Demonische bezetenheid

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Voorwoord

774d75f6b1ee6d91a658c0926308c81f_medium.

Doorheen de geschiedenis zijn er verslagen over mensen die zogenaamd bezeten werden door duivelse machten. Velen denken dat deze geschriften afkomstig zijn uit het katholicisme waar de protagonist- en Nemesis- tegenstelling van God en Satan een vaste waarde is. De waarheid is echter dat vermelding van bezetenheid terug te vinden is in de meeste godsdiensten. In de Bijbel zijn er verschillende beweringen dat Jezus aan exorcisme of duiveluitdrijving deed. In de meeste godsdiensten worden “zuiverende” rituelen aangeboden zoals gebeden, heilige spreuken en exorcisme.

Hoe men ook staat tegenover religie, feit is dat men de talrijke getuigenissen doorheen de eeuwen niet naast zich neer kan leggen. Aan de hand van enkele gedocumenteerde voorbeelden openen we een stelling die inderdaad heel veel vragen oproept en maar weinig antwoorden geeft in de rationele sfeer.

 

De persoon achter de film “The Exorcist”

0f426bc16198f7b57dd3887ad458fbe2.jpg

In mijn eigen jeugd herinner ik me levendig de impact van de film “The Exorcist”. Zelden was er een dergelijke commotie over een Hollywood productie, gaande van massahysterie tot zelfmoorden en paniekaanvallen. Weinigen weten echter dat deze Hollywoodiaanse productie wel degelijk gebaseerd werd op echte feiten.

Niet een meisje (fenomenaal vertolkt door Linda Blair) maar wel een jongen van 14 jaar zou een duel aangegaan hebben met de duistere krachten van het universum.  Roland Doe (laatste naam fictief gegeven door de kerk om identiteit te beschermen) kreeg in de jaren 40 een Ouija bord om mee te spelen van een familielid. Ditzelfde familielid kwam te overlijden en men denkt dat het kind via het bord probeerde in contact te komen met haar. Hij zou zijn tante niet vinden via het bord, wel een reeks demonen.

07ab5557ce2a8620b1f5257e98f5e5fe.jpg

De satanische aanval begon met onverklaarbare geluiden in het huis. Enkele dagen later vielen religieuze objecten van de muur of vlogen door de kamers van het huis. Onverklaarbare voetstappen en krakende geluiden waren hoorbaar. Het kind zelf werd verminkt door klauwsporen en woorden die letterlijk gekerfd waren op zijn lichaam. De jongen kreeg hevige stuiptrekkingen en leviteerde boven zijn bed terwijl hij met een zwaar Gotische stem mysterieuze talen sprak. Zijn volledig lichaam was één bron van helse pijn.

De doodsbange familie haalde er ten einde raad een katholieke priester bij. Deze laatste was overtuigd dat de jongen een exorcisme nodig had. Er waren maar liefst dertig pogingen nodig om de demonen uit te drijven. De priester werd meermaals verwond door heftige aanvallen van de jongen en vliegende objecten die hem viseerden. Bij de laatste poging in een ziekenhuis hoorde het volledige gebouw een onmenselijk dierlijke kreet en een zwavelwolk vulde de kamer. Deze zaak werd gedocumenteerd en de verslagen zitten nog steeds diep verborgen in het Vaticaan, wat er met de jongen verder is gebeurd is onbekend.

“Son of Sam” David Berkowitz: ordinaire moordenaar of bezeten?

9fe461ab0298da9359244d42047f6e25.jpg

In 1976 was de Verenigde Staten in de greep van een massamoordenaar die door de media de naam “Son of Sam” kreeg. De mensenjacht op deze killer duurde maar liefst meer dan een jaar. Dit individu bleek telkens de politie te slim af te zijn en liet een verzameling lijken na in een sadistisch genoegen. Uiteindelijk vielen er zes dodelijke slachtoffers en ontelbare gewonden.

Wanneer men hem uiteindelijk kon arresteren verklaarde David Berkowitz doodleuk dat hij zijn moordende raid had uitgevoerd in opdracht van een demon. Hij verklaarde niet zelf te zijn bezeten maar verklaarde dat de hond van zijn buurman in feite een duivel was die hem had bevolen te doden. Hij kreeg zesmaal levensland en verklaarde in de jaren negentig dat hij lid was van een satanische sekte en dat zijn moorden pasten in een decor van satanische moorden.

a74400b1b94c35ae9ea74709faf53451.jpg

Deze zaak ik belangrijk omdat men in “bezetenheid” een mogelijks alibi had om verschrikkelijke misdaden te plegen. De vraag werd zelf gesteld of “bezetenheid” niet een andere vorm was van “tijdelijke krankzinnigheid”, een “excuus” die men soms gebruikte om strafvermindering en/of vrijlating te bekomen. Het werd duidelijk dat de term “bezetenheid” in feite op zichzelf diabolisch kon aangewend worden voor het schoonwassen van “menselijke” misdaden zoals moord.

 

George Lukins

bb2ecdcf9f33fa080df2a36aee4dd425.jpg

De verhalen die werden teruggevonden over deze man zijn op zijn minst ijzingwekkend en bizar te noemen. In 1778 verklaarde deze kleermaker zelf bezeten te zijn. Hij begon in een door hem niet gekende taal oncontroleerbaar te zingen. Uiteindelijk waren het zijn kennissen die hulp zochten bij een priester.

Hij werd 20 maanden lang geïnterneerd in een ziekenhuis, maar er was geen enkele arts die hem kon helpen. Hij werd bestempeld als een hopeloos geval en het verplegen personeel waren overtuigd dat hijzelf door en door slecht was. Tijdens zijn aanvallen beweerde hij dat hij de reïncarnatie was van de duivel, blafte hij als een hond en zong christelijke hymnes achterstevoren. Hij beweerde doodleuk dat er niet minder dan 7 demonen zijn lichaam bezochten en dat hij dus enkel en alleen door zeven priesters kon worden gered. In een plaatselijke kerk werd een exorcisme uitgevoerd, blijkbaar met groot succes. De 7 priesters verklaarden dat ze de duivel hadden uitgedreven. Lukins zelf stapte naar buiten als een nieuw man, loofde Jezus, bedankte de priesters en verdween in een normale anonimiteit.

 

Vaststelling

6c28bbe2b6f129653f8e87645d7e77e5.jpg

Na het lezen van tientallen rapporten over bezetenheid zijn er enkele merkwaardige vaststellingen. Verschillende auteurs stellen terecht de vraag of zogenaamde bezetenheid geen classificatie is voor psychotische ziektebeelden.  Louter wetenschappelijk bekeken zijn de vele beschreven symptomen passend in het stramien van andere ziektebeelden zoals schizofrenie om er maar één te noemen.

De benadering van het christendom en naar ik gelezen heb ook de islam naar “bezetenheid” is enigszins verbazend. Het is opvallend dat men in de meeste gevallen er vanuit gaat dat de bezetenheid een reële mogelijkheid is, zelfs bij mensen die een psychiatrisch verleden hebben of bekend zijn voor psychotische gedragsstoornissen. De vraag stelt zich aldus of deze benadering van “bezetenheid” voortvloeit uit onbegrip of uit angst? Het lijkt me normaal dat priesters van welke geloofsovertuiging dan ook, niet opgeleid zijn om psychotische ziektes te herkennen en correct te diagnosticeren. Onbegrip lijkt met deze bedenking veld te winnen. In bepaalde stukken krijgt men echter een gevoel van gemeende panische angst.  Kan er hier sprake zijn van angst voor de confrontatie van de Nemesis, de horror voor de confrontatie met het “kwade”, of is er sprake van de angst voor de confrontatie van het geen deze belijders van godsdienst zelf geloven?

e2a215b3ccbbefd867838893e948c73a.jpg

Het zou voor een religie cynicus als mezelf gemakkelijk zijn om de spot te voeren met de vergelijking goed-kwaad, God-duivel, maar objectiviteit verplicht mij om verdere vragen te stellen. Met eigen ogen heb ik kunnen zien dat het exorcisme in het Vaticaan een zaak is die enigszins wordt omgeven door mysticisme maar anderzijds bloedserieus wordt genomen. Zo is er nu nog in de eenentwintigste eeuw een “Bureau voor exorcisme” in Vaticaanstad en is er zelf een “grootmeester exorcist”. Is het een bevestiging dat men wil geloven in god en de duivel? Zijn hier andere krachten aan het werk? Zijn er eeuwen oude geheimen die in staat zijn om het kwaad in de mens af te weren? Een vrijdenker zal gemakkelijk deze zaken weglachen en desondanks weet iedere wetenschapper dat niet alles wetenschappelijk te verklaren is.

bc9c346ee535d0091caddf9fabed0c32_medium.

Belangrijke vaststelling is tevens dat de menselijke geest diabolisch genoeg van aard is om bezetenheid in te roepen wanneer het handig is voor het goedpraten van afschuwelijke misdaden. Gezien het hier gaat om een toestand die in vele gevallen weinig fysieke bewijzen voortbrengt is het best te adapteren voor iemand eigen zaak. Teveel wetenschappelijke rechtmatigheid geven aan de term “bezetenheid” lijkt mij dan ook gevaarlijk op juridisch vlak.

Een prangende vraag is ook of “bezetenheid” rechtstreeks in verband staat met geloven of niet-geloven. Het feit dat oude instituten zoals religieuze ordes worden opgetrommeld als cavalerie is misschien louter een kwestie van kennis en niet zo zeer van geloof.

Bedenking

0f33b1da9b7823ca47ce1b3cb80a849e.jpg

Het is per definitie onlogisch om iets te negeren omdat we het tot op heden niet correct hebben kunnen identificeren of niet begrijpen. De moderne mens doet dit met teveel dingen, waar van sommige zaken misschien volkomen onterecht.

2a27055a20bedf008974ba25660f06f6.jpg

De verslagen behoren tot de geschiedenis ongeacht de perceptie van de wetenschap, de kerk(en) en de mensheid. Dit alleen is voldoende om met een open wetenschappelijke geest eventueel verdere zaken te analyseren en documenteren. Wat de bezetenheid zelf betreft is deze nog nooit waterdicht wetenschappelijk bewezen. Dit op zichzelf is geen argument, Boeddha leert ons bijvoorbeeld dat men de wind ook niet ziet doch men er de gevolgen van voelt. Het enige waterdichte bewijs van een vorm van bezetenheid is de capaciteit van het menselijke brein om wat wij noemen “demonische” dingen te doen, zoals er talrijke voorbeelden zijn in de oorlogen van vroeger en nu. Mijn vraag is dan ook of wij wel een duivel nodig hebben om de slechtheid van de mensheid onder ogen te zien? Zou bezetenheid geen ander woord kunnen zijn voor zelfhypnose?

 

 

10e1b0f99712063f80d302a0ab74c6cd_medium.

7f30a915b59aef092bbbb834899dc579.jpg

 

 

28/12/2015 10:20

Reacties (1) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert