Bach bloesemremedies: de nalatenschap van Dr Edward Bach

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

Op 27 november 1936 overleed Edward Bach. Hij liet de zware taak, om zijn leer omtrent de bloesemremedies zuiver te houden en de kennis verder te verspreiden, over aan zijn trouwe vrienden en medewerkers, Nora Weeks en Victor Bullen.

De grootte van de nalatenschap

5c9a95a3e4c79da706acc4a1462661cc_medium.Bach had zich nimmer bekommerd om geld of rijkdom, hij was absoluut niet zakelijk ingesteld en gaf niets om materie. In de tijd dat hij nog een bloeiende artsenpraktijk had in de Londense Harley Street en het geld met bakken binnenstroomde, besteedde Bach het allemaal aan zijn onderzoekswerk: een laboratorium, alle benodigdheden voor zijn onderzoeken, de salarissen van zijn assistenten enz. Alles ging er aan op en Bach vond dat prima. Toen hij in 1930 besloot definitief met zijn reguliere medische werk te stoppen en zich voortaan alleen te richten op de bloesemremedies, betekende dit dat hij zijn enige financiële bron radicaal afsloot. Zijn enige bezit, toen hij naar Wales vertrok, bestond uit enkele koffers met kleding, papieren, vijzels en ongeveer  honderd Britse ponden. Menig keer kwam het voor dat Bach op zijn zoektochten naar planten ergens onderweg geen geld meer had voor een treinkaartje. Vrijwel altijd kwam hij dan een bekende tegen, die hem het geld leende of gaf, of kwamen er nieuwe patiënten op zijn pad, die hem een kleine vergoeding (of een maaltijd) voor zijn consulten gaven.

5c3abb56bfd09e8dc49bf9e81ae800a3_medium.Nadat hij zich vestigde in Mount Vernon, was er geen geld meer voor meubels. Bach sprokkelde hout in de omgeving en maakt zelf tafels, stoelen en kasten. Hij was een gedegen timmerman, want het meubilair van zijn hand is nog steeds in Mount Vernon te zien.

Toen Bach stierf, bestond zijn aardse nalatenschap eigenlijk alleen uit zijn kleding en 50 Britse ponden. Zijn geestelijke nalatenschap – de bloesemremedies – was enorm, maar diende nog volop te worden verspreid. Aan Nora Weeks en Victor Bullen was de schone taak toebedeeld om – vrijwel zonder geld – het werk van Bach voort te zetten; een schier onmogelijke opgave.

De bloesemtherapiepraktijk na Bachs dood

40aaf3b9413fe1e58db09d31cce7d6c3_medium.Na Bachs dood droogde zijn praktijk op; veel patiënten wilden per se een consult van 'de meester' zelf en, nu dat niet meer kon, namen velen geen genoegen met de adviezen van Nora Weeks of Victor Bullen.  Victor moest er uiteindelijk een baan bijnemen, Nora bleef de resterende patiënten behandelen (nog ongeveer 50-60 per week tegenover vaak enkele honderden per week voordien). Ook handhaafden zij het zojuist opgestarte lezingencircuit over Bachs werk. Na enige tijd kochten zij een kleine auto, waardoor hun bereik groter werd, maar de situatie bleef moeizaam.

Rechts: Nora's boek, met een foto van de door Bach zelf getimmerde meubels in zijn werkkamer.

In 1940 schreef Nora Weeks haar boek over Bach: "The medical discoveries of Edward Bach, physician". Door het nog geen 150 pagina's tellende boekje ontstond er een opleving in de belangstelling voor de bloesemremedies, maar de grootste bekendheid kwam nog steeds van mond tot mond-reclame.

De Tweede Wereldoorlog trok echter al snel een enorme wissel op Europa, Groot-Brittannië en dus ook op de Bach-praktijk in Sotwell. Hoewel de remedies toch nog zoveel mogelijk werden bereid, lag het werk met patiënten vrijwel stil. Pas enkele jaren na de oorlog nam de belangstelling weer toe.

Dr Edward Bach Centre en Bach Foundation

b4995cef4fc1359b27814763fcc8583f_medium.De cottage Mount Vernon werd nog steeds gehuurd en geld voor eventuele verbouwingen was er noch bij de verhuurder noch bij de huurder. Toch wilde men de cottage als centrum voor Bachs werk bewaren. Uitbreiding werd daarbij noodzakelijk. In 1955 startte een rijke vriendin een inzamelingsactie met een tuinfeest. Het werd een fonds voor het behoud van Bachs werk. Er verscheen een krantenartikel over en al snel stroomden de giften binnen! Er werd een stichting in het leven geroepen, de Bach Foundation.

In de zomer van 1958 werden de tekeningen voor de verbouwing van de cottage gemaakt, in december van hetzelfde jaar werd het huis zelfs aangekocht door de nieuwe Bach Foundation.

In Mount Vernon bleven zo alle bestaande activiteiten rond het werk van Bach bewaard. Eerst betiteld als het Bach Centre, is de naam nu officieel aangepast naar Dr Edward Bach Centre.

Onvermoeibare en strikte Nora Weeks en trouwe Victor Bullen

Sinds zij  Bach in Londen had ontmoet, had Nora Weeks veel van de ondersteuning en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van Bachs bloesemremediepraktijk voor haar rekening genomen.

e2814926ef98bcf744c0ee17c5fa3e3b_medium.Na zijn dood lag die verantwoording zelfs helemaal bij haar. Nora was het werken met de bloesemremedies bijzonder toegewijd. Zij zorgde er met een niet aflatende energie voor, dat alles rondom de bloesemremedies werd uitgevoerd, precies volgens de ideeën, principes en methoden, die Bach altijd voor ogen had gehad. Zonder haar onvermoeibare inzet zou het werk van Bach hoogstwaarschijnlijk de tand des tijds niet zo puur en strikt volgens zijn ideeën hebben doorstaan, als dat dat nu het geval is.

Rechts: Victor Bullen en Nora Weeks.

Victor Bullen bleef haar bij alles goedmoedig ondersteunen en assisteren. Pas in 1955 kon hij zijn baan opgeven en zich geheel voor het centrum inzetten (zo regelde hij bijvoorbeeld veel van het tuinierswerk rondom Mount Vernon).

Welkom aan nieuwe medewerkers en afscheid van de oude

686abd09e15bfd10380ed0e7a0c929c2_medium.Veel mensen hebben in de loop der tijd Nora en Victor geholpen bij het in stand houden van het Bach Centre. Enkelen daarvan bleven dat vrijwel de rest van hun leven doen, zoals John Ramsell, een voormalig RAF-piloot, en zijn zus Nickie Murray, een spiritueel genezeres. Een tiental jaren later kwamen ook Johns vrouw Muriel en zijn dochter Judy (zie foto rechts) de gelederen versterken.

In mei 1975 stierf Victor Bullen, 88 jaar oud. Enkele jaren later, in januari 1978, overleed Nora Weeks – na 45 jaar toewijding aan de Bach bloesemremedies – eveneens, vredig in haar slaap. Zij was  81 jaar oud. Met hen kwam er een eind aan de medewerkers, die nog door Bach zelf waren getraind. Gelukkig had Nora de nieuwe 'lichting' bijzonder goed opgeleid en verliep het werk rond de bloesemremedies op rolletjes.

Van bovengenoemde medewerkers is momenteel alleen Judy nog in leven en zij is nog steeds verbonden aan het Bach Centre. Judy (Ramsell Howard) heeft niet alleen de eerste bloesemremediecursussen mede helpen ontwikkelen, maar in de loop der tijd ook diverse boeken gepubliceerd, over het gebruik van Bach bloesemremedies bij onder andere kinderen, jong volwassenen en dieren.

Inmiddels zijn er een aantal nieuwe, vaste medewerkers bijgekomen, waaronder Stefan Ball, June King, Emma Broad en Keith Howard. 

Verandering in werkzaamheden betreffende bloesemremedies

Bach zelf had al in de loop van de jaren 30 van de 20e eeuw hulp ingeschakeld bij het verspreiden van zijn bloesemremedies.

0d578c1b1b40c331098ec2a423035aec_medium.Hoewel hij zelf de bloesemremedies bereidde, bracht hij in drukke tijden soms de moedertinctuur wel eens naar het toen nabijgelegen bedrijf, Nelsons Homeopathic Pharmacy. Nelsons  verzorgde de distributie van de flesjes, maar vulden deze ook wel eens voor Bach af.

Links: interieur van één van Nelsons vestigingen.

Na Bachs dood en door de daarmee gepaard gaande aanvankelijke terugloop in vraag naar bloesemremedies, vulden Nora en (later) haar medewerkers alle flesjes weer zelf met de hand in Mount Vernon af en nam Nelsons alleen de distributie voor zijn rekening. De samenwerking met Nelsons bleef zo bestaan tot 1990. Door de stijgende belangstelling voor Bach en de toegenomen vraag naar remedies, bleek het toen niet langer mogelijk het afvullen handmatig te blijven doen; de vraag oversteeg verre de snelheid van de 'flesjesvullers'. Hoewel de basis, de moedertinctuur, nog steeds in Mount Vernon wordt bereid, gaat deze sindsdien naar Nelsons om daar machinaal in de flesjes te worden afgevuld en vervolgens te worden gedistribueerd.

Uitbreiding van werkzaamheden betreffende nieuwe activiteiten

569cbbdda5bfbe563cf8e76b05af3eb9_medium.Niet alleen zijn er een aantal boeken verschenen van de hand van medewerkers van het Bach Centre, maar ook worden er tegenwoordig regelmatig nieuwsbrieven gepubliceerd of verspreid via het internet.

Daarnaast heeft het Bach Centre een aantal opleidingen over Bach bloesemremedies in verschillende graden ontwikkeld, die zowel in het Centre zelf als schriftelijk thuis kunnen worden gevolgd. Degenen, die zich na deze opleiding willen vestigen als Bach bloesemremediespecialist of –therapeut, moeten zich registreren bij de Bach Foundation, die een register bijhoudt van alle erkende Bach bloesemremediebehandelaars in het land.

Tot slot

Intussen is de nalatenschap van Dr Edward Bach een aanzienlijke geworden, niet alleen zijn gedachtegoed, maar ook de omzet van het naar hem genoemde centrum is niet onaanzienlijk. Het Bach Centre is een onderneming met diverse activiteiten geworden. Wel worden de regels en principes van Dr Edward Bach omtrent de bloesemremedies nog steeds strikt en zonder compromis nageleefd.

 

Oxalis.

© 2014, foto's: Oxalis, Bachcentre.com.

 

a494c7b8fc1c286659bd9e8fddc0efbf_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Bach-bloesemremedies-het-leven-van-Dr-Edward-Bach-1

Bach-bloesemremedies-het-leven-van-Dr-Edward-Bach-2

Bach-bloesemremedies-de-bereidingsmethoden

Bach-bloesemremedies-6-bij-moedeloosheid-en-wanhoop

Bach-bloesemremedies-7-bij-overmatige-bezorgdheid-voor-anderen

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

31/12/2015 06:56

Reacties (4) 

1
05/01/2016 14:21
De geestelijke nalatenschap van Bach is inderdaad héél groot.
Ik blader af en toe in een boek, van het centrum wist ik nog niet erg veel

Nu wel :-))
1
31/12/2015 10:35
goed artikel
1
31/12/2015 09:58
Mooie reeks.
1
31/12/2015 07:34
Bijzonder verhaal, ik had geen idee hoe dat centrum tot stand was gekomen. Nog steeds een interessant instituut.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert