Wie zijn slachtoffers van loverboys? risicofactoren

Door Twinkespark gepubliceerd.

Ten eerste wil ik stellen dat ik van mening ben dat elk meisje slachtoffer kan worden van een loverboy. Toch zijn er meiden die een groter risico lopen. In dit literatuur onderzoek wordt besproken welke meiden doorgaans slachtoffer worden van een loverboy.

Wie zijn slachtoffers van loverboys?

Beïnvloedbare of kwetsbare meiden
Deze meiden hebben vaak al tegenslagen gehad, traumatische ervaringen opgedaan of zijn opgegroeid in een gezin met problemen. Eventuele eerdere hulpverlening heeft gefaald. Ze hebben grote behoefte aan erkenning, aandacht, liefde en bevestiging. Deze meiden zijn onzeker. Ze zijn afhankelijk van goedkeuring door anderen. Ze zijn gevoelig voor relatieverslaving en hebben een ongezonde fixatie op hun partner.

Meiden met faseproblematiek
Dit zijn meiden die in de pubertijd conflicten krijgen met hun ouders. Deze meiden hebben bijvoorbeeld ‘foute vrienden’, worstelen met migratieproblematiek en/of willen zich losmaken van overmatige bescherming. Meiden met faseproblematiek hebben vaak het gevoel dat ze met hun problemen bij niemand terecht kunnen. Zij zijn kwetsbaar voor loverboys omdat zij zich afzetten tegen hun ouders en de maatschappij. In zekere mate zitten deze meiden al in een sociaal isolement.

Meiden die autoritair zijn opgevoed
Binnen autoritaire gezinnen is er dikwijls sprake van een traditionele, religieuze en seksespecifieke opvoeding. Meisjes moeten voldoen aan bepaalde rolverwachtingen. Ze worden voorbereid op hun toekomstige rol als echtgenote en moeder, maar nauwelijks ingelicht over seksualiteit. Bij deze opvoedstijl missen jongeren vaak het gevoel van liefde en open communicatie. Er is een onvermogen zelfstandig te worden. Dit kan bij het meisje leiden tot een identiteitscrisis of het afzetten van de ouders en het strenge regime. Deze meiden zijn zeer chantabel. Zeker als bekend kan worden dat zij seks heeft gehad voor het huwelijk.

Meiden die toegefelijk zijn opgevoed
Bij een toegefelijke opvoeding is er relatief weinig toezicht op de jongere. Er kan gesproken worden van een oppervlakkige relatie waar niet altijd aandacht en liefde voor het kind geuit wordt. Er worden weinig eisen gesteld, de jongere wordt vrijgelaten en er wordt zeker niks opgedrongen. Soms kan dit type opvoeding toegeschreven worden aan het onvermogen van ouders om vat te krijgen op hun kind. Meiden die toegefelijk zijn opgevoed weten zich vaak onafhankelijk op te stellen. Toch hebben zij een ongestructureerde identiteit, wat kan leiden tot angst en onzekerheid. Ze missen grenzen, structuur, motivatie, liefde en aandacht in hun relatie met ouders. Door dit gemis zijn ze extra vatbaar voor de aandacht van de loverboy.

Meiden met een licht verstandelijke handicap
Deze meiden zijn, mede door hun beperking, meer dan jongeren met een ‘normaal IQ’ op zoek naar aandacht, erkenning, bevestiging en het ‘bij de groep horen’. Hierdoor zijn ze in meerdere mate kwetsbaar en beïnvloedbaar. Deze meiden kunnen vaak de situatie en de risico’s niet goed inschatten en overzien. Zij hebben een naïeve blik op de wereld. Eenmaal in de relatie met de loverboy heeft het slachtoffer moeite met de balans tussen geven en nemen. Er ontstaat een emotionele afhankelijkheid. Juist om deze redenen zijn verstandelijk beperkte meiden populaire slachtoffers bij loverboys.

Achterliggende risicofactoren


Slachtoffers van loverboys zijn vaak door omstandigheden zeer beïnvloedbaar of kwetsbaar. Onderstaande risicofactoren kunnen een rol spelen in het ontstaan én signaleren van loverboy problematiek. Naast de achterliggende risicofactoren, is er een duidelijke verandering ten opzichte van het gedrag van het meisje te signaleren. Hierover meer in het artikel: Signaleren van loverboy problematiek op drie niveaus.

Er wordt veel gespeculeerd en onderzocht wat voor een meisje de ‘drive into prostitution’ kan zijn. Er zijn verschillende achterliggende factoren die een rol spelen in de totstandkoming van loverboy problematiek. Hieronder wordt een analyse gemaakt.

Voorbeelden van stressoren bij slachtoffers van loverboys:
- Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, weinig assertief
- Kwetsbaar, beïnvloedbaar
- Een laag IQ
- Een beperkt sociaal netwerk
- Seksueel misbruik / incestverleden
- Problematische gezinssituatie (financiële-/ psychische-/ verslavingsproblematiek, echtscheiding, overlijden, verstoorde relatie met ouders / gezin, parentificatie, huiselijk geweld, seksueel misbruik)
- Een belastende voorgeschiedenis (ziekte, trauma)
- Gepest worden, buiten de groep vallen
- Eerdere hulpverlening heeft gefaald

Voorbeelden van psychopathologie bij slachtoffers van loverboys:
- Een verstandelijke beperking
- Stemmingswisselingen
- Een stoornis in het autistisch spectrum
- Een aandachtstekortstoornis
- Een persoonlijkheidsstoornis
- Automutilatie
- Emotionele verwaarlozing
- Psychosomatische klachten
- Angst / depressie

*Schwarze,K. Berger, M. Geurts, E. Pretty Women, (2006). Praktijkvoorbeeld voor de aanpak van meisjesprostitutie. Utrecht: SWP
*Angenent, H. ( 2000) Opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling, H-4 opvoeding. Baarn:HB uitgevers
*Hermans, J. Verheij, F. (2005). Handboek Jeugdzorgdeel II. H-23 Jeugdprostitutie

 

08/01/2016 16:28

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert