Biologische psychologie: visie op angststoornissen en depressie

Door Twinkespark gepubliceerd.

Hoe werken hersenen? De biologische psychologie (en psychiatrie) hebben belangrijke successen geboekt met het verklaren van psychische stoornissen. Deze tak van de wetenschap verklaart psychische stoornissen aan de hand van biologische factoren en processen.

De meeste wetenschappers verwachten dat biologische theorieën een nuttige bijdrage leveren, maar dat het niet alleen bij biologische verklaringen kan blijven.

Andere factoren zoals psychische en sociale, spelen volgen hen ook een rol. Deze wetenschappers oriënteren zich op het bio,- psycho,- sociaal model.

Angststoornissen

Erfelijkheid blijkt slechts een geringe rol te spelen bij het verklaren van angststoornissen. De kennis over neurotransmitters en de vorm van medicatie bij sommige angststoornissen blijken succesvol te zijn voor de behandeling van bijvoorbeeld sterk lichamelijk gekleurde angst. Zoals mensen met paniekaanvallen of mensen die altijd nerveus, angstig of tobberig zijn. Bij deze angststoornissen wordt medicatie meestal gecombineerd met andere vormen van hulpverlening.

Angststoornissen zoals claustrofobie, dierfobie, tandartsenfobie enzovoorts worden doorgaans niet met medicijnen behandeld.

Verklaring voor angststoornissen: De evolutiepsychologie

De evolutiepsychologie levert een verklaring voor angststoornissen. Spinnen- en slangenfobie komen veel voor en fobieën voor auto’s, fietsen en elektrische apparaten zijn zeer zeldzaam. Aanhangers van de evolutiepsychologie vermoeden dat mensen relatief makkelijk angstig worden voor objecten die ooit de homo sapiens bedreigd hebben, zoals slangen, spinnen, vuur en enge ruimtes. Hierdoor is een genetische vastgelegde gevoeligheid ontwikkeld om deze fobieën snel te ontwikkelen.

Depressie

De biologische psychologie levert op meerdere fronten een bijdrage aan het verklaren van een depressie. Vrijwel geen enkele deskundige op gebied van depressie twijfelt eraan of erfelijkheid een rol speelt.

Over het algemeen wordt aangenomen dat zowel erfelijkheid als aanleg en omgeving mede oorzaak zijn om depressie te ontwikkelen. Verder zal ik ook de hersenhelften en de neurotransmitters behandelen m.b.t. depressie.

Hersenhelften

De hersenhelften kennen een emotionele arbeidsdeling. De linker hersenhelft ontvangt en filtert informatie, de rechter hersenhelft verwerkt die informatie. De rechterhelft zou vooral negatieve emoties sturen en de linkerhelft positieve. Omdat de hersenhelften elkaar in evenwicht houden, bestaat er voor mensen een balans tussen positieve en negatieve emoties. Depressiviteit, een negatieve emotie, kan ontstaan door een beschadiging aan de linkerhersenhelft, waardoor de rechterhelft, die van negatieve emoties dominanter wordt.

Neurotransmitters

Biologische theorieën over depressiviteit hebben vooral successen geboekt bij onderzoek naar neurotransmitters.

Dit zijn chemische stoffen die een proces in de hersens vervullen bij de prikkeloverdracht tussen de neuronen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld je gemoedstoestand en je staat van alertheid gestuurd.

Medicatie

Neurotransmitters kunnen de prikkeloverdracht stimuleren maar ook remmen. In de loop der jaren zijn medicijnen ontwikkeld die ingrijpen in de prikkeloverdracht tussen neuronen. Veel mensen hebben baat gevonden bij deze medicatie. Bij 40 % van de gebruikers van de medicijnen is deze medicatie voldoende. Informeer naar mogelijke bijwerkingen!

Verklaring van depressie

De conclusie is dat de huidige kennis van neurotransmitters niet alle vormen van depressiviteit kan verklaren. Een ander punt is dat de ontdekking van neurotransmitters niet per se betekent dat de oorzaak van depressiviteit gevonden is.

Misschien veroorzaakt depressie dus een storing in de neurotransmitters. Misschien is een storing in de neurotransmitters de oorzaak van depressie. Kortom, wat oorzaak of gevolg is, is nog onduidelijk.

De evolutiepsychologie heeft geen inzichten opgeleverd over de evolutionaire verklaring van depressiviteit.

Lees voor meer info:

http://www.xead.nl/de-evolutiepsychologie-een-biologisch--psychologische-visie-op-darwins-evolutietheorie-

http://www.xead.nl/biologische-psychologie-visie-op-angststoornissen-en-depressie-

http://www.xead.nl/warrior-gen--warrior-gene--irritaties-ergernissen-en-conflicten


 

08/01/2016 16:45

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert