Bach bloesemremedies: het leven van Dr Edward Bach (2)

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

c6bdc71292e0ab61069a5d9bc881a67a_medium.De naam van Dr Edward Bach is al decennia lang verbonden aan de door hem ontdekte en bereide bloesemremedies. Hij wijdde zijn leven aan het vinden van nieuwe, eenvoudige en vooral pijnloze behandelingen en geneesmiddelen, die voor iedere zieke beschikbaar moesten zijn.  Met zijn bloesemremedies ontwikkelde Bach een geheel nieuwe categorie in de natuurlijke (planten-) geneeskunde.

De intuïtie van Edward Bach

Edward Bach was behalve een intelligent en creatief wetenschapper (zie ook: deel 1) ook een zeer intuïtieve, in feite een mediamieke persoonlijkheid. Zijn empathie, waardoor hij letterlijk kon voelen waar bij zijn patiënten de problemen zaten en wat de door hem voorgeschreven geneesmiddelen daaraan konden doen, werd gedurende zijn leven steeds sterker. Ook in zijn onderzoekswerk vertrouwde Bach steeds meer op zijn intuïtieve gave, vooral daar waar de wetenschap hem geen bevredigend antwoord op zijn vragen kon geven.

Het enige dat Bach vergat, was luisteren naar zijn intuïtie voor zichzelf. Nog steeds (en misschien nog meer dan voorheen) cijferde hij zichzelf weg als het op zijn patiënten aankwam. Vaak dagelijks, tot laat in de avond ontving hij vele patiënten zonder zichzelf enige rust te gunnen.

Een nieuwe richting voor het werk van Edward Bach

606335c984bc5cd3632459c04df7c0a5_medium.Het geestelijke keerpunt in de carrière van Bach kwam in 1928. Bach was uitgenodigd voor een groot diner, waar hij tegen zijn zin naar toe was gegaan. Tijdens het diner begon hij uit verveling de overige gasten te observeren: hoe zij spraken en in welke toon, hoe zij aten, hoe zij lachten, welke gezichtsuitdrukkingen zij gebruikten enz. enz. Het viel Bach op dat diverse mensen op dezelfde manier reageerden, alsof zij familie van elkaar waren, terwijl dit niet het geval was. Geboeid door zijn waarnemingen vloog de avond voor Bach om. Hij realiseerde zich, dat mensen onderverdeeld kunnen worden in een aantal typen met dezelfde karaktereigenschappen, expressies en reacties. Bach werkte hierop een zevental menstypen uit en vergeleek ze met zijn zeven nosoden. Bach veronderstelde daarbij, dat hoewel de mensen uit een door hem gecategoriseerde groep aan de meest diverse ziekten zouden kunnen lijden, hun emotionele reactie op die ziekte zeer waarschijnlijk dezelfde zou zijn.

De eerste bloemen van Edward Bach

3f7fa28ea55b601ef6b7f340d48b4583_medium.In hetzelfde jaar vertrok hij op een mooie zondag, in een opwelling, naar Wales om de natuur in te trekken. De impuls was een goede: hij ontdekte via zijn intuïtie de geneeskrachtige planten Impatiens (Reuzenbalsemien, zie foto links) en Mimulus (Maskerbloem). Later in het jaar vond Bach nog de wilde Clematis (Bosrank). Hij bereidde de planten op dezelfde manier als zijn nosoden en gaf de remedies aan patiënten, waarvan hij intuïtief wist dat hun persoonlijkheid bij de bepaalde plant paste. De resultaten waren zo verbluffend, dat Bach zijn bevindingen publiceerde in het vaktijdschrift "The Homeopathic World". Een jaar later was hij zo overtuigd van zijn nieuwe geneeswijze, dat hij zijn patiënten nog uitsluitend met preparaten van deze drie planten behandelde.

De nieuwe weg van Edward Bach

c4f2120bd2b7668f76d5521bfc706389_medium.Begin 1930 was Bach inmiddels zo geobsedeerd door het vinden van nieuwe bloemen en planten voor zijn nieuwe behandelwijze, dat hij vond het niet langer te kunnen combineren met zijn 'oude' werk. De ommezwaai in zijn carrière werd een feit. Hoewel Bach werd gezien als een vooraanstaand wetenschapper, een geniaal onderzoeker en een baanbrekend ontdekker, die artsen in diverse continenten voorzag van zijn geprepareerde vaccins en nosoden, en zijn praktijk in Harley Street bloeide als nooit tevoren, besloot besloot hij toch er radicaal mee te stoppen. Ondanks vele protesten van collega's, die dachten dat hij gek geworden was of tenminste leed aan een vlaag van verstandsverbijstering, zette hij door. Bach verkocht zijn laboratorium, verdeelde zijn lucratieve praktijk over zijn collega-artsen, liet het werk met betrekking tot de nosoden over aan zijn assistenten en vertrok uit het drukke Londen, terug naar Wales.

Grappig was, dat hij – eenmaal in Wales aangekomen – ontdekte dat hij een verkeerde koffer had meegenomen: één met alleen maar schoenen in plaats van de beoogde koffer met vijzels en stampers. Dat niets voor niets gebeurt, bleek later: bij de nieuwe bereidingsmethode van de bloesems die hij later ontdekte, had hij geen vijzels en toebehoren nodig, maar tijdens de urenlange wandelingen door de natuur sleet hij wel al zijn schoenen op. Zijn sterker wordende intuïtie of gave toonde hem ook steeds meer de helende kwaliteiten van de planten. Door een bloemblad of steel aan te raken of op zijn tong te leggen, voelde Bach aan den lijve op welke aandoening de geneeskracht van de plant was afgestemd, maar vaak ook de daarbij behorende ziekteverschijnselen, hetgeen beslist niet altijd prettig was en veel van zijn lichaam vergde.

De samenwerking van Edward Bach en Nora Weeks

eab83c08dca47acf2e8b74df5280b0c8_medium.Bach had Nora Weeks, een röntgenologe, al in Londen ontmoet, waar zij werkte voor een collega-arts in Harley Street. Hoewel er nooit enig bewijs voor een romantische relatie tussen de twee is gevonden, konden zij erg goed met elkaar opschieten en Bach vroeg haar vaak om hem te vergezellen op zijn vele zoektochten in de natuur. Nora was een groot bewonderaar van Bach; zij leerde van hem de wilde bloemen en planten herkennen en hoe de cyclus van hun groei in elkaar stak. Ook hield zij de vindplaatsen van de bloesems op landkaarten bij en tekende de planten tot in detail. Belangrijker nog is echter, dat zij zich opwierp als zijn persoonlijke assistente: Nora zorgde voor alle praktische zaken, zoals onderdak,  levensmiddelen, materiaal voor het prepareren van de remedies en de administratie. Zij lette er op dat de rekeningen werden betaald, zowel van patiënten als aan leveranciers, en werkte de door Bach aan haar gedicteerde publicaties, verslagen en boeken uit. Het is duidelijk dat het werk van Bach zonder de toewijding van Nora nooit voltooid had kunnen worden.

Omzwervingen en nieuwe bloesemremedies

Via enkele plaatsen in Wales, waar Bach voor korte of langere tijd verbleef op zijn speurtocht naar nieuwe bloesems, keerde hij uiteindelijk toch weer naar de omgeving van Londen terug. Hij ontdekte de ene na de andere plant voor zijn remedies en schreef er zijn eerste publicatie over, "Heal thyself" (1931), en later het meermalen aangepaste "The Twelve Healers" (1933). Het publiceren ervan  was echter niet eenvoudig; de uitgevers vonden zijn ideeën te revolutionair, de medische wereld keerde zich van hem af.

d994a41aba2dfab05089006493536337_medium.In 1934 bezocht Bach een patiënt in Wallingford, Oxfordshire, in de Theemsvallei. De omgeving beviel hem zo goed, dat hij Nora liet overkomen om voor hem een huis te vinden. Nora vond in het nabijgelegen Brightwell-cum-Sotwell een cottage, genaamd Mount Vernon, dat te huur stond. Bach was er erg blij mee en vestigde er de basis van zijn bloesemremediepraktijk.

De omgeving was landelijk en ongerept; hij zou er de laatste 19 van zijn 38 remedies ontdekken. Het vinden en vooral het ervaren van de planten voor die remedies trokken echter een zware wissel op zijn gezondheid. Nadien was hij geruime tijd uitgeput.

De steun van Victor Bullen

In 1931 zag Victor Bullen, een aannemer, Bach voor het eerst toen deze blootshoofd en met open jas in een storm liep. Hij raakte onder de indruk van de man, die er ondanks de weersomstandigheden zo gelukkig uitzag. Bullen zocht Bach uit interesse op; een en ander leidde tot een vriendschap, die hun leven lang zou duren. Bullen steunde Bach en Nora met van alles en nog wat, waar hij maar mee kon helpen: hij deed klussen in en rond het huis, bracht Bach waarheen hij wilde en haalde hem weer op en woonde uiteindelijk  zelfs bij hem in. Van die tijd af werd Bullen ook in de remedies opgeleid en bleef hij nauw betrokken bij het wel en wee van Bach en diens werk.

Laatste levensjaar van Edward Bach

Bachs roem en die van zijn remedies verspreidden zich in brede kring. Veel mensen kwamen naar Mount Vernon met het verzoek om door Bach, Nora of Victor te worden opgeleid in de kennis van de bloesemremedies. Hoewel de erkenning hem goed deed, hij zijn kennis altijd graag deelde en er dus gehoor aan gaf, was de drukte niet goed voor de zwakker wordende gezondheid van Bach.

d63c1caf52cbd740ec0d06a96c623c13_medium.In de zomer van 1936 maakte Bach schoon schip alsof hij zijn naderend einde voelde aankomen. Hij herschreef zijn laatste boek over de remedies en verbrandde alle manuscripten van eerdere versies, zoals hij dat ook altijd met oude notities deed, omdat dit in de toekomst tot verwarring zou kunnen leiden. Verder besloot hij, dat de beste manier om zijn werk onder de aandacht van een breed publiek te brengen het houden van een serie lezingen zou zijn. Zelf gaf Bach nog de eerste lezing in Wallingford op 24 september, zijn verjaardag. Daarna namen de door hem (en Nora) opgeleide medewerkers het over. Bachs gezondheid ging hard achteruit en zijn kracht nam per dag af. In de nacht van 27 november 1936 overleed Bach, toch nog plotseling, vredig in zijn slaap. Hij was 50 jaar oud geworden.

Het werk van Edward Bach

Aardse bezittingen liet Bach nauwelijks na – niet meer dan zijn kleren en 50 Britse ponden. Aan Nora Weeks en Victor Bullen liet hij de zware taak na zijn werk inzake de bloesemremedies aan de ene kant te beschermen en zuiver te houden en aan de andere kant zoveel mogelijk te verspreiden.

 

Oxalis.

© 2014, foto's: Bachcentre.com, Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

90c176695afded4fb546bd1b04f93514_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Bach-bloesemremedies-het-leven-van-Dr-Edward-Bach-1

Bach-bloesemremedies-de-nalatenschap-van-Dr-Edward-Bach

Bach-bloesemremedies-de-verschillende-bloesems

Bach-bloesemremedies-de-bereidingsmethoden

Bach-bloesemremedies-2-voor-degenen-die-onzeker-zijn

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

29/12/2015 11:42

Reacties (7) 

1
31/12/2015 10:01
Bijzondere en - ontegenzeglijk - zeer intuïtieve man; hoe kun je immers anders de genezende werking van een plant of bloem op een bepaalde ziekte aanvoelen.
1
29/12/2015 22:14
heel interessant artikel van een intelligent en veelzijdig man!
1
29/12/2015 22:01
Bij mij deed het niks :)
1
30/12/2015 08:03
Het kan bij sommigen langer duren voor het aanslaat (net als andere alternatieve en reguliere medicijnen overigens). Zelf reageer ik er snel op en mijn huisdieren ook. Verbazingwekkend en mooi om te zien.
1
29/12/2015 20:22
Beide delen met interesse gelezen. Heb eigenlijk alleen 'Rescue' in huis en gebruik dat vooral op stressmomenten voor de huisdieren; bezoek dierenarts, oudejaarsavond e.d.
30/12/2015 08:04
Dat is de 'Eerste hulp'-remedie en inderdaad prima voor stressmomenten (voor mens en dier).
1
29/12/2015 12:37
Ah, het vervolg. Wat een veelzijdig man, mooie hommage.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert