Boismont 70, Pakistan en het Vaticaan

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                            images?q=tbn:ANd9GcShEq-ViGaycjkj7U3Bki_

Toen Ezechiel naar binnen stapte stond de koffie al te dampen op de spreektafel.  'Je wilde mij spreken,'vroeg Eze aan zijn meerdere.  'Ik wil wat spiegelen en informatie uitwisselen,' antwoordde Jonathan. 'Wij gaan samen aan het werk met de Boissies en ik wil weten of jij iets over een inval in Pakistan gehoord hebt. Eze pakte zijn koffie op, 'Wie is daar binnengevallen,' vroeg hij verbaasd. 'Daesh neemt daar Talibandorpen over, met harde hand zal ik maar zeggen, antwoordde zijn baas grimmig. Wat vind je daarvan?' De man in het zwart bekeek zijn koffie kopje aandachtig, 'ik zou zeggen dat zij de macht niet willen delen, met de Taliban 'zei Eze, 'en hun operatie gebied aan het verbreiden zijn.'  'Dat denk ik ook,' glimlachte Jonathan. ' Maar waarom niet dichterbij huis,' vervolgde hij, ' in Sirïe is de Taliban ook actief.  Waarom in Pakistan?'  Eze nam een slokje koffie en spoelde dat even rond in zijn mond. 'Twee fronten,' zei hij uiteindelijk, 'zij verdelen ons over twee fronten.' 'En..', vroeg Jonathan. 'De Taliban heeft al een machtsstructuur daar,' zei Ezechiel, 'de dorpen zijn al geknecht in het dienen van moordenaars groepen, de ene groep vervangt gewoon de andere, er zal weinig weerstand zijn, daar heeft de Taliban al voor gezorgd.'

'Kijk daarom is spiegelen goed,' zei Jonathan terwijl nu zelf een slok koffie nam, 'dat is een invalshoek die nog niet in mij opgekomen was.' Ook hij nam een slokje en vervolgde toen, ' denk daar aan als je zelf in mijn positie zit, zoek een klankbord, een vertrouwenspersoon waar je mee kunt spiegelen, je komt dan veel eerder tot resultaten.' Eze antwoordde niet maar besefte wel dat als het aan Jonathan lag er veranderingen zouden plaatsvinden in de eigen structuur. Wat weet je nog meer over Pakistan dat van belang zou zijn voor de mannen van Isis, of laat ik ze maar Daesh noemen want zo zijn zij begonnen.' 

'Het Urenco schandaal met dr Khan,' zei Eze, plotseling ' daarom zitten zij in Pakistan,' Je spreekt in raadselen,' Eze, ' druk je in hemelsnaam beter uit,' zei zijn baas, ' hoe kunnen wij spiegelen als je wartaal uitslaat.'' Okay,' zei zijn klankbord. 'Wat ik te melden heb is associatief en staat misschien los van het hele gebeuren, maar ik moest denken aan het Urenco schandaal.' 'Dat zegt mij niets, totaal niets.' 'Het is een technisch verhaal,' zei zijn gesprekspartner, ' en ik doe het uit memorie dus ik kan er hier en daar wat naast zitten met data en of werkplaatsen maar het gaat on de kern en de interesse van het Arabisch geboefte.' 'Ik luister zei zijn baas eenvoudig weg,' terwijl hij de koffiekan weer opvatte. Hij wist dat Eze zwaar analytisch was en een wandelend vat van kennis. 'Of geboren, of met roots in India,' begon Ezechiel. 'Hij studeerde natuurkunde in Karachi,' hij viel even stil, ' hmm volgens mij had hij ook een graad in wiskunde', hij fronste zijn wenkbrauwen in concentratie.

                         images?q=tbn:ANd9GcQTkA9LN9HCTSdgPrYlwpp

'Hij heeft in Duitsland gestudeerd,' zei Eze, 'in Berlijn maar stapte over naar de universiteit van Delft.' 'Weer Delft,' mompelde Jonathan. 'Hij slaagde cum laude,' vervolgde Eze,' en heeft nog iets met de technische universiteit in Leuven gedaan.'  'Waarom dat overstappen van de ene naar de ander Universiteit, ' vroeg Jonathan zich hardop af. 'Het zijn de drie bolwerken in Europa van technische kennis op nucleair gebied,' mijmerde Ezechiel, ' hij was kennelijk op zoek naar iets dat één enkele universiteit hem niet bieden kon.'

'Okay,' zei zijn chef, 'wat maakt die dr Kahn zo belangrijk in het verhaal.'  Hij schreef een thesis over het verrijken van Uranium, van afvalstof van centrales tot grondstof geschikt voor atoomwapens.'  Juist,' sprak zijn chef, 'die de lijn begon te zien in het verhaal van zijn gesprekspartner. 'Het heette ook zo iets dergelijks , momentje,' zei Eze en hij pakte zijn mobieltje en toetste een nummer in. 'Miss Brahms,' sprak hij, 'kunt even googlen op dr Kahn uit Karachi. .. ja Karachi' herhaalde hij, ' en dat is Khan met een 'H' als tweede letter in zijn naam, wij willen graag de titel van zijn proefschrift in Delft te weten komen.' 

'Dat horen wij zo wel, ' glimlachte Ezechiel, 'in ieder geval,' vervolgde hij,' werd hij aangesteld in Amsterdam in  Het Natuurkundige dynamisch onderzoeksteam op voordracht van zijn mentor. Ergens in de jaren '70 en dat bracht hem tot het Urenco project, dat hij hielp ontwikkelen tot een verrijkingsinstituut, van kernafval stoffen die weer opgewerkt konden worden voor hergebruik voor atoomwapens.' Hij ontwierp dat,' wilde Jonathan weten?' 'Nee, dat was deel van het schandaal,' lichtte Eze toe. 'Hij was één van de onderzoekers en .. ' maar een beltoontje onderbrak zijn relaas. ' juist', sprak hij in zijn mobieltje, 'dank u miss Brahms, ja ja ik heb dat.' 

'Dat was Brahms,' meldde de man in zwart. 'Dat begrijp ik,' zei Jonathan, 'wat had zij te melden?' 'Twee publicaties van Dr Khan', antwoordde het klankbord, ' Nuclear power in the Netherlands en  Netherlands and weapons of mass destruction.' 'Juist,' zei Jonathan, 'een blinde kan zien wat Kahn van plan was.' 'Ja,' antwoordde Eze, 'een blinde wel maar de Nederlandse overheid en haar geleerde adviseurs niet.  Khan kreeg toegang naar de blauwdrukken van de Urenco verrijkings centrifuge, en verdween als sneeuw voor de zon om weer in Pakistan op te duiken.'  'Het Westen is te goed van geloof en te tolerant,' riep Jonathan uit, 'allemachtig je laat iemand studeren aan je beste instellingen en als die persoon zich ontpopt tot atoomgeleerde dan geef je hem toegang tot de hoogste onderzoekskringen en toon je hem je diepste geheimen.'

'Sinds die tijd is Pakistan een atoommacht met atoomwapens,' sloot Eze zijn betoog af. 'Ik weet ook waar zij die als eerste zullen inzetten, vermoed ik zo maar,' vervolgde Eze. 'Je hebt het tweede gezicht ontwikkeld,' lachte Jonathan spottend. ' Was het maar waar, ' antwoordde zijn collega,'dan waren we hier klaar met het gespuis.'  'Ik luister,' zei zijn baas. 'Zij zullen die gebruiken op wat de radicale moslims zien als het centrum van het Westers geloof, het centrum dat tegenhanger is, symbolisch gezien, van hun heilige plaats Mekka.' Ja,' .. vroeg Jonathan. 'Op het Vaticaan,' sprak Eze nu met een stem waar de overtuiging van de juistheid van zijn deducties in doorklonk. 'Ze gooien het Vaticaan plat en verdampen de paus met de hele santekraam.'

'Rustig, rustig, niet zo door draven,' vond Jonathan, 'ik zie je over een uurtje terug en dan heb ik graag ondersteunend bewijs dat het Vaticaan gevaar zou lopen.' Hij stond op ten teken dat Eze zijn kantoor kon verlaten. 'Dus goede vriend,' sprak hij badinerend, 'aan het werk, ik zie je over een uurtje weer.'

Toen de deur sloot en Jonathan weer achter zijn bureau zat liet hij alles nog eens op zich inwerken. Hij opende een venster op zijn scherm naar de 'foreign office' en typte zijn codenaam in. 'Alertheids fase geel,' typte hij in, voor het Vaticaan en omgeving.

 

                                                      .-&-. 

 

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

 

lees ook deel 71

24/12/2015 08:44

Reacties (1) 

24/12/2015 10:48
Interessante wending...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert