Het “Wat als syndroom” en de Collectief Erfelijk Verantwoordelijkheid (C.E.V.).

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

33fcbabd3ad5870ed57d184ee898608b.jpg

 

Dit artikel gaat voor alle duidelijkheid niet over het al dan niet bestaan van één of meerdere parallelle multiversums. Er wordt door heel wat filosofen en futurologen dat de kans dat er parallelle realiteiten zijn bestaande is. Deze discussie is niet de doelstelling van dit exposé.

Wat bestaanszekerheid heeft is de hypothetische oefeningen die vallen onder het zogenaamde “Wat als syndroom”. Meestal gaat het hier om denkpistes die de impact zo wetenschappelijke en logisch mogelijk proberen in te schatten indien bepaalde dingen niet of anders waren gelopen in onze geschiedenis. Het feit dat deze nieuwe scenario’s misschien leefbaar zijn in een echt multiversum is irrelevant in deze discussie.

Naar aanleiding van het boek van een man die naar eigen zeggen bijna Hitler doodschoot op een slagveld in wereld oorlog I, lijkt de interesse terug aan te wenden voor de “Wat als” scenario’s. Het is belangrijk te specifiëren dat alle speculaties, ook niet meer dan dat zijn, kunstmatig berekende probaliteiten.

6e555aac3b1cd7057afe8be292c42d11.jpg

In de tijd paradox moet men immers weten dat iedere persoon een impact heeft of zal hebben op de evolutie van de mens en deze planeet. Het elimineren van Hitler bijvoorbeeld zou inderdaad onze geschiedenis hebben veranderd, maar op meer dan één manier. Deze man die we nu als typevoorbeeld nemen, we hadden evengoed Stalin, Napoleon of Djenghis Khan kunnen nemen, heeft niet alleen zichzelf en zijn entourage groot gemaakt in de geschiedenis, maar ook de mensen die hem hebben bevochten. Zonder de tweede wereldoorlog zou er inderdaad heel veel leed zijn bespaard, dit staat buiten discussie. De mogelijkheid echter dat de opportuniteit die Hitler heeft gebruikt ingenomen zou worden door iemand anders is potentieel heel groot. Men kan zich de vraag stellen of dit niet de weg zou vrijgemaakt hebben voor een mogelijks nog grotere massamoordenaar? Studies hebben uitgewezen dat indien bijvoorbeeld Heinrich Himmler of zelfs de in onze ogen sympathieke veldmaarschalk Erwin Rommel de leiding hadden gehad over het Derde Rijk, dat we vandaag allen Duits zouden spreken en waarschijnlijk in uniform zouden rondlopen. Het leven van Hitler heeft niet alleen betekenis gegeven aan zijn duister entourage maar ook bijvoorbeeld aan mensen die wij nu zeer hoog achten in onze geschiedenis. Zonder Hitler, geen succes en waarschijnlijk relatieve anonimiteit voor een Winston Churchill, een Dwight Eisenhouwer, de militaire genieën Patton en Montgomery, en de lijst is eindeloos. Zonder de tweede wereldoorlog ook geen gigantische doorbraken op medisch gebied, of althans pas heel veel later in de evolutie.

bfb1b528468194304e246cd4615880e2.jpg

Het verloop van deze tijdlijn heeft monsters en helden gecreëerd, ontzettend veel verdriet gestort over de wereld, maar ook dingen doen ontstaan door de simpele wet van actie en reactie die ons “heden” hebben gemaakt wat het nu is. Dit standpunt is in geen geval een verheerlijking van een politieke strekking of een ode aan de oorlog wel integendeel. Er werd onlangs berekend dat miljarden zaken zijn voortgevloeid ten gevolge van de tweede wereldoorlog, rechtstreeks of onrechtstsreeks. Enkele voorbeelden het ontstaan van de staat Israël, het moslimterrorisme, de dekolonisatie en volgens sommigen een nieuwe wereldorde.

Onlangs schreef ik een Engelse thesis genaamd: “The Collective Inheritence Accountability” (CIA). Het best vertaalbaar door Collectieve Erfelijke Verantwoordelijkheid. Als men de geschiedenis doorloopt komt men honderden verhalen tegen van kleine factoren die onze evolutie drastisch hebben beïnvloed, gaande van oorlogsvoering, over wetenschap tot algemeen bewustzijn. De conclusie kan enkel zijn dat iedere mens op deze planeet bewust of onbewust meewerkt aan een collectieve eenheid. Wij zijn vandaag het product van de genetische erfenis van onze voorvaderen. Dit werd onlangs bewezen toen er wetenschappelijk werd aangetoond dat bepaalde ziekten genetisch werden doorgegeven sinds eeuwen bijvoorbeeld door DNA-materiaal van de Neanderthalers.  Als mens zijn we moreel verantwoordelijk voor het wel en wee van onze nakomelingen en naaste familieleden. Praktisch voorbeeld de ouders die vandaag sterven in een verkeersongeluk hadden hypothetisch een kind kunnen verwekken die een buitengewoon wetenschapper zou worden en bijvoorbeeld (hypothetisch) kanker zou genezen. De ouders die hun kinderen vandaag misbruiken zijn ingenieurs tot de potentiële creatie van een psychopaat of massamoordenaar.

69ab480d6cee9e5fb39df2d4c8280192.jpg

De morele verplichting die we hebben tegenover onszelf en onze kinderen gaat veel verder dan deze bloedlijn. De kinderen die wij afleveren aan de wereld zijn grotendeels gevormd door hun opvoeding en levensomstandigheden, ze erfelijk belasten met bijvoorbeeld een moeilijke of ongelukkige jeugd kan zware gevolgen hebben voor de komende generaties.

Verschillende instanties houden zich inderdaad bezig met parallelle situaties te creëren om op een dag in staat te zijn om feilloos alle denkpistes te anticiperen. Bij de N.S.A. brengen honderden analisten honderden scenario’s in, supercomputers berekenen in een kwestie van seconden de probabiliteit van slaagkans van een missie. 9/11 werd al duizend maal nagebootst inclusief de tegenmaatregelen die nodig waren geweest om het drama te verhinderen.

0f96b0023d413df105494c98d3012e1f.jpg

In de toekomst zal men dankzij artificiële intelligentie en op basis van pure kansberekening en logica de mensheid kunnen behoeden voor veel onheil. Waterproof zal het nooit zijn gezien we spreken over de menselijke aard en die is in vele gevallen onvoorspelbaar. Het “Wat als syndroom” is dus geen exacte wetenschap.

Het is hoogtijd dat de mens begrijpt dat de kleinste factor, het minuscule detail een invloed heeft op de orde van de dingen. Wij attribueren ons de term “intelligent wezen”, doch hebben nog ontzettend te leren over de kosmische wetten. Velen beweren dat het hier gaat om New Age toestanden, nochtans zijn de verbindingen tussen de mensen onderling hoog wiskundige berekeningen. We hebben inderdaad een vrije wilsbeschikking en de luxe van keuzes te maken, doch deze zullen evenzeer onderhevig worden aan actie en reactie. Teveel negeren we in onze ogen banale en zogenaamde onbelangrijke mensen.  De collectieve erfelijke theorie bewijst juist mathematisch en logisch dat iedereen van ons belangrijk is. Onze humane schatten verspillen we, gezien we nu nog in de eenentwintigste eeuw een deel van de wereldbevolking laten sterven van de honger. Teveel energie gaat naar irrelevante zaken zoals religie, politiek en geld.

d701050cf2e4b4e09de7b33d47f6e575_medium.

Naast het Noord-Zuid scenario komen we in een gevaarlijke situatie, een parallelle denkpiste van intelligentsia tegen een apathische massa. De scheiding is nog nooit zo groot geweest.

Het “wat als symptoom” zal een klasse herverdeling maken in de wereld die zijn gelijke niet zal kennen, en dit scenario is al bekeken uit honderdduizenden standpunten. Het enige “wat als syndroom” die voor mij acceptabel is, is deze van wat als de mensheid nu eens eindelijk zou begrijpen dat toeval er juist geen is, dat het noodlot een kwestie van keuze is…Onze wereld maken we zelf…

858f55f962eda5fd1a27608631b47f88_medium.

0ea23374de225a996341b238409353c7.jpg

25/12/2015 10:58

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert