De meest bekende amerikaanse politie- en spionagediensten in een notendop.

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Het wie, wat, wanneer, waarom en hoe van de Amerikaanse overheidsdiensten.

1) F.B.I. (Federal Bureau of Investigation)

84b1aa0e43b3e8a2364cc0ae301083dd.jpg

Federale politiedienst actief in alle staten van de Verenigde Staten. De modernste en meest efficiënte politiemacht ter wereld. Opgericht in 1908. Voor de exacte geschiedenis van de F.B.I. verwijs ik naar één van mijn vorige artikels nl. J. Edgar Hoover en de FBI.

Jurisdictie :
• Anti-terrorisme.
• Anti-spionage.
• Cybercriminaliteit.
• Publieke corruptie.
• Bescherming van de Grondwet.
• Georganiseerde misdaad.
• Kidnapping.
• Grensoverschrijdende criminaliteit (US Staatsgrenzen).

F.B.I. in een notendop :
• Hoofdkwartier : Quantico (Virginia).
• 56 staats hoofdkwartieren en 400 bijkantoren.
• 60 internationale hoofdkwartieren.
• Vertegenwoordigers in elke U.S. Ambassade.
• 35.403 personeelsleden.
• 21.455 burgerpersoneel in dienst.
• Jaarlijks budget : 7,9 biljoen dollar.

2) C.I.A. (Central Intelligence Agency)

11dba17f36393d01349e05fd76e83debY2lhLWVt

Amerikaanse spionagedienst, theoretisch enkel bevoegd in het Buitenland. Meest georganiseerde spionagedienst ter wereld, met tienduizenden agenten in het buitenland.
Opgericht in 1942,

Jurisdictie :
• Het beschermen van Amerikaanse belangen en personen wereldwijd.
• Het verzamelen van informatie betreffende (potentiële) vijanden .
• Het uitvoeren van geheime operaties onder het bevel van de Amerikaanse President.

C.I.A. in een notendop :
• Hoofdkwartier Langley, Virginia.
• Jaarlijks budget 26,7 biljoen dollar.
• Aantal personeelsleden : geheim.
• Aantal kantoren : geheim.
• De C.I.A. mag geen Amerikaanse burgers bespioneren, tenzij er zeer ernstige aanwijzingen zijn dat deze burgers een gevaar vormen voor de staat.
 

3) D.H.S. Department of Homeland Security

6d39c8ce87f4683bc8f86a2872b9c84aZGhzLXNl

Overheidsdienst opgericht na 9/11. Bestaat uit een overkoepelend orgaan die als taak heft de bescherming van het grondgebied van de Verenigde Staten tegen terrorisme. Is ook verantwoordelijk voor Immigratie en naturalisatie. Ook enkele kleine overheidsdiensten werden opgeslorpt door de D.H.S. zoals :


• de Amerikaanse Douane (U.S. Custom Services)
• De Grensbewaking (U.S. Border Protection).
F.A.M.S. (Federal Air Marshal Services) Sinds 9/11 vliegen op alle Amerikaanse vliegtuigen special opgeleide Federale agenten mee ter bescherming van vliegtuig en passagiers.
C.G.P.D. (Coast Guard Police Department). Amerikaanse Kustwacht gemilitariseerde eenheid van de douane.

Jurisdictie :
• Anti-terrorisme (binnenland).
• Hulp bij natuurlijke rampen.
• Grenscontrole.
• Nationaliteit- en immigratie.

D.H.S. in een notendop :
• 200.000 personeelsleden.
• budget : 29,5 biljoen dollar.
• Staat onder direct bevel van het Witte Huis en het H.S.C. (Homeland Security Council).

4) A.T.F (Bureau of Alcohol, Tabacco, Firearms and Explosives)

c39aba20d6a2e1c380ef2668e066a59dQVRGLmpw

Federaal agentschap onder het Ministerie van Justitie, verantwoordelijk voor het onderzoek en preventie van misdaden met betrekking tot vuurwapens, explosieven, bomaanslagen, en het illegaal verhandelen van alcohol en tabak producten.

A.T.F. in een notendop :
• 5.000 personeelsleden.
• budget 1,2 biljoen dollar.
• Opgericht in 1886
• Was vroeger een deel van de belastingdienst, valt nu onder Justitie.

5) D.E.A. (Drug Enforcement Administration)

94a19883af74c9ca7d0c2ebc0d9ca9f1ZGVhLWxv


Federaal agentschap opgericht in 1973 met als voornaamste doelstelling het doen naleven van alle wetgeving in verband met drugs. Het D.E.A. opereert zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland.

D.E.A. in een notendop :

• Hoofdkwartier Arlington, Virginia.
• budget : 2,4 biljoen dollar.
• personeelsbestand : 10.800 waaronder 5.500 special agents.
• Het D.E.A. heeft een eigen Museum en een eigen Academie.
• D.E.A. heeft een eigen vloot vliegtuigen en helikopters die opereren vanuit een basis in Fort Worth Texas (106 vliegtuigen, 124 piloten).
• Belangrijke buitenlandse actie terreinen Afghanistan, Columbia.

6) U.S.M.S. (United States Marshals Service)

83d7a7b2c4fafc5e02d7eef1f6ec07fadXNtcy1z


Federaal agentschap onder Ministerie van Justitie, is in feite de oudste politiedienst van de Verenigde Staten. Ontstaan in 1789, kreeg deze dienst zijn huidige benaming in 1969. De U.S.M.S. is een deel van het Amerikaanse rechtssysteem, namelijk de Federale Rechtbanken. Voornaamste taak is het beschermen van rechtbanken en mensen die er werken, het transport van gevangenen, het opzoeken van ontsnapte gevangenen en het uitvaardigen van arrestatie bevelen. beschermen van witness protection program (beschermende hechtenis van federale getuigen). Jaarlijks arresteren de Marshals ongeveer 38.000 vluchtelingen, ze zijn aldus verantwoordelijk voorde arrestatie van 55% van de federaal gezochte criminelen. Ze zijn ook één van de weinige diensten die gewone burgers een tijdelijk lidmaatschap kunnen geven of burgers kunnen opvorderen.

U.S.M.S. in een notendop :
• Hoofdkwartier Arlington, Virginia.
• Geven rechtstreekse verantwoording aan de Attorney General (Minister van Justitie).
• 3.400 actieve speciale agenten.

7) I.R.S. - C.I. (Internal Revenue Service - Criminal Investigation)

b0971480a08f95b50c3084b1a1030b41NDYzMzYw

Federaal agentschap bevoegd om alle overtredingen te bestrijden op financieel gebied, gaande van taksfraude, wit wassen van crimineel geld, en inbreuken op het bankgeheim. Ze zijn in feit de gewapende brigade van de Amerikaanse fiscus met vergaande politionele bevoegdheden. Opgericht in 1919 en uitgegroeid tot een zeer getraind team van financiële experts, fiscalisten en federale agenten. Hun bevoegdheid is niet gelimiteerd tot de Verenigde Staten, ook internationaal zijn ze zeer actief.

I.R.S. - .C.I. in een notendop :
• Hoofdkwartier, Washington, D.C.
• Speciale agenten : 2.800.
• 4.400 overzeese agenten.
• Departement van het Ministerie van Justitie.
 

8) N.C.I.S. (Naval Criminal Investigative Service)

342805b50a8b53ca18d894e9a4c29453VVNfbmNp

Militaire politie eenheid van de Amerikaanse Marine. Voornaamste doelstelling : antiterrorisme, anti-spionage. Operationeel over gans de wereld. N.C.I.S. agenten zijn hoog getrainde speciale agenten deels militairen en deels burgerpersoneel. Zijn experten in cybercrime, schaduwen, persoonlijke bescherming en leugendetector analyse. Opgericht in 1882, onderging wel in de loop der jaren enkele naamsveranderingen.

N.C.I.S. in een notendop :
• Hoofdkwartier Washington, D.C.
• Valt onder het Ministerie van Defensie meer bepaald onder de U.S. Navy.
• 2.500 speciale agenten + burgerpersoneel.
• Onbekend aantal agenten aan boord van Amerikaanse oorlogsbodems.
• budget maakt deel uit van het budget van de U.S. Navy.
 

9) U.S.S.S. (United States Secret Service)

ce0a2b22e7270443b16828a1260a99ddc2VjcmV0

 

Federale elitaire politie eenheid met als voornaamste doelstellingen het beschermen van de President, Vice-President, voorname politici, buitenlandse gasten en hun families. Staan ook in voor de bescherming van ex-Presidenten. Bescherming is het hoofddoel en sleutelwoord voor deze eenheid. Zo krijgen ook de (verkozene) President bescherming, politici die hooggeplaatst zijn in de Administratie, kinderen van ex-Presidenten tot aan de leeftijd van 16 jaar, ieder individu op bevel en keuze van de President. Bewaken ook grote politieke bijeenkomsten georganiseerd door de Staat.
Staan ook in voor de authenticiteit van de Amerikaanse munt, en bestrijden van valsmunterij. Sinds 9/11 is er een mandaat bijgekomen namelijk bescherming en onderzoek naar binnenlandse en/of buitenlandse dreigingen op Amerikaanse bodem. Opgericht in 1865.

U.S.S.S. in een notendop :
• Hoofdkwartier : Washington, D.C.
• 4.400 speciale agenten.
• 136 regionale kantoren.
• 19 internationale kantoren.
• Staan onder Homeland Security.
• Budget : onbekend.
• Agenten moeten ten allen tijden de President beschermen, letterlijk op gevaar van eigen leven, indien nodig het menselijk schild zijn.

10) N.S.A. (National Security Agency)

03f7e3cbd391b6f60c71eabc79a42bbdMjAwcHgt

Federaal agentschap met als voornamelijke doelstelling het leveren en diensten aan het Ministerie van Landsverdediging, de spionage eenheden en alle andere politionele diensten. Hoofddoel het verzamelen van strategische en tactische informatie voor de planning van tactische (militaire) operaties. Is waarschijnlijk naast de C.I.A. de meest geheime Amerikaanse dienst. In hun hoofdkwartieren worden de wapens van morgen ontwikkeld, de computerprogramma’s die gans de wereld in het oog houden. Zijn de specialisten in afluisterapparatuur, cyber oorlogsvoering, en administratieve infiltratie.

N.S.A. in een notendop :                                                                                                                        • Hoofdkwartier Fort Meade, Maryland.
• Budget : top secret.
• personeel : top secret.
• Is veronderstelt enkel in de U.S. te werken.

Bedenking

Het is vreemd dat met zo’n diversiteit van politionele agentschappen en hoog gespecialiseerde agenten, de criminaliteit in de Verenigde Staten zo duizelingwekkend hoog is en blijft. Het grondgebied is natuurlijk enorm doch deze eerste 10 agentschappen alleen zijn een formidabele vuist tegen criminaliteit, en toch is de V.S. het land met de meeste gevangenen ter wereld, en het lijkt niet te beteren.

Mijn tweede bedenking is dat het bizar is dat veel van de agentschappen gelegen zijn in het zelfde gebied, vooral de staat Virginia lijkt een smeltkroes van federale agenten.
Voor alle duidelijkheid er zijn nog meer dan 100 andere (kleinere) agentschappen, dat ontlokt bij mij de bedenking dat wij in Europa amateurs zijn wat betreft misdaadbestrijding. De keerzijde van de medaille is de vraag of al deze agentschappen in harmonie naast elkaar werken?

Wanneer U nu kijkt naar één of andere Amerikaanse serie, zal er nu hopelijk een belletje gaan rinkelen want de afkortingen van de agentschappen worden ons letterlijk naar het hoofd gesmeten.

© thalmaray - 2011.


 

impression?p=1&s=19569&t=url&f=BAN&name=

01/01/2016 10:06

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert