Boismont en Delft,71 Gadil in Jenna met Jonathan

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                   th?&id=OIP.M92556c1cd19f0c03e15a5827ddaf

In het kantoor schoof Jonathan de headset over zijn hoofd en hij zag de man in de verte in de geprogrammeerde werklijkheid die Elysium was gedoopt, door de oppervlakte breken van het riviertje. Hij klikte zij microfoontje aan.

De rust heerste in de uitgestrekte bossen en in de verte kronkelde een rivier kabbelend langs de oevers, waar tropisch planten met kleurrijke bloemen over het water hingen. De wilde lelies geurden over de lianen. Af en toe weerklonk de schelle kreet van een pauw. Het oppervlak van de Jenna brak boven het hoofd van Gadil die naar adem happend boven kwam. Het water was de laatste meters aangenaam lauw geworden en hij waadde naar de oever. Hij kon nauwelijks bevatten wat er zich allemaal het laatste uur had afgespeeld. In het zonlicht zag hij de vlinders dansen en de zware zoete geur van tropische bloemen in bloei vulde zijn zintuigen. Hij werd rustiger en zat op een grote kei in de zon en droogde langzaam op. 

In de verte kwam een gedaante aanwandelen, een lange man die zijn schaduw voor zich uit wierp. Hij wist wie het was, het was de eigenaar van de God's stem, hij twijfelde er niet aan, dat moest Jonathan zijn. 'Gadil,' klonk het gebiedend, 'waar zijt gij?' De stem was duidelijk en leek uit alles om hem heen te komen. Hij stak zijn hand op. 'Hier ben ik, Here,' antwoordde hij. ' Je bent van ver gekomen,' klonk de stem nu naast hem, 'welkom in jouw Jenna.'  Gwan Gadil sidderde van eerbied en keek sluiks op en zag dat de gedaante plaatsgenomen had op een steen tegenover hem.

'Hier woon je nu, voor zolang als wij dat toestaan,' glimlachte de man. Gadil keek op en een gevoel van gelukzaligheid vervulde hem. 'Wij', vroeg hij terwijl hij om zich heen keek.  Jonathan knikte, ' in jouw Jenna, ben ik de afspiegeling van de vader die alles bestuurt, zeg maar de zoon die vooruitgezonden wordt, en wij treffen elkaar hier op het geestelijke vlak, zeg maar in de geest, daarom is een drie eenheid de perfectie zoals die bestaat. Alles is in dan in symbiose bijeengekomen.' Gadil liet dat inzinken, hij sprak dus met de zoon die de zelfde was als de vader die alles bestuurde vanuit een andere werkelijkheid en ze ontmoetten elkaar op geestelijk niveau. 'Spreek vrijlijk,' nodigde de man hem uit, 'ik kom vanaf nu alleen langs als het mij behaagt.' Uiteindelijk formuleerde Gadil zo in de warme zonneschijn gezeten zijn vraag. 'Is dit de werkelijkheid,' wilde hij weten. 'Alles is de werkelijkheid,' glimlachte de man hem tegemoet, 'dit is jouw werkelijkheid en daarom niet minder dan de mijne.' Hij keek hem langdurig aan en vervolgde toen, 'werkelijkheden zijn bedacht en dat geldt ook voor deze werkelijkheid. De andere, jouw vroegere werkelijkheid is afgesloten voor je, waar je in je lichaam rondliep en at en dronk om dat in stand te houden. Dit is jouw Jenna.'

                                   th?&id=OIP.M92556c1cd19f0c03e15a5827ddaf

Gadil voelde dat de essentie van zijn bestaan ontvouwen werd. 'Here,' sprak hij, 'ik had mij het Jenna anders voorgesteld, in mijn geloof zijn er verzen over jongemannen die naakt zijn en van grote schoonheid. Met bokalen wijn in de hand, dansen zij diegene tegemoet die toegelaten wordt tot Jenna en zij begeleiden die overledene met wijzend handen naar de maagden die liefdevol liggen te wachten.' Hij hield even stil en zei toen, 'dat zijn verzen uit de mond van onze profeet.' 'Dat zegt dan veel over de werkelijkheid van jouw profeet,' vond Jonathan, ' een ieder projecteert zijn eigen werkelijkheid en geeft daar vervolgens uitting aan.'

'De zon schijnt hier altijd,' vervolgde Jonathan,' het lam ligt naast de leeuw en honger en dorst komen niet voor want die hebben wij niet geprojecteerd hier. 'Denk goed na is er nog iets dat je denkt te willen hebben tot in de eeuwigheid, want als ik weer uit jouw werklijkheid verdwijn dan is een minuut voor mij als duizend jaar voor jou en dat is lang wachten, zelfs in het tijdloze.'

'Heer,' sprak Gadil uiteindlijk, 'ik zal eenzaam zijn zonder gezelschap.' 'Trek een haar uit je hoofd en geef die mij mee en ik zal je een gezellin sturen,' zei Jonathan. Hij pakte de haar aan en hield die voor zich uit tegen het zonlicht. 'Dit wordt je gezellin, uit jou, door mij geschonken aan jou.' Jonathan rees op van zijn steen en wees naar het pad waar hij zelf langs gelopen had. 'Vandaar zal zij komen, houdt de wacht tot zij komt.' Langzaam liep de man met de God's stem terug zoals hij gekomen was en toen hij ver was, echt ver weg meende Gadil te zien dat hij zich nog even omdraaide en zwaaide voor hij verdween.

Jonathan zette zijn microfoontje uit en deed zijn headset af. Hij knipperde even tegen het felle zonlicht dat zijn kantoor binnenscheen. Hij drukte op één van de knoppen op zijn intercom set. 'Operations room,' klonk het meteen in zijn oor. 'Let op,' antwoordde hij, 'dit is Jonathan, in het net afgesloten Jenna/Gadil programma, een gezellin voor hem dupliceren.' 'yes sir', klonk het, 'had u voorkeuren, een spook of een leuke vrouw'. Jonathan overwoog even zijn slechte gevoel voor humor te doen botvieren, maar dat was maar een wijfeling van luttele seconden. 'Doe maar een leuke aardige vrouw, hij heeft ons goed gediend.' ' beschouw het als gedaan,' klonk het na in zijn oor toen Jonathan het kanaal sloot. 'Weer genoeg voor God gespeeld voor vandaag,' dacht Jonathan.

                                   th?&id=OIP.M92556c1cd19f0c03e15a5827ddaf

Hij keek op zijn horloge binnen enige minuten zou Eze weer terugkomen met zijn Vaticaan verhaal.

In de verte zag Gadil haar aankomen schoonste der schonen, de moeder van alle vrouwen, de vrouw die zijn tijd zou delen en hem raad zou geven en alhoewel hij zo'n duizend jaar gewacht had, sprong zijn hart op in vreugde.

                                                         .-&-.

 

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook deel 72

28/12/2015 07:20

Reacties (1) 

1
02/01/2016 12:32
mooi hoe je het verschil van tijdbeleving neerzet in verschillende realiteiten / omgevingen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert