Mannen denken met hun ..., vrouwen denken niet

Door Nonnie gepubliceerd in Nieuws en politiek

78877f27e8ad061acc7638065e26ef5e.jpg

Over rolpatronen en seksisme

 

Wat zijn rolpatronen?

Definitie: Rolpatronen zijn gedragspatronen die aan mannen of vrouwen worden voorgeschreven op basis van hun geslacht. Ze zijn vaak een uiting van stereotype en eenzijdige ideeën over hoe een meisje, vrouw, man of jongen zich hoort te gedragen. Rolpatronen zijn sociale constructies. Ze groeien vanuit een gemeenschap, de tradities of cultuur en worden vaak ook op dat niveau tot uiting gebracht. (van website Ella, kenniscentrum gender en etniciteit)

 

Rolpatronen door de eeuwen heen

Er was een tijd dat wellustige mannen de vrouw van hun dromen simpelweg aan de haren de grot in sleepten. Mannen hielden zich indertijd bezig met jagen, vrouwen zorgden voor de kinderen en verzamelden voedsel, een bekende taakverdeling, waaraan lange tijd is vastgehouden. Ook de bijbel stelt dat de vrouw ondergeschikt en dienstbaar is aan de man en omdat de bijbel de basis is van het wijdverbreide christelijke geloof hebben man en vrouw eeuwenlang op basis van deze opvattingen samengeleefd. Dat de vrouw al die tijd ondergeschikt was aan de man, was volgens bepaalde opvattingen het directe gevolg van Eva’s ongehoorzaamheid. Zij had de euvele moed om haar tanden in een verboden vrucht te zetten. Een dergelijke actie kon natuurlijk niet onbestraft blijven.

Ook in de minder rauwe periode van de middeleeuwen, waar de rolpatronen romantischer werden, vrouwen op een voetstuk werden gezet en mannen de edele taak hadden om hun uitverkorene te veroveren en te beschermen, waren vrouwen nog steeds in essentie dienstbaar aan de man. De vrouw had een zuiver passieve en onderdanige rol. Eventueel recalcitrante exemplaren werden getrakteerd op een enkele reis naar de brandstapel. Probleem opgelost.

Door de eeuwen heen hebben vrouwen gerebelleerd tegen de stereotype rolverdeling, maar het was eigenlijk pas in de vorige eeuw dat ze voet aan de grond kregen. Doordat vrouwen in opstand kwamen tegen de onderdrukking is er verandering gekomen. Het is nog niet eens zo lang geleden dat vrouwen stemrecht hebben verworven en dat er een maatschappij is ontwikkeld, waarin ook vrouwen hun plaats konden innemen op de arbeidsmarkt. Dit vergde wel een radicale ommezwaai binnen de samenleving, want als de vrouwen niet thuis blijven om op de kinderen te passen is er opeens behoefte aan kinderopvang. En die is er gekomen.


Een samenleving van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen?

d71d9e49824fddceb67a26b34e5bc770cm9scGF0En hoewel de samenleving zevenmijlsstappen heeft gezet om gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen, zijn we er nog lang niet. Toegegeven, vrouwen hebben gelijke ontplooiingsmogelijkheden en kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, waardoor een aanzienlijk deel van de arbeidsmarkt door vrouwen wordt bevolkt, maar nog steeds blijft het salaris van vrouwen achter bij mannen met eenzelfde baan en gelijke taakomschrijving. Nog steeds is het percentage vrouwen met een leidinggevende functie bedroevend laag. Onlangs is een wet aangenomen die stelt dat in 2016 minimaal 30% van de bestuurders in de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van beursgenoteerde bedrijven vrouw moeten zijn. Vooralsnog ziet het er niet naar uit, dat bedrijven deze target gaan halen, in elk geval niet met de huidige groei.
Bovendien heeft Nederland nog nooit een vrouwelijke premier gehad en loopt er anno 2012 nog steeds een politieke partij rond in Nederland die vrouwen een Bijbelse plaats toewijst en vrouwen het liefst helemaal de toegang tot de politiek ontzegt.


Seksisme

Deze rolpatronen zitten diepgeworteld. Sommige mannen zijn in de war en grijpen vertwijfeld en quasi-grappig terug op cliché’s of rolpatroonbevestigende spreekwoorden met een denigrerende toon, die bepaalde denkbeelden in stand houden:

o Man en hond doen de rond, vrouw en konijn horen thuis te zijn.
o Het enige recht van de vrouw is het aanrecht.
o Weinig spreken en veel zwijgen, doet de vrouw veel eer krijgen.
o Wie zijn vrouw liefheeft, houdt haar thuis.
o Meisje doe je rokje neer, anders komt de ooieveer.
o Eén vrouw is duizend mannen te erg.
o Het kwaadste van de man is beter dan het beste van de vrouw.
o Zelden hoort men een wijf zonder knorren en gekijf.
o Een man een man, een woord een woord; een vrouw een vrouw, een woordenboek.
o Een vrouw zonder man, is een vrouw zonder ziel.

Ondanks het commentaar dat dergelijke neanderthalers over vrouwen uitstorten, blijkt de moderne vrouw prima in staat om seksistische opmerkingen naast zich neer te leggen. Het zegt immers meer over degene die dit soort taal uitslaat dan over de vrouw. Het is een vorm van seksisme.

Seksisme is: het discrimineren op grond van geslacht, meestal gericht tegen vrouwen of het onderscheid maken naar sekse waarbij vrouwen in vergelijking tot mannen als minderwaardig worden beschouwd

4b40e98e9fb4a850a76064f3a4281143_medium.


De moderne vrouw

De vrijheid is bevochten en hoewel het emancipatieproces nog volop in beweging is, hebben vrouwen veel meer mogelijkheden gekregen. Hoe komt het dan dat vrouwen desondanks niet massaal hun potentieel uitbuiten? Waar zijn ze, die vrouwen met ballen, de hemelbestormers? Is het dat glazen plafond, de zorg voor de kinderen die ze toch grotendeels als hun verantwoordelijkheid ervaren of wellicht de angst om te opereren in een mannenwereld, waar sommige mannen op de werkvloer het wapen seksisme niet schuwen om vrouwen behulpzaam de weg terug te wijzen naar het fornuis?

Nu vrouwen de mogelijkheden hebben om zich te ontplooien en serieus carrière te maken, lijken ze hier toch voor terug te schrikken en grijpen veelal terug naar ‘ouderwetse’ waarden, waarbij de man hoofdzakelijk kostwinner is en de vrouw grotendeels zorg draagt voor het huishouden en de kinderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit toch de meest stabiele thuissituatie biedt en dat in gezinnen met traditionele rolpatronen de minste conflicten spelen, maar is dit werkelijk wat vrouwen ambiëren? Een conflictarme thuissituatie waar de lieve vrede het ultieme streven is?

De tijd zal het leren.

 

Meer Nonnie?
http://www.nonniegelezen.nl

02/12/2015 10:06

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert