Louis Couperus, 19e eeuwse Nederlandse schrijver

Door Ingrid gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Louis Couperus, 19e eeuwse Nederlandse schrijver

heeft heel wat successen op zijn naam staan en wordt ook nu nog gelezen. Couperus is begonnen met het schrijven van gedichten maar hij ontdekte al snel dat hij beter was in proza. Hij heeft uiteindelijk zo’n 50 titels geschreven, naast romans schreef hij ook verhalen, reisverslagen, feuilletons en sprookjes. in 1993 werd het Louis Coupers Genootschap opgericht voor de liefhebbers van zijn werk. Het genootschap geeft het tijdschrift Arabesken uit.

 

                 50ee7bcb38b5ddcf0b3604d2e68a4118_medium.

 

Biografie 

Louis Marie Anne Couperus is geboren in Den Haag op 10 juni 1863 als jongste van 11 kinderen. In 1872 vertrok het gezin naar Batavia, Nederlands-Indie. In 1878 keerden zijn weer terug naar Nederland. De jaren in Batavia speelden later een grote rol in zijn boek de Stille Kracht. In 1891 trouwt Couperus met zijn achternicht Elisabeth Couperus Baud. Nadat ze vele reizen hadden gemaakt vestigden ze zich in Frankrijk. Door de eerste wereldoorlog keert hij noodgedwongen terug naar Nederland. Hij gaat in Den Haag wonen. Veel later in 1923 vestigt hij zich in Gelderland in de plaats Rheden waar hij na enkele weken zou overlijden op 60 jarige leeftijd.


Prijzen

In 1889 kreeg Couperus de D.A. Thiemeprijs voor Eline Vere. Dit is een prijs voor een persoon die een enorme prestatie heeft verricht voor het Nederlandse boekenvak.

In 1914 kreeg hij de Nieuwe Gids-prijs. De Nieuwe Gids was een Nederlands tijdschrift.

In 1923 kreeg hij de Tollens prijs voor zijn hele oevre. De Tollensprijs werd eens in de vijf jaar toegekend aan een letterkundige die de hoogste literaire waarde bezat.

Op 31 augustus 1897 werd Couperus Officier in de Orde van Oranje-Nassau en op

4 juni 1923 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.

 

Debuutroman

Zijn debuutroman Eline Vere kwam uit in maart 1889 nadat dit werk eerst als feuilleton in een Haagse krant was verschenen. In 1991 is het verfilmd. Eline Vere is een naturalistische roman. Het naturalisme wordt gekenmerkt door het idee dat je leven bepaald wordt door erfelijkheid, opvoeding en milieu. Andere kenmerken zijn pessimisme en het geloof in het noodlot.

 

                                         8b061a1378a3050e4b8d60ce7394c6d7.jpg

 

Inhoud Eline Vere:

Het is de 19e eeuw. Eline, een ongelukkig meisje van 23, die bij haar zus en zwager woont. Ze behoren tot het goede milieu. Ze wordt verliefd en is daardoor even gelukkig maar door haar sombere kijk op het leven slaat de ongelukkigheid al weer snel toe waarop ze de verloving verbreekt. Ze gaat veel reizen in gezelschap van haar oom en tante maar ook deze reizen maken haar niet gelukkig. Ze ontmoet een Amerikaanse vriend van haar neef die haar ten huwelijk vraagt. Ze twijfelt en vraagt hem te wachten. Uiteindelijk pleegt ze zelfmoord.


Andere werken

Naast zijn debuutroman wil ik nog twee van zijn boeken toelichten omdat zij beiden voor televiesie bewerkt zijn en in 1975 en 1976 een enorm succes waren als televisieserie.


Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan (1906)

Het is zowel een naturalistische roman, daar veel van de personages nogal melancholisch van aard zijn, als een familie roman. Het hele verhaal draait om de onderlinge verstandhoudingen binnen deze ene familie. Daarnaast mag het ook een psychologische roman worden genoemd wegens de vele persoonlijke emoties en gedachten van de hoofdpersonen.

 

                                        bd0fc9f4672a905643c0d4f717d16589.jpg

 

 

Inhoud Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan:

Familie Dercksz is een Nederlandse familie die in Den Haag woont. De 97 jarige over-overgrootmoeder Ottilie Dercksz heeft zestig jaar eerder haar man vermoord in Nederlands-Indie. Deze moord is nooit opgehelderd en is een groot geheim binnen de familie. Het geheim is al die tijd goed bewaard gebleven denkt men maar dit is maar schijn want inmiddels is bijna iedereen in de familie op de hoogte. Daarnaast speelt een buitenechtelijke relatie van Ottilie en de gevolgen daarvan een rol in het verhaal.


De Stille Kracht  (1900)

De Stille Kracht staat symbool voor de mysterieuze Javaanse cultuur. Op Java zijn de Nederlanders op dat moment superieur op militair gebied maar ze snappen helemaal niets van de Javaanse cultuur. De tegenstelling tussen Oost en West. Deze stille kracht, het Javaanse verzet tegen de Nederlandse overheersing zou uiteindelijk leiden tot de onafhankelijkheid van Indonesie.

 

 

                                      716264703b836ae47ee08b383ef1243b.jpg


 

Inhoud Stille Kracht:

De hoofdpersoon is Otto van Oudijck, resident op Java. Zijn tweede vrouw Leonie bedriegt hem met zijn zoon uit zijn eerste huwelijk en tevens met het vriendje van hun dochter.  Otto negeert een aantal lokale gebruiken. De waarschuwingen uit de geestenwereld die daar op volgen worden door Otto afgedaan als bijgeloof. Er gebeuren steeds meer vreemde dingen waar Otto geen verklaring voor kan vinden. De stille kracht blijft zich roeren en Leonie vertekt met de kinderen terug naar Europa. Otto neemt ontslag en gaat met een Indonesische vrouw samenleven en erkent dat de stille kracht hem uiteindelijk heeft verslagen.

 

                               53b38fefd364b1d1c59dbddf6bd2b2d7.jpg

 

Er zijn een aantal biografiën over Couperus verschenen en nog veel meer studies over zijn werk. Dat zijn werk het lezen en bestuderen waard is moge duidelijk zijn. 

 

 

http://www.ingridaanen.nl

12/12/2015 14:56

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert