La Cosa Nostra: de octopus van de internationale maffia

Door Thalmaray gepubliceerd in Geschiedenis

De Cosa Nostra (letterlijke vertaling : onze zaak), is de naam van de originele Italiaanse maffia.

Inleiding

804fa6d1c29fdc062fc3c66af325609f.jpg

We spreken hier over een vereniging of verschillende bendes die een gemeenschappelijke georganiseerde structuur hebben en bovenal een soort van beroepscode met regels en wetten. Elke groep is bekend als een “familie”, “clan” of “cosca”, deze groepen eigen zich bepaalde territoria toe waar ze zich meestal specialiseren in één tak van de misdaad bijvoorbeeld drugs.


Alhoewel de Amerikaanse maffia veel later opdook als onrechtstreeks gevolg van de massa inwijkelingen uit het moederland, wordt deze aanzien als een vertakking van het originele Siciliaans model. De term “maffia” is dan later toegewezen geweest aan gelijkaardige organisatie zoals de “Camorra” en andere groeperingen georganiseerd door andere etnische groepen, zoals bijvoorbeeld de “Yakuza” (Japans), “Triads” (Chinees). De termen maffia en Cosa Nostra worden dikwijls verkeerdelijk door elkaar heen gebruikt. Vroeger werd in het oude Italië de term maffia enkel gefluisterd, nu zijn moderne misdadigers trots op die term en eigen zich die soms ook onterecht toe. Zoals bij vele dingen werd het origineel vaak gekopieerd, maar is er eigenlijk maar één echte. La Cosa Nostra is het eerste echte duistere verhaal van de maffia…
 

Oorsprong

269196c233eafee232ed2b31b816043dMTI0Mzg3

De term maffia komt uit het Arabisch “mahyas” met een betekenis van agressief, kwaadaardig, maar het kan in een bepaalde context eveneens “moedig” betekenen. In het Italiaans werd dit begrip algauw het woord “mafiusu” het latere maffioso. De eerste officiële verslagen over het fenomeen maffia vinden we terug vanaf 1865, de algemene veronderstelling is dat de structuur van de maffia is ontstaan bij een verzetsbeweging tijdens de oorlog met de Fransen in 1282.

"Cosa Nostra"

09fe6201f415cc68dafd201eadda9cd0bGFfY29z

Deze benaming had vele bedoelingen, het illustreerde vooral de eigenheid van de organisatie, in de beginjaren was het ondenkbaar dat niet-Italianen konden lid worden van “La Cosa”. Het was een puur Italiaanse aangelegenheid verboden voor outsiders. “La Cosa Nostra” is tevens een waarschuwing bedoeld om af te schrikken “Onze zaak…bemoei je er niet mee!” is de verhulde boodschap. Deze term won vlug aan populariteit bij de misdaadbestrijders en de pers, op een bepaald ogenblik was deze term zelfs populairder in de Verenigde Staten dan de term maffia. Valselijk kreeg men het idee dat deze term ontsproten was bij de Amerikaanse maffia, later bleek echter dat het ook terug te vinden was in de Siciliaanse roots.

Geschiedenis

66d186b470e3cc7bef870e876e18dfc0bWFmaWEt

Het ontstaan van de Cosa Nostra is moeilijk te achterhalen, gezien een geheime organisatie natuurlijk niet meteen gekend is voor zijn administratieve publicaties. Er wordt algemeen aangenomen dat de periode 1812-1860 de historische voedingsbodem was. Italië kwam van een feodaal tijdperk naar een voorzichtig kapitalisme. In tijden van politieke onzekerheid en economisch moeilijke tijden was het niet moeilijk om misdaad te zien als een lichtpunt om weg te geraken uit armoede. Wie juist de Cosa Nostra heeft gesticht is onduidelijk, maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat iemand of een groep, bepaalde structuur heeft gecreëerd in misdadige activiteiten, iemand heeft gesnapt dat de winst en de macht veel groter was als het individu onderdanig werd gesteld onder de groep. Het is bijna zeker dat Palermo de bakermat is van de Cosa Nostra. Heel vroeg al was de politiek verweven met clan leden, de octopus begon een veroveringstocht die uiteindelijk gans Italië in zij greep zou houden. Meer nog de maffia werd een belangrijke factor in de Italiaanse samenleving.

Mussolini

634119337650d326b12a88670b270ef2YXBfcHJv

In de jaren 20, tijdens de hoogdagen van het fascisme, begon Benito Mussolini een campagne om de maffia aan banden te leggen. Het was immers een mooi excuus om vermeende tegenstanders te liquideren. In totaal werden 11.000 mensen gearresteerd, en velen werden vastgezet of gedood. Deze gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat de maffia zich schuilhield en opereerde in de clandestiniteit. Het was trouwens de maffia die zeer belangrijke informatie heeft gegeven in de geallieerden in de jaren 40 tijdens de invasie van Italië, hun info en medewerking waren van cruciaal belang in de overwinning, en dankzij de steun van de maffia is deze campagne niet alleen snel geweest maar ook succesvol.

1950 : oorlog tegen "De Mob" in USA

147467540d9f49424d1f147935455f63bnk1X2Rl

In de jaren 50 werd openlijk de oorlog verklaard tegen de maffia, of de Mob zoals de Amerikanen hen noemen. De F.B.I. boekte het ene succes na het andere, en vele vooraanstaande maffioso werden gearresteerd of gedood. Ook het toenmalige paradijs voor de onderwereld, Havana, viel door toedoen van Castro in communistische handen. De peetvader Joseph Bonanno was na deze tegenvallers de architect van de samenwerking tussen de Amerikaanse families en de oude Cosa Nostra.


In Italië werd langzaam aan de macht van de maffia herstelt in die mate succesvol dat verschillende families terug tegen elkaar streden voor de heerschappij van bepaalde steden of gebieden. De eerste maffia oorlog barstte los in alle hevigheid, het is één van de bloedigste episodes in de geschiedenis van Italië en de Verenigde Staten. Het is een strijd die tientallen jaren heeft geduurd en ontelbare slachtoffers heeft gemaakt. De overheersende factor in dit tijdperk was en in nog heden ten dage de drugshandel.

De Cosa Nostra Vandaag

3a49450dd3df1772c3692fdc29f690dabW9ic3Rl

       
Het dient gezegd dat de Cosa Nostra zich wonderwel heeft aangepast aan moderne tijden, vele takken van de families zijn nu rechtmatige bedrijven die braafjes hun belastingen betalen en een keurig imago hebben. La Cosa geniet nog steeds zoals alle eeuwen hiervoor de bescherming van de katholieke Kerk, hebben infiltranten in het bedrijfsleven, de politiek, justitie en ook de cybercriminaliteit is hun niet vreemd. De oude codes en wetten gelden nog, doch de afrekeningen zijn veel minder spectaculair dan vroeger, alles wordt letterlijk binnenskamers gehouden, wat meteen een teruggaan is naar de roots …”Onze zaak”. Er gaan hardnekkige geruchten dat premier Berlusconi een stroman is van de families, of toch minsten leden van zijn entourage. Feit is dat het naïef zou zijn om te denken dat deze organisatie op sterven na dood is, ze is absoluut nog aanwezig in de moderne maatschappijen in Europa en de Verenigde Staten, en ze wordt gekopieerd in andere delen van de wereld. De bloedige tijden van Chicago zijn misschien veranderd, maar dat maakt ze niet minder gevaarlijk…

© Thalmaray - 2011.


©       

31/12/2015 10:01

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert