Milleniumdoelstellingen 2015: de tijd loopt!

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wat zijn de millenium doelstellingen? Zullen ze behaald worden? Hoe pakken we dit aan?

Inleiding

54c1d7a46be8ee2f1556a8df5d62ae72.jpg

De millenniumdoelstellingen zijn eigenlijk 8 simpele afspraken voor een betere en veiligere wereld. In 2000 (vandaar de naam ‘milleniumdoelstellingen’) verzamelden alle regeringsleiders en staatshoofden van de VN in New York voor de Algemene Vergadering van het nieuwe millennium. Alle leden tekenden deze doelstellingen. In 2015 zouden al deze doelstellingen volbracht moeten zijn. De tijd loopt!

Welke doelstellingen zijn het?

983ac0aa05b515de24a920b4e9a58e9aTWlsbGVu

Denk maar aan extreme armoede en honger uitbannen, school voor iedereen, een beter leefmilieu, gelijke rechten ongeacht welk geslacht, minder sterfte door zwangerschap, meer eerlijke handel, geen ziekten zoals aids en malaria, en sterk afgenomen kindersterfte.

Armoede en honger uitbannen

9903bafdbd17458329140c64a5d31714c2xhYmJl

In 2015 zouden het aantal mensen in extreme armoede gehalveerd moeten zijn ten opzichte van 1990. Hetzelfde geldt voor honger in de wereld. Dankzij de financiële crisis in 2009 steeg het armoede niveau met 90 miljoen mensen. Er is wel enige vooruitgang, maar 1 op 3 kinderen in ontwikkelingslanden is nog altijd ondervoed.

 • 1.2 miljoen mensen moeten dagelijks leven met minder dan één dollar.
 • Elke dag sterven er 27.000 kinderen aan oorzaken zoals armoede en honger.
 • 800 miljoen mensen gaan dagelijks slapen met een lege maag.
   

Halt aan aids en malaria

854db6d6748376f2084c50cbf7d52e98YWlkcy1y

Jaarlijks sterven er miljoenen mensen aan besmettelijke ziektes zoals aids en malaria. Tegen 2015 zouden die ziektes verleden tijd moeten zijn. Vandaag de dag lijden er nog 33 miljoen mensen aan hiv/aids. Ook malaria is een grote boosdoener, met iets minder dan een miljoen sterfgevallen per jaar.

 • In 2003 werden er 5 miljoen mensen met HIV besmet. Dat is ongeveer 13000 mensen per dag.
 • In 2002 stierven 2 miljoen mensen aan tuberculose (tbc).
   

Moeder sterfte moet dalen

 

De moeder sterfte moet in 2015 ¾ zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Elk jaar sterven 500.000 vrouwen door zwangerschap. 99 procent van dit getal gebeurt in de ontwikkelingslanden. De grote boosdoener hier is armoede.

 • Zwangerschap is de belangrijkste doodsoorzaak van 14 tot 19-jarige meisjes in de ontwikkelingslanden.

Onderwijs voor iedereen

 

Alle kinderen op de wereld moeten in 2015 basisonderwijs volgen. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat schommelt tussen de 112 en 115 miljoen. De helft daarvan woont in Afrika, terwijl de rest vooral in Zuid-Azië woont. Het merendeel van niet-geschoolde kinderen zijn meisjes.

 • 133 miljoen jonge mensen kunnen niet lezen of schrijven.
 • In 37 van de 155 ontwikkelingslanden volgen alle kinderen basisonderwijs.
   

Zelfde rechten voor vrouwen en mannen

 

Er moet gelijkwaardigheid ontstaan tussen mannen en vrouwen; alsook gelijke kansen voor jongens en meisjes in het basis- en middelbaar onderwijs. Deze doelstelling zou eigenlijk al in 2005 moeten gehaald zijn, maar dit werd duidelijk uitgesteld naar 2015. 487 miljoen vrouwen leerden nooit lezen of schrijven.

 • Twee derde van het aantal analfabeten is vrouwelijk.
 • In 2003 bekleedden de vrouwen slechts 15 procent van de zetels in nationale parlementen.
 • De tewerkstelling van vrouwen ligt 30 procent lager dan die van mannen.
   

Kindersterfte verminderen

 

Het aantal sterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 (in ontwikkelingslanden) 66 procent gedaald zijn ten opzichte van 1990. In 1990 stierf 1 kind op 10 in de derdewereldlanden. Het ergste van al is dat 99 procent van deze sterfgevallen te vermijden zijn. Door de crisis zullen deze cijfers helaas stijgen.

 • In ontwikkelingslanden heeft een kind 9 op 10 kansen op overleving; in ontwikkelde landen heeft een kind 142 op 143 kansen.
 • De belangrijkste oorzaak van kindersterfte in verantwoordelijk door mazelen; een ziekte die je kan voorkomen met behulp van vaccinatie.

Eerlijker en mondiaal samenwerken

c49fd29100d4f49f46d506fa83d0d7a6SGFuZGVu

Simpel gezegd is dit het opzetten van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling. Eerlijke handel, financiële systemen, schulden en nieuwe technologieën. Heel veel landen hebben geen toegang tot betaalbare geneesmiddelen, laat staan riolering en sanitair. We hadden vooruitgang geboekt, maar de recente crisis heeft deze vooruitgang volledig weggeveegd.

 • Elke Europese koe krijgt dagelijks 2 dollar aan subsidies. Dat is meer dan het inkomen van de helft van de totale wereldbevolking.
 • Ieder ontwikkeld land heeft beloofd om financieel mee te helpen aan dit probleem. Slechts 5 landen houden zich aan die belofte.

Gezonder en duurzaam milieu

7a4522d4f4781c299b2e7da66549aa69YnJvbi5q

In 2015 moeten we de duurzaamheid van het leefmilieu waarborgen. Daaronder kan je toegang tot veilig drinkwater en de verbetering van levensomstandigheden in sloppenwijk verstaan. Het verlies aan biodiversiteit moeten we verminderen, en veilig drinkwater moet voor iedereen beschikbaar zijn. Ondertussen stijgt de uitstoot van schadelijke gassen en ontbossing neemt steeds toe.

 • Elk jaar sterven twee miljoen kinderen aan infecties veroorzaakt door vuil water of het gebrek aan toiletten.
 • 1.2 miljard mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water, 2.4 miljard mensen hebben geen riolering.
 • De uitroeiing van vissen dreigt en zou catastrofale gevolgen hebben.
   

Al deze doelstellingen moeten in orde zijn tegen 2015. Zullen we erin slagen of wordt het weer uitstellen?

 

01512acc3b45c0816c0cc36263b334d6MjAxNWRl

© Thalmaray - 2011.

impression?p=1&s=19569&t=url&f=BAN&name=

02/01/2016 15:44

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert