Boismont en Delft,63, de picknick tafel van God

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                                 th?&id=OIP.M92556c1cd19f0c03e15a5827ddaf

'Het gaat goed,' zei professor Toon, 'niet helemaal zoals wij dat willen, maar er zijn duidelijke verbeteringen,'. 'verbeteringen in', wilde Jansen weten? 'Houdbaarheid en levensduur van de cellen,' antwoordde Dr Blackwood. 'Dat is fijn neem ik aan,' glimlachte Boismont. 'Ach ja en en nee,' meende Blackwood. 'Fijn om dat we met behulp van Delft de levensduur van de cellen wat hebben kunnen verlengen, en er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering en ik denk dat we nu tegen een physiologisch plafond aan zitten. Hij wees naar het raam waar achter in het weide landschap laboratorium tafels te zien waren met borrelende en bubbelende erlenmeyers. Hij zag Marieke in een witte jas met assistenten om zich heen het een of ander apparaat in een petri dish hangen en toen stapte zij terug en drukte op een knop waardoor er blauw pulserend licht uit het uiteinde van het apparaat schoot in flitsen, die elkaar steeds sneller opvolgde. 

Boismont stond op en liep naar het raam en tikte er op om even naar zijn dochter te zwaaien. 'Dat heeft geen enkele zin,'zei Toon, 'wij kunnen naar buiten kijken, maar er kan niet naar binnen gekeken worden. Behalve Jonathan dan,' voegde hij er aan toe. 'Zij zit met haar onderzoeksteam in haar eigen werkelijkheid en die is wezenlijk anders dan de onze. Zou zij bij ons naar binnen kunnen kijken,' vroeg Jansen zich af? 'Wij kunnen hen wel zien, waarom zouden zij ons dan niet zien.' 'De parameters bakenen dat af,' meende Boismont, 'wij zitten maar in virtual storage, een geprogrammeerde werkelijkheid.'

'Je zou kunnen veronderstellen dat wij de laboratorium werk plek zien omdat de programmeur gemakshalve beiden in een zelfde stukje gereserveerd geheugen heeft geplaatst.' Blackwood grinnikte, ' we zouden ons veel kunnen afvragen, maar dat is onze taak niet, wij zijn een geprogrammeerd collectief, tijdloos zolang we het werk verrichten waarvoor wij hier zijn geplaatst.'  Hij liet dat even inzinken,' anders volgt er een update en wordt de zaak aangescherpt.''Gaat dat zo,' vroeg Jansen, hoe weet u dat?'. 'Makkelijk,' zei Toon, Blackwood en ik hebben onze vorige medewerkers van Harvard, weg zien flitsen en jullie verschenen voor hen in de plaats.'  'Ze  waren veel te filosofisch van aard, dat is goed als je filosoof bent maar niet als je cellulaire problemen wilt op lossen en die in data streams wil gieten. Dat moet dus een update geweest zijn, jullie zijn een nieuw tool.'

 'Het gaat er eigenlijk om of de werkelijkheid die om je heen is, voldoet aan de eisen van de programma maker. Anders passen zij dat aan. Het is niet interessant of Super Mario, wiens naam een Italiaanse afkomst doet vermoeden, buiten zicht van het spel, pizza eet. Als het een nut heeft of krijgt in het spel dan volgt er een update en dan krijgt bijvoorbeeld de speler die buiten het spel staat, voor elke pizza die super Mario eet, bonuspunten.'

'Dit lijk wel wat op de echte wereld,' zei Boismont die wat filosofisch ingesteld was, ' alles is afgekaderd, maar dat zie je niet altijd en je vraagt je af of er meer is na dat leven, of er iets voorbij dat raam is, dat maar beperkt zicht geeft op mogelijke andere werkelijkheden.'

                           th?&id=OIP.M92556c1cd19f0c03e15a5827ddaf

'Buiten dat raam is niets , dat is een matrix,' zei Jansen resoluut, 'waarin een programmeur gelijk een God een mini werkelijkheidjeheeft geschapen.' In de chaos van ongeprogrammeerde bits en bytes heeft de programmeur ordeningen aangebracht.'

''.. en de aarde was woest en ledig,' mompelde Boismont die een Christelijk achtergrond had.  'Het bijbel boek genesis.' En hij reciteerde zachtjes voor zich uit. 'God is de programmeur van een werkelijkheid, allemachtig', het drong ten volste tot hem door.

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!

 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!'

'Oh geen religieus gedoe in mijn werkruimte alstublieft,' zei Toon, 'we hebben het al zwaar genoeg.' 'Dus,' zei Jansen, 'je vindt dat de cel structuur voor de Boissies niet meer voor verbetering vatbaar is, dat is mooi dan gieten we dat in machine taal codes en dan zijn we wat mij betreft klaar. Sebastian Toon knikte tevreden. Boismont, keek verwilderd naar zijn collega's. 'Zien jullie de paralellen niet,' vroeg hij vertwijfeld, 'dit zijn de levensantwoorden. Het bijbelse boek Genesis doet niets anders dan een schepping te beschrijven via de parameters die wij ook gebruiken in het programmeren.. 'God maakt een scheiding, hier een eentje daar, hij schept orde in de chaos..'

'Dat is dan heel boeiend voor u,' vond Blackwood, 'maar ik wil mij met dat soort kul niet bezig houden.' Wat gebeurt er met ons hier in de virtuele werkelljkheid, weten jullie dat,' vroeg jansen, 'ik bedoel als wij klaar zijn. Jullie zijn hier langer geweest.' 'Ik neem aan,'glimlachte Toon, 'dat de operator of de programmeur het programma opslaat en uitzet, tot wij weer nodig zijn en dan laadt hij het weer in, met een mogelijke update hier of daar.'

'Kijk wij zijn niet gelijktijdig gescanned,' vulde Blackwood aan, 'dus ik veronderstel dat wij vier aparte programma's zijn die elkaar aanvullen.' Het bleef even stil. 'Wij zullen dus niet allemaal precies gelijktijdig verdwijnen. je sluit immers altijd venster na venster en progamma na programma af.' Jansen knikte, hij had daar wel een beeld bij. 'Toch wil ik nog wat kwijt,' zei Boismont, zien jullie het nou echt niet. Hier in virtual storage proberen wij te voorspellen wat de programmeur wel dan niet doet. Wij kijken tegen de achterkant van een borduurwerk aan en proberen het beeld te vormen van de werkelijkheid.' 'Werkelijkheid, is wat je er zelf van maakt,' zei Blackwood streng, ' dat is een variabele in een variabele, het is voor een ieder een andere belevenis.' Zijn stem werd zwakker en zij zagen hem doorzichtig worden.

'Die is opgeslagen met wat hij weet,' meende Toon, die ook een zwakkere pulserende omlijning begon te krijgen en toen weg poefde.'Let op ik vraag je om koffie, die we hier niet hebben, want hier is geen honger noch dorst,' zei Boismont die onderzoeker was tot de laatste snik, ' ik ben benieuwd of je dat straks nog in de 'oude' werkelijkheid weet.' Jansen stak zijn hand uit en terwijl hij die van zijn collega schudde, loste hij op. Boismont keek nog even om zich heen en voelde zich toen onwel worden en het licht ging ook voor hem uit'

                                                                .-&-.

'Oh, oh,' zei de systeemprogrammeur terwijl hij het programma weer opstartte, 'was ik haast vergeten de toolbox te legen' Hij stuurde het door naar Delft en Stanford en sloeg de data files toen op onder de naam 'Darpa, Daesh en Boissies.'  'Nu de Chinese files inladen,' dacht hij , 'het wordt een druk dagje vandaag.' 

                                                                   .-&-.

De mannen keken op, toen de pieper aangaf dat er weer mails gearriveerd waren. De 360/65 humde en zoemde. 'Hoe had je je koffie willen hebben,' vroeg Jansen, terwijl hij de kan optilde?

                                                                     .-&-.

                                     

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

 

lees ook :De paradox van gewapende conflicten, bombardementen, zijn maar tijdelijke oplossingen tegen Daesh (Isis)

 

lees ook deel 64

09/12/2015 07:00

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert