Signaleren van loverboy problematiek op drie niveaus

Door Twinkespark gepubliceerd.

Loverboy problematiek is lastig te signaleren. In dit artikel wordt aandacht besteedt aan merkbare gedragsveranderingen, een veranderende attitude in het gezin / netwerk en tot slot een beschouwing op de sociaal-maatschappelijke invloed bij totstandkoming van loverboy problematiek.

De verschillende uitwerkingen van loverboy problematiek zijn onderverdeeld in drie niveaus:
- Micro niveau - Persoonsgebonden factoren en signalen van slachtoffers van loverboys.
- Meso niveau - Signalen en gedragingen m.b.t. gezin en systeem.
- Macro niveau - Maatschappelijke ontwikkelingen die bijdragen aan loverboy problematiek.

Micro niveau – Persoonsgebonden factoren en signalen van loverboy problematiek

Kwetsbare of beïnvloedbare meiden worden vaak juist slachtoffer van een loverboy. Vaak is er bij het meisje sprake van multi-problematiek. Een combinatie van verschillende risicofactoren. Er zijn ontoereikend protectieve factoren die bijdragen aan het welzijn van het meisje. De meiden ervaren vaak veel machteloosheid, frustratie, verdriet of emotionele beschadiging. Ze missen het gevoel in contact te zijn met hun emotie en intuïtie. Ze hebben geleerd om op een (zelf-)destructieve manier met emoties en relaties om te gaan. Ze zijn erg gevoelig voor aandacht van vlotte jongens. Zeker wanneer de betreffende jongeman middels imponerende cadeautjes en versiertrucs de bevestigingen geven waar het meisje naar verlangt.

Onder invloed van een loverboy zullen er dingen m.b.t. gedrag, gemoedstoestand en uitstraling opvallen. Deze meisjes zijn verliefd en hebben een ongezonde fixatie op het welzijn van hun vriend. Ze zullen steeds meer tijd met hem en met zijn netwerk doorbrengen. Haar eigen normen, waarden, opvattingen en gevoelens zullen hierdoor beïnvloed worden.  Het slachtoffer komt onregelmatig haar verplichtingen en afspraken na. Op school, thuis en in sociale contacten vertoont het slachtoffer opstandig gedrag, ontwijkend gedrag of juist overdreven sociaal wenselijk gedrag.

Opvallend aan het uiterlijk van het slachtoffer is bijvoorbeeld dat ze ineens veel dure spullen heeft. Ze is meer seksueel uitdagend gekleed. Bovendien kan ze een tatoeage hebben met bijvoorbeeld een jongensnaam. Ze kan er vermoeid en vermagerd uitzien. Er kan sprake zijn van alcohol-/ of drugsgebruik. Dit wordt vaak aangemoedigd door de loverboy. Op haar lichaam kunnen sporen zijn van lichamelijk geweld.

Meso niveau – Gezin en systeem

Onder invloed van loverboys vertonen slachtoffers vermijdings-/ ontsnappingsgedrag. Ze vervreemden van hun sociale en maatschappelijke omgeving. Het meisje wordt losgeweekt en raakt geïsoleerd. Er is steeds minder binding met het gezin en het netwerk. Door haar loverboy heeft ze nu andere prioriteiten. Het komt ook voor dat het meisje wegloopt van huis en spijbelt van school. Deze houding komt mede omdat zij anderen niet wil betrekken bij (dreigementen van) de loverboy. Binding met vrienden en gezin maken plaats voor het loverboy netwerk en contacten in het prostitutie circuit.

In de pubertijd en de adolescentieperiode speelt het sociale netwerk een grote rol bij de socialisatie en de ontwikkeling van een jongere. De Peergroup speelt nu een grotere rol bij het vormen van de identiteit, normen en waarden. Zo ook kan een meisje tot de peergroup van de loverboy gaan behoren. Hoe meer zij onder invloed is, des te meer zal zij zich aanpassen aan de geldende regels, normen en waarden van de peergroup.

 

Macro niveau - Maatschappelijke ontwikkelingen                               

Invloed van de moderne techniek
Door internet is het voor jongeren (en loverboys) makkelijk contact met elkaar te zoeken en te onderhouden. Denk aan chatten, MSN, webcams en profielensites. Meiden geven zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot. Meiden kunnen misleid, verleid en gechanteerd worden. De mobiele telefoon is een middel om contacten te maken, onderhouden en controleren.

Invloed van de media
De media heeft welzeker invloed op de seksuele vorming van jongeren. Denk bijvoorbeeld aan seksreclames die na middernacht op alle zenders te zien zijn. Meiden worden hier geportretteerd als ‘makkelijk’ en ‘seksueel uitdagend’. Er wordt een rolvoorbeeld gegeven die voorschrijft wat de norm voor een meisje is, namelijk makkelijk en uitdagend. De jongen krijgt altijd zijn zin en straalt macht en status uit.

Verschuivende normen bij de jeugd
De positie van jongeren in de huidige maatschappij kan deels toegeschreven worden aan vernederlandsing: het non-conformisme, het individualisme en de complexe maatschappij in een multicultureel proces. Daarbij zijn jongeren in hun pubertijd minder gefocust op de verwachtingen van de maatschappij. Jongeren hebben een eigen plaats in de samenleving verworven. De jongerencultuur is hard: De jongeren worden buitenshuis geacht zich mondig en zelfbewust op te stellen. Er is een hang naar spanning en sensatie. Zelfdestructief gedrag wordt aangemoedigd. ‘Foute vrienden’ zijn erg interessant. Zij krijgen respect omdat ze aan de ene kant populair zijn en aan de andere kant angst inboezemen. De jongerencultuur is tevens een uitlaatklep voor frustraties die zijn opgedaan buiten hun cultuur.

De huidige normen en waarden van jongeren op het gebied van seks, staan in het teken van ‘lang leve de vrijheid’. Er is hier vaak sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waar vroeger de norm was om in je leven het bed met slechts één partner te delen, is nu de norm om te experimenteren. Er hoeft niet aan een relationele en communicatieve vaardigheden gewerkt te worden. Seks hoeft helemaal geen emotionele en intieme verbintenis te zijn. Het kan ook vrijblijvend: Seks is een manier om aandacht te krijgen, seks is een manier om een reputatie te krijgen, seks is een manier om breezers of andere middelen te krijgen enz.

Modernisering, secularisering en individualisering
Door de secularisering speelt het geloof een minder grote rol in de huidige maatschappij. De mens mist houvast, er is geen hoger doel. De mens is een individu. Lusten moeten worden bevredigd. Er wordt verwacht dat men zelf zijn keuzes maakt, verantwoordelijkheden neemt en succesvol is. Ik zou de huidige maatschappij omschrijven als ‘snel, complex, prestatiegericht en veeleisend’. Overal is bureaucratie, een procedure of een wet.

De multiculturele maatschappij
De tweede en derde generatie Nederlandse jongeren met allochtone achtergrond groeit op in een generatie-/ en cultuurkloof. De Nederlandse maatschappij is voor de meeste allochtone ouders te complex of wordt afgekeurd. Opvoeden wordt volgens de traditionele methoden en middelen gedaan. Daar tegenover staat dat de jongere buitenshuis een heel andere beleving heeft: Alles kan in Nederland, er is een vrije omgang tussen mannen en vrouwen, er is buiten weinig/geen toezicht op de jeugd.

Kijk voor meer info:

http://www.xead.nl/de-loverboy-omschrijving-en-profiel

http://www.xead.nl/loverboys-aangifte-wetgeving-feiten-en-cijfers

http://www.xead.nl/werkwijze-van-de-loverboy

http://www.xead.nl/slachtoffers-van-loverboys

* Angenent,H. (1993). Handboek over Weglopers. H-2 Maatschappelijke omstandigheden. Nijkerk: Intro * Angenent H. Opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling. H-5 Opvoeden in speciaal verband. Baarn, HB uitgevers
*Dijke, van A. Tersptra, L. (2005). Loverboys, feiten en cijfers een quickscan. Amsterdam: SWP
*Robin Norwood, (1991).Als hij maar gelukkig is. Uitgeverij Ambos

 

08/01/2016 16:28

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert