Mother Shipton, Self fulfilling prophesies en het nieuwe doelwit van Daesh

Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek

o47xg3uabfk7_wd640.jpg

Lucifal heeft een geweldig goed stuk geschreven over Baba Vanga en naar het blijkt was zij iemand die net zoals Nostredamus, een voorspellende gave had.  Het probleem met voorspellingen is dat zij vaak multi interpretabel zijn.. en zo als de Britten zeggen, 'hindsight,' is a wonderful thing.'  Zo is dat natuurlijk ook, achteraf kijk je naar een voorspelling en je ziet de waarheid die het dekt. Of je denkt die datum is gepasseerd en het is niet uitgekomen. Maar alles heeft zo zijn effect in deze wereld en misschien zijn de condities iets veranderd tussen de voorspelling en de datum werkelijkheid en ja dan is er eens geen grond meer voor het uitkomen.

Een eenvoudig voorbeeld, Winston Churchil de grote Britse leider en opponent van Nazi Duitsland, werkte in ZuidAfrika als correspondent tijdens de Zulu oorlogen. Hij raakte zwaar gewond en hij overleefde die tijd maar net, hoe zou het Engeland vergaan zijn, als Churchill, toen overleden was en nooit een politiek krachtfiguur was geworden in 2de wereld oorlog. Een eenvoudige Zulu speer zou zo de loop van de geschiedenis kunnen bëinvloeden. 

En alles heeft zo zijn effect, we zijn een symbiose van gebeurtenissen. Als een miertje kucht heeft dat effect op zijn omgeving. Als leerling op een vrij strenge Britse school, was ik helaas filosofischer van aard dan mijn natuurkunde meester, iets dat niet gewaardeerd werd. Als hij mij zag fronsen of als ik iets beschouwde dan overgoot hij mij meteen met sarcasme. 'Wel nu, young Daniel, enlighten us with your deepest thoughts.'  Hij was helemaal niet geïnteresseerd in mijn geestelijk welzijn of mijn diepere gedachten.  Maar goed hij had gezegd dat iets dat een mede student, Richard, had gezegd onzinnig was, net zoals, zei hij, 'water in de zee gooien, nutteloos zonder effect.' Wij zouden zeggen, 'het draagt niet bij, het is een druppel op de gloeiende plaat.' Ja en daar kwam het vervelende kereltje met de frons die wist dat redenatie niet correct was en eigenlijk boos was over  de manier waarop zijn vriendje in de grond geboord werd door iemand die maar net boven de stof stond. 

'Mijn diepere gedachten zijn niet echt interessant, in dit kader sir, mr Wall.' Toch heb ik graag dat je ons deelgenoot maakt van je zielroerselen,' klonk zijn snijdende stem. 'Omdat u het vraagt sir,' antwoordde ik. 'U zei tegen Young Richard dat zijn oplossing was als het legen van een emmer water in de zee. Een oplossing zonder effect.' Ik slikte, want na die aanhef moest ik wel doorgaan. 'en ik zeg u dat het effect er wel is, en dat zat ik te overwegen. Het zou moeilijk meetbaar zijn, maar zelfs een vingerhoedje water zou het zeeniveau iets verhogen. Alhoewel, ik zat eigenlijk te overwegen dat je niets kunt toevoegen of kunt afnemen aan iets onder de dampkring omdat de zwaartekracht, dat niet toestaat en alle materie dus gevangen blijft in het aardse.' 'Wat probeer je te zeggen, young Daniel, in Hemels naam spreek heldere taal en niet in zulke onzinnige brabbeltaal.' 'Ik was aan het nadenken of het water in uw emmer of in mijn vingerhoedje al eens de kringloop had doorlopen. Dus vanuit de zee verdampt en in regenbui neergeslagen en uit de kraam uw emmer cq de vingerhoed gevuld uit de kraan.' 'Daardoor zag ik de paralel met young Richard's antwoord dat misschien in eerste instantie niet relevant lijkt maar bij nadere beschouwing veel diepgang vertoont.'

'oh we are such a clever little boy today , now ..aren't we,' ga jij maar eens fijn naar Mr Wonnacot, ik heb je voor vandaag genoeg gezien.' Zij er nog meerderen onder u die zich eleveren tot grote denkers,' hij keek vorsend om zich heen en ja door zijn postie had hij gelijk, maar iedereen wist dat het niet zo was....'

In mijn leven heb ik geleerd dat ook een druppel, een hete plaat iets afkoelt, en dat is het heerlijke idiologische dat mij uit de hippie tijds is bijgebleven. Wees een vrij denker, en ook al lijkt iets onbegonnen of onzinnig als je zelf het nut ziet .. draag er aan bij.

Dus we waren bezig met Baba Vang. en ik moest door het artikel van ons aller Lucifal denken aan een blok oud Engels dat ik volgde, tijdens historische letteren. In dat blok werden voorspellingen in rijmvorm behandeld van de hand van Ursula Southeil (c. 1488–1561) zij woonde in de buurt van Leeds en net zoals Nostradamus die zijn voorspellingen in kwatrijnvorm goot, staan ook de voorspellingen van Ursula in versvorm, wat het weer tot literatuur maakte en een onderwerp van Historische letteren.

Zij was beter bekend als Mother Shipton, zij voorspelde correct het einde van de 100jarige oorlog, bekend als 'the war of roses,'  (de edelen van de Huizen van Lancaster en York hadden als emblamata een roos op hun schild. de ene groep een witte en tegenstanders een rode roos).  Zij voorspelde de kroning van koningin Elizabeth. Het is wonderbaarlijk dat zij niet meteen als heks gedood werd, zij genas mensen, schijnt er echt erg lelijk uitgezien te hebben, was in een grot geboren en had een put naast haar huis, dat objecten deed verstenen. (ik neem aan dat er bedoeld wordt dat het water daar erg kalkhoudend was) maar de letterlijk tekst luidt, petrifying well, het geen echt een put is, die doet verstenen.

Zij voorspelde de grote brand in London die 2/3de van London platbrandde en wordt daardoor vermeld in de dagboeken van Samuel Pepys die voor de koning de schade in London kwam opnemen en de voorspelling van Mother Shipton herinnerde en zag dat het tot de buurt toe, uitgekomen was.

 

200px-Mother_Shipton%27s_House.png

Mother Shipton's house

Er zijn meer dan 100 profetische rijmen buiten dan nog waarnemingen die zij 'ziet,' en snel neer gekrabbeld heeft.  Ik heb mij gericht op verzen die ik kan plaatsen of fascinerend vind.

-A Carriage without a horse shall go;
Disaster fill the world with woe...
In water iron then shall float,
As easy as a wooden boat.

 

Het moge duidelijk zijn dat zij in 14 honderd zoveel geen auto heeft gezien naast haar grot en put, noch een stalen boat. Toch schrijft zij dat.

een voertuig (koets) zal zonder paard zich voortbewegen

Er zullen ongelukkige tijden aanbreken en

ijzer zal net zo makkelijk drijven als een houten schip.

Wij vinden het niet vreemd dat schepen van ijzer gemaakt zijn, maar dat was ondenkbaar in 14 zoveel. Je zou uitgelachen zijn, als je zoiets geopperd zou hebben. De 19de eeuw zag pas de eerste stalen boten... 

 

-Around the world men’s thoughts will fly, Quick as the twinkling of an eye. And water shall great wonders do, How strange, and yet it shall come true.

Als je dit in 1950 gelezen zou hebben dan zou je denken de gedachten van het mensdom dat zo snel als het oogknipperen over de wereld vliegen, dat slaat op de telegraaf of radio of televisie. In 2015 lees ik het als internet aangevuld met voorgenoemde zaken.

-Through towering hills proud men shall ride, No horse or ass move by his side. Beneath the water, men shall walk, Shall ride, shall sleep, shall even talk.

Juist, de beelden die het oproept .. toren heuvels, hoe zou je in 1480 een wolkenkrabber beschrijven , als zoiets denk ik.. mensen kunnen onderwater vertoeven... duikflessen zijn pas iets van deze laatste honderjaar, het zelfde geldt voor duikboten, toch zegt zij dat mensen onderwater kunnen vertoeven en zelfs contact kunnen hebben

-And in the air men shall be seen, In white and black and even green. A great man, shall come and go For prophecy declares it so.

Vliegmachines en de verwachting dat een groot leider zal opstaan en ja wat moet je met groene mannetjes, zijn dat militairen in hun groene outfits?

-In water, iron then shall float As easy as a wooden boat. Gold shall be seen in stream and stone, In land that is yet unknown.

Een land dat onbekend is waar goud in beekjes ligt en in gesteenten en weer de verwijzing naar stalen schepen. Goldrush days Califonie? Amerika was nog niet ontdekt en de gold rush was verleden eeuw.

-And roaring monsters with men atop, Does seem to eat the verdant crop. And men shall fly as birds do now, And give away the horse and plow.

Brullende monsters bereden door mannen lijken de oogst op te eten, weer de verwijzing dat mensen kunnen vliegen en dan de rijmende toevoeging, dat men paarden en handploegen weggeeft. Voor mij is dit de mechanisatie met tractoren en combiners.

-A war will follow with the work Where dwells the pagan and the Turk.

Er zal een oorlog uit breken waar de Turken en de heidenen wonen. Een aparte vermelding in een tijd dat afstanden groot waren.. Er nog geen trein was en het schier onmogelijk was voor een waarzegster in Leeds kennis over de Turken te hebben. 

Er volgen dan vele verzen over veldslagen van hen die doden en verkrachten. Te veel om diepgaand te behandelen in dit stuk.

interessant is wel dat zij een heel verre voorspelling doet, uit iets zilverachtigs dat landt komen buitenaardse wezen om zich te mengen met de overlevenden van de verschrikkelijke oorlog die gewoed heeft  en een nieuw ras te vormen.

-And before the race is built anew, A silver serpent comes to view And spew out men of like unknown. To mingle with the earth now grown Cold from its heat and these men can Enlighten the minds of future man. To intermingle and show them how To live and love and thus endow The children with the second sight A natural thing so that they might Grow graceful, humble and when they do The Golden Age will start anew.

De laatste verzen zijn bijzonder om dat zij voorspelt dat zij op de brandstapel verbrand zal word en haar verzen gevonden zullen worden op een later tijdstip, zij noemt het tijdstip en zij zegt door wie.. en ja het moge duidelijk zijn.. na vijf generaties werden de verzen gevonden.  Uiteindelijk zegt zij dat haar verzen echt zijn dat de inzichten aan haar gegeven zijn en dat als zij gevonden worden, haar ziel vrij zal zijn.

-It is but a sign For mankind’s fall and man’s decline. And before this prophecy is done I shall be burned at the stake, at One. My body singed and my soul set free.
You think I utter blasphemy? You’re wrong! These things have come to me THIS PROPHECY WILL COME TO BE!

-I know I go, I know I’m free, I know that this will come to be, Secreted this, for this will be Found by later dynasty. 

Zij beschrijft weer hoe na haar dood de teksten gevond zullen worden

-A dairy maid, a bonnie lass, Shall kick this tome as she does pass And five generations she shall breed Before one male child does learn to read.

Een melkmeisje zal de teksten vinden en zij zullen generaties in haar familie blijven tot in de vijfde generatie een jongetje een nakomeling, leert lezen en de teksten begrijpt.

-This is then held year by year, Till an iron monster trembling fear, Eats parchment, words and quill and ink, And mankind is given time to think.

Zo zullen tot uiteindelijk een ijzer monster papier eet en penneveer en inkt verspreid worden opdat de mensheid na kan denken.

Hoe veel beter kun je als je het nog nooit gezien hebt een printer of drukpers beschrijven.

Baba Vang, Nostradamus, Mother Shipton, fascinerende mensen die een erfenis hebben achtergelaten. Je moet je altijd afvragen wat je met een erfenis moet. Hoe je hem aan zal wenden. Sommige mensen laten voorspellingen uitkomen juist omdat zij kennis hebben van dei voorspelling, zoiets noem je dan een self fulfilling prophesy. Bijvoorbeeld in mijn dorp zit een klok met een witte glazen wijzerpaat gemonteerd in de gevel van het gemeentehuis. Een boer in de kroeg zegt dat hij gedroomd heeft dat die klok de volgende dag het niet meer doet. Op de markt lopend kom ik een kraampje met katapults tegen, en in een inpuls koop ik een katapult.  In de avond loop ik in tweestrijd over plaza constitucional en ik twijfel of ik wel  of niet de klok zal stuk schieten. Ik leg een stuiter in de katapult, trek hem onwerkelijk ver uit, nog één keer twijfel ik maar dan laat ik los. De voorspelling van de boer is uitgekomen. Als ik die niet gehoord had, zou ik dan de klok kapot geschoten hebben?. 'Nee'.

Hetgeen de boer zei, is een self fulfilling prophesy geworden.

Daesh, vroeger ook wel ISIS genoemd heeft een afschrikkende uitstraling, dat is deel van hun propaganda, zij doden mensen steeds op opzienbarende manieren die wij weerzinwekkend vinden, daarom doen zij dat ook. Het zijn terroristen en zij intimideren en dat lukt. Ik ga de verscheidene manieren niet noemen want elk woord aan Daesh gespandeerd is er een te veel. Ik gebruik de actualiteit van Daesh in mijn nieuwe boek dat ik aan het afschrijven ben en informeer mij dan ook uit en te na over hun handel en wandel. 

Lucifall schreef over Baba Vang en haar visioen over de Moslims die hun centrale regering op zouden zetten in het Vaticaan. Niet vreemd want  Spanje heeft ook in de Moskee van Cordoba, ik bedoel echt in.. een kathedraal gebouwd en ontheiligde daarmee de moskee, dus ik zou zoiets kunnen verwachten van Daesh. In haar laatste propaganda video gisteren, heeft Daesh gezegd dat het nieuwe objectief zal zijn, het kalifaat te vestigen in Rome, waar nu het Vaticaan staat. Dat is geen toeval, zij gebruiken de voorkennis van de profesie van Baba Vang ( die nu toevallig erg in het nieuws is). In de hoop dat er moedeloosheid op zal treden bij de Westerse mensen. In de geest van, verzet is nutteloos, het is al voorspeld en dan krijg je de bekende self fulfilling prophesy. Daar gaan we dus niet in mee. Hoe verwerpelijk Daesh ook is, zij hebben net als Hitler vroeger, een gesmeerde propaganda machine. 

Het werkelijke gevaar is de vijfde kolonne, de mensen met Arabische roots of  Moslims die nu gematigd zijn en tussen ons wonen, maar in het uur der waarheid, ineens minder Westers zijn dan wij zouden verwachten. Daar schuilt het gevaar. Mensen die niet bang zijn om te sterven, net als de Japanse Kamikaze piloten, gewoon met je bommenwerper, als een levende vliegende bom een schip aan vliegen en tot zinken brengen. Nu zijn het dan geen schepen, maar een bomgordel of auto's vol explosieven. Dus wat moet je met de voorspellingen? je moet ze voor kennis geving aan nemen en beseffen dat als je de randvoorwaarden wijzigt je de voorspelling wijzigt. Bijvoorbeeld een atoombom op Raqqa, is vreselijk en vernietigend. Uit Raqqa zal dan geen Daesh persoon meer in een kalifaat rondwaren waar vroeger het Vaticaan was, want zij zijn verdampt. Ach ik bedoel maar er leiden vele wegen naar Rome.

San Daniel 2015

 

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

 

lees ook Poetin, Daesh, Erdogan ..gevaarlijke ego's

 

 

 

 

 

 

14/12/2015 18:24

Reacties (7) 

15/12/2015 18:59
Daesh that is the name; die andere naam verdient dat uitschot niet en erken je 'ze' in fact zelfs mee.

Er leiden vele wegen naar Rome... dat weten we allemaal..
Baba Vanga wist dat ook en ze wist ook wie die weg zouden bewandelen.
Achteraf interpreteren is op zich een boeiende zaak..

A Self fulfilling prophecy ... ik geloof erin.
Stuur energie de kosmos in en het resultaat zal komen...


1
15/12/2015 09:46
de ochtend van de artikels over voorspellingen: SMULLEN!! :)
1
14/12/2015 22:52
Ben het helemaal met je eens!
1
14/12/2015 23:14
Ook met een atoombom die wel eens een veel grotere ellende kan gaan veroorzaken? Met die speeltjes moet je niet gaan gooien, daar komen ongelukken van en de kans is groot dat ook andere steden of zoals ik al zei Israël daar de gevolgen van gaat ondervinden. En hoe dan ook veroorzaakt een atoombom een ongekende terreurgolf.
15/12/2015 00:31
Israel beschik als een van de weinige landen op deze Aarde over enkele neutronenbommen. Een veredelde soort waterstofbom die een geringere verwoesting aanricht dan de vroeger atoombommen die de Amerikanen gebruikten. Een dergelijk wapen zou in dit konflikt de oplossing bieden.
15/12/2015 05:42
Ik weet wel wat dat voor een bom is hoor, ben niet dom.
Ik weet dat Israël dat heeft, maar als Israël dat doet, dan wordt het direct door alle andere islamitische landen aangevallen. En dan zullen maar weinig landen Israël te hulp komen. Bitter weinig. Dus nee.
1
14/12/2015 22:01
Je bent wel in één klap van ze verlost, al wonen er denk ik ook nog veel onschuldige en gevangen mensen in Raqqa. En het zal evengoed eentje met een zeer geringe kracht moeten zijn .... er liggen namelijk meer steden in de buurt en Israël ligt hemelsbreed niet ver weg. Iets van 550 km.
Dus dan zal het een heel kleintje moeten zijn, maar die zijn al erg genoeg.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert