Introductie trekkingsrechten in de zorg: revolutie voor PGB houders

Door Rob gepubliceerd in Gezondheid en fitness

In dit artikel lees je alles over de Introductie van trekkingsrechten in de zorg die in de loop van 2014 de ongebreidelde fraude met persoonsgebonden budgetten een halt moeten gaan toeroepen.

Tags/labels: RobsZelfhulp

Wat is een PGB

Een PGB of persoonsgebonden budgetten is een budget, een geldbedrag, waarmee iemand die hulpbehoevend is zelf zorg en/of begeleiding kan inkopen. Een PGB kan zowel vanuit de Wmo als vanuit de AWBZ worden toegekend. Het voordeel van een PGB voor de klant is dat deze zelf zijn hulp- of zorgverlener kan uitzoeken, dit in tegenstelling to de zorg in natura of ZIN.c0410f1ad8b36ec908ec4dde0c641592_medium.

Om als burger aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er een indicatie worden gesteld. Daarna heeft men de keuze tussen zorg in natura of een PGB. Bij een PGB krijgen de mensen geld gestort op een rekening en kunnen dat uitgeven. Daarna verantwoorden zij zich over de besteding van dit geld. Die verantwoording is bij de AWBZ een wassen neus.

PGB en fraude

Water, loopt altijd omlaag, het volgt de wetten van de zwaartekracht. Politici denken bij het opstellen van wetten altijd dat water omhoog loopt. Dat is echter niet zo. Als mensen kunnen frauderen dan zullen ze frauderen! De fraude met persoonsgebonden budgetten is enorm. Mensen gebruiken budgetten om mee op reis te gaan. Ouders vragen PGB’s voor kinderen of kinderen voor hun ouders en onthouden hen vervolgens de zorg terwijl ze wel het geld opstrijken.afc3d82bd2e1b575677555c76f172cdc_medium.

Het kan zelfs nog erger. Kinderen drogeren hun ouder(s) met PGB voordat iemand komt om het zorgrecht te indiceren. Als indicatie binnen is, verleent het kind de ‘zorg’ en strijkt kapitalen op. De fraude is zelfs meerledig: degene die het geld krijgt, geeft dit doorgaans niet op aan de belasting. Er is namelijk geen controle op: het wordt betaald vanaf de rekening van een particulier. Er wordt ook regelmatig andere zorg geconsumeerd dan welke is toegekend en dan zijn er nog de talloze bemiddelingsbureaus die, soms zelfs ongevraagd, PGB’s aanvragen voor klanten en daar geld van opstrijken. Mensen die immigreren naar andere landen behouden gewoon hun PGB via een postadres van een familielid. Er staan geen sancties op frauderen.

Publieke gelden dienen rechtmatig en doelmatig te worden ingezet. Er moet dus iets gebeuren om het persoonsgebonden budget toekomstbestendig te maken. Dat iets, wat men heeft bedacht, is het trekkingsrecht.

Wat is de betekenis van trekkingsrecht?

Oud-hoogleraar Guus Schrijvers is een van de pleitbezorgers van het trekkingsrecht. Het trekkingsrecht houdt in dat een burger met zorgvraag na indicatie een zorgrecht krijgt toegekend. De zorg kan worden geconsumeerd in de vorm van zorg in natura of persoongeboden budget. Bij keuze voor een PGB worden de klant trekkingsrechten toegekend. Het budget wordt als het ware geparkeerd bij een instelling met een publiekrechtelijke taak.

De klant dient declaraties in bij de instelling die het PGB budget beheert. Indien de declaratie wordt goedgekeurd, wordt overgegaan tot betaalbaarstelling van de factuur. Op deze manier wordt alleen goedgekeurde zorg betaald uit het PGB. De mogelijkheid bestaat om dat zorgverleners zich eerst moeten inschrijven het BIG-register, zodat malafide zorgaanbieders effectief geweerd kunnen worden.

De instantie die de trekkingsrechten beheert, kan de gedane betalingen doorgeven aan de UWV en de belastingdienst, zodat de laatste de betaling van loonbelasting kan controleren en de belastingfraude kan bestrijden.

Wat verandert het trekkingsrecht voor de PGB houder

  • Er wordt geen budget meer gestort op de bankrekening van de PGB houder. Dat voorkomt ook de problemen met de vermogensbijtelling VIB voor de eigen bijdrage in de AWBZ.
  • Een burger komt niet langer automatisch in aanmerking voor een PGB. De gedacht is dat mensen eerst moeten aantonen dat ze in staat zijn om een PGB te beheren. Hoe deze 'test’ eruit moet gaan zien is nog onduidelijk.

Lost het trekkingsrecht alle problemen op?

Nee, niet alle problemen worden opgelost. Samenspannen, als PGB houder en zorgverlener samenwerken om te frauderen is niet te voorkomen op deze wijze.

De kern van het zorgbudget probleem: massale, al dan niet door fysieke bedreiging of emotionele chantage afgedwongen, incorrecte indicatiebesluiten wordt met de invoering van trekkingsrecht ook niet opgelost. Daarbij is een indicatiebesluit ook nog eens veel te lang geldig.

30/12/2015 09:01

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert