Cjg. met welke vragen kun je terecht bij een centrum voor jeugd en gezin?

Door Twinkespark gepubliceerd.

Centrum voor Jeugd en Gezin oftewel CJG. De meesten weten ondertussen wel wat een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is en doet. In dit artikel een overzicht van de vragen waarmee je terecht kunt bij het CJG.


Informeren en adviseren

92 % van de ouders geeft aan wel eens een vraag of twijfels te hebben over opvoeden of opgroeien.

Het CJG zou naar aanleiding van elke vraag of twijfel m.b.t. opvoeden en opgroeien aangesproken kunnen worden. Beroepskrachten die met ouders en/of kinderen werken en professionals in de hulpverlening en gezondheidszorg kunnen ook met hun vragen of twijfels bij het CJG terecht.

Signaleren

Door actief en alert te zijn, in samenwerking met partners in de hulpverlening en gezondheidszorg, wil het CJG een signalerende rol hebben in de keten van hulpverlening. Een hulpmiddel is hierbij bijvoorbeeld het Electronisch Kind Dossier.

 

Doorverwijzen

Het CJG wordt laagdrempelig. Ouders zullen misschien eerder met hun hulpvraag naar het CJG gaan terwijl er behoefte of noodzaak is voor een interventie. Door gebruik te maken van het netwerk en door samen te werken met andere hulpaanbieders, kan het CJG efficiënt doorverwijzen. Daarbij heeft het CJG overzichtelijk wat het lokale hulpaanbod is.

Licht pedagogische hulp bieden

Het CJG kan licht pedagogische hulp bieden door ouders bij te staan bij knelpunten in de opvoeding. Het CJG kan ook bezocht worden als er geen problemen rondom de opvoeding en ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan het consultatiebureau, het ophalen van een folder of het volgen van een cursus. Daarmee wil het CJG op een laagdrempelige manier de preventie stimuleren.

Zorg coördineren, o.a. maatschappelijk werk, gezinscoaching en Opvoedondersteuning

Het CJG zal gebruik maken van het al bestaande hulpaanbod uit de regio. U kunt hierbij denken aan het hulpverleningsaanbod van: Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, GGD, Kinderopvanginstellingen, Bureau Halt, Jongeren Informatie Punt, consultatiebureaus, opvoedondersteuning, preventieve programma’s enz. Het CJG zal in deze een verwijzende en coördinerende rol te hebben, één gezin, één plan.

Hulpvraag

‘Opvoeding is een bepaalde vorm van omgang tussen volwassenen en jeugdigen die erop gericht is steun en richting te geven aan het proces van volwassenwording’.

Vragen over opvoeden en opgroeien kunnen heel divers zijn. Iedere situatie vraagt weer om een specifieke aanpak. Hieronder staan slechts een kleine opsomming van mogelijke vragen die ouders, kinderen of professionals aan het CJG kunnen stellen:

  • ‘Ik ben zwanger en ik hoor dat ik geen rauwe melkproducten mag eten. Klopt dit?
  • Mijn dochter van drie maanden heeft last van spruw. Wat kan ik daar aan doen?
  • Mijn ouders zeggen dat ik geen alcohol mag drinken voordat ik 16 jaar ben.
  • Waarom mag dat niet? Anderen doen het toch ook?
  • Een jongen in mijn groep gedraagt zich sinds het overlijden van zijn vader zeer agressief. Hoe kan ik hier het mee omgaan?
  • Wij gaan scheiden. Hoe kan ik mijn kinderen hier op voorbereiden?’
  • Mijn zoontje van 3 jaar zit in de koppige NEE fase, wat moet ik hiermee?
  • Onze kinderen hebben constant ruzie met elkaar
  • Hoe geef ik seksuele voorlichting?
  • Mijn kind wil met vrienden op vakantie, hoe kan ik hem met een gerust hart laten gaan

 

Voor meer info:

http://www.xead.nl/uitleg-en-informatie-in-het-algemeen-over-het-centrum-voor-jeugd-en-gezin


Onderzoeksinstituut Primo, Opvoeden, wat willen ouders aan ondersteuning, 2008
Werkboek Opvoeding van Hans Malschaert en Marinus Traas
CJG

 

08/01/2016 16:59

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert