Top 10 Mysteries van de dood, geesteswereld en reïncarnatie

Door Lucifall gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Hier vind je tien tot de verbeelding sprekende mysteriën. Reïncarnatie, Wat weegt een ziel?, is er leven na de dood?, praten en schrijven met geesten (Xenoglossie), Incubus en Succebus oftewel seks met geesten, rituelen met de doden op Bali en de Golem tot leven gewekt door een Rabbijn. Lees in dit artikel de top 10 van tot de verbeelding sprekende onderwerpen van gene zijde.

Reïncarnatie de cirkel van het leven.

Reïncarnatie, zal het bestaan? Een vraag die velen zichzelf stellen. Is er leven na de dood? Kom ik terug? Waarom weten we daar dan niets meer van?

In dit artikel wordt reïncarnatie 'de wedergebd58099ae409a6513a31fa1e0735b2072.jpgoorte' belicht. Soms zijn er mensen die herinneringen hebben over situaties uit het verleden van een 'ander'. Zou dit een bewijs voor reïncarnatie kunnen zijn? Het zijn immers zaken die deze personen niet zouden kunnen weten. Neem uw knapzak en reis met mij mee door de wereld van eenheid in verscheidenheid van de wedergeboorte.

Het woord reïncarnatie is afgeleid van de Latijns woorden carne (vlees) en re (opnieuw). Volgens dit inzicht verdwijnt de ziel niet na de dood, maar wordt opnieuw in een ander levend wezen geboren.

Het idee van deze wedergeboorte komt voor in diverse religies en culturen en is weer herleefd in de New Age beweging. Het hedendaagse christendom wijst dit inzicht af, ondanks dat er groeperingen bestonden binnen het vroegere christendom, die reïncarnatie niet uitsloten. Klik hier om meer te lezen...

Is er leven na de dood?

3d03f063c74679febcbd3fc7a44dfdea.jpgDoet doodgaan pijn? Wat komt er na de dood?
Het eerste levenslicht zien en de donkere tunnel met aan de einder een fel licht binnenstappen zijn twee aspecten in ons leven die verband houden met het hiernamaals. Er is dan ook zeker een overeenkomst tussen deze twee gebeurtenissen.

De geboorte: bij de geboorte komt men door een donkere opening naar het leven.

Sterven: bij de dood gaat de overledene door een donkere tunnel naar een nieuwe vorm van leven.

De manier van leven bepaalt het sterven en de manier van sterven bepaalt waar en in welke toestand de gestorvene zich na de dood bevindt. Een artikel waarin de theosofische beschouwing met betrekking tot de dood wordt belicht. Klik hier om meer te lezen...

Waarom branden wij kaarsjes voor overledenen?

Allerzielen, als de lamp van de ziel branden gaat. 1df4b335bd716ecd55e6f3aaad0bf307.jpgAllerzielen is een dag dat overledenen worden herdacht middels gebed en het branden van kaarsjes.
Op Allerzielen worden er ook kaarsjes gebrand. Waarom doen wij dat eigenlijk? Een artikel wat een Hebreeuws inzicht en een gedachtegang van Krisnamurti over dit onderwerp belicht. Een oude Hebreeuws vertelling verhaalt over een diepzinnige les in gerechtigheid. De symboliek van dit verhaal is ook terug te vinden in de aantekeningen van Kristamutri, die hetzelfde thema gebruikt. In beide gevallen draait het om een heilige test. Klik hier om meer te lezen....

Praten met geesten via een medium..

bc24f859c7ea9c59141ff80f1de18f9e_medium.Contact na de dood. Contact met overledenen. Wil je contact maken met gene zijde? Doet je Ouija bord het niet meer goed, laten je tarotkaarten je in de steek en draait je glaasje steeds de verkeerde kant op? Zie je er geen heil meer in om koffiedik te kijken, theeblaadjes en tenen te lezen onderwijl je een Mongoolse keelklankmassage krijgt? Met die leeftijdsregressie ben je er ook al niet gekomen en van die chakramassage heb je alleen maar de kriebels gekregen? Al die materie is moeilijk te bevatten en daar moet je weer een hele studie van maken. Daar heb je niet altijd zin in. Toch kan je wel de behoefte voelen met de andere kant in conclaaf te gaan. Geen nood! Er is nu een veel eenvoudiger manier om contact te maken met de geesteswereld. Het bestaan van geesten ervaren is nu ook voor jou haalbaar. Klik hier om meer te lezen...

Rituelen met de doden op Bali I

Het eiland Bali is overwegend hindoe en worden de mensen er na overlijden gecremeerd.

1aed530cb485efd85e4ea1a35f324a1f.jpgOp Bali gelooft men net als in India in reïncarnatie. In het Bali-hindoeisme gelooft men dat een persoon na de dood weer terugkeert in het gedaante van een mens. In India hangt het af van het leven welke een persoon geleid heeft en kan men in de vorm van een dier of plant terugkeren.

Om deze wedergeboorte te garanderen moet de ziel loskomen van het lichaam, waardoor in beiden landen mensen worden gecremeerd.

Een graf ziet de Balinees als een donkere omklemming van de elementen vuur, lucht, aarde, water en ether. Als iemand daarentegen gecremeerd wordt, kan hij samensmelten met het goddelijke.
Een crematieceremonie luistert erg nauw. Vaak wordt er jaren voor gespaard, zodat de overledene eerst begraven wordt, om als het geld bij elkaar gespaard is uiteindelijk waardig te kunnen worden gecremeerd. Klik hier om meer te lezen....

Rituelen met de doden op Bali II

b021beb0ce2465f3ff18d7f2192fd97d.jpgEen reuzenschildpad wordt doodgeslagen door 8 mannen. Zij proberen het dier te verkopen op de markt van Denpasar. Het dier blijkt onverkoopbaar, daar deze het heilige symbool Tapak Dara op zijn schild heeft staan. Hoe nu de Geesten en Goden gunstig te stemmen?

Bali noemt men niet voor niets het eiland der Goden. Overal waar je loopt, zie je tempeltjes, huistempels en offertjes staan. Voor de Balinees bestaan er twee werelden; de zichtbare (sekala) en de onzichtbare (niskala). Sekala en niskala worden door de Balinees zeer serieus genomen,wat onder andere blijkt uit de volgende gebeurtenis.

Op 23 juni 2002 werd er op het Klotok strand een grote schildpad gevonden van omstreeks 2 meter. De mensen die het dier vonden waren geen dierenliefhebbers en zagen daar 2000 kilo rupiah's liggen. Ze vingen het dier, wat eenvoudig is met zo'n trage schildpad, en sloegen het dier tot deze stierf. Dit klinkt heel erg wreed, maar schildpadsoep staat op veel plaatsen nog gewoon op de menukaart op Bali, ondanks dat de reuzenschildpad in Indonesië beschermd is.

De mannen maakten echter een fout en waren wellicht toch te veel op de rupiah's belust welke het dier zou kunnen opbrengen op de markt. Ze waren zich niet bewust van het heilige teken welke op de rug van de schildpad stond, een “tapak dara” (Symbool van God). De mannen probeerden de schildpad vervolgens te verkopen op de markt in Denpasar, waar niemand de schildpad kocht door het teken op de rug. Tidak! Tapak Dara! (Nee, een heilig teken!) Klik hier om meer te lezen...

De ziel op de weegschaal

f721b2774791a4af4f791923f24c60fd.jpgZeker als je 0.085 gram of 21,3 gram afvalt is het oppassen geblazen. Velen doen moeite om af te vallen en daar zijn dan ook de meest uiteenlopende methodes voor. Van liposuctie tot Sonja Bakkeren en van Superfood tot een maagverkleining. Toch kan slechts 21 gram afvallen levensgevaarlijk zijn. Bij het overlijden verliest de mens 21 gram lichaamsgewicht volgens een onderzoek uit 1907. Om exact te zijn 21,3 gram.

Er wordt verondersteld dat dit het gewicht van de ziel betreft. In 1988 en in 1993 werd er eenzelfde onderzoek gedaan, waarbij men op 0,085 gram uitkwam.
De ziel wordt gezien als de spirituele component van de mens, maar wordt ook gezien als de drager van het Ego of de eeuwige geest. Klik hier om meer te lezen...

Seks met geesten

99d5055f54f1c22e5bf9c6851e430073.jpgDe betiteling Incubus Succubus wordt ook gebruikt om seksualiteit met geesten aan te duiden. Seksuele drang is een intense drijfveer. Zo intens, dat deze behoefte zelfs in de geesteswereld kan blijven bestaan. Dit artikel gaat over Incubus, een mannelijk demon en Sucubus een vrouwelijke. Beiden bezoeken zij het andere geslacht in hun slaap.

Naast de mens te laten schrikken wil een spook ook wel eens wat meer; iets wat verder gaat dan onverwachte gebeurtenissen in de omgeving van het beoogde slachtoffer.

De geest, ook al is deze zonder lichaam wil aanraking. Jij zult ze niet zien maar zeker wel voelen. Dit klinkt onmogelijk dan wel hoogst onwaarschijnlijk, toch is deze vorm spectrale seks al eeuwenlang gedocumenteerd. Het is moeilijk om over een dergelijke ervaring te spreken, daar deze door toehoorders meestal linea recta naar het rijk der fabelen wordt doorverwezen. Praten over een geestverschijning is immers al dubieus, en wordt veelal niet geloofd. Klik hier om meer te lezen....

Een kleien pop tot leven wekken: de Golem de voorloper van Frankenstein

De Golem, een mythe of legende e67077c3a4d7470946196b0a68cd76c1.jpgwelke opduikt in de 3de eeuw. De golem is een wezen van klei geschapen door een Rabbi.

Een Golem in Praag
Een legende welke tot leven gewekt werd tijdens een bezoek aan Praag. Praag, een stad doorspekt met occulte symbolen. Praag een tarotstad en ooit het occulte centrum van Europa. In die stad heb ik veel sporen van de Golem mogen terugvinden en begon de Golem voor mij te leven.
De Golem is een personage uit een Joodse legende. De Golem, een mensenfiguur van klei welke tot leven was gewekt door een Rabbijn. Het woord is vermoedelijk afkomstig van 'gelem' (ruw materiaal, grondstof). In het Nederlands-Jiddisch is de uitspraak 'goulem', in het Jiddisch goilem. Golem wordt in de Jiddische slang gebruikt als een scheldwoord voor een onhandig en traag persoon. Een andere bekende joodse uitspraak luidt "olem golem". Dit laat zich letterlijk vertalen als: “de mens is de golem, of de mens is een machine” Klik hier om meer te lezen...

Xenoglossie, (plots) een taal schrijven die je niet kent..

Wat is Xenoglossie?
Het zal je maar overkomen. Plots spreek en schrijf je een taal die je niet kent. Of iets laat je tekenen en er wordt een bijbehorende boodschap meegegeven. Dit fenomeen heet Xenoglossie. Het plotseling of in een trance kunnen spreken of schrijven in een vreemde taal, die men nog nooit heeft geleerd. Hier kunnen we beelden die in trance tot iemand komen, ingegeven zijn, of gestuurd door automatisch schrijven/tekenen dan wel 'opdrachten' gestuurd door een andere entiteit aan toevoegen.

2b5a6dd77afafe82944b1cebdf16a7cb.jpg

Dit bijzondere verschijnsel 'Xenoglossie' en in het geval van beelden 'Pictoglossie' trachtte men tijdenlang op verschillende manieren te verklaren:
-Het zou flessentrekkerij en oplichting zijn.
-Sommigen verklaarden het als een genetisch geheugen of telepathie
-Cryptomnesie: Ervaringen, waarvan mensen geloven dat deze origineel zijn. Toch blijken dit herinneringen van vroeger die vergeten zijn.
Xenoglossie is echter een paranormaal verschijnsel welke men nog steeds niet kan verklaren en wordt gezien als kennis vanuit een vorig leven dan wel communicatie met een geest.
In 1974 publiceerde Ian Stevenson 'Xenoglossy', een boek wat nog steeds één van de leidende wetenschappelijke studies is naar dit verschijnsel. Wetenschappelijk inderdaad, Stevenson toonde aan dat het fenomeen bestaat en weerlegde daarmee de verklaringen zoals fraude, die men tot dusver had. Hij deed dit door middel van acht jaar lang onderzoek. Hij deed onderzoek naar een 37 jarige Amerikaanse vrouw diep onder hypnose met een mannenstem sprak en duidelijk veranderde in een andere persoonlijkheid. Klik hier om meer te lezen...

097f4b4027319dfb2d4f5cc701e0224a.jpgb4620f303c7ad3d20aee65f534d0353e.jpgf1c347f413beb549b88638a1ba6962b0.jpg
 

17/12/2015 21:15

Reacties (3) 

1
20/12/2015 10:22
Xenoglossie.. boeiend gebied
1
18/12/2015 04:27
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Heel interessant
1
17/12/2015 21:38
Zeer boeiend. Ik vraag me af, met betrekking tot dat afvallen, of dit niet gewoon zit in de kracht die je (onbewust) zet met je spieren, wanneer je jezelf weegt.
Hoe dan ook, interessant blijft het, al vraag ik me af of contact met de geesten wel loont. Het biedt immers geen wetenschap. Het vervaagt, naar mijn inziens, de grens tussen leven en de dood volledig of er nu wel of geen contact is. Bij wel (denkend) contact zal de drang naar meer aanwezig zijn (zeker wanneer men in contact wilt komen met een geliefde), en bij de angst dat er wellicht contact is zal dit hoogstwaarschijnlijk gaa...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert