Boismont en Delf 67, Central office en de Boissies

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                 images?q=tbn:ANd9GcSR5y4zbu5IJAhz81kqtYR

Mister Big voelde zich altijd een beetje ongemakkelijk als hij in Central office werd uitgenodigd. Hier hadden mensen wat over hem te vertellen en dat vond hij onprettig. Drie oud militairen zaten aan de tafel met een notulante. Zij waren al op leeftijd, maar zij straalden gezag uit en zaten stram zelfs in ontspannen houding. Automatisch bracht hij zijn wijs en middenvinger als een saluut naar zijn oor en de mannen knikten goedkeurend. 'Gaat u zitten Big,' gelastte de man in het midden en mister Big gehoorzaamde, behoedzaam de stoel weg schuivend. Zijn naam had niets met zijn functie te maken, hij heette echt Big maar in de organisatie waar hij de scepter zwaaide wisten maar weinigen dat.

'Wij hebben kennisgenomen van een nieuw project dat onder uw auspiciën wordt ontwikkeld,' vervolgde de man in het midden, terwijl de mannen die elk aan een flank zaten hem bestudeerden alsof hij een mot was in glazen potje.  En zo voelde Big zich ook, hij voelde zich naakt en bekeken. Big keek voor zich uit en hoopte dat zijn aanblik professionalisme verraadde. 'Speak when you are spoken to,' was het motto hier, en er waren geen vragen gesteld dus Big keek zo neutraal mogelijk terug. 'Even kijken' zei de man in het midden,' een zekere Jonathan heeft dat kenbaar gemaakt hij is leider van dat project.' Mr Big voelde  zich zó ontzettend kwaad worden van binnen, ' Jonathan had hem gepasseerd en rechtstreeks om hem heen, contact gezocht met het Militairy command van Central office. 'Boissies of zo, kunt u ons dat toelichten wij spreken niet met minderen in de command chain.' 'Orde en regelmaat en goede structuur dat bouwt een sterk leger,' voegde nu de man rechts van de spreker toe, ' dat moet u bekend zijn uit uw dienstjaren.' 'Yes sir,' antwoordde mister Big,' ik zal hem er over onderhouden, hij is nog een jonge hond in zijn handelen en de informatiestromen zullen van af nu weer altijd via mij lopen.'

'Als ik met hem spreek,' dacht hij,' zal ik moeite moeten doen om zijn harses er niet af te trekken.' Wel was hij blij dat hij gelunched had met Jonathan anders zou hij niets over de Boissies geweten hebben. 'Wij hebben met onze mannen in Stanford en professor Boismont,' begon mister Big, 'Boissies' ontwikkeld als een geheim wapen.' De mannen die vele slagvelden hadden aanschouwd in hun leven, leunden meteen met interesse naar voren. 'Geheime wapens hebben dat effect op de militaire geest.'

'Ik heb dat uit en te na met Jonathan besproken en zijn assistente Sheba die in Delft de contacten hebben gelegd op mijn instigatie met dr Boismont. Het is een strijder die wij achter de vijandelijke linie kunnen doen materialiseren.' Hij liet dat even inzinken. Het miste zijn effect niet dat kom hij zien, dit was de droom van elke militaire strateeg. De man in het midden gaf hem een knikje en mr Big vervolgde,' wij sturen een digitaalbestand via de Early bird onze satelliet, naar waar dan ook in de wereld.'

'Stelt u zich voor Heren met de gps coordinaten van Google, tot op de meter nauwkeurig. Met een heavy payload chopper dumpen we achter de linies of waar dan ook, de apparatuur die we op afstand kunnen activeren. Laat mij het illustreren met een voorbeeld, we vliegen een printer in, een printer met een ontvanger en plaatsen die op een strategishe plaats en via een printopdracht van de Earlybird begint dat achter de vijandige linies, papierstapels op grond van digitale informatie stromen, uit te printen, zonder dat de vijand daar kennis van heeft.'

                                           images?q=tbn:ANd9GcSR5y4zbu5IJAhz81kqtYR    

De linker oudmilitair trok een wenkbrauw op en keek enigsinds smalend naar  mister Big, 'en dat moet de oorlog winnen Big,' vroeg hij. 'Het was een voorbeeld,' antwoordde mr Big, 'dat  dient om een lang wetenschappelijk verhaal overbodig te maken.' De man in het midden keek zijn adjudant even aan, 'laat Big even zijn verhaal doen, wil je', zei hij met nadruk. 'Big maak je verhaal af', gebood hij toen.

Juist zei mister Big, 'als de inkt van die denkbeeldige printer op is, dan blaast die zich op, zodat de vijand niets aan dat apparaat heeft, mochten zij dat bereiken.

'Vervang in dit verhaal, nu via data transmissie, het papier en de faxen voor manschappen allemaal gelijk aan elkaar en die als het ware 'uitgeprint' worden,' maar nu met een snelle 3dimensionele printer.' Hij hield pauze en zag het in volle sterkte doordringen.

'Allemachtig,' sprak de eerst smalende adjudant,' is dat werkelijk mogelijk. 'Ja', antwoordde mister Big eenvoudigweg, ' dat behoort nu tot de mogelijkheden. Er zitten nog wat logistieke haken en ogen aan,' vervolgde hij, 'zo moeten met de apparatuur ook wat kratten wapens gedumpt worden. Eenvoudige wapens want we hebben geen tijd om hen militaire training te geven.' Het bleef doodstil aan de tafel. 'Kijk', ging mister Big verder.' We hadden gedacht aan machetes en eenvoudige handwapens. Zij eten niet en drinken niet en hebben een houdbaarheid van maximaal 5 dagen waarna ze afsterven en oplossen in blauwachtig drab. In een ander project hebben we van alles gedaan omdat te verlengen, ' het longetivity project,' maar vijf dagen is de uiterste houdbaarheids datum, daarna disintegreren zij'.

De man in het midden, lachte grimmig, 'de houdbaarheid op een slagveld, een echt slagveld is meestal korter.' De man aan de rechterzijde sprak nu voor het eerst, ' als we over getallen spreken, over het numerieke aspect, hoeveel van die  eh Boissies kunnen we achter de linies of in hotspots plaatsen?' 'Afhankelijk, van de printer,' sprak mister Big die zich weer heel superior begon te voelen. 'Een klein bataljon per uur, zeg 400 man, dan is de cartridge leeg.' 'Dat is magnifiek,' riep de man in het midden uit. 'Wie geeft leiding aan die Boissies,' wilde hij vervolgens weten.' Dat doen wij met uw welnemen, met een programma dat wij telethink noemen,' glimlachte Mister Big, 'wij sturen een eenduidige opdracht, 'doodt alles wat niet op u lijkt.'  Wilt uw weten hoe 'telethink' werkt?' 'Nee,' zei de man in het midden, 'dat wil ik écht niet' en tegen de notulante zei hij, 'schrijf maar even op wat ik dicteer.  Het geuniformde meisje knikte en hield haar pen in aanslag. 

'Het militair command in vergadering bijeen heeft kennis genomen van een voortgangs rapportage, door haar geïnstigeerd, met betrekking tot een methodiek om 'friendly' fighters in schier onbeperkte getallen achter de linies van de vijand te brengen. Het geen haar goedkeuring wegdraagt.'

'Lees dat even terug, wil je.' commandeerde hij het meisje. Nadat het meisje de laatste zin had uitgesproken, knikte hij goedkeurend, één kopie naar chaincommand en één kopie naar de staff van the oval office.' 'U kunt gaan. 'het meisje knikte beleefd en verliet de ruimte. 

'En u Big, heeft ons weer eens diep onder de indruk gebracht van uw reilen en zeilen, u kunt ook gaan'  'Dank u sir,' zei mr Big die opstond en in stramme houding salueerde alvorens een kwartslag te draaien richting deur.

 

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook deel 68

 

 

17/12/2015 07:41

Reacties (2) 

02/01/2016 12:07
oh als ik klik op "lees ook deel 68" , kom ik weer bij dit deel (67) uit!
02/01/2016 12:06
Als lullen pindakaas zou zijn... was hij calvé!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert