Boismont 68, het uitstapje

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                       th?&id=OIP.M92556c1cd19f0c03e15a5827ddaf

Gadil keek verbaasd op. De twee mannen stonden nu naast zijn schrijfblad. 'Hoe zo eindbestemming,' vroeg hij?  'We moeten geen tijd verspillen,' antwoordde de reus die bij de naam Quirck ging, 'u wilde toch naar Pakistan, wij moeten u op weg helpen.' Gwan Gadil keek naar buiten maar zag dat de schildwacht's post onbemand was.  'Komt u nou maar mee zei de tweede reus, met het naambordje 'Greenbaum', op zijn loshangende jas, dat erg spande rond zijn bovenarmen.  'Dus hoe gaat u mij daarin bij staan,' wilde Gadil weten. 'Hup Gadil,' klonk de stem van Quirck, nu ongeduldig en dreigend, ' hijs je luie reet uit die stoel, ik wil geen gezeik met Jonathan.  'Eerst dan maar mijn spulletjes halen,' vond Gadil die de sfeerverandering ineens erg onprettig vond.'Uit je kamertje,' mengde Greenbaum zich in het gesprek? 'Dat is net uitgeruimd door onze mensen, dat kamertje heb je niet meer nodig,' grinnikte de man berg.

Er gebeurde te veel gelijkertijd en Gwan kwam enigsinds overrompeld overeind en liep even later tussen de reuzen in door de schaarsverlichtte ruimte naar het portaal aan het einde van het donkere gewelf.

'U ging toch naar Pakistan,' vroeg Quirck weer met de nette gewone stem van weleer, nu dat Gwan gedwee mee liep. 'Ja,' antwoordde Gwan, blij dat iedereen weer gewoon sprak en deed. 'Ja dat zei de baas al,' beaamde Greenbaum. Met zijn drieën liepen ze door de gangen naar de uitgang van het EWI gebouw en Gadil zag dat met hem in het midden de twee breedgeschouderde mannen haast de breedte van de gang vulde van muur tot muur. De ontvangsthal was leeg en in de portiers loge zat niemand. 'Surrealistisch wel', dacht Gadil, 'alsof wij de enige achtergebleven levenden zijn op aarde.' Buiten in de verte fietste iemand maar die was al snel buiten bereik. De zwarte monovolume stond al te wachten met zacht pruttelende motor. De chauffeur stapte uit en schoof de schuifdeur open en Gadil en zijn reuzen hesen zich naar binnen.

Toen zij weg reden klikten de deuren op slot en het ontging Quirck niet dat Gadil verschrikt opkeek. 'Wij willen geen ongewenste gasten hebben die instappen,' grinnikte Quirck en Greenbaum dacht , 'of kamelenjongens die uit willen stappen.' Gadil knikte en zag de gebouwen voorbij flitsen. Quirk sprak tegen zijn zonnebril die met een draadje verbonden zat aan zijn oor. 'Fase alfa is afgesloten, alles onder controle, fase beta mag gestart worden.' Hij luisterde even met zijn handpàlm over zijn oor en sloot toen af met 'Okay, Roger, over en uit.'

De piloot die bij IRI stond naast de grote koepel van de atoomcentrale zat verveeld te wachten in zijn cockpit toen hij het korte berichtje via zijn draadje, regelrecht uit Los Angeles ontving. 'Stel fase beta in werking'. 'Roger' antwoordde hij, 'over en uit' en zijn hand zocht de schakelaar die de Darpa Chopper tot leven zou brengen. De wiek wentelde langzaam boven de chopper, toen de turbo aansloeg, met een voorzichtig behoedzaam geluid dat al snel in harmonie met de wieken liep vormden de twee afzonderlijke geluiden zich tot één zo typerend geluid, dat alleen wieken kunnen maken die zich een weg hakken door de lucht, bijgestaan door het gieren van een turbo motor. Ploohp  plooph plo plop ploh. Het gazon verried door de gebogen grassprietjes, nu de neer dalende wind van de wieken.

De zijdeur stond open geschoven en de mannen stapten uit en renden gebogen naar de geopende deur. Greenbaum zwaaide moeiteloos naar binnen en hielp Gadil door hem een uitgestrekte hand te bieden met de grote stap te maken. 'Pas op met het anker, struikel daar niet over, je zult de eerste niet wezen,' zei Greenbaum en hij wees naar de zware stalen bol met een lus er aan. Quirck gaf hem nog een laatste zetje en Gadil was binnen.

'De vlucht naar Pakistan, vertrekt uit London,' verduidelijkte Quirck, toen zij wegzaakten in de stoelen 'wij helpen u een stukje op weg.' De gebouwen bleven achter en namen de vorm van miniatuurtjes aan, terwijl de Darpa chopper hoger en hoger steeg en Gadil was onder de indruk, werkelijk onder de indruk van de efficiency van de mannen die voor Jonathan werkten. 'Fase beta afgesloten,' meldde Quirck aan zijn zonnebril. 'Wij richten ons op fase Gamma, over en uit.' Gwan hield hier van, orde en regelmaat, het was duidelijk er werd een plan afgewerkt in afgebakende delen.

'Darpa 2, Darpa 2,' sprak de piloot in zijn headset, over. 'We horen u luid en duidelijk Darpa 2,' klonk de stem, 'U gaat 'due West, wat is uw traject, Roger?' 'Heatrow airport, London, ubication GPS. N 51° 30' 28.70''  E 0° 1' 28.77'' , Roger,' sprak de piloot, 'we vragen een all clear, Roger.'   'Granted,' klonk het na enige tellen, u bent overgedragen aan de verkeerstoren London. Roger over en uit.'

Even later zag Gadil de kustlijn verdwijnen, de duinen lagen al snel ver achter hen en de chopper wiekte voort.  'Ik heb mijn paspoort, niet bij mij,' zei Gadil ineens verschrikt. 'U heeft uw oude paspoort niet meer nodig,' grinnike Greenbaum, 'er is voor alles gezorgd, alles wordt nieuw voor u.' Vanaf deze hoogte kon je af en toe schuimkoppen op de omkrullende golven zien. 'Het is slecht weer daar beneden,' besefte Gwan Gadil. Ineens plaatse Quirck zijn hand over zijn oor en legde zijn wijsvinger over zijn lippen, hij luisterde aandachtig. 'fase Delta, dus,' zei hij, 'Roger, over en uit. Hij ging staan en tikte de piloot op zijn schouder, 'tijd voor Delta', zei hij alleen maar en de helicopter  begon een langzame cirkel te maken op eenzame hoogte.

                                  th?&id=OIP.M92556c1cd19f0c03e15a5827ddaf

'Help je me even Greenbaum,' vroeg Quirck en hij klikte een veiligheids lijn aan zijn riem en Gadil zag dat de tweede reus het zelfde deed. 'Ben je verankerd' vroeg de eerst reus. Een hoofdknik bevestigde dat. 'Help me even een handje dan, het is Delta tijd.'  Greenbaum plukte met één hand Gadil uit zijn stoel en hield hem meteen vast in een bankschroef greep. Quirck slipte de lus van de ankerbal over de linkervoet van Gadil en trok de lus strak. Gadil begon wezenloos te krijsen. Toen gleed een handboei over éen hand van Gadil en daarna over de andere. Gadil was nu gestopt met krijsen en keek de mannen met grote ogen aan. 'Doe het niet,' smeekte hij. Ouirck sprak nu langs Gadil naar Greenbaum, 'Jonathan houdt niet van verraders, die kun je nooit meer vertrouwen' en tegen Gadil voegde hij toe,' het is niets persoonlijks maar we zijn aan het einde van de rit gekomen, voor u.' 'Niet doen, in God's naam niet doen, fluisterde Gadil nu hees voor zich uit toen alles en alles in volheid tot hem doordrong.

'Deurtje open ...', lachte Quirck, terwijl hij de deur ontgrendelde en openschoof en een koude wind naar binnen gierde.  Greenbaum duwde de onwillige Gadil naar de opening, terwijl Quirck de ankerbal optilde. Die ging er als eerste uit en Gadil verdween met een schorre kreet in de diepte. 'Groeten aan de Heer,' lachte Greenbaum en Quirck trok aan de schuifdeur, '... deurtje dicht..voegde hij toe'. 'Die heeft zijn vlucht gemist, ' lachte hij. 'Wel guur daar zo buiten,' meende Greenbaum.' ' Vertel mij wat,' zei Quirck, ' ik dacht we worden nog allemaal verkouden of zo'.

De Chopper stuurde weg uit de cirkelende beweging en hervatte haar koers naar Heathrow London. Even later zette de piloot de turbo uit en de wieken flapten steeds langzamer rond op het platform. 'Hey,' zei Greenbaum tegen de piloot, hoeveel mensen zijn er bij jou ingestapt.' 'Twee,' antwoordde de man onbewogen. 'En hoeveel stappen er hier uit,'  'Ook twee,' zei de man. 'Jij kunt tellen,' meende Quirck, ' Je bent verdomme brilliant, wij halen even een Irish Coffee aan deze kant van de douana, moeten we nog wat voor jou meenemen?' Doe maar een bal gehakt of zo,' vond de piloot, 'iets warms en vets, de kou geeft je meer trek he.' 'Komt er aan,' grinnikte Quirck amicaal, 'iets warms of vets voor meneer en hij sprong naar buiten.'

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

 

lees ook deel 69

 

19/12/2015 08:27

Reacties (1) 

19/12/2015 11:15
Fase Delta als eindbestemming, zo makkelijk gaat het. Wat een koude kikkers......
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert