De drie-eenheid in onszelf

Door Chayenna gepubliceerd in Gezondheid en fitness

79021f8d2ac01e66dcc120163b2b9790_medium.

De mens is voor mij een mysterie. Als mysterie zie ik de dingen waarvan ik het gevoel heb dat ze er zijn, dat ze bestaan, maar wat ik niet of gedeeltelijk begrijp.

3f3211ba40bb4074668382cc8af55a27_medium.

Vaak denken we onszelf of een ander te kennen en toch blijven er grote delen ervan een raadsel. Wetenschap, de vertaling van alle kennis die we hebben opgedaan, schiet steeds te kort, erger nog, steeds blijkt die wetenschap zichzelf tegen te spreken ook op deel gebieden. Je ziet dit ook terug in de medische wetenschap, die zich zo sterk heeft toegelegd op het lichaam van de mens. Ons lichaam is slechts een aspect van ons mens zijn, maar wel een belangrijk aspect, zo belangrijk dat juist dat lichaam ons in staat stelt volledig mens te zijn.

Die wetenschap heeft een enorme vlucht genomen en is tot heel veel in staat, maar loopt ook tegen haar eigen begrenzingen aan. Kijk maar waar we NU toe in staat zijn. Functies van organen kunnen tijdelijk worden overgenomen door apparatuur, transplantaties zijn geen wonderen meer, klonen etc etc. . Ook de psychiatrie heeft niet stilgezeten, veel wat men geestelijke ziekte noemt zijn te behandelen, ofschoon dat heel vaak gebeurt via het lichaam. Medicijnen door het lichaam opgenomen kunnen de geest heel duidelijk beïnvloeden. Er zijn technieken ontwikkeld die sturing geven aan de geest, spanningen kunnen elimineren, gevoelens wijzigen, een manier van denken een andere richting geven, Gevoelens zijn door middel van medicatie te onderdrukken. De samenhang tussen lichaam en geest wordt meer en meer erkend.

21219253a7aa904906ec1d7c5d17fbc6.jpg

Energieën die in de geest tot ontwikkeling komen, zullen zich willen uitdrukken in het lichaam, gestalte willen krijgen in het grofstoffelijke. Het lichaam komt immers voort uit een ijle energie, een energie die steeds de neiging heeft zich te verdichten en zich te materialiseren. Alles is immers energie. De menselijke geest heeft een mysterieus karakter doordat hij deels bewust, deels een onbewust gebeuren is. De taken van ons onbewuste zijn erg uitgebreid en maken een groot deel van ons bestaan uit, dat het feitelijke leven zoals we dat ervaren bepaalt. Het bestuurt ons lichaam en de organen in het lichaam, en herbergt een arsenaal aan programmeringen, normen en waarden. Onze beperkingen vinden in dat onbewuste hun oorsprong via inprentingen, programmering en waardepatronen. Weliswaar kan de bewuste geest contact maken met het onbewuste en daar invloed op uitoefenen, het probleem is dat daar niet iedereen van op de hoogte is. Het bewuste, het bewustzijn is dat wat je bewust weet, opgebouwd uit kennis, belevingen en ervaringen. Het is ook je denkvermogen en je zelfkennis. Het onbewuste is een product van je onderbewustzijn waarin opgeslagen liggen alle normen en waarde, ideeën en patronen waar je naar denkt, handelt en leeft. Tevens is het de plaats van je geheugen voor het deel dat niet paraat is. Onbewust handelen is een reactie uit het onderbewustzijn, zonder te denken. Het heeft meer weg van instinctmatig handelen.

d12d16398049dd2b23993247aa89dfe6.jpg

Bekende mogelijkheden om het bewuste en het onbewuste met elkaar te leren communiceren is meditatie, visualisatie, hypnose. Het gaat om een betere kennis van je persoonlijkheid, een persoonlijke ontwikkeling, een persoonlijk bewustwordingsproces. Degene die zich op het pad van persoonlijke ontwikkeling wagen, zullen zeker kennismaken met hun bewustzijn en hun onderbewuste. Dat is vaak een heel waagstuk, oude zekerheden vervagen en nieuwe andere zekerheden zullen zich ontvouwen. Zij zullen er ook niet omheen kunnen dat zij ook in contact komen met hun hogere bewustzijn. Het hogere bewustzijn kent vele benamingen, essentie, wezen, hoger zelf, ziel, het zelf, het ware ik. De drie-eenheid: bewustzijn, onderbewustzijn en hoger bewustzijn is een gedeelde drie-eenheid op weg naar echte eenheid. We kunnen het bewuste ook even "moeder" noemen, de moeder die in staat is het onderbewuste "het kind" te programmeren. De moeder draagt inprentingen aan, normen en waarde en het totaal daarvan wordt een programmering. Die programmering worden onuitwisbaar door ons onderbewuste opgenomen. Het zijn eigenlijk onze reacties op onze omgeving, op wat ons wordt aangereikt. De reacties dienen ertoe onszelf te beschermen.

5d25a8a5e4b037ec35095bbc809d23a7.jpg

Ze zijn een soort afweermechanisme. Zij bepalen hoe we in het leven staan. Ze bepalen zelfs het functioneren van ons lichaam. Uit onze reacties op de buitenwereld ontstaan onze programma’s, en bijna gelijktijdig bepalen programma’s ook geestelijke reacties en zelfs denkpatronen. Het lijkt een cirkel die vaak moeilijk te doorbreken is. De "Moeder"(het bewuste zijn) maak keuzes, drukt uit wat je werkelijk wilt, oordeelt en veroordeelt, het is de zetel van wat we Ego noemen. In dat bewustzijn zetelt ook ons vermogen tot denken. Jaren en jaren, levens naar levens hebben we ons ingespannen om dat rationele stuk in ons te ontwikkelen. Steeds werd ons voorbehouden dat dat het belangrijkste stuk van de geest is. Het oordelen werd ons met de paplepel ingegeven; "Denk eerst na voor je wat doet", "Bezint eer ge begint".. Zo zijn er tientallen uitdrukkingen die aangeven hoe belangrijk ons denken is. Ego betekent letterlijk IK. Ego houd eigenlijk de verschijningsvorm in waarin we ons graag naar buiten toe presenteren. Wij willen graag dat een ander op een bepaalde manier naar ons kijkt, over ons oordeelt, namelijk op zo’n manier dat we door de ander worden gewaardeerd en geaccepteerd. Het heeft er alle schijn van dat ons zijn daar door een groot deel door wordt bepaald. Mensen met een "krachtig ego" hebben een krachtig voorkomen, anderen kijken daar tegenop. Die mensen blijken zich duidelijk te kunnen presenteren, zich te laten zien. Zij stralen een sterke wilskracht uit. Als anderen ons prijzen, lof toezwaaien voelen wij dat ons ego wordt gestreeld. We krijgen dan een stuk waardering en erkenning. Het geeft ons een grotere reden van bestaan.

e6de372970be4333ac1c941f8cbaa54e.jpg

Het onderbewuste kan op zijn beurt in contact komen met ons bewustzijn, maar ook met het hogere bewustzijn. Het hogere bewustzijn kan niet rechtstreeks in contact komen met ons bewuste zijn, maar wel met ons onderbewustzijn. Het onderbewustzijn "het kind" in ons omvat erg veel. Het omvat ons geheugen voornamelijk ons lange termijngeheugen, maar ook onze gevoelens en emoties. Het onderbewuste heeft een uitgesproken direct contact met ons lichaam. Het korte termijngeheugen is een functie van ons bewustzijn "de moeder". Alles wat het lichaam ervaart wordt in ons onderbewuste geregistreerd. Dit reageert daarop en geeft signalen terug. Ook reageert het onderbewuste op ons denken en op indrukken van buiten die vertaalt die indrukken vaak weer in lichamelijke reacties. Hoewel gevoel net als denken een functie is, reageren ze vaak heftig op elkaar en zijn vaak zelfs tegenstrijdig. Helaas kan het bewustzijn niet rechtstreeks communiceren met het hogere bewustzijn. Het hogere bewustzijn en het bewustzijn kunnen slechts via de omweg van het onderbewuste communiceren. Dit lijkt een rationele benadering, een bedachte constructie. Het is echter de conclusie van ervaringen van vele die zich bezighouden met inwendige communicatie. Dat hogere bewustzijn. Die kern, is eigenlijk waar het allemaal om draait, het is de goddelijke energie, de goddelijke vonk in ieder mens, die vraagt om groei en met en opdracht tot ontwikkeling een leven op aarde heeft gecreëerd om een eenheid te vormen in zichzelf. Het gaat om het opnieuw komen tot die drie-eenheid en het ervaren ervan.

3657b206870c43b0181e5c6cd3a805d1.jpg

Zoals een kind vaak de schakel is tussen de vader en de moeder, zo is ons onderbewustzijn de schakel tussen ons bewustzijn en ons hoger bewustzijn. Het is een ontwikkelingsproces, een proces dat veelal van lange duur is en training vraagt. Een goede verstandhouding opbouwen mag ook best wat tijd kosten. Als het bewuste overheerst, als de rationele geest overheerst dan overheerst de moeder het kind. Maar als de emotionele geest gaat overheersen over het verstand, de ratio dan overheerst het kind de moeder. Emoties komen vaak voort uit frustraties en zijn als zodanig de neerslag van wat er in het onderbewustzijn speelt. Ze zijn dan ook onbewust, Ze zijn nog onopgelost en hebben nog geen plek gevonden in ons bewustzijn. Zolang dat zo is kunnen we geen eenheid in onszelf ervaren, er is geen harmonie. De verdeeldheid binnen onze drie-eenheid levert ons vaak een gevoel van gemis, er niet bij kunnen komen, een gevoel van teleurstelling, het gevoel iets te kort te komen.

Dit gevoel tekort te komen trachten we te compenseren door te willen hebben in plaats van te kunnen zijn, steeds weer zoekend naar onszelf. Toch geeft ons hogere zelf heel veel signalen, Dat gebeurd zelfs veel vaker dan we ons bewust zijn. Doordat die signalen veelal niet door ons bewustzijn opgevangen worden, doordat we die niet "verstaan", tracht ons zelf dat via ons onderbewustzijn kenbaar te maken. Dit kenbaar maken kan gebeuren via allerlei kwaaltjes, gebreken, ziekten maar ook via bijvoorbeeld dromen of veranderde inzichten. Heel de wereld om ons heen tracht ons een weg te wijzen: onze eigen weg naar eenwording binnen in onszelf, terug naar de echte drie-eenheid. Steeds weer worden we geconfronteerd met ons zelf op weg naar een completer en vollediger mens zijn.

Copyright Curacao@Gerda Verstraeten
 

 

07/01/2016 12:13

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert