Boismont en Delft, 72, Daesh en het Roomse kalifaat

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                   images?q=tbn:ANd9GcQAobyD-Y6u_LZ5p3dvCdI

 Eze kwam binnen en sloot de deur meteen achter zich. 'Zo jongeman,' sprak Jonathan die nog kort daarvoor in de virtuele werkelijkheid voor God gespeeld had, 'ga maar eens zitten en vertel mij wat je te melden over Daesh en het Vaticaan.' Ondertussen pakte hij de koffiekan en besefte dat hij moest minderen met koffie, hij nam het eigenlijk uit gewoonte en niet zozeer uit behoefte, terwijl hij dat allemaal in een split seconde overwoog, schonk hij zijn mok weer vol en hield een mok uit naar Ezechiel.  'Laat maar komen,' nodigde Jonathan hem uit, 'ik ben er klaar voor.' Eze nam een slokje en zei, 'het is een complex verhaal en het nodigt uit tot verdere verdieping maar er zijn wel ter dege aanwijzingen dat Daesh het Vaticaan wil vernietigen of in ieder geval ontheiligen. De waarde die je aan die aanwijzingen verbindt zijn natuurlijk subjectief.' Zijn baas keek hem ongeduldig aan, 'ik heb zo een lunch met mr Big,' zei hij, 'ik wil met iets meer op tafel komen dan er zijn aanwijzingen die wel dan niet van belang zijn.'

'Ik heb in een uurtje maar summier kunnen onderzoeken of Daesh inderdaad van plan zou zijn om iets met het Vaticaan te doen, maar ik heb wel wat ideeën goed ontwikkeld en ik vind het één en ander zorgwekkend.' 'In God's naam Eze,' riep Jonathan nu met duidelijke irritatie in zijn stem,' licht mij in en bespaar mij vaag gebrabbel.'

Ezechiel keek enigsinds gekwetst en stak van wal. 'Er zijn heel wat voorspellingen met betrekking tot het Midden-oosten en een oorlog van ongekende omvang die ons het Vrije Westen zal raken.' Jonathan leunde naar voren. 'Ik heb wat aantekeningen gemaakt,' vervolgde Eze,  'die ik achter zal laten zodat het je het zelfde zoekwerk bespaart.'  'Okay' mompelde Jonathan, 'dank je wel, ik luister.' 'Ik heb om te beginnen Webbot geraadpleegd,' rapporteerde zijn rechterhand, ' en daar kwam ik meteen verwijzingen tegen, waarvan de meeste elkaar ondersteunden.' 'Web wat,' vroeg Jonathan. 'Een soort zoekprogramma,' legde Eze uit, 'zo iets als Google maar dan met voorspellende waarde. Denk maar aan het weer bericht, als er genoeg gegevens zijn kun je een redelijk exacte voorspelling doen.'

Hij nam een slokje koffie en wist dat hij webbot goed had uitgelegd. 'Het werkt met logaritmes ontwikkeld door onze Stanford vrienden, en zoekt alle relaties met een onderwerp op en gaat dan verwijzen naar bronnen en verbindt daar een positief dan wel een negatief resultaat aan.'  'Stel dat je aandeelhouder bent in koffie en je zoekt op Webbot de ontwikkeling van de komende koffie afzet markt op, dan zou bijvoorbeeld webbot kunnen stuiten op allerlei chats van verontruste koffieboeren in Brazilïe met betrekking tot de aanhoudende  nachtvorst, waar de koffie plant zijn oogsrt door verliest. Tevens zou de zoek robot in wereld statistiek een toegenomen vraag naar caffeïne houdende producten kunnen aantreffen. Een groei markt in energie drankjes, meer markt in de coca cola achtige produkten en hij zou voorspellen dat de aandeelhouder op de termijn markt koffie moet kopen.'

'Want', vroeg Jonathan? 'Je bestelt op de termijn markt, wat betekent dat je het op termijn afneemt tegen de nu geldende prijzen, met een aanbetaling van 10 % als garantstelling, een paar ton koffie. Maar die neem je niet af, die verhandel je door, als de oogst mislukt en een koffie schaarste dreigt, die de prijs doet opdrijven, want jij weet via webbot dat de vraag niet gedekt zal worden wereld wijd. Koffie net als goud of zilver, wordt nu een zeer gewild artikel, met het verschil dat koffie of thee of andere commodities, jaar gebonden zijn, afhankelijk van de oogst en edel metalen altijd een basis waarde behouden.'

                                     images?q=tbn:ANd9GcQAobyD-Y6u_LZ5p3dvCdI

Jonathan zat in verbijstering te luisteren. 'Dus,' vervolgde Eze, de aandeelhouder koopt een paar ton koffie op de termijn markt voor een x prijs met een aanbetaling van 10%, de vorst houdt aan en de oogst in Brazilïe het grootste koffie producerende land mislukt. De vraag naar koffie blijft gelijk of stijgt licht en als de tijd komt dat hij de paar ton koffie af moet nemen, en de resterende 90% moet betalen verkoopt hij zijn optie door op de effectenbeurs. tegen x plus 20%. Dat lukt binnen een paar minuten.. De beurs is alleen maar een handelsvloer van kopen en verkopen van opties en aandelen en obligaties.' 'Mooi bedankt zover, voor de economische uiteenzetting, de beurs voor dummies,' zei Jonathan 'en ik snap dat je op bronnen of verontrustende data gestuit bent met betrekking tot het Vaticaan?'

'Ja,' antwoordde Ezechiel, er is veel over de eeuwen heen voorspeld over het Midden-oosten en Europa 'Mother Shipton in Yorkshire bijvoorbeeld in 1469, die als heks verbrand werd maar opzienbarende voorspellingen deed.' 'Zoals,' vroeg de man met de God's stem? 'Geef eens een voorbeeld'.  'Ik heb er een paar gecopiëerd,' zei de man in het zwart. 'Bijvoorbeeld; 

-A Carriage without a horse shall go;
Disaster fill the world with woe..

Zij voorspelt in 1400 zovee, dat een koets zonder paarden zich kan voortbewegen, dat was ondenkbaar in die tijd, toch als je één keer een auto gezien hebt, wat is het anders dan een koets die zich voortbeweegt.' 'ja,' ik zie waar je op doelt' zei Jonathan,' dit was om aan te geven dat haar voorspelling niet onzinnig was en in dit geval uitgekomen is.' 'Juist,' jubelde Eze, 'dus waarom zou de rest niet waarheidsgetrouw zijn. Zij voorspelt in het zelfde kwatrijn dat rampen de wereld zullen besturen.'

'Ja,' dat is nogal vrijblijvend vond zijn baas, 'het hangt er van af wat je precies definieert als een ramp.' 'hmm',antwoordde Eze bevestigend, daarom heb ik er nog een kwatrijn bij gezocht via Webbot. 

'-A war will follow with the work. Where dwells the pagan and the Turk.'

'Het moge duidelijk zijn,' vervolgde hij, 'er zal een oorlog uitbreken in het land van de Turken en de heidenen. Zij had geen kennis van reizen noch van Turken, dat is best wel een aparte voorspelling voor iemand die in Leeds woonde. 'Ha,' lachte Jonathan,' Turkye is Sirïe niet.' 'Nee,' antwoordde zijn rechterhand, 'maar mag ik er op wijzen dat de Koerden, die in Sirïe wonen, Turks zijn.'  Jonathan nam een slok koffie en knikte, 'dat is correct,' zei hij,' het land van de Turk en de heiden hoeft niet Turkye te zijn, maar het land waar Turken wonen.'  Eze knikte, 'precies,' zei hij, 'dat is wat ik wilde zeggen. Dan zijn er nog verzen over onthoofdingen, verkrachtingen en veldslagen, te veel om op te noemen.' Jonathan verslikte zich in zijn koffie en brak uit in een hoestbui.

Toen hij weer spreken kon, zei hij' maar niets over kernwapens of het Vaticaan.' 'Tjah', meende Eze, ' wil je er nog eentje horen van Mother Shipton, de oude heks?' 'Vooruit dan maar,' antwoordde zijn baas, 'gooi het er maar in.'

'-Around the world men’s thoughts will fly, Quick as the twinkling of an eye. And water shall great wonders do, How strange, and yet it shall come true,' reciteerde Eze.

'Zo snel als het oogknipperen kunnen mensen hun gedachten rond de wereld sturen,' vertaalde Eze, 'of een commando geven op afstand' 'Ja en wat is het wonder dan dat water kan verrichten in deze,' wilde Jonathan weten. 'Let op Jonathan,' sprak Eze plechtig, 'wel eens van een waterstofbom gehoord, dat is gewoon een ander woord voor atoombom, dat zou in een veldslag wonderen kunnen verrichten, in ieder geval wat de uitkomst betreft.' 'God allemachtig,' riep Jonathan uit, ' en dat in 1400. 'Maar goed dus een moeder Shipton heeft voorspellingen die wel of niet op deze tijd slaan.' 'Zij was niet de enige, weet ik, dank zij Webbot,' zei Eze op ernstige toon. 'Baba Vanga een bekend zieneres in de Oostblok landen komt met een datum voor de kernoorlog.' 'Ja,' fluisterde Jonathan?' '2016 is het begin van een kernoorlog,' sprak Ezechiel, 'zij voorspelt ook een kalifaat op, ik bedoel echt op het Vaticaan. Dus in Rome.'

                                   images?q=tbn:ANd9GcQAobyD-Y6u_LZ5p3dvCdI

'Bingo' zei Jonathan, 'daar ben ik zó niet blij mee.'. 'Dat is nog niets,' vervolgde de man in zwart grimmig, 'Zij was niet de enige, Nostradamus in de middeleeuwen maar ook Edgar Cayce voorspelden samen met Baba Vanga, gescheiden in tijd en eeuwen en allen dood, de derde wereldoorlog.' Juist en wanneer vindt die plaats,' vroeg Jonathan? 'In 2010', antwoordde Eze, ' de Arabische lente begon toen, met de eerste rebellies in Arabische landen.' 'Dat klopt', beaamde Jonathan.  'Edgar Cayce geeft zelfs de volgorde aan,' zei Eze, 'De Arabische lente begon in Tunis, Egypte, Libië. We zitten nu in de tijd van de laatste profetie: Damascus in Syrië. Dat noemde hij als laatste.'

'Dat was het,' wilde Jonathan weten? 'Bijna,' glimlachte Eze wrang. 'Webbot kwam ook met het bijbelse boek openbaringen, over het einde der tijden.' 'En wat zegt ons heilig schrift,' wilde Jonathan weten. 'Openbaringen, zou je als voorspellingen kunnen lezen,' antwoordde Eze. 'Er wordt de lezer iets geopenbaard.' 'Ja,' zei Jonathan die niet erg bijbelvast was, 'geef eens een voorbeeld'. 'Let op, de hel op aarde,' sprak Ezechiel,' het zuiverende vuur. Met een kernbom spreek je over temperaturen van enige duizenden graden.' 

'Dank je het is mij volslagen duidelijk,' zei Jonathan. 'Als laatste stuitte ik op een stukje propaganda van Daesh voorheen bekend als Isis,' zei Eze met diepe ernst, 'een stukje propganda dat mij nogal uit het lood sloeg.' 'Vooruit met de geit,' moedigde Jonathan zijn assistent aan, 'laat maar komen.' Eze keek wazig voor zich uit en begon ' Isis heeft een nieuw objectief, zij ze willen het kalifaat vestigen in Rome.. op de plek waar zij het Vaticaan gaan vernietigen.'

'Dat zal mr Big niet leuk vinden,' sprak Jonathan, ' je wordt bedankt voor je bijdrage, Eze, goed werk, zal ik maar zeggen, ik moet helaas gaan lunchen met mr Big.' Daarmee was het onderhoud duidelijk ten einde gekomen. 'Tot uw dienst, sir,' zei Eze, ' hij stond op, rechtte zijn schouders en marcheerde de deur uit.

                                                 .-&-.

 

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook deel 73

29/12/2015 08:11

Reacties (7) 

1
29/12/2015 21:46
In Rome, mmmh soort van hoogmoedswaanzin?
29/12/2015 21:48
dit nieuwe objectief bestaat echt in de propaganda van Daesh
1
29/12/2015 21:48
best verontrustend
1
29/12/2015 21:51
Oh dat is wel een eng idee. Je hoort momenteel alleen maar dat ze teruggedrongen worden en vanavond op het nieuws nog dat er tien kopstukken gedood zouden zijn. Rome is dan toch nog even een brug te ver, hoop ik.
1
30/12/2015 06:49
In de 2de wereld oorlog was de Duitse propaganda leus 'Duitsland wint op alle fronten.' terwijl ze geen deuk in een pakje boter sloegen in Rusland.. ik bedoel maar... je kunt een stad platbombarderen en dan een verlaten ruïne stad innemen, maar heb je dan vooruitgang geboekt tegen Isis? ..
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert