Ervaring met vitamine D tekort

Door Chayenna gepubliceerd in Gezondheid en fitness

cf1859a67f6d2735fce409bcd8c79dee_medium.We hebben de kortste dag alweer gehad. De laatste weken zijn erg grijs en er is bij velen een diep verlangen naar weer de eerste zonnestralen. Velen voelen zich oververmoeid. We proberen te achterhalen waardoor deze vermoeidheid is ontstaan, maar kunnen niets ontdekken.
Zo sukkelen we ieder jaar de herfst en winter maar door, met allerlei vreemde lichamelijke klachten. Of je hebt geluk en wordt bij toeval ontdekt dat je een tekort hebt aan vitamine D. Ja hoe kan dat nou, je eet gezond, en verwacht dan toch dat je genoeg vitamines binnen krijgt. Dus het laatste waar je wel aan denkt is een tekort eraan.
  079f02f720f89d374585d9ddf2078f1f.jpgDe misvatting hierin is dan ook dat wat we vitamine D noemen, een hormoon is dat door ons eigen lichaam wordt aangemaakt doormiddel van zonlicht. Daarmee is vitamine D eigenlijk geen vitamine daar deze bij definitie niet door het lichaam kunnen worden aangemaakt. Vitamines halen we uit voeding en supplementen. Hormonen worden door het lichaam aangemaakt, en vitamine D maakt ons lichaam aan in de huid, en is een voorstof van een vaak nog onbekend hormoon calcitriol. Dit hormoon valt onder de groep steroïde hormonen. We kennen hieruit oestrogenen, progesteron testosteron, en cortisol.

Vitamine D komt voor in 2 vormen. Cholecaciferol (vitamine D3) en ergocalciferol (vitamine D2).
Vitamine d3 wordt aangemaakt door zonlicht in de huid, en kunnen we ook halen uit vette vis zoals paling, haring, zalm, makreel en bokking. . Het gehalte dat we halen uit vlees, zuivelproducten en eieren zijn aanzienlijk lager zijn aanzienlijk lager. In Nederland wordt ook vitamine D aan margarine toegevoegd. Dit is meestal vitamine D-3, maar soms wordt ook vitamine D-2 (ergocalciferol) toegevoegd. Het is bestand tegen hoge temperaturen zoals die bij het bakken en braden van eten voorkomen, maar het is wel gevoelig voor zonlicht.

Vitamine D-3 en D-2 hebben vrijwel dezelfde functie in het lichaam. Vitamine D-2 wordt niet door het lichaam aangemaakt, maar komt wel in de natuur voor. De stof kan ook kunstmatig worden gemaakt door dierlijk vet met ultraviolet licht (UV) te bestralen en toe te voegen aan levensmiddelen. De wettelijke verplichting van het toevoegen van vitamine A en D is niet langer verplicht. Het is dus aan te raden om zelf te kijken of deze zijn toegevoegd aan het product wat je koopt. Tegenwoordig s vitamine D2 grotendeels vervangen door (synthetisch) vitamine D3. Beide vormen zijn actief, maar vitamine D3 heeft een sterkere werking dan D2.

  4f632d43d7de64b7adab1c17308516ed.jpgJe kunt er tegenwoordig niet meer om heen. Er komen steeds meer artikelen over het gebruik van vitamine D. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat het gebrek ervan de oorzaak is van vele klachten. Toen bij mij door de specialist eenmaal was vastgesteld dat ik een vitamine D gebrek had, was mijn eerste reactie dan ook, fijn, krijg ik nu een ticket naar een land waar de zonnestralen sterk genoeg zijn om het tekort op te vullen? Jammer genoeg zat deze optie niet in het zorgverzekeringspakket, en kreeg ik een receptje mee naar huis en het advies op internet naar meer informatie erover te zoeken. De eerste maand moest ik iedere week 1ml innemen, en daarna 1 x per maand 1 ml. Dit staat gelijk aan 50.000 IE per dosis. Ook begon ik mijn zoektocht op het internet. En kwam al snel op pagina’s terecht waar de klachtenpatronen werden omschreven.
 

Klachten bij een tekort van vitamine D

Extreme) vermoeidheid.
Depressie.
Spier- en/of gewrichtspijn.
Bloedend tandvlees.
Angstaanvallen.
Lusteloosheid.
Verstoorde slaap, veel en vroeg wakker (slaapinsomnie).
Hyperventilatie.
Hartkloppingen.
Zwakke botten.
Traag herstel van weefsel.
Krampen en spiertrillingen.

Toch is het niet zo gemakkelijk te achterhalen wanneer er daadwerkelijk een vitamine D tekort is. Er bestaat een grote onenigheid tussen de experts wat nu de juiste waarde zou moeten zijn. Zo ook over het toedienen van extra vitamine D. De normen zullen dan ook variëren tussen de labs waar jij je bloed laat onderzoeken. Onderstaand schema kan je echter wat richtlijnen geven. Voor mezelf merk ik dat als mijn waarde rond de 80ng/ml ligt, de klachten aanzienlijk afnemen.

  e91cd953ef6228004ac8deccd1e6c97f.jpg
5(OH)D Concentraties
Ernstig tekort < 8 ng/ml•Tekort 8 – 19 ng/ml•Onvoldoende 20 – 29 ng/ml•Voldoende 30 – 49 ng/ml•Optimaal 50 – 99 ng/ml•Buitensporig 100 – 150 ng/ml
Potentieel toxisch > 150 ng/ml
 

De Rol Van Vitamine D Bij Chronisch Pijn, Fibromyalgie En ME/CVS

Een belangrijke vitamine D connectie die pas onlangs begon herkend en benadrukt te worden is het verband tussen lage vitamine D en chronische pijn. Hoewel een aantal deskundigen aanbevolen hebben dat vitamine D beschouwd dient te worden in de toeneming van diagnose van patiënten met pijnen gerelateerd aan het skelet, fibromyalgie en ME/CVS; is dit nog niet steeds niet bekend – of wordt ontkend – door professionals in de gezondheidszorg. Hieronder volgen slechts een paar voorbeelden van onderzoek die de rol van vitamine D bestudeert in een waaier aan pijnaandoeningen:
Fybromyalgie: Een studie uit 2009 keek naar 139 patiënten met Fibromyalgie en/of niet-specifieke gewrichtspijnen. Driekwart van hen vertoonde een vitamine D-tekort. Na behandeling met vitamine D supplementen, werden klinische verbeteringen geobserveerd bij 90% van de patiënten.
Neuropathie (Zenuwpijn/schade): Een studie uit 2008 bestudeerde 51 patiënten met diabetisch neuropathie. Na suppletie met ongeveer 2000IE vitamine D elke dag gedurende drie maanden, was er afname van 50% in pijnscores. (6)
Migraine: Case studies hebben aangetoond dat twee maanden suppletie met vitamine D in combinatie met calcium zowel de frequentie als de intensiteit van migraine bij post- en premenopauzale vrouwen drastisch reduceerde.
Chronische rugpijn: In 2003 bestudeerden onderzoekers 360 patiënten met chronische rugpijn. Na drie maanden vitamine D supplementen, werd er een verbetering van de symptomen gezien bij 95% van alle patiënten en bij 100% van deze die een ernstig vitamine D-tekort vertoonden aan het begin van de studie.
 

Vitamine D tekorten invloed ervan op bepaalde ziekte beelden.

Onderzoekers hebben recentelijk ook aangetoond dat een vitamine d gebrek een risicofactor kan zijn voor een brede waaier aan ziektes. In het bijzonder n het bijzonder auto-immuunziekte zoals multiple sclerose, type 1 diabetes, reumatoïde artritis en de ziekte van Crohn; en kankers zoals leukemie of colorectale kanker (kanker van de dikke darm).
27ead84c70b70cdd75d8966a701b48f6.jpgMet behulp van nieuwe DNA sequensen technologie, hebben wetenschappers aan de Universiteit van Oxford 229 genen geïdentificeerd die rechtstreeks beïnvloed worden door vitamine D. Ze hebben ook de 2.776 vitamine D receptor sites ontdekt en in kaart gebracht langs de lengte van het genoom. Deze sites zijn waar vitamine D zichzelf aan DNA bindt en genenexpressie beïnvloedt (de conversie van de gecodeerde informatie in een gen eerst naar messenger RNA en vervolgens in een eiwit). Een van de meest verrassende zaken die onderzoekers ontdekt hebben was dat de vitamine D receptoren voornamelijk geconcentreerd zijn rond de genen geassocieerd met auto-immuunziekten en bepaalde types kanker.
Botziekten.
Het is algemeen bekend dat een combinatie van vitamine d en calcium helpen inde afname van botverlies in de overgang. En belangrijke functie van het vitamine d hierin is om het calcium serum op peil te houden. Bij een tekort van vitamine D neemt ook het calcium af waardoor botverlies en osteoporose de overhand gaan nemen.
Verkoudheid, griep en andere luchtweginfecties.
Bij een lagere vitamine D concentratie in het lichaam is er 3 x meer kans op een luchtweginfectie
Astma:De bevindingen van onderzoekers in Nebraska hebben aangetoond dat vitamine D -tekort geassocieerd is met epidemiologische waargenomen patronen in het astma epidemie. Ze merkten op dat onvoldoende vitamine D in relatie stond met: Verhoogde luchtweg hyperreactiviteit• Lagere pulmonaire functies• Slechtere astmacontrole• Mogelijke steroïden resistentie
Type 2 Diabetes: Volgens een nieuwe studie komt vitamine D-deficiëntie vaak voor bij patiënten met Type 2 diabetes en kan eventueel in verband staan met slecht gecontroleerde bloedsuiker controle. De studie die naar 124 patiënten met Type 2 diabetes keek, vond terug dat 91% een vitamine D-tekort of onvoldoende had.
Reumatische Aandoeningen (Reumatoïde Artritis, Osteoporose, Osteoartritis, Etc.)
Twee nieuwe studies hebben aangetoond dat vitamine D-tekort vaak voorkomt bij patiënten bij een brede waaier aan reumatische ziekten.
Een Britse studie toonde aan dat 58% van de reumatische patiënten met een reumatische aandoening lage vitamine D-gehaltes had. Een Italiaanse studie rapporteerde dat 85% van de reumatische patiënten die geen vitamine D supplementen namen onvoldoende gehaltes hadden – net als 60% van degenen die de aanbevolen dosis vitamine D innamen. Een derde studie die de respons op vitamine D suppletie bepaalde, vond terug dat inname van de traditioneel aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) de vitamine D gehaltes niet normaliseerde bij reumatische patiënten, wat aangeeft dat er waarschijnlijk hogere doses noodzakelijk is.
Hart- En Vaatziekten:Te merken dat mensen in zon arme regio’s meer aan hartaanvallen lijden dan deze in zonniger locaties, begonnen wetenschappers te vermoeden dat vitamine D in verband kon staan met cardiovasculaire gezondheid. Door deze theorie te onderzoeken, vonden Nieuw-Zeelandse onderzoekers dat mensen die hartaanvallen hadden significant lagere vitamine D-gehaltes hadden dan controles die geen hartaanvallen hadden. Enkele jaren later voerden Britse onderzoekers een uitgebreide wereldwijde studie uit die aantoonde dat er een consistente relatie bestond tussen blootstelling aan zonlicht en hart- en vaatziekten.
Hartfalen Mortaliteit:In een studie uit 2010 hebben onderzoekers gegevens onderzocht van 13.131 volwassen van 35 jaar en ouder, verzameld over een periode van acht jaar, waarbij ze de verbanden bestudeerden tussen vitamine D en mortaliteit. Ze vonden terug dat dood door hartfalen twee tot drie keer meer voorkwam bij mensen die een vitamine D onvoldoende of tekort hadden vergeleken met deze die normale vitamine D niveaus hadden.
Vitamine D onvoldoende verdubbelde het risico op overlijden door hartfalen.
Vitamine D tekort verhoogde de kansen om te sterven aan hartfalen met 3,4 keer.
 

Multiple Sclerose.

Verschillende epidemiologische studies hebben aangetoond dat blootstelling aan zonlicht tijdens de vroege jaren een beschermend effect kan hebben ten aanzien van de ontwikkeling van multiple sclerose in de latere jaren. En een recente longitudinale studie bevestigde dat vitamine D suppletie de lifetime prevalentie van MS bij vrouwen reduceerde. Er wordt aangenomen dat de witte stof van de hersenen die aangetast is door MS, vitamine D receptoren bevat, en dat onvoldoende vitamine D in de vroege jaren deze cellen vatbaar kan maken voor een vroege dood. Een nieuwe retrospectieve studie van 2010 vond ook terug dat lagere vitamine D gehaltes in verband staan met het relatief vaker voorkomen van een relapse bij MS die begonnen is in de kindertijd.

   4f632d43d7de64b7adab1c17308516ed.jpgTja, wat is nu wijsheid. In ieder geval niet om maar zelf te gaan experimenteren door maar vitamine D via internet te bestellen. Vraag aan je huisarts of specialist een bloedtest aan, waar men niet alleen de waarde van de vitamine D in onderzoekt, maar ook de test hoe het in je lichaam wordt opgenomen. Een vitamine D gebrek kan ook ontstaan door problemen in de nieren of lever. Laat als je vitamine D gaat gebruiken, regelmatig deze testen afnemen, zeker 1 x in de 3 maanden, en laat je informeren wat de waardes zijn en welke waardes men handhaaft. Gebruik naast de vitamine D ook magnesium. Magnesium helpt je lichaam om vitamine D beter op te nemen.

Sinds maart 2010  gebruikte ik vitamine D in druppelvorm. Ik begon met 1 x per week 50.000 Ie en na een maand werd deze dosis teruggezet op 1 x per maand. In augustus gaf de bloedtest aan dat mijn waarde weer op 73ng zat. Wel moest ik de specialist 3 x vragen wat de waarde was, daar ze de eerste 2 keer antwoorden met het is voldoende. De testen werden uitgevoerd in een ziekenhuis in Maastricht en Eindhoven, waar verschillende waardebepalingen gebruikt worden. In de maanden dat ik het nu gebruik, zijn mijn astma klachten en ontstekingen aan de luchtwegen flink afgenomen, en heb tot op heden ook geen gebruik hoeven te maken van prednison. Ook begon ik beter door te slapen, had minder last van hartkloppingen en angstaanvallen.
In de laatste weken merkte ik echter dat twee weken na innamen de klachten weer toenamen. Zeker nu net na de hernia operatie begon ik steeds meer last te krijgen van onrustige benen, spierkrampen, slecht slapen en eten. Na overleg met mijn specialist is nu besloten dat ik nu dagelijks vitamine D zal gaan gebruiken, zodat er geen grote wisselingen meer voorkomen halverwege de maand.

Copyright Curacao@Gerda Verstraeten

30/12/2015 11:36

Reacties (3) 

1
30/12/2015 14:36
ik slik af en toe vrouw vitaal a-z klinkt goed :)
30/12/2015 13:32
Absoluut. Maar daar D vooral in het lichaam wordt aangemaakt door zonlicht ben je in de wintermaanden al snel aangewezen op extra vitamine D. Vaak koopt men dan een goedkoop merk waar dit amper inzit. Ikzelf gebruik nu nog regelmatig 1000IU per dag doordat mijn lichaam nog steeds te weinig aanmaakt door het gen defect wat ik heb in de lever
1
30/12/2015 12:00
super interessant dit .... er zijn veel mensen met een vitamine D tekort .... wellicht nog niet altijd in dramatische tekorten ... hetzelfde geld ook voor magnesium ....
een ding is voor mij zeker ... een tekort aan vitamines kan behoorlijke klachten geven...
wat maakt dat heel veel klachten met vitamines goede voeding .. gezonde levensstijl op te lossen zijn ...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert