Multidimensionale verdwijningen

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Voorwoord

80a87ec73a020e121ef3acd6c021b76b.jpg

Feit of fictie? Sommige historische verdwijningen lijken erop te wijzen dat er daadwerkelijk andere dimensies zijn en dat mensen en voorwerpen soms opgeslorpt worden in een andere zone om voorgoed spoorloos te verdwijnen.

Vele verhalen van verdwijningen zijn waargebeurd. In bepaalde gevallen zijn verdwenen mensen niet het slachtoffer geworden van een misdaad, ze zijn enkel maar verdwenen. De vraag is wat is er gebeurd met deze voorwerpen en mensen? Bestaan er toegangsportalen naar andere dimensies en is het onmogelijk om de juiste weg terug te vinden?

Vele futurologen en denkers geloven dat onze realiteit slechts één platform is in een spectrum van dimensies. De wereld zoals wij die kennen inclusief onze geschiedenis zou slechts één aspect zijn van minstens negen verschillende dimensies. Er wordt algemeen aangenomen dat deze andere dimensies een vergelijkbare ontwikkeling hebben dan de onze, doch dat de variabelen van de evolutie kunnen verschillen. Theoretisch kan er bijvoorbeeld een dimensie bestaan waarin Hitler de tweede wereldoorlog heeft gewonnen, of een dimensie waarin Lincoln en Kennedy niet werden vermoord. Iedere entiteit, iedere persoon dus zou in een andere realiteit een leven kunnen leiden die wel enigszins vergelijkbaar is met wat wij kennen maar in een andere vorm, in een andere context of een andere betekenis. In theorie zou men dus een boosaardige versie van zichzelf kunnen hebben in een andere dimensie, of zou bijvoorbeeld de grootste massamoordenaar hier een weldoener kunnen zijn in zijn wereld. Een overleden persoon in onze “realiteit” zou in een andere dimensie nog springlevend kunnen zijn.

ddca7116674509fdc0738c609b333f21.jpg

Niet alleen zijn er veel mensen gewonnen voor deze theorie maar er wordt ook nog heel hard over nagedacht hoe men het eventuele bestaan kan bewijzen. Uit deze filosofische overwegingen werd algauw de vraag geboren of het fysiek mogelijk zou zijn om te reizen tussen deze dimensies? Niet alleen het tijdreizen is een boeiend onderwerp voor futurologen maar ook het zich verplaatsen tussen de dimensionale realiteiten.

Indien men voor hypothetische waarde aanneemt dat er inderdaad portalen zijn tussen deze dimensies is de volgende vraag hoe belangrijk de factor “tijd” is. Zou dit verklaren waarom toevallige verdwaalden tussen dimensies niet in staat zijn om terug te keren, gewoonweg omdat men het moment in tijd niet meer kan dupliceren? Is trouwens ook de grote vraag bij de theorie van tijdreizen kan een exact tijdsmoment worden gekopieerd?

Zoals vele controversiële onderwerpen zijn er mensen die dit zullen afdoen als reinste onzin. Nochtans is het een boeiende vraag die enkel is begrensd door ons middelmatig menselijk intellect en ons enorm gebrek aan tijdruimtelijk inzicht. De mensheid is helemaal niet gewoon om multidimensionaal te denken. Het heeft 21 eeuwen geduurd vooraleer de massa eindelijk het concept van 3D kon en wou aanvaarden, laat staan dat er openheid is voor een multidimensionale realiteit. Laat ons eventjes het hypothetisch getouwtrek voor wat het waard is en laat mij enkele voorbeelden uit de doeken doen, die op zijn minst een nieuwsgierigheid opwekken.

Klik hier voor een video over dimensionaal reizen.

Het incident bij het Angikuni Meer

a6611541b06ba1107d291c558fb74e34.jpg

In 1930 verdween er een volledig Eskimo dorp met een bevolking van meer dan tweeduizend zielen. Het dorp was welbekend bij de jagers en lokale handelaars. Een pelshandelaar ontdekte het verlaten dorp, de maaltijden die nog aan het smeulen waren in de kookpotten, de honden en hun uitrustingen verdwenen, en niemand van de Eskimo populatie in de verste verten te zien. Nadat hij alarm sloeg werd het dorp grondig geïnspecteerd. Enkele honderden meters verderop werden alle honden teruggevonden samen met hun uitrusting begraven in de sneeuw, ze waren allen omgekomen. Verder onderzoek toonde aan dat de lokale begraafplaats was geplunderd alle menselijke resten waren op onverklaarbare wijze verwijderd uit de graven. Dit was normaal gezien totaal onmogelijk gezien deze graven allen verankerd waren in meters van stevig ijs en toch gebeurde dit. Er werd nooit meer achterhaald welke tragedie er is gebeurd met deze mensen, meer dan tweeduizenden mannen, vrouwen en kinderen verdwenen zonder dat ooit nog een spoor van één van hen werd teruggevonden. Waar gingen deze mensen heen? Vandaag bestempelen de lokale autoriteiten het verhaal als een urban legend, ondanks het feit dat verschillende mensen erover hebben geschreven en er gedocumenteerde stukken zijn.

Het bus mysterie van Bennington

0d286761f973ebca2fe2aa5ba2b1dd68.jpg

Vermont Virginia jaren ’50: Een man stapt op in een publieke bus in Vermont, Verenigde Staten. De veertien andere passagiers hebben ofwel met de man gesproken of hem duidelijk zien zitten. De man valt tijdens een lange busrit in slaap. Tijdens het traject wordt er geen enkele maal halt gehouden noch aan een lage snelheid gereden. Bij de eindbestemming is slechts de bagage van de man aanwezig. Van de man is er geen enkel spoor. Een politie onderzoek zou later uitwijzen dat het fysiek onmogelijk was om de bus ongezien te verlaten. Verder onderzoek toont aan dat verschillende mensen onder mysterieuze omstandigheden simpelweg in rook opgingen in de periode 1920-1950. Zo was er een 18 jarige student die verdween op de Glastonbury trein onder exact dezelfde omstandigheden en een 8 jarige jongen die verdween uit de ouderlijke boerderij. De Indiaanse bevolking nabij geloofden dat slechte geesten de mensen hadden opgeslorpt.

David Lang

35c78d5958fc9b5d8ca36912e99722ba_medium.

Eén van de best gedocumenteerde verdwijningen was die van David Lang, een doodgewone man die verdween onder de neus van zijn echtgenote, kinderen, schoonbroer en een gerespecteerde advocaat in Tennessee. De groep was samen aan het wandelen op het platteland toen hij plotseling in één seconde verdween. De plaats waar hij verdween was omgeven door een geheimzinnig bruine cirkel, sindsdien is er geen enkel dier, zelfs geen insect die voorbij de plaats durft te komen. In de onmiddellijke omgeving is er tot op heden geen enkele vegetatie levensvatbaar. Er werd geen spoor meer van hem gevonden.

Het Philadelphia Experiment

fc39dd0917ae820f81351747b5885a79.jpg

Hebben deze verhalen teveel sciencefiction gehalte? Dan kan ik u een voorbeeld aantonen van een uiterst gedocumenteerd incident dat relatief kort in onze geschiedenis ligt. In 1943 werd er een experiment uitgevoerd om zogenaamd een Amerikaans marineschip onzichtbaar te maken door nieuwe technologie. Het principe dat ook wel ”cloaking” wordt genoemd. Tot op heden wordt deze geheime operatie ontkend door de Amerikaanse overheid, sterker nog ze wordt afgedaan als onbestaande, ondanks het feit dat er talrijke dodelijke slachtoffers waren en tientallen gekwetsten. Het experiment was gebaseerd op een theorie van Albert Einstein, meer bepaald zijn werk over het “verenigde veld”. Dit werk was voornamelijk een bewering dat er een internatuurlijke relatie bestaat tussen oerkrachten zoals zwaartekracht en elektromagnetische radiatie door middel van fysieke en mathematische berekeningen. Deze theorie is op vandaag nog theorie, gezien het experiment niet alleen werd verzegeld maar bovendien ook ontkend. Velen zijn echter in de overtuiging dat Einstein het bij het recht eind had.

cba36bd3a5cc3c0f321c93fddeb2bdd0.jpg

Volgens verschillende auteurs was de Amerikaanse marine erin geslaagd om sterke generators te bouwen die het licht konden ombuigen zodat de reflectie van een object onbestaande werd en quasi onzichtbaar werd. Volgens de geraadpleegde literatuur zijn ze daar daadwerkelijk ook in geslaagd. Op 22 juli 1943 slaagde men erin om een slagschip onzichtbaar te maken. Rapporten spreken wel van een groene mist die verscheen op de plek. Bij het terugbrengen van het schip naar zijn oorspronkelijke staat ging het pas echt mis. Sommige zeelui waren gematerialiseerd in de metalen structuren. Een zeeman werd zelfs één dek lager teruggevonden dan waar hij stond bij de start van het experiment. Velen, waaronder ikzelf, zijn in de overtuiging dat men eigenlijk een anomalie heeft veroorzaakt in een multidimensionale rift. Gezien dit feit wordt geklasseerd als geheim en geridiculiseerd tot legende is verder wetenschappelijk onderzoek echter onmogelijk, en misschien zelfs niet wenselijk.

Andere voorbeelden van mysterieuze verdwijningen

e31e1e0a302de621a869927a26d98539_medium.

  • De verdwijning in de vuurtoren van Eilean Mor, Schotland. Drie torenwachters verdwijnen in het niets desondanks dat er geen middelen waren om het kleine eiland te verlaten. Er werd geen enkel spoor teruggevonden.
  • Het Chileense meer van Patagonia, dat verdwijnt in 2007. Op één nacht verdween een gigantisch meer, het enige wat men heeft teruggevonden is een put van 30 meter diep, ijsbergen en een droge (!) bodem. Geologen staan tot de dag van vandaag voor een volkomen raadsel.
  • Het spookschip de Mary Celeste. In 1872 werd op volle zee een groot zeilschip aangetroffen zonder dat er een spoor was van de voltallige bemanning of de vele passagiers. Het spook schip was verlaten, de tafels nog gedekt, alles leek normaal doch alle levende zielen waren verdwenen. Voor een gedetailleerd relaas zie mijn vorig gepubliceerd artikel:

    http://plazilla.com/het-mysterie-van-de-mary-celeste--spookschip-op-de-oceaan-der-legenden

Bedenking

e634f3523e40f6af6dc2f627ff047654.jpg

Wat kan deze verdwijningen van voorwerpen en mensen verklaren?

Waar gingen deze mensen heen? Kan het zijn dat er onbegrijpbare natuurelementen zijn die een mens kan opslorpen zonder dat wij maar enige notie hebben wat er gebeurd? Zijn er “wormgaten” op de wereld die misschien shiften van locatie?, kan iedereen er onverwacht inlopen? Welke tastbare andere verklaringen zijn er voor zoveel verdwijningen door de eeuwen heen?

De meeste cynici zullen deze verdwijningen negeren als de ver van mijn bed show en zullen cliché benamingen uit hun hoed toveren zoals stadslegendes, mythes, overdreven fantasie of sciencefiction. Nochtans is het bijzonder moeilijk om bewust te verdwijnen zonder een spoor na te laten. U kunt reflecties over deze vraag hier in diepgang lezen:

http://plazilla.com/hoe-verdwijn-je-van-de-aardbodem-zonder-een-spoor-na-te-laten

121b77911d11cd18aa6e558d0a1dea08_medium.

Bent u bereid om klakkeloos het bestaan van een andere dimensie af te wijzen als nonsens? Bent u niet nieuwsgierig of er in een andere dimensie uw alter-ego rondloopt?

Uiteraard is dit een onderwerp dat enkel toegankelijk is voor mensen met een open geest en die zich niet beperken tot de hedendaagse restricties in ons denken en begrijpen. Men kan zich de vraag stellen waarom genieën zoals Einstein en vele anderen de mogelijkheid wel voorzien? De theoretische speculaties, indien de mogelijkheid inderdaad zou bestaan, zijn eindeloos en een droom voor iedere denker, filosoof, wetenschapper en auteur. In bepaalde culturele expressies zijn heel wat vragen zelfs al aan bod gekomen.

7086e7a443b5beded5cd77a765700480.jpg

  • Wat zou er gebeuren als men zijn alter-ego ontmoet in een andere dimensie?
  • Zouden de volkeren van verschillende dimensies elkaar kunnen helpen?
  • De meest kritische vraag is wellicht wat het nut is van een multidimensionale realiteit?

Wat mezelf betreft, hoezeer ik ook de gedachte zou willen omarmen wegens zijn bijna onbeperkte mogelijkheden, zou ik het liefst dat wij in onze dimensie minstens een poging doen om het woord “beschaving” te verdienen. Indien er een multidimensionale wereld bestaat zal deze enkel en alleen toegankelijk zijn wanneer wij een niveau hebben bereikt van intellectuele verlichting. Wanneer ik het dagelijkse nieuws overloop moet ik tot mijn spijt constateren dat dit niet in mijn levenscyclus zal gebeuren. Misschien krijg ik dit genoegen wel in een andere dimensie…

 

 

a1145e039837c147e4a690267b842616.jpg

7f30a915b59aef092bbbb834899dc579.jpg

 

 

27/12/2015 10:46

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert