Boismont 65, de Chinese landbouw bank en de krach

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                 images?q=tbn:ANd9GcQ6Rmo7EOrhSxSqnwAmlz7

'Kijk hoogheid,' zei Sheba tegen prins Marduq, 'wij staan nu op het punt de economie van de vrije wereld een boost te geven, helaas gaat dat gepaard met een krach in wat nu sinds kort de grootste economie ter wereld is, een krach in China.' De prins keek haar onderzoekend aan, 'zeg maar wat u voor ogen heeft,' antwoordde hij. 'Ik wil dat u uw financiele adviseurs ontbiedt en hen zonder verdere uitleg een dringend advies oplegt. Zeg maar dat u hen beveelt om een aantal financiele stappen uit te voeren, binnen 24 uur. Zij gaan voor u investeren.'  'Ik luister,' zei de prins, die nu de humor van het geheel begon in te zien, hij moest luisteren naar een Amerikaanse vrouw, hij Marduq de prins, één van de velen van het koninklijk huis.  'Ik heb wat gegevens bij de hand genomen,' vervolgde de vrouw die hem nu indringend aankeek, 'er zijn 5000 leden in uw koninklijke familie en de rijkdommen uit uw land vloeien regelrecht terug naar uw familie. U hoeft daar geen enkele verantwoording over af te leggen.'

De prins schoof enigsinds ongemakkelijk op zijn stoel. 'Waar ging dit heen,' vroeg hij zich af. 'Uw dynastie is onaantastbaar,' vervolgde Sheba, 'zeker sinds de vondst van olie in 1938 en de wapenleveringen van zowel de Verenigde staten als het vrije Westen. 'Ja,' zei de prins die het gevoel kreeg had dat hij zonder zijn vinger er op te kunnen leggen. onder druk gezet werd.

'Het Saoedische koningshuis is een abolute monarchie en uw familie regeert zonder enige grondwet,' vervolgde de vrouw die hem nu indringend aankeek. 'Het koningshuis hoeft geen enkele verantwoording af te leggen aan het volk. Het binnenkomende oliegeld gaat rechtstreeks naar uw familie.' Kritiek,' zei Sheba, 'wordt afgestraft met lichamelijke straffen, lijfstraffen die variëren van stokslagen, tot zweepslagen, uitzichtloze gevangenis straffen of onthoofding. De verschillende prinsen doen op grote schaal aan het zich vermaken met extravangante uitspattingen en zijn naar onze westerse maatstaven corrupt.'

De prins had het idee dat hij een mentaal pak slaag kreeg maar wist dat alle aangedragen feiten klopten. Hij schoof nog wat ongemakkelijk heen en weer en zei toen, 'laten we tot zaken komen miss Sheba'. 'Ik wil niets liever,' glimlachte de vrouw die hem haast spottend aankeek, 'daarom schets ik voor de de duidelijkheid het kader van onze onderhandelingen'.

'Uw muntsoort is de Ryal, en 1 ryal is ongeveer 4 dollar waard,' vervolgde de vrouw,' voor wie de prins nu een afkeer begon te voelen. Hij werd als kleuter behandeld en de spiegel die zij hem voorhield van zijn koninkrijk beviel hem niet. 'Ik luister,' zei hij beleefd. 'Laten we het eens over geld hebben,' zei de jonge vrouw die alleen maar zelfvertrouwen uitstraalde. 'De overheidsinkomsten waren 1263 miljard Ryals, verleden jaar en dat was maar 6% van het bruto nationaal product. U exporteert 95% van uw olie en importeert 80% consumptie goederen, die import verricht u hoofdzakelijk met de Verenigde staten, en China en Japan,' zij keek hem vorsend aan daar gaan we tijdelijk een kleine wijziging in aanbrengen.'  

' Uw olieproductie bedraagt 2.980 miljoen barrels, ofwel een gemiddelde productie van 8,2 miljoen barrels per dag.' De prins knikte bevestigend, die getallen waren hem bekend. 'De reserves zijn groot genoeg om het huidige productietempo nog ruim 80 jaar vol te houden', glimlachte Sheba weer, 'en daar houdt mijn betoog over uw inkomsten op, rest mij nog te vermelden dat u en uw familie reserves hebben aangelegd die astronomisch van formaat zijn te noemen.'

'Het plan dat ik u ga voorleggen is een twee stappenplan,' legde Sheba uit. 'Uw adviseurs gaan geldsommen deponeren in de Chinese landbouw bank. U zult het geld niet missen we praten over bijvoorbeeld,' en zij raadpleegde haar aantekeningen weer, '473 miljard Ryal in verscheidene stortingen in Hongkong wat het venster is naar het Westen voor China, het handels venster. 'De prins wilde het opschrijven maar Sheba was hem voor, 'ik heb al een instructiesheet opgesteld, dat u straks meekrijgt'.  'In Singapore wordt door verschillende handelaren, aangezocht door uw adviseurs, een verdere 365 miljard Ryal in de Chinese landbouw bank geïnvesteerd. U en uw famile blijven buiten zicht. Die investeringen hebben we maar 3 weken nodig in saldo.' Het meisje met het ijzeren brilletje keek hem vorsend aan, 'Wat doen banken met geld hoogheid?' 'Die handelen,' zei de prins opgelucht, ' ze beleggen in hypotheken of aandelen markten en door spreiding van het risico innen zij door de beugel 20% winst en keren 3 a 4% divident of rente uit.'

                                       images?q=tbn:ANd9GcQnl3gNl04KSPv8CxheEK8

'Denkt u dat zij voor uw geld een investering zoeken of dat zij het laten liggen, ' vroeg Sheba zo onschuldig mogelijk. 'Daar zoeken zij ogenblikkelijk een goed heenkomen voor, zij het dat zij dat aan andere Chinese banken uitlenen tegen elke hogere rente dan hun divident uitkering.' 'Juist,' sprak Sheba, 'ook wij zijn dat van mening'. Zij keek even tevreden voor zich uit, ' je moest mensen laten meedenken,' wist zij uit ervaring, 'dan waren de oplossingen, gezamelijke oplossingen.' 'na de derde week trekken uw commissionarissen, handelaren en adviseurs de stekker er uit.' 'Hoe bedoelt u, vroeg de prins onthutst. 'Zij nemen binnen 24 uur weer alle ingelegde gelden op van de bank, de bank heeft inmiddels die gelden uitgezet in leningen en beleggingen en gaat onderuit, zij kan niet voldoen aan het geld terug betalen. Er zal een 'run' komen op de bank en zij en andere Chinese banken zullen er in meegezogen worden.' 

'Allemachtig,' dacht de prins, ' de vrouw tegenover hem was ronduit duivels te noemen.' 'Wij veroorzaken, zonder dat wij aanwijsbaar zijn een krach in China.' vervolgde het meisje met een beminnelijke glimlach. 'U weet toch wel dat de agrarische sector, de ruggegraad is van China.'  De prins knikte, dat was hem bekend.  'Daarom,' vervolgde de vrouw, 'hebben we de landbouw bank gekozen als objectief, dan is de schade maximaal.' 'De onrust onder die bevolkingsgroep zal enorm zijn, zaden kunnen niet gekocht worden, oogst machines staan stil, armoe en honger zullen hoogtij vieren. Het vijfjaren plan met betrekking tot landbouw stort in en ja als er geen eten is dan gaan mensen muiten.'  De prins luisterde in verbijstering toe.

Dat zal de Chinese overheid met een beetje geluk een kleine revolutie opleveren, die zij met harde hand zullen moeten neer slaan wat weer gevolgen heeft voor de stabiliteit van haar economie, want wie investeert er nog in een instabiel land.'

                           images?q=tbn:ANd9GcShMGTryCEiqxS1QxW79m8

'Juist en stap twee luidt,' vroeg de prins. 'Uw land schort tijdelijk de import met China op,' doceerde Sheba, 'want zij is nu een onbetrouwbare partner geworden en verlegt dat naar de import van de Verenigde staten, die wel een stabiele economie heeft.' Mocht u gelden tekort komen door het ondergaan van de Landbouw bank, dan wordt dat ruimschoots goed gemaakt over de handelsbalans van Amerika.' 'Juist,' zei de prins, 'was er nog meer,' en ondertussen was hij blij dat mensen zoals Sheba aan de kant van zijn land stonden. 

'Ja,' sprak Sheba, ' door uw handelen bestendigt u uw koninkrijk, met alle hulp van het Westen die u maar nodig mocht hebben.'  'Dank u,' zei de prins en hij meende die woorden met heel zijn wezen. 'Oh jah,' zei Sheba, terwijl zij opstond, 'het plan gaat morgen in werking, dank u voor uw komst'.

 

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

 

lees ook :De paradox van gewapende conflicten, bombardementen, zijn maar tijdelijke oplossingen tegen Daesh (Isis)

lees ook deel 66

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2015 07:59

Reacties (2) 

15/12/2015 19:34
Fijn hoor die plannetjes ;)
15/12/2015 13:51
Fijne plannetjes wel....
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert