Chinese bewegingsoefeningen (3) Falun gong

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

Een vrij nieuwe, maar zwaar 7a5b0a558f3ddbc4e054359b0316a3d1_1401990vervolgde bewegingsleer uit China is Falun gong. Ontstaan in de jaren 90 van de 20e eeuw, werd deze nieuwe interpretatie van traditionele waarden, gecombineerd met enkele basisoefeningen, enorm populair.

Met  aanvankelijke steun van de Chinese overheid verspreidde de filosofie zich al snel over het hele land en was, net als Tai chi quan en Qigong, enorm populair. Totdat diezelfde Chinese overheid toch wel erg nerveus werd van de immer groeiende aanhang van Falun gong ...

fa7096867bd61f304e3ff18d528cebb0_1401990Ontstaan en doel van Falun gong

Falun gong werd voor het eerst beoefend in 1992 in Changchun, Noord-China, door de oprichter Li Hongzhi (zie foto rechts).

Het kan worden omschreven als een Chinese spirituele filosofie, Falun dafa, die meditatie en Qigong-oefeningen combineert met morele waarden uit Boeddhisme en Taoïsme. Bij het beoefenen van Falun gong is het doel om te komen tot een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid en uiteindelijk tot spirituele verlichting.

Basisprincipes van Falun dafa

Falun dafa is de theoretische kant van deze beweging. Volgens oprichter Li bevat het universum namelijk, naast de fysieke vorm, een aantal niet-fysieke, maar wel zeer karakteristieke kwaliteiten of kenmerken, die zorgen voor positieve, vloeiende energiestromen. Het menselijk lichaam bezit deze kwaliteiten of kenmerken eveneens.

Om ook in het menselijk lichaam het stromen van positieve energie zoveel mogelijk te bevorderen, dient men zijn of haar leven te stroomlijnen volgens de drie belangrijkste, leidende principes van Falun dafa, te weten waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid. Hierdoor stem je je leven af op de universele energie: go with the flow als het ware. Door zelfdiscipline te betrachten en te leven volgens deze morele waarden, naast regelmatige meditatie in combinatie met 5 specifieke Qigong-oefeningen, zal de gezondheid van lichaam en geest beslist vooruitgaan.

Gezondheidstherapie?

1b7c46ff755b17416fc588001f340757_1401991Falun gong is in staat de gezondheid aanzienlijk te verbeteren, hetgeen in een aantal kleinschalige wetenschappelijke onderzoeken werd bevestigd, maar het is geen wondertherapie.

Rechts: logo Falun gong.

Ook astronaut Wubbo Ockels beoefende in het laatste deel van zijn leven trouw Falun gong Echter, wanneer een fatale ziekte (te) ver is gevorderd en er toch (zware) medicijnen bij moeten worden gebruikt, zal ook deze methode geen redding meer kunnen bieden.

Religieuze stroming?

Hoewel de basisprincipes van Falun dafa direct lijken te komen uit het Boeddhisme en het Taoïsme, zien de aanhangers Falun gong niet als een religieuze beweging. Beoefening vindt immers plaats op individuele basis, er zijn geen regelmatige samenkomsten, geen vaste meditatietijdstippen en geen rituelen of vereringen.

Verschil met andere Chinese bewegingsvormen

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Tai chi en Qigong, ligt de nadruk bij Falun gong niet op de bewegingsoefeningen, maar meer op de filosofie. Er worden bijvoorbeeld vooraf geen ademhalingsoefeningen gedaan of ontspanningstechnieken gebruikt. De (slechts) 5 Qigong-bewegingen worden zonder verdere aandacht of focus, automatisch toegepast ter ondersteuning van een meditatie.

59fac4372f98a5e04be9958f00523580_1401991

Een ander verschil is dat er bij  Falun gong geen sprake is van een school of instelling; er is geen lidmaatschap en/of betaling van contributie of leergeld.

Enorm succes van Falun gong

In de beginjaren (1992-1994) verkreeg Li Hongzhi veel steun van de Chinese overheid via de Qigong Onderzoeksvereniging (onderdeel van het Chinese Ministerie van Sport). Gedurende twee jaar reisde Li door China om lezingen over Falun gong te geven. Voor deze reizen ontving hij financiële steun van de Qigong Onderzoeksvereniging. Li weigerde namelijk Falun gong te gelde te maken. In deze periode werkte Li mee aan een gezondheidsbeurs in Beijing, waar hij zelfs enkele belangrijke prijzen in de wacht wist te slepen.

4feacb42c14f3bac07fe3d803f7b2b2c_1401991

Eind 1994 beëindigde Li zijn lezingentour en ook de samenwerking met de Qigong Onderzoeksvereniging, omdat deze laatste het succes van de lezingen commercieel wilde aanpakken. Li publiceerde begin 1995 een bewerking van zijn lezingen in boekvorm, Zhuan Falun, gaf enkele lezingen in het buitenland en emigreerde uiteindelijk in 1996 naar de Verenigde Staten.

De mond-tot-mondreclame werkt echter fenomenaal; het aantal beoefenaars en aanhangers van Falun gong steeg in een paar jaar tijd exponentieel naar bijna 100 miljoen!

De Chinese regering reageert

Verbod op Falun gong

Het  gigantische succes leek Falun gong fataal te worden. De Chinese regering besefte ineens hoe groot de aanhang en dus ook invloed van Falun gong was: zij overtrof ruimschoots die van de communistische partij (circa 60 miljoen). Begin 1999 werden dan ook de eerste bevelen gegeven om volgelingen te beperken, te bedreigen of anderszins lastig te vallen bij het uitoefenen van Falun gong. Al snel werd een groep beoefenaars gearresteerd en publicatie van geschriften verboden. De aanhang was verbijsterd en reageerde massaal met protesten in de vorm van brieven en petities.

Escalatie

In april 1999 verzamelden ruim 10.000 mensen zich voor de regeringsgebouwen in Beijing. Het was een vreedzame manifestatie. Na overhandiging van hun petitie, waarin zij verzochten om vrijlating van de gearresteerde Falun gong-beoefenaars, opheffing van het verbod op publicatie en verspreiding van Falun gong-materiaal en vrije beoefening ervan in het openbaar, gingen 10.000 mensen weer rustig naar huis.

72a2d1bee7f9b426a040443c5429c5b5_1401991De Chinese overheid reageerde echter op dezelfde manier als zij dat deed op 4 juni 1989, toen opstandige studenten het Tienanmenplein in Beijing bezet hielden: met grof geweld. Massaal werden alle bekende beoefenaars gearresteerd. Falun gong en haar volgelingen werden buiten de wet gesteld,  vogelvrij verklaard. Iedere volgeling kon voortaan zonder vorm van proces worden gearresteerd, ontslagen, uit huis worden gezet of in psychiatrische inrichtingen worden gestopt. Elk recht (op een advocaat, proces, contact met familie, medische zorg e.d.) werd hen ontzegd.

Haatcampagne tegen Falun gong in binnen- en buitenland

De Chinese overheid startte in juli 1999 met een regelrechte haat- en lastercampagne via de gecontroleerde staatsmedia. Falun gong werd een gevaarlijke sekte genoemd met praktijken, die mensen tot moord en zelfmoord zouden hebben gedreven. Ook zouden aanhangers irrationeel gedrag hebben vertoond, onterecht medische zorg hebben geweigerd of die aan familieleden hebben onthouden, en dus een gevaarlijke, subversieve invloed zijn op de Chinese maatschappij. Ook in het buitenland, waar grote Chinese gemeenschappen leefden en de Chinese overheid een vinger in de pap hield via gesubsidieerde Chinese kranten of bladen, verschenen de propagandistische lasterverhalen.

Gruwelijk onderdrukking van Falun gong

Foltering en executies van Falun gong-aanhangers

Devote aanhangers bleken een harde noot om te kraken. Ondanks toezeggingen over vrijlating en eerherstel – zodra zij een verklaring ondertekenden, waarin zij zich van Falun gong afkeerden – gingen slechts zeer weinigen daarop in. Al snel deden verhalen (en foto's) de ronde van extreem geweld tegen de gevangen Falun gong-beoefenaars; mishandeling, gedwongen inname van (schadelijke) medicijnen, foltering, verkrachting waren aan de orde van de dag. Vanuit het buitenland namen de protesten toe, maar het mocht niet baten.

Organenoogst bij Falun gong-aanhangers

f85f2c31cfec62477dd0e2ded120c0be_1401991Door hun beoefening van Falun gong waren de aanhangers ervan lichamelijk in prima conditie, hetgeen velen van hen juist fataal zou blijken te worden. In juli 2006 publiceerden een Canadese politicus en een advocaat een afschuwelijk rapport, 'Report into allegations of organ harvesting of Falun gong practitioners in China''. In dit rapport werd de Chinese overheid ervan beschuldigd tienduizenden gevangen Falun gong-aanhangers zonder vorm van proces te hebben geëxecuteerd, puur en alleen om hun organen (hart, lever, nieren) te 'oogsten' en die dan voor veel geld te verkopen aan voornamelijk buitenlandse gegadigden. Twee jaar bevestigde een Chinese arts het rapport, toen hij bekende zelf in gevangenissen toekomstige 'donoren' te hebben uitgezocht voor zijn transplantatiepatiënten. In totaal zou het zeker zijn gegaan om ruim 40.000 orgaantransplantaties in Chinese ziekenhuizen, waarvan de donor niet bekend was.

Buitenlandse protesten

De protesten in het buitenland werden luider en luider. Hoewel China een internationaal arrestatiebevel uitvaardigde tegen de geëmigreerde Li Hongzhi, legde Interpol het verzoek naast zich neer. 8f1700e908de26409e008617fdd5e3b8_1401991

Diverse landen weigerden om Li op hun grondgebied te arresteren of hem de toegang tot hun land te ontzeggen.

Rechts: Falun gong-parade in New York.

De Falun gong-beweging kreeg in het buitenland juist een enorme impuls door de Chinese vervolging. Tot op de dag van vandaag wordt Falun gong in zeker 80 landen buiten China beoefend.

Toch gaf en geeft China geen krimp. Nog steeds worden vele (staats-) publicaties verspreid om Falun gong in een kwaad daglicht te stellen. Het internet wordt streng gecontroleerd. Interesse in Falun gong is nog steeds genoeg reden om gearresteerd te worden. Chinese ambassades in het buitenland oefenen al jaren druk uit op lokale overheden in hun standplaatslanden om Falun gong niet te bevoordelen en vooral geen deel uit te laten maken van Chinese culturele manifestaties.

Conclusie

Ongelooflijk, waar het volgen van een moreel kompas en het beoefenen van meditatie en bewegingsoefeningen door een relatief kleine groep (100 miljoen aanhangers op 1 miljard inwoners) een machtige overheid toe kan brengen.

8f30aedd10e07d48f548f715aac7e9de_1401991Je zou toch denken, dat het beoefenen van de Falun gong-principes door een deel van de bevolking de ideale onderdanen zou opleveren. Waarachtigheid (nooit meer leugens), mededogen (solidariteit ten top) en verdraagzaamheid (tolerantie en respect) zijn toch morele waarden, die je beslist in ieder mens en zeker ook in iedere  samenleving zou willen zien. Loyale burgers, met een gezonde geest en een gezond lichaam, die plichtsgetrouw, verantwoordelijk, respectvol en rustig hun werk doen? Subversiever kan bijna niet – volgens de Chinese overheid dan. Het zal 'm wel zitten in die 'gezonde geest', waardoor mensen leren na te denken en voor zichzelf op te komen. Daarin schuilt inderdaad een groot gevaar voor een dictatoriaal regime.

 

Oxalis.

© 2014, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

64a2eb7ba38a0f09cf1f4d85df5996a3_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Chinese-bewegingsoefeningen-1-tai-chi-quan

Chinese-bewegingsoefeningen-2-qigong

Chinese-geneeswijzen-1-meridiaantherapie-en-acupunctuur

Chinese-geneeswijzen-2-yin-en-yang-de-elementen-en-de-orgaanklok

Feng-shui-3-voor-in-de-tuin

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

07/01/2016 07:17

Reacties (2) 

1
07/01/2016 07:35
Vreselijk die vervolging en waarvoor? Alleen maar omdat de aanhangers te gezond van lichaam en geest werden. Ga deze oefeningen toch eens proberen.
1
07/01/2016 07:28
Ik had er wel van gehoord, maar geen idee dat de aanhangers zo intens werden vervolgd. Inderdaad gruwelijk.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert