De invloed van de nieuwe media op het menselijk intellect

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Voorwoord

5fc27d68436f4d5c831d3a31d95e4160.jpg

Ironisch genoeg worden dankzij de studie en de ontwikkeling van artificiële intelligentie opnieuw heel wat vragen gesteld over de menselijke intelligentie. De recente ontwikkelingen in het cybertijdperk zijn van dien aard dat ze wel degelijk een massieve impact hebben op ons denkpatroon.

We houden ervan te geloven dat onze intelligentie zelf ontwikkeld is. Het is een resultante van dingen die gebeuren binnen ons hoofd. De opkomst van Google, Wikipedia, Apps en ontelbare andere programma’s en applicaties doen ons de vraag stellen wat de impact is van deze overflow van kennis door middel van een druk op de knop. Is intelligentie de parate kennis op simpele vragen? Aan welke invloed zijn we nu blootgesteld nu dat we weten dat alle informatie vliegensvlug te vinden is?

Later zal ik ingaan op de vraag of het internet nieuwe breinconnecties aan het maken is en deze al genitaal doorgeeft aan de volgende generaties. De vraag moet terug aan de basis worden gezocht: wat is de definitie van intelligentie? Een passend antwoord lijkt niet klaar te liggen en de antwoorden zijn intrigerend. Studies wijzen immers uit dat onze intelligentie de resultante is van hoe we interacteren met onze omgeving en andere mensen.

Cognitieve luiheid

8349348c0496c1f2f861e1ce5badf46e_medium.

Een bekende theorie is dat het merendeel van de wereldbevolking cognitief lui is. Deze mensen gaan enkel intellectueel werk of inspanning verrichten wanneer er ze toe gedwongen worden op één of andere manier.  De massa geeft niet de gewoonte om analytisch te denken wanneer een antwoord voor een vraagstuk voor de hand ligt. Wanneer men zichzelf kan omschrijven als een gewoontedier, dan is de kans heel groot dat men cognitief lui is van aard. Een klassiek voorbeeld is mensen die liever afkortingen gebruiken, of een postcode ingeven in plaats van het volledige adres. De nieuwe technieken hebben de neiging om hierop in te spelen.

Het is verbazend om in studies te lezen hoe weinig mensen beroep doen op hun eigen geheugen om dingen te bewerkstelligen waar ze gemakkelijker kunnen vinden dankzij de nieuwe techniek. Er zijn miljoenen mensen die de veranderingen in hun eigen leefwereld zelfs door de jaren niet eens opmerken, laat staan er vragen bij stellen of oorzaken zoeken. Deze houding wordt ook wel veranderingsblindheid genoemd. Dit gaat niet enkel over een zogenaamde menselijke domheid doch wel over een mentaal defect. De geest gaat er van uit dat de wereld beter de veranderingen waarneemt dan het geheugen, en in bepaalde gevallen is dit effectief ook zo.

Filosofen en sociologen suggereren dat de geest bedoeld is om zich te verspreiden in de gemeenschap. Op een dergelijke manier dat er wordt aangenomen dat het “denken” gebeurd door de omgeving evenzeer als in het menselijke brein. De beroemde filosoof Andy Clark noemt de mensen “natuurlijk geboren cyborgs”, wezend men breinen die nieuwe werktuigen, ideeën en methodes overnemen. Met de juiste techniek heeft men inderdaad de juiste antwoorden.

Transactief geheugen

54d0cd731472c2d5d04a183ddfafdbd6.jpg

Studies hebben bewezen dat koppels veel beter samen scoren in bijvoorbeeld simpele geheugentesten omdat men is ingespeeld op elkaar, sterker nog de taak werd netjes verdeeld, iedereen leerde een deel van buiten.  Wanneer deze mensen worden gescheiden zijn de resultaten beduidend lager.  Mensen doen dus beroep op andere mensen zoals ze beroep doen op een search engine. Bij gekende mensen werkt dit systeem relatief goed, sportieve mensen zullen bijvoorbeeld heel veel herinneren over sport. Het selectief delen van deze kennis noemt men transactief geheugen.

db303289f6d4b7efc38983dc3e495af9.jpg

Deze vorm van samenwerking maakt de sterkte uit van het menselijk ras. Het is stukken gemakkelijker om zo tot een oplossing te komen, dan alles alleen te moeten beredeneren. Volledige economische systemen lossen zo de behoefte in van een groot deel van de bevolking. Men hoeft niet te weten hoe een computer werkt of hoe men tomaten kweekt, maar we kunnen er wel de vruchten van plukken van de collectieve kennis.

Het internet zorgt voor een explosie van deze collectieve kennis. Wikipedia is één van de beste voorbeelden – een onuitputbare bron van kennis die zichzelf nooit beperkt en die toegankelijk is voor iedereen. De techniek helpt de mens te denken, althans dat is wat wordt aangenomen.

b2b53ac90f4a9c8963df289fc073b115.jpg

Nieuwe realiteit

Vroeger had men enkel de plaatsen waar men woonde of werkzaam waren – onze zogenaamde fysische wereld. Nu hebben we tevens een mentale wereld. Ons centrum van kennis zit niet enkel meer tussen onze oren, maar leeft ook in cyberspace.

 

Welk deel van ons brein ontwikkelen we door internet?

dbd0fcad9f822b5c6a69ce117db935c0_medium.

Het staat vast dat het internet gebruiken ons leven veranderd, maar dit is ook geldig voor honderden dagelijkse activiteiten die we doen. Het nieuw tijdperk gaat echte rook gepaard met een reeks nieuwe vragen en problemen.

Wie denkt dat de aandoeningen van vandaag beperkt worden tot overgewicht en socio-economische problemen heeft het wel degelijk mis. De mentale toestand van de mensen is wel degelijk het zorgenkind aan het worden van de moderne tijd.

bfcae592826796a9186ca00a3cea0b56.jpg

Zorgen de sociale media ervoor dat wij normale sociale omgangscontacten verliezen of ondergraven? Is het instant antwoorden van berichten via bijvoorbeeld SMS een nieuwe vorm van communicatie in de hersenen? Zorgwekkend is bijvoorbeeld dat er bij internetverslaving neuro chemische componenten vrijkomen die te vinden zijn in cocaïne.

Het internet zelf lijkt de problemen te erkennen. Er is een overaanbod aan zogenaamde brain training games om de neuro angsten weg te werken. Vergelijkbaar aan het voorschrijven van Methadon aan een heroïneverslaafde. De aanbeveling om onze breinspieren te trainen vliegen ons virtueel rond de oren.

Lijkt me eerder een zwak argument dat sudoku’s en andere programma’s het afstompen van de sociale contacten kunnen tegengaan. Zal de mens gedoemd worden om te muteren tot aan asociaal en onopmerkzaam lui wezen?

Feiten

57da07438424f874d96d3495fbe50463_medium.

Het is bewezen dat alles wat we doen en alles wat we ervaren wel degelijk een invloed heeft op ons brein. Iedere minuscule gedachte of ervaring is verantwoordelijk voor een chemische reactie in de hersenen. Men kan er niet onderuit. Het internet is inderdaad bezig om nieuwe connecties te leggen in de neurologische verbindingen. Dit hoeft niet negatief te zijn, hetzelfde kan bijvoorbeeld gezegd worden van televisie kijken of een artikel schrijven.

d0828daff0d253c36fed7b23aabb8a62.jpg

Deze nieuwe angst voor het internet is enkel maar de laatste nieuwe hype van een angst ingegeven maatschappij. Men mag niet vergeten dat men vroeger ook angst had voor gedrukte boeken, men was van oordeel dat het schadelijk was voor het menselijk brein. De angst stimuleren om de angst te cultiveren is zinloos. Feit is wel dat mensen verschillende breinstructuren hebben. Beroepsbestuurders gaan bijvoorbeeld een grotere hippocampus hebben die nodig is voor navigatietechnieken, musici ontwikkelen dan weer hun neurale gebieden om hun instrumenten te kunnen bespelen, en zo zijn er nog duizenden andere voorbeelden. Dus gewenning of gewoonte heeft zeker een invloed op onze hersenen.

4905943985616ab590b195d2819ddf21_medium.

Zonder bewezen en herhaalde resultaten is het zinloos om zich hieromtrent in dit stadium zorgen te maken.

Men kan spreken van een schadelijke invloed wanneer het internet een dominante rol zou spelen in een mensenleven.  Wanneer men doen door Facebook bijvoorbeeld mensenschuw zou worden kan men spreken van een nefaste invloed. Gelukkig gebruiken de meeste mensen het internet met mate en verstandig, hoewel er uiteraard zoals altijd excessen bestaan.

Bedenking

1601b3a3f104d9467236ddda4093dce1_medium.

Proberen de vooruitgang terug te draaien is contraproductief en irrationeel. Feit is wel dat slechts een zeer klein percentage van de wereldbevolking zich nog zal willen verdiepen in de kunst van het denken in diepte. Gemakzucht is zoals het woord het zegt gemakkelijk, dus het is aan te nemen dat we naar een maatschappij evolueren waar snelheid en prestatie nog belangrijker gaan worden, zonder dat men hoeft na te denken over eventuele gevolgen.

Vrees een intellectuele scheiding tussen de mensen “die het voor elkaar krijgen” in de nieuwe techniek en “zij die ervan genieten of die de nieuwe technieken consumeren”. Het gevaar zit er in dat we evolueren naar een elitaire maatschappij gedomineerd door een handvol intelligentsia. Op zichzelf is dit misschien een rationele evolutie, op voorwaarde dat de emotionele ontwikkeling niet afstompt op de wonderen van de techniek en de logica van het “zijn”.

cad5054aba60e983ab3fedf5d13f6107_medium.

Eén van de grootste angsten die we momenteel hebben bij het creëren van artificiële intelligentie is het besef dat we wellicht wel eens zouden kunnen geconfronteerd worden met een computer of aan androïde die uiteindelijk meer menselijke trekken vertoond dan de scheppers. Wat nu nog lachwekkende sciencefiction lijkt zou wel eens confronterende realiteit kunnen worden.  Het feit dat de mens geen behoefte meer heeft om onafhankelijk te denken is volgens mij het grootste gevaar. Deze situatie kan leiden tot intellectuele en zelfs emotionele prostitutie, enkel en alleen omdat men gewoon in staat is om het te weten of te kennen zonder moeite ervoor te doen.

Het is aan de wetenschappers van morgen om de bruggen van de toekomst af te werken in respect met de humane geschiedenis en tradities en de leraren te worden van de mensheid met binnenkort quasi onbeperkte mogelijkheden. Dit wordt de nieuwe uitdaging voor de mensheid, de volgende stap in onze evolutie.

 

10c495dd5ad228eff26483ad3ab56e57_medium.

7f30a915b59aef092bbbb834899dc579.jpg

26/12/2015 10:06

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert