Bach bloesemremedies: de verschillende bloesems

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

35e3424c24d3de2de70acd8960936f7d_medium.Dr Edward Bach zocht en vond zijn bloesemremedies in een tijdsbestek van acht jaar (1928-1936) in verschillende delen van Wales en Engeland. Het waren allemaal doodgewone planten, struiken of bomen, waarvan een deel zelfs (nog steeds) als onkruid wordt beschouwd. De plantensoorten komen overigens niet alleen in Groot-Brittannië, maar over de gehele wereld in een gematigde klimaatzone in de ongerepte natuur voor.

Het opstellen van een bloesemremedie-repertorium

Een repertorium in de natuurgeneeskunde is een begrip, dat uit de wereld van de homeopathie stamt. Het beschrijft een basislijst of –boek, dat door de betreffende behandelaars overal ter wereld kan worden gebruikt om hun diagnoses te stellen. Het repertorium bestaat uit diverse rubrieken, die de klachten van patiënten, de symptomen, de omstandigheden waaronder de klachten zich voordoen enz. beschrijven en rangschikken. Bij deze rubrieken worden ook al de relevante (homeopathische) geneesmiddelen, in alfabetische volgorde vermeld, die bij de benoemde klacht, in een bepaalde omstandigheid, bij verschillende patiënten kunnen worden voorgeschreven.

Vanuit zijn tijd in het London Homeopathic Hospital, begin twintiger jaren van de 20e eeuw, was Bach met het begrip repertorium vertrouwd. Het lag dan ook voor de hand, dat hij op dezelfde wijze een begin maakte met een repertorium van zijn bloesemremedies, te beginnen met een eerste opsomming.

De Bach bloesems

Hoewel Bach nauwkeurig had gedocumenteerd wanneer en waar hij elk van zijn bloesems had gevonden, deelde hij ze niet op chronologische, maar volgens de regels van een repertorium op alfabetische wijze in. Hieronder een opsomming naar de Engelse naam (met tussen haakjes de Nederlandse benaming).

 1. Agrimony (Agrimonie) - 3200f1b78f4d56a93b06f236d9fcdb74_medium.zie ook foto rechts
 2. Aspen (Esp)
 3. Beech (Beuk)
 4. Centaury (Duizendguldenkruid)
 5. Cerato (Loodkruid)
 6. Cherry plum (Kerspruim)
 7. Chestnut bud (Knop van de paardenkastanje)
 8. Chicory (Cichorei)
 9. Clematis (Bosrank)
 10. Crab apple (Appel)
 11. Elm (Iep of Veldiep)
 12. Gentian (Gentiaan)
 13. Gorse (Gaspeldoorn)
 14. Heather (Struikheide)
 15. Holly (Hulst)f219b34095ac83de136f2ba8a8c7fff9_medium.
 16. Honeysuckle (Kamperfoelie)
 17. Hornbeam (Haagbeuk) - zie ook foto rechts
 18. Impatiens (Reuzenbalsemien)
 19. Larch (Lariks)
 20. Mimulus (Maskerbloem)
 21. Mustard (Herik)
 22. Oak (Eik)
 23. Olive (Olijf)
 24. Pine (Den)
 25. Red Chestnut (Rode kastanje)
 26. Rock rose (Zonneroosje)
 27. Rock water (Bronwater)
 28. Scleranthus (Hardbloem) - 3c6eb70fc712f9c93e0cf8c48a85a71f_medium.zie ook foto rechts
 29. Star of Bethlehem (Vogelmelk)
 30. Sweet chestnut (Tamme kastanje)
 31. Vervain (IJzerhard)
 32. Vine (Wijnstok)
 33. Walnut (Walnoot)
 34. Water violet (Waterviolier)
 35. White chestnut (Paardenkastanje)
 36. Wild oat (Dravik of Wilde dravik)
 37. Wild rose (Hondsroos)
 38. Willow (Wilg)
 39. Rescue remedy.

Als remedie nummer 39 werd een mix van verschillende bloesemremedies opgenomen onder de naam Rescue remedy. Rescue remedy is een absolute 'Eerste hulp'-remedie, een 'must' in de (natuurlijke) EHBO-doos, die uitstekend werk verricht bij noodgevallen, waarbij men bijvoorbeeld moet wachten op een dokter of ambulance. Deze remedie pakt vooral verschijnselen van hevige schrik en shock aan, zodat de toestand van de patiënt beter kan worden gestabiliseerd. Maar ook in situaties zoals vliegangst, examenvrees, angst voor de tandarts, (kinderen, die ) bang zijn in het donker, enz. enz., is Rescue remedy een prima rustgever.

da27d562ebe4d9d6558fc6b3b6af2557_medium.

Rescue remedy bestaat uit een combinatie van vijf bloesems: Cherry plum, Clematis, Impatiens, Rock rose en Star of Bethlehem. De potentie ervan is tweemaal zo hoog als die van de overige bloesemremedies.

De werkzaamheid van de bloesemremedies

Over de werkzaamheid van zijn remedies zei Bach in 1934 het volgende:

"Bepaalde specifieke bloemen, struiken en bomen bezitten door hun trillingsgetal of frequentie het vermogen om onze menselijke trillingen te versnellen en onze kanalen voor de boodschappen uit ons spirituele zelf open te stellen; onze persoonlijkheid te doordrenken met de deugden die wij nodig hebben en daardoor de karaktergebreken, veroorzaakt door het ego en tevens de basis voor onze kwalen, weg te spoelen. Evenals bijvoorbeeld mooie muziek zijn ze ertoe in staat onze hele persoonlijkheid naar een hoger plan te tillen."

045db05b65e6348ca29a90b36ab1cfb6_medium.Bach was er van overtuigd, dat alle ziekten bij de mens werden vooraf gegaan door een negatieve psychische toestand, die zorgde voor een verlaging van onze 'trillingsresonantie'. Ons bewustzijn wordt immers op een negatieve wijze veranderd door problemen,  zoals pijn, stress, verdriet, onmacht, woede enz. Men voelt, denkt en reageert anders (misschien klagend, afstandelijk, bitter, ongeduldig of agressief ); onze trillingsresonantie belandt in een neerwaartse spiraal. Op deze wijze kan de persoonlijkheid vastlopen in een negatieve psychische toestand. Die negatieve psychische toestand kan ook ontstaan, wanneer er sprake is van een disharmonie of onbalans tussen de daden of keuzes van het materialistische ego van de mens en de wensen of behoeften van de hogere persoonlijkheid of ziel. Uiteindelijk zal de negatieve psychische toestand zich letterlijk vertalen c.q. materialiseren in het lichaam en een (chronische) ziekte of aandoening is geboren.

Een voorbeeld: een jongeman wil heel graag tuinarchitect worden, maar zijn vader staat er op dat hij – net als zijn vader en grootvader – advocaat wordt. De jongeman durft niet tegen zijn vader in te gaan en vervult plichtsgetrouw diens wens: hij wordt advocaat en gaat zelfs op hetzelfde kantoor werken.  Hoewel hij een succesvol advocaat wordt, kost het hem veel energie, terwijl hij aan het werk geen plezier beleeft. Een tiental jaren verder is hij geestelijk en lichamelijk helemaal op en stort in. In dit geval heeft de jongeman de wensen van zijn eigen hogere persoonlijkheid (tuinarchitect) ondergeschikt gemaakt aan die van zijn vader. Echter, de wensen van de vader passen niet bij (de ziel van) de zoon; die had een andere keuze moeten maken en zijn eigen pad moeten volgen.

f24e6140c228b4cc951d9f5e4c52857a_medium.Een in dit voorbeeld toepasbare, trillingsverhogende bloesemremedie, waardoor de zoon weer in contact kan komen met zijn eigen wensen en zielsbestemming zou zijn: Oak. Oak of Eik past uitstekend bij de te lang doorgaande, plichtsgetrouwe maar uitgeputte strijder, die doorgaat tot hij er (letterlijk) bij neervalt.

Bach stelde dat de oplossing van ziekten en aandoeningen ligt in het herstel van de harmonie en balans in ons bewustzijn. Zijn bloesemremedies werken specifiek in op (de trillingen van) het bewustzijn en zijn dus bij uitstek geschikt om de emotionele problemen en gemoedstoestanden, die aan de basis van ziekten en aandoeningen liggen, aan te pakken.

Elke remedie bezit  een specifieke trilling of eigenschap, die zeer gericht bepaalde (emotionele) problemen kan aanpakken en de mens weer in harmonie met zichzelf kan brengen. Een paar voorbeelden: bij mensen die moeilijk of geen nee kunnen zeggen kan Centaury wonderen verrichten, bij jaloezie en afgunst is Holly de aangewezen remedie, bij ongeduld en (daaruit voortvloeiende) stress is beslist Impatiens aan te raden.

Gebruik van de bloesemremedies

Hoewel Bach voorstond, dat de bloesemremedietherapie eenvoudig en voor en door iedereen toepasbaar diende te zijn, vergt het toch de nodige basiskennis voor je de bloesemremedies effectief kunt toepassen. Allereerst is kennis van de werking van de verschillende bloesemremedies noodzakelijk. Daarnaast is ook een flinke dosis mensenkennis een 'must' om, naast de klachten en omstandigheden, de precieze gemoedstoestand van de patiënt te herkennen en daarbij de meest doeltreffende bloesemremedie te kiezen.

6826d972ce195d285ec021adee358ce5_medium.Een voordeel is, dat het niet mogelijk is een overdosis van de remedies in te nemen; fout gekozen bloesemremedies, te hoge doses of remedies, die niet langer nodig zijn, verlaten het lichaam ongebruikt en zullen geen negatieve reacties veroorzaken.

Ook is het niet mogelijk, dat de bloesemremedies een verergering van de lichamelijke klachten veroorzaken.  Emoties kunnen zich wel (tijdelijk) verhevigen; de losgekomen reacties zijn tekenen van uitzuivering van de ongewenste gemoedstoestand en dus een teken dat de bloesemremedie werkt. Meestal zal dit proces zich echter onopvallend en geleidelijk voltrekken.

Bij chronische klachten is de gebruikelijke dosis 4x 4 druppels bloesemremedie per dag, gedurende minimaal 3-4 weken. Daarnaast dient regelmatig met de patiënt te worden gesproken en diens situatie te worden gekeken om de dosis eventueel aan te passen of misschien van bloesemremedies te wisselen. Er kunnen ook meerdere bloesemremedies worden toegepast, maar als regel wordt aangeraden niet meer dan vijf remedies tegelijk te gebruiken. De behandeling van chronische klachten kan, ook bij bloesemremedies, veel tijd vergen.

Andere toepassingen van de bloesemremedies

Naast het innemen van de druppels, kunnen de remedies ook op andere wijzen worden toegepast. Bij iemand die bewusteloos is, kan bijvoorbeeld Rescue remedy op de lippen worden gedruppeld, of zachtjes op de polsen of slapen worden ingewreven.

a4e313f399252ab34bdfd32de781b799_medium.

Alle Rescue remedy-producten: druppelflesjes, sprays, crème en zelfs makkelijk in te nemen pastilles, gebaseerd op de combinatie van de vijf Rescue bloesemremedies. Aan de Rescue crème is de zuiverende bloesemremedie Crab Apple extra toegevoegd.Ook is er een speciale Rescue-versie voor de nacht; hieraan is de bloesemremedie van White Chestnut extra toegevoegd.

Uitwendige verwondingen, blauwe plekken, kneuzingen of verstuikingen kunnen eveneens baat hebben bij enkele druppels Rescue remedy of de Rescue crème (hieraan is nog de zuiverende bloesem Crab apple toegevoegd). Echter, op open wonden liever geen onverdunde druppels of crème gebruiken in verband met de prikkelende werking van de alcohol, die er in zit.

cb6a4913a0de2512677a91d6c0cb0bd2_medium.Bij huiduitslag, eczeem of lichte brandwonden kan een kompress of wikkel, gedrenkt in water met enkele druppels bloesemremedies (Rescue remedy, Crab Apple) verlichting brengen.

De remedies (10-12 druppels per bad) kunnen worden gebruikt in badwater, bijvoorbeeld Hornbeam en Olive bij vermoeidheid. Voor kinderen is het toevoegen van bloesemremedies aan badwater zeer geschikt. Ook kunnen enkele druppels van een relevante remedie worden toegevoegd aan massageolie (bijvoorbeeld Mimulus bij angsten, of Centaury om assertiever te worden). De regel is over het algemeen 5 druppels remedie op 3 eetlepels massageolie. Er zijn zelfs mensen, die baat hebben bij het alleen maar bij zich dragen van een flesje bloesemremedie, zonder de druppels in te nemen; de energiefrequentie/trillingsgetal van het flesje blijkt dan al genoeg te zijn om hun klachten te verlichten.

 

Oxalis.

© 2014, foto's: Bachcentre.com, Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

84d4123bf964aab219b44af1c681dc08_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Bach-bloesemremedies-het-leven-van-Dr-Edward-Bach-1

Bach-bloesemremedies-het-leven-van-Dr-Edward-Bach-2

Bach-bloesemremedies-de-nalatenschap-van-Dr-Edward-Bach

Bach-bloesemremedies-de-bereidingsmethoden

Bach-bloesemremedies-3-bij-onvoldoende-interesse-in-het-heden

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

30/12/2015 13:37

Reacties (9) 

1
07/02/2021 17:32
Mooi artikel...
1
31/12/2015 10:45
Handig die nr 39, ik wist daar de toepassing niet van.
1
Oxalis tegen Vita
31/12/2015 11:30
Ik heb het altijd in huis, zowel in druppel- als in sprayvorm. Werkt geweldig bij mens en dier.
1
31/12/2015 10:00
Mooie lijst, ik heb er altijd wel een aantal van in het keukenkastje staan.
1
30/12/2015 21:59
Het wordt weer een heel interessante reeks Oxalis
1
31/12/2015 06:15
1
01/01/2016 15:53
Ik kom de rest nog lezen na de nieuwjaarsdrukte :-))

Je weet dat ik niet snel,snel wil lezen en reageren hé :-))
1
01/01/2016 21:08
Prima hoor!
1
30/12/2015 14:14
Interessant, deze bloesemremedies op een rijtje.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert