Morgenster oh morgenster, is het Jezus of Lucifer?

Door Lucifall gepubliceerd in Geschiedenis

Met dit artikel wil ik niemand voor het hoofd stoten. Het is een analyse van bijbelteksten, waar ik dit artikel op baseer. Dit is een onderdeel van een onderzoek van mijzelf.

Morgenster oh morgenster; is het Jezus of Lucifer..

Eosphoros bij dageraad
Hesperus als de zon ons verlaat
Gij cirkel boven het kruis
Eenheid boven materie
Blinkend in het hemelhuis
Haar cyclus in de vorm
van het Pentagram
Schrijvend, haar dagelijks '
in memoriam
U straalt als Morgenster
en als avondster
is het Jezus of Lucifer?
Lucifall 2007

Venus, onze morgenster en avondster

b657e6dd8c34fa3938b13dc9206f4008MDAuanBnVenus, als morgenster verschijnt zij eerder aan de oostelijke hemel dan vadertje zon. Bij de oude Grieken werd Venus al geassocieerd met Lucifer. Als avondster zien we Venus weer aan de westelijke hemel, als de zon weer ondergaat. Venus schittert aan de hemel om de nieuwe dag aan te kondigen. Een planeet, zo helder, zodat wij deze als ster kunnen waarnemen. Venus geeft zelf geen licht en weerkaatst het licht van de zon. 

6e10c0a34fe94e4aef8faa0c088f5d3c_medium.

De Duivel

69220fa72858c7952e8e8f2aa2725ddbMDEuanBnDe Duivel wordt ook typhon genoemd.

Dit is één van de afbeeldingen van Typhon.
Je ziet een duivelachtig figuur.

Boven op zijn hoofd zie je de drie-eenheid van onze sterrenhemel.
De maan, de Zon en de Ster.
De navelstreng van de maan en zon zijn verbonden door de staart van het wezen.
Deze zijn verbonden door de streng: de  maan (vrouw) en de zon (man)
De ster staat los.  Een lichtstraal van de ster wordt nog “net” gepakt door de
staart van Typhon.

Benamingen van de duivel

20455bae941f9a78b46f8a2de0f41b18MDMuZ2lmAndere Bijbelse namen voor de Satan zijn: De Duivel, de boze, de onreine geest, de aanklager, de draak, de (oude) slang, de brullende leeuw, de mensenmoordenaar, de vader van de leugen, de verderver, de tegenstrever van God, de vorst van het rijk van de duisternis, de gevallen engel, de vorst van de demonen, de overste van de boze geesten, de overste van deze wereld, de god van deze eeuw, de God van deze aarde, een 'engel van licht' (de duivel vermomd als goede engel).

Ook wordt de Satan in de Bijbel soms met specifieke namen aangeduid zoals: Azazel, Beëlzebub, Belial en Lucifer. De benamingen Antichrist en het beest uit het Bijbelboek Openbaring slaan overigens strikt genomen niet op de satan. Hier zal ik tzt een ander artikel over publiceren.

De Morgenster


08f6c161596207fede2feff89e198f1aMDQuanBnIn fundamentalistiche kringen gelooft men dat Lucifer de aardsengel is, die uit de hemel gevallen is, omdat hij de gratie van God verloren had.

Lucifer zou de morgenster zijn.

De reden voor de val was dat Lucifer gelijk aan God wilde zijn.

Lucifer betekent lichtbrenger, van het Latijnse lux ‘licht’ en ferre ‘dragen’ of ‘brengen’.


In de bijbel wordt hij (mede) omschreven als de morgenster. Maar niet alleen Lucifer is de morgenster ; zie onderstaande bijbelteksten..

Er wordt naar de morgenster verwezen in de volgende bijbelteksten:

d1fe706afed335571132e4dd61d2bb6aMDUuanBnJesaja 14: 12

O morgenster, zoon van de dageraad,hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken,hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.
Hier verwijst de morgenster naar Lucifer


b1f8f656858855bac31d71fe549ac54fMDYuanBnWijsheid van Jezus Sirach Hoofdstuk 50:6
In zijn tijd werd een waterbekken gebouwd, een bekken zo groot als de Zee.
Hij behoedde zijn volk voor de ondergang en versterkte de stad tegen belegeraars.
Welk een glans omgaf hem toen hij uit het Huis van het voorhangsel kwam en zich tot het volk wendde!
Dan was hij als een morgenster tussen de wolken, als een volle maan tijdens een feest,
Als de zon die op de tempel van de Allerhoogste straalt, als de regenboog die de wolken glans geeft
Als een roos in de lente, als een lelie bij een waterbron.

Hier verwijst de morgenster naar Jezus

f6d240682a1b1daa72dcb28ad0cd83fcMDcuanBnDe Tweede brief aan Petrus 1:19

Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’
Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.
Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.
Hier verwijst de morgenster naar Jezus

1b47d57bb03c16cd21fb2c90332d9252MDguanBnOpenbaring van Johannes 2: 28
Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken.
Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld.
Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven.
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”
Hier verwijst de morgenster naar Jezus

 

71e8e42f5b990860e392641de4fc6c04MDkuanBnOpenbaring van Johannes 22:16
‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’
De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
Hier verwijst de morgenster naar Jezus

In de Vulgata wordt het woord ‘morgenster’ in 2 Petrus zelfs vertaald met lucifer. Dat, terwijl de morgenster hier overduidelijk naar Jezus verwijst.

Conclusie uit bovenstaande is dat Jezus en Lucifer met betrekking tot de morgenster door elkaar heen gebruikt worden. Een overduidelijk voorbeeld over hoe het licht met het donker verweven is....

 

747f6b8b25c19077415c2de06b4a45e8MTEuanBn

Eos phoros bij dageraad
Hes perus als de zon ons verlaat
Gij cirkel boven het kruis
Eenheid boven materie
Blinkend in het hemelhuis
Haar cyclus in de vorm
van het Pentagram
Schrijvend, haar dagelijks '
in memoriam
U straalt als Morgenster
en als avonds ter
is het Jezus of Lucifer?

12/12/2015 08:00

Reacties (1) 

3
07/02/2016 19:58
In de Vulgata wordt het woord ‘morgenster’ in 2 Petrus zelfs vertaald met lucifer. Dat, terwijl de morgenster hier overduidelijk naar Jezus verwijst.

en hier kom ik dus steeds meer van tegen......
Kan het zijn dat de huidige 3 grote geloven misschien allemaal uit 1 verhaal zijn ontstaan.

Net als de verhaaltjes van verschillende monsters die je snacht's op je bed bezoeken ? , elk land heeft zijn eigen versie van hetzelfde verhaal.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert