Reïncarnatie, de cirkel van het leven, een bewogen onderwerp.

Door Lucifall gepubliceerd in Geschiedenis

d0eba3264835d183215c845bc4da1f95.jpg

Reïncarnatie, zal het bestaan? Een vraag die velen zichzelf stellen. Is er leven na de dood? Kom ik terug? Waarom weten we daar dan niets meer van?

Reïncarnatie, de cirkel van het leven, een bewogen onderwerp.

Inleiding
Reïncarnatie, zal het bestaan? Een vraag die velen zichzelf stellen.
Is er leven na de dood? Kom ik terug? Waarom weten we daar dan niets meer van?
In dit artikel wordt reïncarnatie 'de wedergeboorte' belicht. Soms zijn er mensen die herinneringen hebben over situaties uit het verleden van een 'ander'. Zou dit een bewijs voor reïncarnatie kunnen zijn? Het zijn immers zaken die deze personen niet zouden kunnen weten. Neem uw knapzak en reis met mij mee door de wereld van eenheid in verscheidenheid van de wedergeboorte.

Reïncarnatie

H4d32831f4ae4602a4702f761d9bb466f_medium.et woord reïncarnatie is afgeleid van de Latijns woorden carne (vlees) en re (opnieuw). Volgens dit inzicht verdwijnt de ziel niet na de dood, maar wordt opnieuw in een ander levend wezen geboren.
Het idee van deze wedergeboorte komt voor in diverse religies en culturen en is weer herleefd in de New Age beweging. Het hedendaagse christendom wijst dit inzicht af, ondanks dat er groeperingen bestonden binnen het vroegere christendom, die reïncarnatie niet uitsloten. Het Joodse woord voor reïncarnatie is 'Gilgal..' In het boeddhisme en hindoeïsme is de wedergeboorte algemeen aanvaard en is daar sterk verwant met 'karma', die de toekomstige hergeboorte zou beïnvloeden. 
In het boeddhisme kent men samsara, wat een eindeloze cyclus is van nieuwe levens. Als men zich hiervan weet te bevrijden kan men het Nirvana (het (n)iets) bereiken. Het wiel van Samsara is hier een visueel symbool van, net zo als het wiel des levens, welke we in de tarot in het Rad van Fortuin terugvinden en hier een zinnebeeld van is. In het hindoeïsme is het mogelijk om in een volgend leven in een lager niveau te incarneren
De new age beweging ziet een mensenleven als een leerschool. Een wezen incarneert opnieuw om nieuwe dingen te leren. Theosofen, antroposofen, wiccans rozenkruisers, The Golden Dawn, B.O.T.A. en andere esoterische bewegingen gaan in hun theorieën ook uit van reïncarnatie.

 cc073c2619c2b1dba60b509cd5b5f9f6MDIuanBnEuropa tot de 19e eeuw

Tot de 19e eeuw was in Europa het geloof in reïncarnatie nog heel gewoon; deze overtuiging bestond er al sinds de 6e eeuw.
In de tijden dat de bevolking van Europa grotendeels uit landbouwers bestond was er nog een intens en rechtstreeks contact met de natuur. De stedelingen lieten deze gedachte varen in de periode tussen 1450 en 1650. De landbouwers door hun intieme contact met de elementen echter niet. Zij hadden al sinds de 6e eeuw het geloof geaccepteerd op basis van de zich steeds herhalende seizoenen. Mama Gaia werd gezien als de bron van al het leven en voorouderverering was nog heel normaal. Leven en dood volgden elkaar op. Na de geboorte zou men immers onvermijdelijk sterven. Indertijd was de gedachte wijd verbreid dat de ziel na het sterven in een soort wachtruimte onder de aarde terecht kwam. In dat onderaardse dodenrijk wachtten de zielen om terug te keren naar een lichaam van een van hun kleinkinderen. Mensen zonder kinderen hadden volgens de gedachten in die tijd de cyclus met hun voorouders verbroken.

Reïncarnatie in het Judaïsme

2d71144eda8576cf6053c5e7c2be6810MDMuanBnOndanks dat de Torah de bron is van de bijbel welke wij kennen, heeft het christendom het idee van reïncarnatie afgewezen. In het Judaïsme is dat echter één van de meest geheime en verborgen concepten van de wereld van Galgalim. Er zijn stromingen die geloven in gilgul, de transmigratie der zielen. Deze groep ziet bijvoorbeeld Rabbi Abraham als de reïncarnatie van Elijah de profeet. In de zestiende eeuw ontwikkelden Safed kabbalisten het concept van metempsychose, de wedergeboorte van zielen. Het ultieme doel van de ziel vanuit hun perspectied1ee896289d2e2ed272e9b45a2860492MDQuanBnf is het zich bevrijden van de cyclus van reïncarnatie. Deze kabbalisten streven dus ook naar het Nirvana om zichzelf te verlossen van verdere hergeboortes. Ook hier wordt dit door middel van een cirkel weergegeven. In Israël zijn antieke stenen cirkels teruggevonden, zoals Gilgal Refaim. (Zie afbeelding hiernaast)

 In de film “the Seventh Sign” wordt gerefereerd naar de Guf. Als het eerste kind zonder ziel geboren zou worden zou de wereld op zijn einde zijn. Dit is geen fantasy, maar met vele feiten onderbouwd en eigenlijk gewoon plagiaat van Spielberg.
De 416ebee8db53bd692a556c8b4c307bccMDUuanBnGuf is onderdeel van de Joodse traditie. Als iemand sterft wordt het vleselijk lichaam door een engel afgerukt en wordt de overledene gekleed in zijn hemelse tenue. De ziel wordt begeleid naar de troon van Glorie. Sommige flikkeren als een klein lichtje, anderen schijnen als een lantaarn, sommigen schijnen als de zon. Als het weer tijd wordt om geboren te worden steekt Gabriël zijn hand in de schatkamer der zielen en neemt de eerste hand die hij tegenkomt. Als de persoon geluk heeft komt er een grote ziel in Gabriëls hand, zo niet, zal een vonk van een ziel het lichaam gaan bewonen.
Binnen deze Joodse stroming zijn groepen die stellen dat de Guf een oneindig aantal zielen bevat, terwijl anderen stellen dat er een eindig aantal de Guf bewoont. Als de laatste ziel naar de aarde is neergedaald dan zal de Guf leeg zijn en zal het eerste kind zonder ziel dood geboren worden. Alle mussen zullen ophouden met tjipen en de wereld zoals wij die nu kennen zal eindigen en het Einde der Dagen zal beginnen.

"No honest theologian therefore can deny that his acceptance of Jesus as Christ logically binds every Christian to a belief in reincarnation - in Elias case (who was later John the Baptist) at least." —Robert Graves

Fortuna oh Fortuna, Wiel van Samsara en het wiel van Ezekiel

“Running around in circles?”
Gilgul, reïncarnatie herleid van het woord galgal (Cirkel) en Gilgal (plaats van cirkels van stenen) refereert naar de eeuwige cirkel van de zielen in deze wereld.
Dit is gelinkt aan het wiel van Ezekiel en als eenheid in verscheidenheid verbonden met het Rad van Fortuin uit de Tarot en het wiel van Samsara uit het Boeddhisme.
Heeft u Fortuna oh Fortuna, de Carmina Burana van Carl Orf als eens gehoord? Luisteren kunt u hier. In dit lied weerklinkt oneindigheid. 

Wat wordt er eigenlijk gezongen in de Carmina Burana?
O Fortuna, velut luna statu variabilis, semper crescis aut decrescis; vita detestabilis nunc obdurat et tunc curat
ludo mentis aciem, egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem. Sors immanis et inanis, rota tu volubilis, status malus,
vana salus semper dissolubilis, obumbrata et velata michi quoque niteris; nunc per ludum dorsum nudum fero tui sceleris.
Sors salutis et virtutis michi nunc contraria, est affectus et defectus semper in angaria.
Hac in hora sine mora corde pulsum tangite; quod per sortem sternit fortem, mecum omnes plangite!

0c898e44d210fe2d268f4ef11b19542dMDYuanBnOh Fortuna,als maan in veranderlijke gestalten, neem jij altijd toe of af?
Een vervloekt leven, nu eens is het hard en dan weer is het zorgzaam.
Door het spel smelt de helderheid van geest, armoede en vermogen weg als ijs.
Vreselijk en ijdel lot, jij rondwentelend rad, ongunstige toestand, vergeefse redder, altijd oplosbaar, beschaduwd en besluierd tracht je vaste voet op mij te krijgen; door het spel van jouw gedraai loop ik nu met een blote rug
Het lot van welzijn en deugd, voor mij nu ongunstig, bestaat uit stemming en moedeloosheid altijd in drukkend zware dienst. Hier op dit uur onverwijld beroert de snaren met het hart; omdat het lot de sterke doet instorten, jammert allen luid met mij!

De bovenstaande afbeelding komt uit een manuscript van de Carmina Burana.
In het midden zien we Fortuna, de keizerin van de wereld. Zij draait aan het Rad van Fortuin.
Bij de klimmende persoon staat de tekst:  “Regnabo” (ik zal regeren). - Lente ; Bovenin een zittend persoon (de koning) waarbij de  “Regno” (ik regeer). - Zomer ; Bij de dalende figuur staat de tekst: "Regnavi" (Ik heb geregeerd) - herfst;  Aan de rechterzijde zien we een vallend persoon vergezeld met de woorden “Sum sine regno” (ik ben zonder heerschappij).
Het wiel draait, zodat iedere persoon op zijn beurt geluk dan wel noodlot treft.
Het rad van Fortuin kunnen we zien als het Hemelse Rad, aangezwengeld door Fortuna.
De sterren wijzen de seizoenen aan (Zie Europa voor de 19e eeuw).
Het rad bepaalt de seizoenen en het lot van de mensen.
Op de tarotkaart wordt dat proces van het gaan en komen van de seizoenen en het gaan en komen van je incarnatie weergegeven door het Rad van Fortuin. Ook in de alchemie is dezelfde symboliek terug te vinden.

2a7296e2d82d191cd8479395b5500f66MDcuanBn

8bb83e1a8cc4cd736672877bc83149eaMDkuanBn

  

 

 

 

 

 

 

 

 Vergelijk dat eens met het wiel van Samsara:35c9567923617820d758a209e3a352aaMTAuanBn

 En met het wiel van Ezekiel:

4346ad94c2790cac390e684155a2ecbaMTIuanBn
 

 

 

 

 

 

Bijbeltekst:
4 Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar midden68d9b6f0ca40f114c048f4a91d701085MTMuanBnin zag ik iets dat glansde als wit goud. 5 In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Zo zagen ze eruit: ze leken op mensen 6 maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. 7 Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst koper, leken op de hoeven van een kalf. 8 Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden. De gezichten en vleugels van de vier wezens zagen er zo uit: 9 hun vleugels raakten elkaar, en omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. 10 Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar. 11 Dat waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten elkaar, en met de andere twee bedekten ze hun lichaam.

Deze bijbeltekst is in de afbeeldingen van de tarot, de alchemie en het wiel van Samsara terug te vinden, dat voor degene die het wil zien.. "De wereld van symbolen, en religie is de visualisatie van onze eenheid in  verscheidenheid, Lucifall 2006"

"And he went every year and made rounds of Beit El, Gilga698f4e63b49b462e2417bff915226704MTQuanBnl and Mitzpeh"(1 Samuel 7:16)

En wat te denken van de vier wezens? Wezens met het gezicht van een mens, leeuw, stier en de bek van de adelaar. Deze zijn astrologisch verbonden met resp. de sterrenbeelden: Waterman, Leeuw, Stier en Schorpioen.  Dit zijn vier dezelfde wezens welke zichtbaar zijn op de tarotkaart, het Rad van Fortuin.

 

De cirkel van het leven, het is een bewogen onderwerp.

"My life often seemed to me like a story that has no beginning and no end. I had the feeling that I was an historical fragment, an excerpt for which the preceding and succeeding text was missing. I could well imagine that I might have lived in former centuries and there encountered questions I was not yet able to answer; that I had been born again because I had not fulfilled the task given to me."
—Carl Jung

De Tibetaanse cirkel van het leven.

bca5a42fb9bd6ab1787486b774b1528cMTUuanBnAl meerdere malen heb ik de eer gehad het jaarfeest van de Tibetanen in Nederland te mogen meevieren. Een groep mensen waar een onvoorwaardelijk gemeenschapsgevoel bij leeft. Tibet biedt dan ook veel. Zo ook het Tibetaans dodenboek, waar ik een zeer oude Duitse versie van in mijn bezit mag hebben. Dit dodenboek bevat teksten over sterven en wedergeboorte. Niet een toevallig opstijgen en herrijzen, maar honderden 'gevallen'.
Overgangsfasen worden beschreven zoals het leven, de droom en meditatie. Deze fasen worden bardo's genoemd. De teksten beschrijven 'het leven' als een proces van sterven en wedergeboorte en dit in de scene van de droomwereld, het dagelijks leven en de vijf minuten meditatie op het toilet.
Leven-droom-meditatie ' Bardo' betekent 'tussen twee'.
Wie, wat, waar.. is uw andere helft?
Tijdens het sterven ervaren velen een helder licht, wat men in Tibet ook wel 'chi kha i bar do' noemt. Indien de stervende in staat is dat als realiteit te erkennen heb je direct een 'one way ticket' naar het Nirvana in handen.a31173d9cd5b13c2ecd3ec68b071c4a4MTYuanBn
Volgens het boeddhistische geloof duurt het een aantal jaren voor men weer wordt wedergeboren.
Van het Tibetaanse dodenboek kan men leren te onderkennen dat de doodsbelevenis onderdeel uitmaakt van de zin van het leven. 

Door de hele geschiedenis heen en in alle culturen zijn verhalen over reïncarnatie terug te vinden. Jezus zou bijvoorbeeld een reïncarnatie van Horus zijn. Velen na Christus hebben beweerd een reïncarnatie van de messias te zijn. Natuurlijk reïncarneren niet alleen beroemde mensen, maar ook hele gewone en ook in onze tijd. Onderstaand worden twee gedocumenteerde hedendaagse gevallen beschreven van wedergeboorte.

James Leininger – James Huston

f1404c2624fa7f2507ba04fd9dfc5fb1MDAwLmpwJames Leininger, een jochie van 11 jaar oogt hetzelfde als zijn leeftijdsgenootjes.  Hij staat bekend als één van de best gedocumenteerde gevallen van reïncarnatie. Al heel jong begon James verhalen te vertellen over zijn vorig leven. Eerst werd het voor fantasie gehouden, maar het manneke bleef zaken aanhalen, noemde plaatsen waar hij geweest was. Plaatsnamen, die hij onmogelijk kon weten.   Het ventje kon zich maar liefst 50 zaken herinneren die in een vorig leven hebben plaatsgevonden. Geen dingen die out of the blue komen, maar zeer gedetaille318d38a7aa1b5fca9ff53fdefef3ee88MTguanBnerde  recollectie. Zo helder dat men de familieleden heeft kunnen traceren van de eerdere incarnatie van James. Dit was een piloot uit de Tweede Wereldoorlog. Ook deze familieleden zijn ervan overtuigd dat de kleine James een reïncarnatie is van hun broer James Huston, een gevechtspiloot die ruim 60 jaar geleden om het leven kwam bij de slag om Iwo Jima. De sceptische houding van de ouders van de kleine James heeft gaandeweg plaats gemaakt voor een stellige overtuiging van deze hergeboorte.

Cameron Macaulay

51f3eb940fd73a19119534c063967bffMTkuanBnAls zesjarig knulletje sprak Cameron al graag over zijn familie en moeder en maakte tekeningen van zijn voormalige huis; een vrijstaand wit huis in een baai. Hij wist zijn 'huidige' moeder zelfs te vertellen waar dat dit huis 250 kilometer verderop stond op het eiland Barra van de zuidelijke buiten- Hebriden.. Hij was bezorgd dat zijn vorige familieleden hem zouden missen. Sinds Cameron kon praten sprak hij al over zijn vorige ouders, broertjes en zusjes en beschreef zelfs hoe zijn 'vader van toen ', 'Shane Robertson' was overleden. Ook sprak hij over een grote zwarte auto en een zwart-witte hond. Zijn moeder Norma dacht steeds dat deze verhalen gefantaseerd waren. Maar Cameron hield zich vast aan zijn verhalen en miste zijn moeder, broertjes en zusjes. Hij klaagde er zelfs over dat het huis van Norma maar één toilet had, terwijl er op Barra drie aanwezig waren. Vergezeld door een filmploeg en een kinderpsycholoog Dr. Jim Tucker  ging Norma op onderzoek uit. Er bleek inderdaad ooit een gezin Robertson in het witte huis in de baai gewoond te hebben. Cameron herkende het huis direct. Het huis had inderdaad drie toiletten en Cameron wist zijn moeder feilloos de geheime ingang, waar hij al jaren over sprak in de tuin aan te wijzen. Op oude familiefoto’s van één van de Robertsons, die nu in Stirling woonden vonden ze een grote zwarte auto terug en een zwart-witte hond. Cameron heeft nooit met zijn moeder gesproken over hoe het is om dood te gaan. Tegen een vriendje heeft hij gezegd :  "Je hoeft je geen zorgen te maken, je komt gewoon weer terug". Toen zijn moeder hem vroeg hoe hij in haar terecht was gekomen antwoordde hij: “Ik viel erdoor en kwam in je buik”.

De cirkel van het leven; een cirkel van vragen...

Zijn er aanwijzingen van het bestaan van reïncarnatie? Stel uzelf eens wat vragen.
Soms komt u mensen tegen op het levenspad pad, dat men noopt te denken: 'ik ken jou'.
Of dat u op een volledig onbekende plaats komt en voelt, ervaart en out of the blue volledig doordrongen bent van het idee: “ik ben hier eerder geweest”'. Echter, nimmer heeft uw 'huidige' wezen daar rondgedoold. Toeval?
Heeft u al eens gedroomd, wellicht zelfs soms vaker gedroomd, over herinneringen welke met vorige levens van doen hebben? Geen bikkelharde-Moskowitch-bewijslast, maar het komt toch voor. Niet alleen bij u, er zijn duizenden met u.
Of wat dacht u van wonderkinderen, die zomaar 'een kunstje kunnen' wat voor hun leeftijd als onmogelijk verondersteld kan worden?
Of, heeft u wellicht zomaar spontane herinneringen gehad in de kindertijd; zo dat u plots, uit het niets, iets zei, waar volwassenen van achterover vielen?
Dat kon u niet weten, immers. Omdat men er zich geen raad mee weet werd dat zomaar weggemoffeld en in het niet bereikbare bewustzijn gestopt. Donker...
Juist bij de kinderziel, is het gordijntje dun en doorzichtig. Mijmer met me mee: laat ons een For-Ever-Young-Dag instellen. Lang leve de Peter Pan's en Tinckelbells!
Kent u soms kinderen (tussen 2 en 5) uit uw omgeving die vol overtuiging levensverhalen beginnen te vertellen? 'Toen ik nog groot was..'  Verhalen die ook nog verifieerbaar zijn en dan blijken te kloppen?  Dit komt voor bij duizenden kinderen, ongeacht religie, ras of achtergrond.
Zelfs geboortevlekken zijn hierin wederkerend.
En dan zijn er ook nog al die verhalen, voortkomend uit regressie-therapie, waar men onder hypnose vrij gemakkelijk kan teruggaan naar vorige levens.
Heeft u al eens gehoord van mensen die een taal spreken en/of schrijven welke ze in dit leven niet aangeleerd hebben? En wat dacht u van fobieën, die eigenlijk in dit leven niet ontstaan zouden kunnen zijn?

"That which is part of our souls is eternal. . . Those lives are countless, but the soul or spirit that animates us throughout these myriads of existences is the same; and though "the book and volume" of the physical brain may forget events within the scope of one terrestrial life, the bulk of collective recollections can never desert the divine soul within us. Its whispers may be too soft, the sound of its words too far off the plane perceived by our physical senses; yet the shadow of events that were, just as much as the shadow of the events that are to come, is within its perceptive powers, and is ever present before its mind's eye."
—Helena Blavatsky, Secret Doctrine, Vol. II, p. 424

Bronnen:
Wikipedia
Niburu
Cursus Tarot elementals B.O.T.A.
“The secret wisdom of all ages” John Foster Case
A Catholic jew pontificates reincarnation and Judaism
“Tree of Souls, the mythology of Judaism”  Howard Schwartz

Meer lezen over soortgelijke onderwerpen? Klik op onderstaande links:

Geesten zijn sexy of zie ik nu spoken
Incubus en succubus; seks met geesten
Verschijnselen van levitatie
Xenoglossie, een geest geeft opdracht tot schrijven
Reïncarnatie, de cirkel van het leven
Verruim je geest, boor een gaatje in je hoofd (waargebeurd)
De bokkenrijders van Limburg 
Exorcisme

06/12/2015 12:05

Reacties (4) 

07/12/2015 08:55
Een prachtig artikel heb je hier geschreven.
Michael Newton heeft een aantal boeken geschreven die gebaseerd zijn op praktijkstudie van regressietherapie. Deze boeken geven sterke aanwijzingen dat reïncarnatie inderdaad bestaat.
1
06/12/2015 15:21
Dit is weer heerlijk smullen.
Ik kan me uitstekend vinden in wat Zevenblad hieronder zegt. Daaraan wil ik het volgende toevoegen:
- het valt mij op dat reïncarnatie altijd "hier" plaatsvindt. Er zijn nog vele miljarden andere werelden en waarschijnlijk vele miljoenen andere werelden met leven. Zou het niet mogelijk zijn dat 'wij' ook daar opnieuw kunnen leven? Waarom zou reïncarnatie ons zo beperken tot een aards bestaan, telkens weer?
Of zou 'Verlichting' inhouden dat we eindelijk de weg hebben gevonden om met onze volgende levens 'interplanetair' te gaan?

M...
1
06/12/2015 14:49
Je weet dit soort dingen ook altijd mooi te brengen, met citaten en 'feiten' die niet controleerbaar en vaak op steeds dezelfde interpretaties en veronderstellingen gebaseerd zijn. Wie zichzelf zo belangrijk vindt dat hij er niet aan wil dat met de dood alles voorbij is en dat de mens weer terugkeert naar de oorspronkelijke bouwstoffen die hij in de loop van zijn leven gebruikt heeft om te groeien, moet dat ook zelf weten.

Inderdaad lijkt mij de gedachte dat er een eeuwige cirkel van dood en wedergeboorte bestaat ingegeven door de observatie van de jaargetijden in vroege landbou...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert