Bach bloesemremedies, groep 3 - bij onvoldoende interesse in het heden

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

Ingedeeld naar gemoedstoestand,  bloesemgroep 3

Inleiding

Menstypen en gemoedstoestanden of emoties

af6b9c563f3e281300e9c1b6afabd711_medium.Het observeren van mensen in hun gedragsuitingen (manier van praten, bewegen, lachen, huilen, eten, drinken, actie ondernemen, aarzelen enz.) leidde de Britse Dr Edward Bach tot het besef, dat veel mensen op een gelijke wijze reageerden, alhoewel zij geen familie of zelfs maar bekenden van elkaar behoefden te zijn. Dit bracht hem op de gedachte, dat deze mensen eventueel ook op de symptomen van een ziekte op  een gelijke wijze zouden reageren. Zo ontstond Bachs idee van een indeling van menstypen naar gemoedstoestand.

Twaalf gemoedstoestanden

Bach bestudeerde eerst welke stemmingen het vaakst bij een ziekte bij deze eender reagerende patiënten optraden. Hij vond op een twaalftal overheersende gemoedstoestanden.

 1. Angsten 7cdbea13d980c87cf45e249dd4f5e66d_medium.
 2. Schrik
 3. Geestelijke kwelling en zorgen
 4. Zwakte
 5. Besluiteloosheid
 6. Moedeloosheid en twijfel
 7. Overbezorgdheid
 8. Gebrek aan zelfvertrouwen
 9. Verveling en onverschilligheid
 10. Ongeduld
 11. Overenthousiasme
 12. Trots en gereserveerdheid.

Zeven categorieën of bloesemgroepen

Vanuit zijn observaties maakte Bach vervolgens een makkelijk te gebruiken indeling en verdeelde zijn 38 bloesemremedies daarbij over de verschillende gemoedstoestanden. Elke bloesemremedie kent een eigen unieke helende werking, maar een aantal kunnen hetzelfde probleem aanpakken en hebben dan ook overeenkomsten in de behandeling van bepaalde symptomen; iedere bloesem behandelt daarbij een ander facet van hetzelfde symptoom.

Latere Bach bloesemspecialisten hebben aan deze indeling ook de zeven chakra's toegevoegd (chakra's zijn zogenaamde energiewielen of -draaikolken, die voornamelijk langs de ruggengraat zijn gelegen – van de kruin tot het stuitbeen). De zeven categorieën zijn de volgende.

 1. Voor degenen, die aan angsten lijden
 2. Voor degenen, die onzeker zijn
 3. Bij onvoldoende interesse in het heden
 4. Bij eenzaamheid
 5. Bij overgevoeligheid voor invloeden, meningen en ideeën van anderen
 6. Bij moedeloosheid en wanhoop
 7. Bij bemoeizucht en overmatige bezorgdheid voor anderen.

Bloesemgroep 3 – Bij onvoldoende interesse in het heden

In deze deze bloesemgroep deelde Bach zeven bloesemremedies in met daaronder de symptomen, die zij aanpakken. Aan deze bloesemgroep werd het derde oog gekoppeld. Het zesde chakra staat onder andere voor intuïtie, inspiratie, verbeeldingskracht en licht.

(De remedies staan in de volgorde, zoals Bach die aanhield in zijn boekje "The twelve healers and other remedies". De naam wordt eerst schuingedrukt in het Engels en dan, tussen haakjes, in het Nederlands weergegeven. Het nummer voor de bloesemremedie is tevens het nummer, waaronder deze remedie in het repertorium van Bach is opgenomen en als – genummerd – flesje bij apotheek of drogist te koop is.)

9. Clematis (Bosrank)

35230580de00a88cfc73abc670ca7744_medium.Dromerig, afwezig, sluimerend, lijkt niet geheel wakker te zijn. Dagdromer. Weinig interesse in het leven. Rustig, maar niet gelukkig met de huidige omstandigheden. Leeft meer in de toekomst, vlucht in illusies, in de hoop op betere tijden, wanneer dromen en idealen zullen uitkomen. Zet zich bij ziekte soms niet of weinig in om beter te worden. Kan uitkijken naar (of vluchten in) de dood, hopend op een beter leven in het hiernamaals of op het verenigd zijn met dierbare overledenen. Clematis maakt deel uit van de eerste hulp bloesemremedie, Rescue Remedy.

7bad5835117281c6990df992b062d466_medium.16. Honeysuckle (Kamperfoelie)

Staat stil en leeft in het verleden, meestal in een tijd van persoonlijk geluk, dierbare herinneringen of teloor gegane ambities.

Sterke nostalgie. Heimwee. Spijt over gemiste kansen.

Leeft niet in het hier en nu. Verwacht in het leven niet meer het geluk mee te maken, dat in het verleden is gekend.

37. Wild Rose (Hondsroos) 6cfc4ce8454138f5b209303111a76025_medium.

Apathie, lusteloosheid, vermoeidheid. Zonder duidelijke aanleiding berusten in de gang van zaken en het leven leiden zoals het komt, zonder enige actie tot verbetering te ondernemen, enige klacht te uiten of  vreugde te scheppen. Innerlijke capitulatie.

82cfe64e5a71af00e10bba1f62950f12_medium.23. Olive (Olijf)

Totale fysieke en mentale uitputting. Innerlijke leegte. Extreem moe en afgemat.

Er lijkt geen kracht meer over te zijn om er nog iets van te maken. Alles is teveel.

Het dagelijks leven is als zwaar werk, zonder enig plezier. Heeft rust en veel slaap nodig.

35. White Chestnut (Paardenkastanje) 7cb27aaa89b5f6c659ea1c5df4a3f25a_medium.

Malende gedachten, die hardnekkig en ongewild steeds weer de kop opsteken. Innerlijke discussies en dialogen met zichzelf. Steeds terugkerende gedachten en zorgen als stoorzenders in het hoofd. Vermoeidheid, zwaar hoofd, slapeloosheid, onvoldoende concentratie. White Chestnut is onderdeel van de nachtversie van Rescue Remedy.

46b93f381c76e152389e5a11e35bed13_medium.21. Mustard (Herik)

Ernstige zwaarmoedigheid en somberheid, die plotseling opkomen en weer wegtrekken. Depressie met een onduidelijke, vage oorsprong. Melancholie, 'Weltschmerz'. Gevangen in de eigen depressie, niet in staat in het hier en nu te leven.

Gevoelens van isolatie, neerslachtigheid, verdriet. Kan er geen grip krijgen op en kan de zwaarmoedigheid niet voor anderen verborgen houden.

7. Chestnut Bud (Knop van de paardenkastanje) ab955d5166195b56a7ba459a0e97aebb_medium.

Hardleers, maakt steeds dezelfde fouten. Leert onvoldoende uit observaties en ervaringen of verwerkt deze niet lang genoeg uit onverschilligheid, gebrek aan belangstelling of innerlijke haast. Na herhaalde 'schade en schande' pas wijs worden. Duurt lang voor een bepaalde les geleerd is.

Toepassingen bij dieren en planten

Niet alleen mensen hebben baat bij de bloesemremedies. Ook (en misschien wel vooral) dieren en zelfs planten reageren er prima op. Bij dieren is het werken met Bach bloesemremedies heel dankbaar.

9ad3f8e09c6b8313035340478d4ba7b9_medium.Dieren kunnen immers niet veinzen; als de juiste bloesem gekozen is, is het resultaat zeer snel en duidelijk merkbaar. Honden, katten, paarden, kleine knaagdieren, kortom bij elk (huis-)dier in allerlei gevallen, van angst, onzekerheid, eenzaamheid, stress tot en met  herstel na ziekte, kunnen bloesemremedies worden toegepast. Doseer de druppels naar grootte van het dier (1-2 druppels per dag voor kleine dieren, zoals knaagdieren, katten en kleine honden, tot 10-12 druppels per dag voor grote dieren, zoals grote honden, geiten, schapen, koeien en paarden) en geef het eventueel direct in de bek, in het drinkwater of  in het eten. Bij paarden kan bijvoorbeeld het beste op een suikerklontje of een stukje brood worden gedruppeld.

Ook planten reageren op de remedies, hoewel het hier moeilijker in te schatten is welke bloesem er eventueel nodig is. Echter, een 1-2 druppels per dag (bijvoorbeeld Walnut) op de aarde bij een plant, die is verpoot, verpot, gesnoeid of doormidden gedeeld en nu staat te verpieteren, kan net dat beetje extra energie geven, waardoor de plant zich kan herpakken. Rescue Remedy kan bij dieren en planten overigens op dezelfde manier en in dezelfde situaties worden gebruikt als bij mensen.

Genezen op trillingsniveau

Bach probeerde zijn patiënten via hun trillingsniveau te behandelen. De hoge trillingsgraad van zijn bloesemremedies moeten daarbij de blokkerende gedachten en geestesspinsels van de patiënt doorbreken, waarna de erdoor veroorzaakte lichamelijke aandoening zou verdwijnen.

d8c8f6a9faee808d9a5cff8d68b16935_medium.Natuurlijk wist Bach, dat hij niet in staat zou zijn ieder mens te genezen. Allereerst moet de zieke persoon tenminste hulp, behandeling of genezing, in welke vorm dan ook, willen aanvaarden en toestaan. Ten tweede is er voor iedereen een tijd om te sterven; er is geen geneeskunde in de wereld – noch de reguliere noch de alternatieve geneeskunde – die in staat is iemand te genezen als de dood er mee gemoeid is. Met de bloesemremedies wordt echter vooral getracht de Kwaliteit van Leven zoveel mogelijk en op een natuurlijk manier te ondersteunen en bevorderen.

Bach bloesemremedies zijn zeer geschikt voor mens, dier en plant. Ze hebben noch bijwerkingen noch een verslavende werking. Evenmin zitten ze in de weg van de werking van reguliere geneesmiddelen. Daarnaast zijn de druppels en/of sprays van bloesemremedies gemakkelijk in te nemen, wat vooral bij kinderen en dieren een groot voordeel kan zijn.

 

Oxalis.

© 2014, foto's: Bachcentre.com, Office.microsoft.com.

 

49acaf69aa2eb1dfda9e9fb05c8b59e2_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Bach-bloesemremedies-het-leven-van-Dr-Edward-Bach-1

Bach-bloesemremedies-het-leven-van-Dr-Edward-Bach-2

Bach-bloesemremedies-de-verschillende-bloesems

Bach-bloesemremedies-de-bereidingsmethoden

Bach-bloesemremedies-de-nalatenschap-van-Dr-Edward-Bach

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

01/01/2016 10:10

Reacties (3) 

1
05/01/2016 14:27
toch indrukwekkend dat er zoveel aandacht besteed wordt aan de gemoedstypes - héél belangrijk
1
01/01/2016 12:04
Kwaliteit van leven, daar doen we het allemaal voor, dat is (voor mij tenminste) zeker het belangrijkste.
1
01/01/2016 11:45
Interessant, die beschrijvingen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert