkelijk mens en krijg je nog meer vrienden. De vicieuze cirkel versterkt het effect van veel vrienden door je nog meer vrienden te laten krijgen.

Doorbreken van een vicieuze cirkel

Het kenmerk van een vicieuze cirkel is dat deze moeilijk te doorbreken is vanwege het zelfversterkende effect.

Een vicieuze cirkel kan daarom alleen doorbroken worden door een zeer drastische ingreep of interventie, maar hoe doe je dat?

Voorbeelden vicieuze cirkel en het doorbreken hiervan

Bovenstaande voorbeelden zijn heel eenvoudig. In de werkelijkheid zijn verbanden vaak veel complexer en bestaan uit meerdere stappen die elkaar beïnvloeden. Daarna laat ik je een voorbeeld zien van een interventie.03d4bba16c45a8899aa94ac8d21d997c_1393595

  1. Een bedrijf heeft een incompetente manager aangenomen.
  2. De incompetente manager neemt incompetente medewerkers aan.
  3. De incompetente medewerkers leveren slecht werk waardoor er meer mensen nodig zijn om een bepaald werk uit te voeren.
  4. De incompetente manager neemt daarom nog meer incompetente medewerkers aan.
  5. Om al deze mensen aan te sturen neemt de incompetente manager een andere incompetente teammanager aan en de cirkel is rond.

Om uit deze uitzichtloze situatie te komen, zijn drastische maatregelen noodzakelijk. Het bedrijf is namelijk rot tot in de kern. Een voorbeeld van een interventie zou kunnen zijn het aanstellen van een crisismanager die alle incompetente medewerkers identificeert door middel van een personeelsschouw en ze vervolgens ontslaat.

Belang van het begrip vicieuze cirkel

Als metafoor is de vicieuze cirkel van groot belang is ons dagelijks handelen. Het is belangrijk om een vicieuze cirkel in een vroeg stadium te herkennen zodat je een interventie kunt plegen, alvorens zaken escaleren.

09/01/2016 07:33

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert