Wat is driekoningen. Wat vieren we met driekoningen en waarom

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Uitleg driekoningen. In dit artikel lees je alles over driekoningen, drie wijzen of magiërs​ uit het Oosten. Wat vieren we op deze dag, wanneer vieren we drie koningen en wat is de betekenis ervan en wat is Koppermaandag.

Tags/labels: RobsBijzondereDagen, RobsKersttijd, Driekoningen, Bijbel

Wat is Driekoningen?

Driekoningen is een Christelijke feestdag die wordt gevierd op 6 januari. Driekoningen vertelt het verhaal van de drie wijzen uit het oosten die na de waarneming van een bijzondere ster naar Bethlehem trokken om daar de pasgeboren koning van de Joden te begroeten.

Geschiedenis van Driekoningen

De drie koningen behoorden tot de wijste mannen van hun tijd. Zij ontdekten een bijzondere ster en wisten dat deze een bode was van de geboorte van een koning.  De koningen volgende de ster, die later de ster van Bethlehem werd genoemd, naar Judea. Daar ontmoetten ze koning Herodes en vroegen hem: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’. Herodes schrok en riep de opperpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en vroeg hen waar Christus geboren zou worden.

5b8db6ee69a268ba7cf2e7212e70b2f2_medium.

Zij vertelden Herodes dat het volgens de profetieën Bethlehem,  in het land van Juda zou moeten zijn. De drie koningen gingen daar naartoe nadat Herodes hen gevraagd had een onderzoek in te stellen en vervolgens aan hem te rapporteren. Zij ontmoetten de jonge Jezus en wierpen zich in aanbidding voor hem neer. Zij kregen een droom waarin hen gewaarschuwd werd niet meer terug te gaan naar Herodes en ze verlieten het land via een andere route.

Het kerkelijk feest van Driekoningen

Het kerkelijk feest van de drie koningen is ontstaan in de orthodoxe kerk en werd later overgenomen door de katholieke Kerk. De katholieke kerk viert de aanbidding der wijzen en de openbaring van van Christus aan de wereld. Voor de orthodoxe kerk was het een feest om de verschijning van de zoon van God op aarde te vieren. Andere namen voor driekoningen zijn Epifanie of Openbaring van de Heer. In de Latijnse kerk wordt de term Solemnitas Epiphaniae Domini gebruikt.

In Keulen in de Dom bevinden zich een prachtige reliekschrijn voor de Drie Koningen, gemaakt door goudsmid Nikolaas van Verdun.

De drie geschenkenb7de5a6806b50a93cedcbe37867ba0c7_1393962

De geschenken: mirre, goud en wierook zijn niet zomaar geschenken. Goud is een gift voor een koning. Wierook is een geschenk aan god en mirre werd gebruikt om de doden te zalven.

De namen van de drie koningen

De drie namen van de koningen zijn Balthazar, Melchior en Caspar. Hun initialen worden soms op huizen geschilderd met een jaar al er bij.  Er staat dan C+M+B 2010 wat staat voor “Christus mansionem benedicat“ ofwel Christus zegen dit huis 2010.

Symboliek achter de drie koningen

Er schuilt nogal wat symboliek achter de drie wijzen.  In de eerste plaats het getal drie, het heilige nummer wat ook terugkomt in de vader de zoon en de geest.  Daarnaast vertegenwoordigen de drie koning de drie toen bekende ‘rassen’ voortgekomen uit de drie zonen van Noach: Sem voorvader van de Semieten ofwel de Arabieren en de Joden, Cham voorvader van de Afrikanen en Japhet voorvader van de Jafetieten of Europeanen.

779ab30577a164cb87ed9490d74cfae0_medium.

Wanneer vieren we driekoningen

Driekoningen vieren we in de Westerse wereld elk jaar op 6 januari.  Het wordt gevierd in de Orthodoxe kerk, de katholieke kerk en de Angelsaksische kerk. De Orthodoxe kerk viert het echter op 7 januari  (let wel: 25 december op de oude Juliaanse kalender) en vieren dan de geboorte van Christus en zijn doop door Johannes de doper.

82639eeae80797c067add4528103f18b_medium.

Koppermaandag

De eerste dag na Driekoningen noemen we  Koppermaandag en soms Raasmaandag of Verloren Maandag, naar het Franse le lundi perdu'’. Dit is een extra feestdag waarin men in vroegere tijden een groot feest van maakte. De Dag heeft zijn oorsprong in het Evangelie van Lucas, waarin Maria en Jozef hun kind verliezen en later weer terugvinden. Ze vinden hem in de tempel, omringd door leraren.

Driekoningen in het schrift

De drie koningen worden uitsluitend in het evangelie van Mattheus genoemd. Hij spreekt echter niet over koningen maar over zogenaamde `magi` ofwel wijzen. Het woord `magi` is afgeleid van het Griekse Magos, wat op zijn beurt weer is afgeleid van het woord Perzische woord “Magupati”. De Magupati waren leden een oude Perzische religieuze kaste, die bestond uit onder meer astronomen, astrologen en zieners. Daar komt de term de `wijzen van het Oosten` vandaan.  Nergens in het evangelie van Mattheüs wordt aangegeven hoeveel wijzen er waren maar omdat er sprake was van drie kostbare geschenken: mirre, goud en wierook denkt men dat het er drie moeten zijn geweest.

977f645bd9581a17f4b38251a571dc7c_medium.

Wetenschappers en Driekoningen

Wetenschappers hebben nooit een ster kunnen ontdekken die in de tijd van Christus aan het firmament stond maar stellen wel dat de drie middelste sterren uit het sterrenbeeld Orion ook worden aangeduid als de drie koningen. In Egyptische hiërogliefen vinden we echter het verhaal van Horus die ook wordt geboren uit een maagd, genaamd Isis. Ook in dat verhaal zijn er drie koningen die een ster volgen en Horus aanbidden die hem geschenken brengen. Er zijn nog veel meer parallellen waardoor sommigen denken dat het verhaal van Jezus een moderne versie van het 5000 jaar oude verhaal van Horus is.

11/12/2015 08:42

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert