Incubus en Succubus. Seks met geesten.

Door Lucifall gepubliceerd in Geschiedenis

Incubus Succubus is een verschijnsel dat mensen seks kunnen bedrijven met geesten.

Incubus en Succubus. Seks met geesten.

1c6557aa318012f20abffc2b93500279.jpg

De rockband Incubus Succubus

Incubus Succubus staat bekend als een Gothic/Rock band, met hele diepe Wicca-teksten.
Heftige beats begeleiden de meest wonderlijke bezongen heksen-, geesten- en duivelsverhalen.

Seks met geesten

De betiteling Incubus Succubus wordt ook gebruikt om seksualiteit met geesten aan te duiden. Seksuele drang is een intense drijfveer. Zo intens, dat deze behoefte zelfs in de geesteswereld kan blijven bestaan. Dit artikel gaat over Incubus, een mannelijk demon en Sucubus een vrouwelijke. Beiden bezoeken zij het andere geslacht in hun slaap.

Ook een spook wil wel eens wat meer dan alleen maar spoken

Naast de mens te laten schrikken wil een spook ook wel eens wat m3a65a480d7e6d7b598ec1313c2d806bd_medium.eer; iets wat verder gaat dan onverwachte gebeurtenissen in de omgeving van het beoogde slachtoffer. 
De geest, ook al is deze zonder lichaam wil aanraking. Jij zult ze niet zien maar zeker wel voelen.

Dit klinkt onmogelijk dan wel hoogst onwaarschijnlijk, toch is deze vorm spectrale seks al eeuwenlang gedocumenteerd. Het is moeilijk om over een dergelijke ervaring te spreken, daar deze door toehoorders meestal linea recta naar het rijk der fabelen wordt doorverwezen. Praten over een geestverschijning is immers al dubieus, en wordt veelal niet geloofd.

De seks-met-een-geest- ervaring.

5523d651bfb642be33057a3b78d02c9eMDQuanBnJe ligt lekker te slapen in je bed en plots daalt er een onzichtbaar gewicht op je neer. Je voelt duidelijk dat dit een persoon is, maar toch zie je niemand.

Vervolgens beginnen de seksuele handelingen; ook een spook wil knuffelen alvorens aan de geslachtsgemeenschap te beginnen.

Het slachtoffer kan deze ervaring net zo lichamelijk aanvoelen als seksualiteit met een “echt mens.”

Seksaanvallen door geesten zijn meestal gericht op vrouwen die alleen slapen.

87714b79a84563173e3d0088286f51a7MDUuanBnDe gedocumenteerde seksuele aanvallen door geesten zijn meestal gericht tegen vrouwen, die alleen slapen. Ook kan het verschijnsel zich voordoen wanneer twee mensen het betreffende bed delen.
De één slaapt gewoon door terwijl de ander aangevallen wordt.
Deze onaangename ontmoetingen worden door het slachtoffer veelal als onaangenaam ervaren en zal zich in de regel tegen de aanval verzetten. Soms vertrekt de geest , in andere gevallen weer niet.
Een minderheid van de slachtoffers vinden de aanvallen leuk, of zelfs welkom.

Dit noemt men 'spectrophilia' wat zich laat omschrijven als de drang waarbij de persoon in kwestie zelf dit seksuele contact met een spook of geest wenst.

bf232372187476bd5b8146e467fa85dcMDYuanBnAnna Nicole Smith, die in februari 2007 overleed  haalde in 2004 de headlines door openlijk te spreken over geslachtsgemeenschap met een geest. Ze dacht eerst dat het haar vriend was. Het was voor haar een absolute ultieme vrijpartij.

Seks met een geest of spook kan gelijkenis vertonen met aanvallen van Incubus, een duivelse mannelijke entiteit of met die van Succubus, de vrouwelijke variant.  Dit verschijnsel is beroemd geworden door de film “The Entity” uit 1981.

Seksaanvallen door geesten komen vaker voor dan gerapporteerd wordt. Toch is er geen reden voor bezorgheid, daar de meeste”ontmoetingen” indrukken of gefragmenteerde opnames zijn van activiteiten en mensen uit het verleden.

Paus Innocent VIII

01c8a64a2b3c66c05c2dbf9df27510ebMDMuanBnIncubi en succubi waren in de Middeleeuwen en Renaissance een groot maatschappelijk probleem.
Althans dat maakten mensen als Paus Innocent VIII ervan in zijn 'Summis Desiderantes Affectibus uit 1484:

'Veel mensen van beide geslachten, niet aan hun eigen verlossing denkend en afdwalend van het katholieke geloof, hebben zichzelf overgegeven aan duivels,incubi, succubi. Zulke duivels hinderen mannen in het verrichten van de seksuele daad en vrouwen in het ontvangen...'

Deze banvloek over seks met succubi en incubi leidde tot geweldige politieke acties en hysterische excessen. De groep die zich verzette tegen deze kerkelijke taboes werden automatisch omgedoopt tot heksen.

Veel nonnen zijn slachtoffer.. en ook zware ballen...

816c4f16e757a6398d021c827d20ba83MDcuanBnVrouwen die in de nacht bezoek krijgen van een incubus of mannen van een succubus hebben veelal fundamentalistische taboes ten aanzien van lustgevoelens en masturbatie. Volgens oude bronnen worden vooral nonnen in kloosters “aangevallen.” In het huidige Israël hebben psychiaters er vandaag de handen aan vol de problemen weg te nemen bij jonge orthodoxe mannen met een “trekverbod” c.q. verbod op masturbatie.
Als mensen hun seksuele driften sterk onderdrukken komen de fantasieën veelal vanzelf en dat in een vorm die iedere keer intenser wordt.
77ace3c83d397b136d0b75247f702e89_medium.Volgens een taoïstische visie hoopt zich bij mannen die het langer zonder een vrouw moeten stellen “pai-ching”op en dat moet er gewoon uit om de “qi-stroom” weer op een normaal niveau te krijgen.
Afgezien van deze Oosterse wijsheid zal elke gezonde man dit verschijnsel herkennen. Het is immers een normaal autoregulerend mechanisme, genaamd fantasie, welke de hersenen prikkelen als de ballen zwaar worden.

Wisselende visies in de tijd

Gervais van Tilbury bezat in 1214 al een rationele kijk op de incubi en succubi.
Dit werd weer opgevolgd door eeuwenlange sekshysterie en heksenvervolging (Zie paus innocent  tot Saint-André, de lijfarts van Louis XV deze gedachtegang weer trachtte te keren.
Saint André meende dat een incubus het product was van een fantasie die overprikkeld geraakt is, dan wel van stout gedrag. In het laatste geval zou de incubus als een dankbaar excuus gebruikt worden door nonnen en vrouwen door in de onschuldige slachtofferrol te kruipen.

Zo makkelijk laat de incubus zich niet vangen..

c0ae985fa56f6403000b7b334c0d8181MDkuanBnDoor de tijden heen komen gevallen van copulatie met succubi of incubi overal ter wereld voor.
De overeenkomst in deze gevallen is bijvoorbeeld dat het orgasme véél heviger en intenser is dan bij de normale gemeenschap.


Juist in de Renaissance zijn hier goed gedocumenteerde verslagen over geschreven welke grote
overeenkomsten vertonen met verslagen die je nowadays vindt op de hedendaagse internetforums inzake paranormale onderwerpen.

 

86d1c91847351b6999f019d54a4f3f8cMTAuanBnExorcisme en incubus

In 1897 haalt Delassus in zijn Les Incubus een geval  aan van exorcisme uit het jaar 1643. Hierbij moest een twintigjarige vrouw  verlost worden van een incubus. Bij de komst van de incubus raakte het meisje in een plotselinge delirische staat van opwinding. Ze wierp zich dan op bed en kon zich dan onmogelijk op God concentreren. De exorcisme-poging mislukte, omdat het meisje haar incubus helemaal niet kwijt wilde.De sexappeal van van incubi en succubi is onweerstaanbaar. Meer lezen over exorcisme kan hier.

Incubi en Succubi in onze tijd

Sinds de “out of Body experience” populair geworden is nemen de moderne verslagen over incubi en succubi sterk toe. Sinds de publicatie van Robert A Monroe is de interesse in het maken van bijvoorbeeld astrale reizen en het projecteren van het energielichaam sterk toegenomen.
Recent verscheen het boek “Mastering Astral Projection – 90-day guide to out of body experience.
Op via www.astralpulse.com is een uitgebreid forum te vinden waar duizenden mensen deelnemen met overwegend bijzonder serieuze discussies, openhartige uitwisseling en vragen.

Bijvoorbeeld: “ Ik ben in het verleden twee keer door een incubus/succubus bezocht. Beide keren
na intensief trance/energie-werk. De eerste keer was ik bang en begreep ik niet wat er aan de hand was. Ik kapte daarom de ervaring af en was daarom de tweede keer nieuwsgierig en liet het gebeuren op z’n beloop. Het wezen manifesteerde zich aan mij als een knappe meid. Ik was gedeeltelijk in een soort trance en vocht er dit keer niet tegen. k heb aardig wat goede seks in mijn leven mogen ervaren, maar niets kwam ook maar in de buurt van wat ik die nacht meemaakte.”


Incubus & Succubus: meer inzichten:

84b069ebd287d467cb7fd26e53c6a0c9MDguanBnIncubus betekent nachtmerrie en incubare: liggen op.
Incubus is de mannelijke demon die vrouwen in hun slaap bezoekt.
Deze samensmelting zou dan leiden tot de geboorte van demonen, heksen en misvormd nageslacht.

De “legende” van de incubus kan een verklaring zijn voor vele onduidelijkheden, zoals bijvoorbeeld, hoe de natte droom zou ontstaan of de rare oogbewegingen van iemand in de remslaap.
Een andere verklaring zou men kunnen vinden in een spierverlamming, waardoor hallucinaties zouden kunnen optreden.

Hierbij zou men dan denken dat er iemand op de borst zit of er een kwaadaardige entiteit in de kamer aanwezig is.
Ook kan de mannelijke incubus een vergelijk zijn met de periode vlak voor de zondvloed. In deze tijd kwamen de gevallen engelen naar de aarde om seksueel contact te hebben met de dochters van de aarde, waaruit de Nephilim ontstonden. Meer lezen over de Nephilim kan hier
Succubus is afgeleid van het Latijnse succubare en betekent volgens het joods-christelijk volksgeloof : (er) onder liggen. Dit is de vrouwelijke demon, die zich voedt met de mannelijke hormonen en/of de energie van haar slachtoffer. Lilith wordt veelal gezien als de moeder van de succubus.

Dit artikel sluit ik af met een vrije vertaling van I am the One, van de band Incubus Succubus. Klik hier om te luisteren.

Ik ben de Ene
Van de donkere kant van je dromen
Ik ben de Ene
Degene die jouw geschreeuw hoort
Ik ben de Ene, Ik ben de Ene

Ik ben een vampier69ebf66b3de72cc233fe47eb0cb8d48fMTEuanBn
een roep om onze liefde
Ik ben de eerste die brandt in jouw bloed
Ik ben de Ene, ik ben de Ene
Tralies of kettingen zullen mij niet van jouw bed weghouden
Niets op aarde kan jou uit mijn hoofd krijgen
Ik ben de Ene, ik ben de Ene

Ik ben de engel van ons verlangen
Brandend in de nacht
Ik ben de brandstapel, ik ben het vuur
Gekomen om jou te “verlichten”
Ik ben de Ene

Vergeet het verleden, leef alleen voor vanavond
Hoeveel geliefden hebben zoveel licht gedeeld?
Ik ben de Ene, ik ben de Ene

Rust nu, mijn lief, laat je problemen wegglijden
Ik kom terug bij de verduistering van de dag
Ik ben de Ene, Ik ben de Ene

Misschien bent u na het lezen van dit artikel ook geïnteresseerd in deze gerelateerde onderwerpen: klik op de onderstaande link(s). 

Geesten zijn sexy of zie ik nu spoken
Incubus en succubus; seks met geesten
Verschijnselen van levitatie
Xenoglossie, een geest geeft opdracht tot schrijven
Reïncarnatie, de cirkel van het leven
Verruim je geest, boor een gaatje in je hoofd (waargebeurd)
De bokkenrijders van Limburg 
Exorcisme

06/12/2015 11:40

Reacties (12) 

2
06/12/2015 20:36
En dit vertel je nu? :)
en ik maar roepen dat ik pandapunten heb :)
1
08/12/2015 19:04
2
08/12/2015 19:22
Goed ..... nu kun je me opvegen. -))
1
tegen Candice
08/12/2015 19:29
3
06/12/2015 18:02
Vroeger noemden ze dat gewoon 'natte dromen' ....;))
1
08/12/2015 19:05
Tja... ware het niet dat er juist vroeger religieuze pikkies waren die aan seksuele driften een buitenaardse entiteit verbonden... ;-)
1
08/12/2015 19:13
Jazeker, en omdat het 'zonde' was verzon hun protesterende geweten er wel een bovennatuurlijke macht bij. Dan kon je er toch niets aan doen?
1
06/12/2015 16:01
I love this! ☻☻
Dit is echt iets dat mijn fantasie op hol doet slaan. Sterker nog, ik heb een jaar of twee geleden een vehaal over een incubus geschreven, bij wijze van 'strafwerk'.
Het blijft een heel interessant onderwerp. ☺
08/12/2015 19:06
Tja, je hebt strafwerk en strafwerk
;-)
1
06/12/2015 13:35
Hmmm dat verklaard sommige dromen van mij. -))
1
08/12/2015 19:07
Kijk ongewild schreef ik een artikel wat zelfs dromen verklaart..
1
08/12/2015 19:23
Ja je bent goed bezig zo. -))
Yrsa is opgelucht, want heeft geen pandapunten meer. En mijn dromen zijn verklaard.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert