Hoe herken ik mijn robot? Kijkje in de nieuwe techno!

Door Thalmaray gepubliceerd in Technologie

Robots, de nieuwe ontwikkelingen. Hoe herken je ze?

Inleiding

65bb388215a05b3354ce1da69aeb07f1.jpg

Sinds honderden jaren speelt er bij de mens het idee om mensen te maken naar een bepaald moment. In het verleden zijn er al talloze denk pistes geweest om nakomelingen te creëren volgens een bepaald patroon en met sterk gedefinieerde eigenschappen en talenten, denk maar onder andere aan genetische selectie- en manipulatie, klonen, en dergelijke. In nazi-Duitsland werd er zelfs een volledig wetenschappelijk programma ontwikkelt met als doel het ontwikkelen van typisch Arische nakomelingen, de zogenaamde eugenetica. Het Lebensborn-project werd systematisch in het leven geroepen, met overigens succes.
In de moderne tijden ligt de focus vooral op genetica, de mogelijkheid om fysiologische kenmerken van kinderen te wijzigen. Ook klonen wint meer en meer velt na enkele succesvolle dieren-klonen.


Anderen zien hun heil in de technologie, en niet alleen in oude sciencefiction films leeft de droom om een kunstmatige mens te maken. Uit die gedachte zijn er verschillende types ontstaan van doelstellingen, sommigen zijn al bereikt, anderen staan heel dicht bij de daadwerkelijke ontwikkeling.

De robot

daf3b3808b406d1ce6b0c47bc60861e5MDUwNjEw

De robot is een mechanische intelligente structuur al dan niet in menselijke vorm die bepaalde taken kan uitvoeren volgens een gegeven programma. Meestal gaat het hier om elektro mechanische toestellen, welke gedirigeerd worden door een computer. Robots kunnen afhankelijk zijn of semi-afhankelijk. We onderscheiden twee archetypen namelijk de industriële robot, die zich beperkt tot het vervullen van één enkele functie, bijvoorbeeld aan een assemblagelijn of de wetenschappelijke robots die aangewend worden in mensachtige constructies met specifieke handelingspatronen. Het idee zelf is niet zo nieuw, in de documenten van Leonardo Da Vinci is het duidelijk dat dit genie reeds met die gedachte speelde. In 1954 werd voor het eerst een digitale robot ontworpen genaamd De Unimate. Deze robots zijn momenteel goed ingeburgerd in onze maatschappij in de zware en/of gevaarlijke industrie, in huishoudproducten, in onze vervoermiddelen, enz.

De androïde of android

af65ee3b4a2aef895e051acc5765e914ZWVyc3Rl

Kan het best worden omschreven als een zeer gesofisticeerde robot die steeds is geschapen naar het evenbeeld van de mens. De geestelijke vaders van androïdes streven ernaar om zoveel mogelijk menselijke kenmerken te geven aan hun “kinderen”. Het is het uiteindelijke doel, dat niet alleen de menselijke fysiologie en mimiek wordt gedupliceerd maar ook de intelligentie. Deze technologie wordt vooral aangemoedigd door de militaire sector om dat die onuitputtelijke mogelijkheden zou kunnen bieden. Er is een extreme visionaire groep van wetenschappers die tot doel hebben om hun subjecten niet alleen intelligentie mee te geven maar tevens ook emoties, en de mogelijk om goed van kwaad te onderscheiden. Deze droom is inderdaad voor zover we weten nog enkel op het terrein van de sci-fi, maar eigenlijk is het idee nog zo gek niet. Als we iets geleerd hebben van de laatste 50 jaar is dat niets meer onmogelijk lijkt. In een tijdperk van 3D-televisie en games, hologrammen en nog duizenden applicaties die in een ontwikkelingsstadium zitten, lijkt er toch geen grens meer op de menselijke technologische vooruitgang.

De bionische man

f453f5fb27b5aef947d7fa91e68fe1a5cm9ib3Rp

Inderdaad een titel van een oude sciencefiction reeks, maar helaas voor de sceptici, geen fiction meer. Deze wetenschap heeft in de laatste twintig jaar spectaculaire vooruitgang geboekt en dan vooral op het vlak van de medische wetenschap. Verschillende delen van het lichaam zijn perfect vervangbaar door bio-mechanische structuren die zich integreren in de rest van ons biologisch lichaam. Deze vervang stukken zijn meestal minstens evenwaardig als het originele, maar ook in vele gevallen sterker in veel opzichten. Geamputeerden in onder andere de Verenigde Staten hebben met groot succes dergelijke operaties ondergaan. Dertig jaar geleden je reinste onzin, nu bruikbaar doch kostelijk alternatief.

De Cyborg

7ab8dcc4438ff69e82e7f723b496a614bWlzc19y

Bij een cyborg ligt de nadruk niet meer op het creëren van een nieuwe mens, doch eerder op het doen ontstaan van een nieuwe entiteit van oorspronkelijk honderd procent biologisch materiaal, verbeterd, aangevuld of vervangen door technologische componenten. Het streven naar een “hogere levensvorm” is hier totaal irrelevant. Het is bijna uitsluitend de militairen die in deze toekomstvisie brood zien. Er zijn sterke geruchten dat er reeds exemplaren bestaan, doch lijkt mij voorlopig nog onwaarschijnlijk.

De Nano robot

2591e677266a02787b22894db1c336c0ODI4MDQu

Valt onder de definitie van robots qua functie, doch heeft niks te maken met het kopiëren van een menselijke vorm. Heden ten dage worden nano-robots zeer veel al gebruikt in de microchirurgie en aanverwante medische specialisaties. Het doel van deze robots is enkel en alleen ten goede van de mens, maar ook deze robots hebben een kunstmatige intelligentie.

Conclusie

aba6e40b81756495145d009792df691ecGVyc29u

De oude droom om een nieuw technologisch ras te ontwikkelen heeft nog nooit zo dicht bij de realiteit gestaan. Wat is immers leven?. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat een levend wezen wordt bepaald door de mogelijkheid om zelfstandig te denken en de mogelijkheid om zich voort te planten. Men moet weten dat met bijvoorbeeld de nano-technologie het perfect mogelijk is dat robots zich in de toekomst. Artificiële intelligentie is reeds alom vertegenwoordigd en neemt steeds grotere en betere vormen aan, iedereen kent wel de IBM schaakcomputer uit 1994 die Kasparov heeft verslaan, of de console games waar het spel zich aanpast aan de manier waarop jij speelt, spraaktechnologie is ook zo een mooi voorbeeld. Ondertussen zijn de gemiddelde computers en laptops 20 keer zo snel als de IBM schaakcomputer. De kans dat er ooit naast de mens zelfstandige en intelligente computers komen is niet meer ondenkbaar, maar wel ofwel een zegen of wel een gevaar. De uitdaging voor het menselijke brein zal zijn om deze eenheden te voorzien van een “geweten”, en een mogelijkheid om “goed en slecht” te onderscheiden. Onfeilbaar zullen deze constructies niet zijn, ook de mens is niet perfect, anders hadden wij geen crimineel gedrag. Het zal de uitdaging zijn van de komende eeuwen indien de huidige evolutie worden verder gezet, om iets te creëren dat daadwerkelijk de mens evenaart, misschien worden we klonen en zo onsterfelijk of worden onze geestelijke eenheid geboren in een technologische constructie. Eindelijk krijgt de mens kans om God te spelen. Wat het ook word het zal een fascinerende reis worden!...

© Thalmaray - 2011.


 

31/12/2015 10:02

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert