Les Miserables: Zal het altijd zo blijven?

Door Candice gepubliceerd in Geschiedenis

Les Miserables: Zal het altijd zo blijven?

a6fa013323fee8c9198d9ea0cf045816_medium.

In 1862 verscheen één van de allermooiste boeken ooit. De auteur was Victor Hugo en het boek droeg de naam 'Les Miserables'. De betekenis ervan is behoorlijk duidelijk. De miserabelen, de armen, het volk dat het zwaar heeft, terwijl de rijken in welvaart leven. Veel is er nog steeds niet veranderd en mogelijk zal dat ook nooit gaan veranderen.

0ab8f535e14eb3b13e4db84ab9481ba7_medium.5abbc2fbd77e21be077aec269ebf6978_medium.

Victor Hugo: (In het kort.)

Victor Hugo leefde van 26 Februari 1802 tot 22 Mei 1885 en is de geschiedenis in gegaan als één van de invloedrijkste Franse auteurs uit de 19e eeuw. Romans, toneelstukken, essays en daarnaast leverde hij ook een fenomenaal aantal mooie gedichten af. Een gedicht zoals deze bijvoorbeeld:

Mooie Nederlandse vertaling van het prachtige Demain dès l’aube.

https://youtu.be/u-8ed2yVRxs

Voor dag en dauw:

Voor dag en dauw, als licht al aanbleekt op het lover,
Ga ik op pad. Ik weet wel dat jij op mij wacht.
Ik trek de bossen door en trek de bergen over.
Ik heb te vaak te ver van jou mijn dagen doorgebracht.

Ik ga, ik hoor geen geluiden, kijk niet om me heen
En houd mijn ogen slechts gericht op mijn gedachten:
Een onbekende, met gekruiste handen, krom, alleen,
Verdrietig, en mijn dagen zullen zijn als nachten.

Ik kijk niet hoe het avondgoud wordt ingebed
Noch naar de zeilen die Harfleur haast binnenglijden;
En eenmaal bij je grafsteen leg ik een boeket
Van groene hulst vermengd met bloesemende heide.

~ Victor Hugo

Victor Hugo was een zeer sociaal bewust persoon en stak dat dan ook niet onder stoelen of banken. Tijdgenoten als Emile Zola en Charles Baudelaire vonden hem veel te zacht en te betrokken bij de verworpenen der maatschappij. Daarnaast had Hugo een vooruitziende blik. In zijn toespraken en in zijn geschriften had hij het regelmatig over de toekomstige Verenigde Staten van Europa.

Op 1 Maart 1871 zei hij in een toespraak voor de Assemblée nationale het volgende:

“Geen grenzen meer. De Rijn is voor iedereen. Laten we dezelfde republiek zijn, laten we de Verenigde Staten van Europa zijn.”

Over Victor Hugo valt nog heel veel te schrijven, want het was een bijzonder man die de meesten eigenlijk vooral kennen als de schrijver van boeken als 'de klokkenluider van de Notre Dame' en 'Les Miserables'.

Les Miserables:

Zowel het boek, als de musical als de film is prachtig. https://youtu.be/9h4PFAhr6so.

En het is van alle tijden. Ook nu kennen we groepen mensen die we tot de groep mensen mogen benoemen die door Victor Hugo als miserabelen werden betiteld. Ook nu zijn er, mede door de crisis, mensen zo diep in de problemen geraakt dat ze de huur niet meer konden betalen, dat ze de andere vaste lasten niet meer konden betalen en op straat zijn komen te staan … met schulden, schulden die ze niet meer kunnen betalen en die niet worden kwijtgescholden. Daar ligt een taak voor de overheid. Het zijn burgers die recht op hulp hebben, maar niet geholpen worden. Nuts bedrijven gaan niet failliet als de schulden van mensen worden kwijtgescholden. Woningcorporaties gaan niet failliet als ze dat zouden doen en de zorgverzekeraars evenmin. Ik heb het hier niet over schulden die mensen door eigen oorzaak gekregen hebben, maar schulden die ontstaan zijn door de crisis, en door het werkloos worden en door de bezuinigingen. En dat zijn er gewoon heel erg veel. Kijk het is echt niet mogelijk, om nu de economie weer de goede kant opgaat, te verlangen dat een ieder er al optimaal van kan profiteren. Dat gaat gewoon niet, want daar is gewoon geen geld genoeg voor aanwezig. En ik lees ook over de vele problemen in de zorg en de thuiszorg en noem alles maar op en ja dat is allemaal vreselijk en daar moet veel aan veranderen. Dat ben ik met iedereen eens, maar geef het de tijd en stop met denken dat het makkelijk kan. Als de crisis makkelijk op te lossen was geweest, dan had het echt geen jaar of zeven geduurd. Het is heel makkelijk om allerlei dingen te bedenken van wat de politiek zou moeten doen en het is nog makkelijker om te zeggen wat ze allemaal fout hebben gedaan. Dat kan iedereen. Iedereen kan met een begroting komen die door de bevolking zal worden omhelsd. Kleine moeite. Iedereen heeft daar zo zijn/haar gedachten over. Maar het gaat niet enkel om een begroting, maar meer nog om het betaalbaar, kloppend en met oog op later te maken.

Al vanaf het moment dat de mensheid begon te beseffen dat ze hersens hadden begonnen er groepen te ontstaan die het beter hadden dan de anderen, zoals er ook groepen ontstonden die het slechter dan de anderen hadden en zo was er ook een groep die er gewoon tussenin zat. Al tijdens de oude Grieken, het Egyptische tijdperk, de Romeinse tijd bestond die verdeling in drie groepen mensen. En door de eeuwen heen is dat nooit veranderd. De machthebbers van toen hadden het net zo voor het zeggen als de machthebbers van nu. Met dien verschil dat de machthebbers van nu doorgaans door het volk zijn gekozen. Behalve dan in een aantal geestelijk flink onderontwikkelde landen, waar nog altijd, of weer, het volk onderdrukt wordt door types die de macht naar zich toe hebben getrokken. Feitelijk kun je ook zeggen dat enkel in het zo verafschuwde en alles verkeerd doende Westen de machthebbers door het volk zijn gekozen. Zoals je ook alleen in het Westen kritiek mag hebben en de machthebbers verbaal zowel virtueel als in real onderuit mag halen. Want het Westen is altijd overal schuldig aan, hetzij nu en anders wel in vroeger tijden. Opmerkelijk overigens hoe weinig mensen ondanks al dat slechte van het Westen kiezen om ergens anders, wat niet tot het Westen mag worden gerekend, te gaan wonen.

2dd5697b7d91e62c0260b4409585018d_medium.

Lieve Candice, dit heeft toch helemaal geen zak meer te maken met Les Miserables?”

http://www.nytimes.com/2015/12/02/technology/mark-zuckerberg-facebook-charity.html?_r=0

Niet? Juist alles. Het volk van nu dat het zwaar heeft en het idee heeft dat de overheid geen barst om ze geeft en zelfs bewust zorgt dat het volk armoede kent, het volk dat zo heilig overtuigd is dat een klein groepje mensen de hele Wereld onder de duim blijft houden, het volk dat eigenlijk niet weet of ze die stunt van Mark Zuckerberg nu moeten bewonderen of het gewoon moeten zien als een belastingtruc … dat volk is hetzelfde volk als in Les Miserables dat dan zucht onder het juk van de rijken en machtigen. Het volk dat in Les Miserables aangevoerd door studenten in opstand komt. Hetzelfde volk dat destijds de Arabische lente begon, dat eind jaren 80 een Oost-Europese lente vormgaf. En hetzelfde volk dat toen in opstand kwam in China. En bijna altijd waren het studenten die het voortouw namen. Er is gewoon echt niks veranderd. De rijken van nu, zijn de rijken van toen. En zoals ook toen rijken zich het lot van de armen aantrokken, zo zijn er ook nu rijken die dat doen. Ook nu zijn er mensen die het hebben over een revolutie en zich niet generen om te zeggen dat de machthebbers van nu aan een touwtje zouden moeten bungelen. Heb het op Plazilla een paar keer mogen lezen. Ook nu zijn er mensen die net als toen zonder eigen schuld in grote problemen zijn geraakt. En ook nu zijn er mensen die het wel zelf hebben veroorzaakt. Dat zal nooit veranderen. Dat is van alle tijden.

5a02b44bd929f78a4db1238728447be2_medium.

Toen ik aan dit artikel begon had ik geen flauw idee wat ik wilde. Heb lopen denken aan een hele uitgebreide recensie over het boek/film/musical en heb ook nog lopen denken aan een uitgebreid artikel over Victor Hugo. Zocht op een bepaald moment naar overeenkomsten tussen de mensen uit dat verhaal en van nu. Maar gaandeweg begon ik hele grote stukken tekst te schrappen en liet het artikel zelf bepalen welke kant het zou opgaan. Ik hoefde het enkel te typen. Want het onderwerp waar Victor Hugo over schreef is gewoon nog net zo actueel. Natuurlijk zijn er zaken veranderd en beter geworden, maar in hoeverre is dat zo voor die dakloze die op straat leeft? Voor dat gezin in de bijstand dat elke maand dagen te kort komt om rond te komen. Voor die grote groep vrouwen die hun lichaam verkopen om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Voor die mensen die het maar niet kunnen verkroppen dat graaiers en wanbestuurders niet gestraft en kaalgeplukt worden, terwijl een mensje die niet aan de top staat zijn/haar baan kwijtraakt doordat een bedrijf door dat wanbeleid en het graaien fors moet reorganiseren om te kunnen blijven voortbestaan. Reorganiseren is echt niets anders dan mensen op de werkvloer ontslaan zodat de betere banen niet hoeven in te leveren.

6a8cf2a9f99f9cc1236cc01ca294c1ff_medium.

In Les Miserables is er een moment dat Fantine ontslagen wordt om eigenlijk helemaal niks. Ze zou 's nachts als hoer werken om extra geld te verdienen om haar dochter Cosette die ze bij een stel aasgieren had ondergebracht te kunnen onderhouden. In hoeverre zit er nu echt verschil tussen wat Fantine overkwam en wat zoveel andere mensen van nu is overkomen? Ontslagen worden om een kutreden. Ken een bedrijf, een onderdeel van één van de grootste bedrijven van Nederland, waar het vaste personeel keihard voor de keus werd gesteld om of voortaan in ploegendiensten te gaan werken, net als de veel grotere groep uitzendkrachten, of ontslagen worden. Het ging om mensen die er al meer dan tien jaar werkten, sommigen al veel langer zelfs. Ontslag betekende, mede door de crisis, dat je direct problemen zou krijgen, want ze verdienden al niet veel maar als je ontslagen wordt vanwege … werkweigering, dan vinden ze dat bij het UWV niet echt leuk. En feitelijk kwam het daar wel op neer. Weigeren akkoord te gaan met andere, meer flexibele, werktijden. Dat bedrijf kan dat doen, omdat ze een eigen CAO hebben, een raam CAO, waardoor ze binnen de afspraken van een CAO zelf wijzigingen mogen aanbrengen. Nou kun je dit geen ontslag om een kutreden noemen, want de meesten van het vaste personeel zeiden dus ja, maar binnen dat bedrijf zijn er wel degelijk mensen ontslagen omdat hun functie werd opgeheven … het ging hier om een man die er al jaren werkte als machine-operator. Hij kreeg te horen dat hij dus ontslagen werd omdat zijn functie zou worden opgeheven. En nu komt het. Op een andere afdeling zaten ze met iemand in de maag die erg goed lag bij de afdelingschefs, maar door het wegvallen van een klant, hadden ze feitelijk geen plek meer voor hem. En wat gebeurde er? Hij werd aangesteld als teamleider op de benedenvloer waar hij gewoon het werk kreeg te doen van de persoon die ontslagen was. Maar dan wel met de functie van teamleider. Hoezo werd de functie machine-operator opgeheven? Helemaal niet zelfs, alleen werd iemand die beter bij de leiding lag op de plek van die ander neergezet en kreeg hij een shirtje van het bedrijf waar met grote letters op de achterkant het woord Teamleider stond. Dat was gewoon een kutstreek van dat bedrijf, maar wel binnen de regels. Fantine werd ontslagen omdat ze een bijzonder bijbaantje had en dat beviel haar collega's en haar directe chef niet. Nou is Fantine een fictief figuur uit een boek. Maar zou ze ook ontslagen zijn om dat bijzondere bijbaantje als ze voor dezelfde diensten, maar dan voor niks, door haar directeur … Jean Valjean … zou worden gebruikt? Dat gebeurd niet in het echt denkt u? Ammehoela, dat komt in het echt ook voor. Ook in het echt slaagt personeel er nog steeds in door te flirten met de chef of cheffin om ontzien te worden bij een reorganisatie en zelfs promotie te krijgen.

58a8c312940dafbc26a46939722477df_medium.

Huidige misstanden:

De huidige samenleving stikt van de misstanden. Misstanden die zijn gegroeid door jarenlang niet goed op de centjes letten door de talloze regeringen en overige plucheplakkers. Gegroeid doordat decennia lang mensen aan de top zich alles maar konden veroorloven zonder te worden aangepakt. Hoge ontslagpremies en gouden handdrukken rezen de pan uit. Net zoals de salarisverhogingen die de top zichzelf gaf. Massaal werd geld van burgers verkwanseld in verkeerde investeringen en net zo massaal werden er bedrijfsfeestjes gegeven die vermogens kostte. In 2000 was ik ingehuurd door een bedrijf en de OR van dat bedrijf ging voor een OR cursus van drie dagen naar Barcelona toe. Uiteraard heeft dat de OR leden geen cent gekost, want dat was voor kosten van het bedrijf. De OR van dat bedrijf heeft nooit, maar dan ook nooit een poot uitgestoken om de belangen van de mensen op de werkvloer te behartigen. Was in de tijd van de reisurenregeling. En deze 7-mans OR bestond uit vier UTA en drie CAO mensen. Waar het echt andersom hoort te zijn. Zo'n OR is dan veel meer een verlengstuk van de directie dan wat het hoort te zijn. Een echte ondernemingsraad die zich inzet voor alles wat met het bedrijf te maken heeft en daarbij nooit de belangen van zowel het bedrijf als van het personeel en zeker het werkvloerpersoneel uit het oog verliest.

Maar het is veel meer. De mensen zijn het vertrouwen in de banken, de bedrijven, de politiek en in alles wat maar te maken heeft met werk en welzijn kwijtgeraakt. En geheel begrijpelijk. Hoe kun je het iemand kwalijk nemen dat hij/zij pisnijdig wordt als hij/zij hoort dat de huur gaat stijgen of dat de zorgpremie omhoog gaat als er op bestuurlijk niveau zulke topsalarissen worden betaald en er grove blunders zijn en worden gemaakt.

Maar wil dit alles nu zeggen dat ik vind dat we er dus slecht aan toe zijn in Nederland? Nee dat zeg en vind ik ook niet. Vergeleken bij heel veel landen is het hier nog prima vertoeven.

Vertrouwen terugwinnen:

Dat is de primaire taak van alle instanties, banken en bedrijven. Zorg dat mensen dat vertrouwen terugkrijgen. Dat mensen erop kunnen vertrouwen dat die banken en instanties er zijn om te zorgen dat de mensen niet belazerd of weggeschoven worden. Dat de mensen erop kunnen vertrouwen dat de overheid er is om te zorgen dat het land op een eerlijke en correcte manier wordt bestuurd.

Les Miserables laat ons zien hoe het niet moet, wat er fout gaat en vooral hoe weinig de overheid geeft om haar eigen volk. Er zijn nog steeds landen waar het volk een keer kan opstaan tegen hun overheid die hen onderdrukt. Dat is in Nederland absoluut niet het geval en nergens in het Westen. Maar de misstanden die de mensen in Nederland en ook in andere Westerse landen zien gebeuren, zullen moeten worden aangepakt. Pak graaiers en topbestuurders die de boel hebben belazerd net zo hard aan als andere criminelen. Waarom niet ook kaalplukken? Accepteer als overheid niet dat miljarden van onze belastingcenten verkwanseld zijn en worden door semi-overheidsinstanties. Grijp dan in en niet met zachte hand. De burgers horen niet te boeten voor financiële debacles die door bedrijven, banken en instanties zijn veroorzaakt.

fb1e0f2e6a4fe9415d6a071f21ce18c2_medium.

Victor Hugo had Les Miserables nooit geschreven als het arme deel van het Franse volk van toen niet uitgebuit en door de overheid als minderwaardig was beschouwd. Hij had dan geen voeding gehad om het te schrijven. Hij zou dan ook mogelijk nooit zo invloedrijk en belangrijk geworden zijn als dat hij is geweest.

Ik ga toch positief eindigen. Nog altijd hebben mensen dromen die ze willen verwezenlijken en nog altijd slagen mensen er in om die dromen te verwezenlijken. Het kost tijd en het is moeilijk, maar als je blijft geloven in je eigen kwaliteiten en talenten, als je blijft geloven dat je het kunt maken en dat je een leven kunt krijgen wat je altijd hebt gewild, dan kan dat nog steeds. Als je maar met een positieve inzet ervoor blijft gaan. Deze vrouw, ze ziet er niet uit en niemand, maar dan ook niemand geloofde in haar … alleen zijzelf en ze heeft de Wereld bewezen dat je met dat geloof in jezelf heel ver kunt komen.

https://youtu.be/g0I7M_I1Fp0

*Candice*

 

03/12/2015 14:24

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert