Deel 3 Poetin, Erdogan, machtsmisbruik en de bemoeienissen met Daesh

Door San Daniel gepubliceerd in Nieuws en politiek

                                                      Mideast_Iraq.JPEG

De Turkse premier Erdogan verklaarde het ogenblik toen er rebellen oppositie in Sirïe uitbrak, tegen Assad, president van Sirïe en het bevriende staats hoofd van Turkye, dat hij de overwinnaar zou steunen.  Poetin, heeft steeds als uitgangspunt gehad dat, Assad gesteund moet worden in de strijd tegen Daesh dat voorheen Isis genoemd werd.  Een probleem is dat Daesh zich gevestigd heeft in een tijdelijk machtsvacuüm in Sirïe en een kalifaat aan het uitroepen is, wat een sterk appél doet op chauvinistische jongeren die Moslim van aard zijn en geradicaliseerd in Europa, en door toedoen van de sociale media door de Daesh groep misbruikt, gehoor geven aan één van de Moslim plichten, namelijk deel nemen aan de Jihad,(de Heilige oorlog) als die zich voordoet, op afroep van de Khalief.

Er zullen vele motieven een rol spelen bij deze jongeren die geradicaliseerd worden. De heraldiek van oorlog voor hen die daar nooit in geweest zijn en die dan toch een bepaalde uitstraling heeft. De magneet werking van de snelle opmars van Daesh en zij willen mee doen in het 'geschiedenis schrijven'. Het idealiseren van het 'heldendom en het martelaarschap'. Het zijn jongeren die bij geboorte Europeaan zijn, maar met een Moslim chip die na hoeveel jaren dan ook, aangezet kan worden en dan een sterke mentaliteits verandering te weeg brengt. De aardige Engelse, Franse, Duitse buurman, of van welk land dan ook in de Europese unie, die hardwerkend is, beschaafd en gestudeerd heeft, en die altijd zo vriendelijk groet en zwaait en oprecht goed is in zijn handelen, bindt op een 'X' moment enige tijd later, zwaar bewerkt en gemanipuleerd in zijn gedachtengoed, een bom op zijn buik en jaagt een ieder die toevallig om hen heen staat de dood in.

Juist jongeren zijn hier heel vatbaar voor. Het sociale geweten is nog niet door gebrek aan levenservaring voldoende ontwikkeld, zij verkeren in een puberteits achtig identiteits crisis en geven weinig blijk van enige empathie. Als zij in een volgende levensfase, met kinderen, lasten en rechten en plichten zouden belanden, dan zouden zij zich schikken in het leven van een Europees staatsburger. je hakt je leven uit, je bereidt je voor op een toekomst of een werkkring, je leeft daarna in gematigde welvaart, je kunt een autootje kopen, een huis huren of kopen, een partner zoeken en kinderen verwekken die je met je liefde kunt omringen.

De leeftijds groep is door de haatimams goed gekozen. Jonge zoekende mensen, met idealen, wat wij daar ook van vinden en waar die dan ook op gebaseerd zijn, staan open voor een levenswijze die terugverwijst naar hun 'roots' naar het dienen of het ogenschijnlijk dienen van een oppermacht en je kunt aanzien en heldendom vergaren. De werkelijkheid van oorlog en doden om te doden is een akelige andere werklijkheid dan die, die verheerlijkt wordt met een kop chai in de hand, knus in een verwarmde ruimte met een Imam, die een enorm gevoel van broederschap en verwantschap verspreidt met een steeds sterker accent op participatie, de Moslim plicht om aan de roep van de Khalief gehoor te geven in geval van Jihad. 

                            Mideast_Iraq.JPEG

Een bijkomstig feit is dat in Moslim culturen er geen scheiding is tussen kerk (religie) en staat. Het één versterkt het ander. Het misbruiken of anders interpreteren van religie is niet iets nieuws, ook in onze Christelijke gebieden hebben wij met vele misleide jongeren te maken die zoekend zijn en in sektes belanden. Het verschil is dat zij niet militant zijn of worden, maar gewoon financieel misbruikt worden na veel hersenspoelen. Ook dat zijn jongeren die een mentaliteits verandering ondergaan, waar een chip uit of aangezet wordt. Die hun ouders, familie en vrienden daarna verloochenen en nog maar één waarheid zien, die van de sekte leider en zijn gevolg. Meestal eindigt dat slecht.

Er wordt dus door de Turkse militairen een Russische bommenwerper afgeschoten.  Waarom zou een goede vraag zijn.. Niet omdat er een vergissing was, elk civiel of militair toestel heeft een 'hummer' , een identificatie zender, zodat radar ploegen een toestel kunnen 'tracken', en kunnen vaststellen of het betreffende toestel civiel dan wel militair is en of het een vijandig of een vriendelijk toestel is.  Het afschieten is doelbewust gebeurd.

Het is tevens afgeschoten boven Sirisch grondgebied en niet boven Turks territorium. Het had wel 17 sec over de scheidslijn gevlogen die Turkye scheidt van Sirïe en de eerlijkheid gebiedt dat het enige seconden, enige graden door Turks luchtruim vloog. Wat is de Nato procedure in een dergelijk geval en dan praat ik niet over een schending van enige seconden, maar een echt provocatieve schending diep ons luchtruim in om onze alertheid te toetsen.

De procedure is dat er contact opgenomen wordt met het toestel en dat van de dichtsbijzijnde Nato luchtmacht basis, jagers opstijgen om het toestel te onderscheppen. Dat onderscheppen bestaat uit naast het binnengedrongen toestel te vliegen en het te begeleiden tot buiten het luchtruim. De mogelijkheid bestaat dat de navigatie apparatuur incorrect functioneert van de 'indringer' of dat de radio onklaar geworden is. Vandaar het vrijwel 'touch' contact zodat de 'friendly' piloot met gebaren duidelijk kan maken dat er violatie plaats vindt. Dit is een standaard procedure. Reageert de 'indringer', niet dan zal die worden gedwongen om te landen of zal afgeschoten worden.

Er is geen Nato land dat de radar gebruikt met een excuus om binnen 17 seconden een toestel dat al geïdentificeerd was als 'friendly' door diens hummer, af te schieten.. en toch wil Turkye zó graag bij Europa en de Nato horen. Fijne bondgenoten dan, die protocollen niet volgen of respecteren en alleen ruimte geven aan ongecontroleerde basis instincten. Daar mee moet je een oorlog in dan is 'succes' verzekerd.

o47xg3uabfk7_wd640.jpg

Dus waarom gebeurt zoiets? Het antwoord kan alleen maar zijn, een lesje leren aan het land dat die indringers stuurt, en door een commando van boven af. Is er in die 17 seconden dan tijd geweest om te overleggen met de bevelhebbende persoon, bijvoorbeeld de president, of iemand die uit zijn naam mag handelen. Het moge duidelijk zijn, nee. Hoe werkt zo'n 'chain of command' dan, er is een richtlijn uitgevaardigd door de president of diens bevelhebbende persoon.  Een richtlijn die luidt, ' de eerst volgende haal je neer.' 

Dat kan nooit in het land's belang zijn, dus waarom zou zo'n richtlijn uitgevaardigd worden? Omdat degene die dat uitvaardigt er belang bij heeft, persoonlijk gewin. Laten we dat eens tegen het licht houden, waarschijnlijk verandert onze optiek dan en zullen we ontdekken dat Daesh of Isis maar een sub rolletje speelt in een groter persoonlijk belang dat nu toevallig geëtaleerd wordt.

De enige reden dat Poetin, Daesh begon te bombarderen lag gelegen in het feit dat Daesh het opblazen van een Russisch verkeerstoestel claimde in Egypte. Dat kan een man die zich steeds profileert als de macho leider van Rusland niet toestaan zonder zijn eigen imago te schaden. In een aantal weken was er meer schade toegebracht aan Daesh dan in twee jaar steun en interventie door de Vs en enige bondgenoten. Dat zet tot denken. Dat kan niet, maar is wel zo er zit een rem op het Westerse handelen, een rem die wellicht economisch van aard is. 

Ondertussen hebben Turkye en Rusland overeenkomsten over energie en levensmiddelen. Rusland komt uit een zware crisis en door het verhandelen van grondstoffen, verbetert haar economie zienderogen, denk ook maar aan het gas dat aan de Europese unie wordt geleverd. Het gevaar van invoer van zulke middelen is dat degene die dat levert het stop kan zetten, je bent afhankelijk geworden van de leverancier. Daar dreigt Rusland nu, na het afschieten van de Russische bommenwerper, Turkye mee. In de Ukraïne crisis moest Europa zich óók héél gedeisd houden anders ging de gaskraan dicht. Een makkelijk te hanteren wapen dus. 

Turkye is zich en was zich dat al bewust, getuige het feit dat Rusland Turkije's grootste leverancier van energie, gas, kolen en olie is en Rusland koopt, als je naar de handelsbalans kijkt, voor ca 1 miljard levensmiddelen per jaar van Turkye. Rusland bouwt ook de eerste kerncentrale in Turkije. Dat project bij de stad Akkuyu kost zo'n 20 miljard dollar. Maar dat is maar een aanzet en er zullen nog veel centrales moeten volgen. 'Fijn', idee trouwens wel, dat Turkye dat een Nato lid en een Europese staat wil zijn, een kerncentrale bestelt in Rusland, eentje die gevoed wordt op uranium dat je kunt verrijken tot atoomwapens, Dat is een heel 'geruststellende' gedachte. Daar is het afschieten van een 'friendly' bommenwerper nog maar een grapje bij. Poetin dreigt als vergelding met het stoppen van het importeren van die 1 miljard aan levensmiddelen. Turkye is zó 'rijk', dat Erdogan in het openbaar zegt dat zij die 1 miljard aan handel makkelijk kunnen missen. Tuurlijk je hebt een groot ego en je moet wat zeggen.

Wat werd er nu precies gebombardeerd en hoe komt Daesh (ISIS) aan haar gelden? Rusland bombardeerde rebellen doelen en Daesh stellingen. zij heeft maar een objectief, Assad in het zadel helpen en houden en dan haar olie te kunnen verhandelen. Dus de tegenstanders van Assad moeten verdwijnen, zij gebruikt als excuus het opblazen van het Russiche verkeerstoestel.

       Recep+Tayyip+Erdogan1

Turkye heeft maar één doel Assad uit te schakelen en zij steunt daarbij de rebellen. Zij is geïnteresseerd in het verhandelen van de Sirische olie. Helaas steunt zij iets tegenstrijdigs want onder de paraplu van de  rebellie verenigde groepen zit ook Daesh. Het Westen is na aanslagen in haar gebied nu, zich aan het verenigen om Daesh uit te schakelen. Dus Turkye wordt geacht een Nato standpunt in te nemen. Maar Daesh en de rebellen dienen haar objectief het afzetten van Assad. Ondertussen strijdt Daesh met zowel Russische als Amerikaanse wapens en heeft Turkye  vrijdag laten weten dat het land een militair bataljon met bewapende voertuigen vlakbij Mosul in de noordelijke Ninevah-provincie heeft gestationeerd. Zij gaan rebellen helpen om Mosul te heroveren, een mooi gebaar naar de Nato, toch, behalve dat Irak niet gediend is van een buitenlands bataljon op haar grond gebied en dat komt door een angst ingegeven door het soort strijder dat 'klaargestoomd' wordt.

De strijders in Ninevah zijn overwegend soennitisch, terwijl de overheid sjiitisch is. Volgens de strijders is de overheid bang en ik denk niet zonder reden, dat de bewapende soennitische stammen en milities zich tegen de overheid zullen richten.

 Even resumeren, een 'would be' Nato land dat bij de Europese unie wil behoren, schiet een toestel af, buiten Nato protocollen om en stationeert een tank bataljon en manschappen, onuitgenodigd, op Irakees grondgebied. Goh Turkye, is nogal eigenzinnig te noemen.

Je zou als een rationele kunnen stellen dat de Turken als natie hun eigen belangen nu bestrijden en dat is ook zo. Waarom gebeurt dit en hoe komt Daesh aan haar geld om elke dag miljoenen uit te geven aan nieuwe strijders, het rekruteren daarvan, het kopen van wapens en consolideren van veroverde posities? 

                                  images?q=tbn:ANd9GcQAYaiufXf3ga8Zv3ny5Z-

Kijk en nu vallen de puzzel stukjes op hun plaats.  Daesh (ISIS) haalt haar inkomsten uit de verkoop van olie dat geproduceerd wordt in de gebieden die de terreurgroep onder controle heeft.  Die olie wordt tegen een dumpprijs verkocht aan handelaren in de regio, zie die regio als Turkye en Rusland als frontmen buyers.. Business Insider schrijft dat deze oliehandel miljoenen per dag oplevert,  dat gespandeerd wordt aan huurlingen en waarmee de terreurgroep wapens kan kopen en propaganda kan verspreiden.

Dus.. even kijken de heer Poetin en zijn  familie zijn van een normaal inkomen en een oude volvo die geérfd was, naar een persoonlijk vermogen gegaan van 70 miljard dollar. (deel 2) van deze cyclus. Oh jah zoiets gebeurde ook met de Heer Erdogan (deel 1) die van sesambroodjes verkoper in achterbuurten in Istanboel één van de meest vermogende mannen werd in Turkye. Beide mannen met sterk dictatoriale trekjes. 

Wat bombardeerde de bommenwerper eigenlijk, we weten nu dat het een olie convooi was van Daesh op weg naar Turkye. dat kun je met een creative geest een Daesh doel noemen en de heer Poetin is creatief.  Wie kocht die olie dan en verhandelde die. Laten we duidelijk zijn dat was niet de heer Erdogan persoonlijk, maar wel bedrijven onder zijn auspiciën en zijn familieleden.

Wie had daar dan last van? Oh ja de heer Poetin die zó goed geinvesteerd had (deel2) in aandelen en bedrijven.  Tjah twee mannen met een groot ego die in de zelfde vijver vissen. waar de Russische heer, olie, gas en kolen verkoopt aan Turkye en een serie kerncentrales gepland heeft tegen 20 miljard per centrale en er niet van gediend is dat zij tegen dumpprijzen olie kunnen kopen.

Aan de andere kant de Turkse heer, die controle wil over de energie voorziening voor Turkye. Een opdracht van hogere hand volgt om de bommenwerper uit te schakelen onder het voorwendsel van luchtruim schending omdat de persoonlijke belangen (het olie convooi) van een Turkse heer worden geschonden. Waarom werd het convooi gebombardeerd, omdat de persoonlijk en economische van de Russische heer werden geschonden. Oorlogen zijn niet half zo idealistisch als men zou vermoeden.

 

lees ook er zijn meer blanke slaven verkocht aan Afrika dan andersom

San Daniel 2015

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

  

06/12/2015 08:52

Reacties (2) 

1
06/12/2015 12:18
Heel correctie analyse. Denk dat je niet ver naast de waarheid zit.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert