Wat is Allerheiligen en wat is Allerzielen en wanneer worden ze gevierd

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wat is het verschil tussen Allerheiligen en Allerzielen? In dit artikel vind je alle informatie over Allerheiligen en Allerzielen. Wat is de betekenis en oorsprong van Allerheiligen en Allerzielen en op welke dag worden ze gevierd.

Tags/labels: RobsBijzonderedagen

Wat is Allerheiligen?f8cab81a90b8a8c73503bdc6014f6d02.jpg

Allerheiligen, Sollemnitas Omnium Sanctorum, is een Christelijk feest ter nagedachtenis aan alle bekende en onbekende heiligen en martelaren.

De oorsprong van Allerheiligen stamt uit de derde eeuw na Christus. Onder de Romeinse Keizer werden veel mensen gemarteld en gedood vanwege het geloof. Omdat er al heiligen waren voor elke dag van het jaar werd door paus Bonifatius IV (608-615) Allermartelarendag ingesteld om ze herdenken.  Deze dag wordt nu Allerheiligen genoemd.

In Nederland worden met Allerheiligen traditioneel Allerheiligenmarkten gehouden.

Wanneer wordt Allerheiligen gevierd?

Allerheiligen wordt jaarlijks op 1 november gevierd, de dag ná Halloween en de dag vóór Allerzielen.

Wat is Allerzielen?

Allerzielen is een zogenaamde hoogtijdag, die onderdeel vormt van de katholieke traditie. Allerzielen is het feest van alle zielen, waarop we de overledenen herdenken en speciaal degene die zich nog niet in de hemel bevinden maar in het vagevuur, een tussenstadium waarin hun ziel wordt gereinigd van hun aardse zonden.

Het rinkelen van belletjes is een manier om de zielen helpen de tijd in het vagevuur draaglijker te maken.

Allerzielen in de kerk heeft zijn oorsprong in de benedictijner kloostertraditie, gestart door de Franse abt en heilige, Odilo van Cluny in het jaar 998. Hij gebood de kloosters van de Benedictijnenorde om op 1 november na de vespers van Allerheiligen de doodsklokken te luiden. De naam Allerzielen stamt uit de dertiende eeuw. Nadat Borromeus, bisschop van Milaan in 1582 voorstelde om op 2 november in heel de Kerk Allerzielen te vieren, werd de gedenkdag door het Vaticaan officieel ingesteld. Vermoedelijk is het feest een voortzetting van het vroegere gebruik van aanbidding van de voorvaderen en met name het Lemuralia festival van de Romeinen.

e4f671a5922dd7ba3c0f9f335386b888_medium.

Gebruiken met Allerzielen

  • In Vlieland was er lang een gebruik dat de jongeren op  Allerzielenavond met een lampion langs de huizen trokken terwijl ze zongen: Piere, pierepauwen, Jongens en meisjes gaan trouwen.
  • In de katholieke kerken wordt een requiemmis opgedragen, een mis voor de doden.
  • In Tirool zet met een cake op tafel voor de doden en verwarmt de kamer gedurende de nacht zodat de doden zich kunnen warmen.
  • In Bolivia leggen de mensen voedsel op de graven en denken dat de doden dit komen eten.
  • In veel landen worden speciale Allerzielenbroodjes gebakken, zoals de Seelenbretzen in Duitsland en Oostenrijk en de Zieltjeskoeken of Mastellen in Vlaanderen.
  • In het Verenigde Koningrijk, waar het feest All Souls' Day heet, gaan mensen naar het kerkhof om te bidden voor hun dierbare overledenen.
  • Nabestaanden plaatsen met Allerzielen bloemen op de graven van de overledenen en er worden kaarsen ontstoken.
  • In België, Frankrijk en Italië is de chrysant een typische kerkhof- of dodenbloem. De chrysant staat voor trouw, eerlijkheid en vriendschap en wordt met Allerzielen op graven gezet.

Wanneer wordt Allerzielen gevierd?

Allerzielen wordt jaarlijks op 2 november gevierd, de dag ná Allerheiligen.

30/12/2015 09:05

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert