Symbolen en verering van de Zon. Van Swastika tot Merkaba.

Door Lucifall gepubliceerd in Geschiedenis

De hoogste kosmische macht heeft 12 discipelen.

Sol geeft ons licht en warmte. Als de d56355982f569deed8e1e0f59f6d3fd2.jpgzon over de golven schijnt lijken de stralen van de zon over het water te lopen. De zon is het 'licht van de wereld.” Sunna komt iedere morgen op om gedurende de dag met zijn stralende ogen van Apollo als redder en healer van de mensheid te fungeren. Onze lichtbron is omgeven door een corona die eruit ziet als een kroon van doorns of een halo. Deze ster is de gezalfde als de stralen in de zee lijken te duiken. De Zon heeft 12 discipelen. Er zijn twaalf maanden en er zijn twaalf tekens van de zodiak waardoor Sol zijn jaarlijkse reis maakt.
De zon moet daarom wel goddelijk zijn en wordt in vele culturen geassocieerd met het hogere. Alle reden om aan dit hemellichaam wereldwijd allerlei eretitels toe te kennen zoals koninklijke macht, hart van de kosmos, alziende godheid, heerlijkheid, hoogste kosmische macht, oog van de wereld, onoverwinnelijke, licht dat het duister verdrijft en centrum van al wat bestaat.

Iedere dag komt de zon op en gaat weer onder. De stand van de zon bepaalt wanneer gewassen gaan groeien of afsterven. Dit hemellichaam brengt ons licht waar we niet zonder kunnen. De zon correspondeert met levenskracht, kracht, glorie en vitaliteit

Sol vinden we terug in talrijke mythen, legenden, kunst en literatuur. Helios, Apollo, Surya, Amaturasu, Ra, Sol Invictus zijn maar een paar namen voor deze godheid. Er zijn ook talloze symbolen die dit hemellichaam weergeven. Zonnesymboliek wordt wereldwijd net zoals de Zonnegoden gebruikt en vertoont evenzoveel synchroniciteit. Eenheid in verscheidenheid alom.. All is One.

64767491574c6bc63ccfa99400782a66.jpg

De Zon: En er was licht

De Zon is een gigantisch grote nucleaire fabriek met een inhoud van zo'n 1,3 miljoen aardbollen maar evenzogoed als een spiritueel wezen van ongekende grootheid te zien. De zon wordt door velen ervaren als een allesomvattende bewustzijnsenergie die op ieder niveau door de Kosmos stroomt. Het gezegde: “De Zon straalt op goed en kwaad gelijk” kan hier bijvoorbeeld naar verwijzen. De Zon bevindt zich immers verheven boven ieder domein van goed en kwaad.
Het centrum van ons stelsel is de bron van al het leven op Aarde, maar ook de grootste belichaming van liefde met zijn koesterende zonnestralen op onze huid en warmte in onze harten.

Licht en liefde

In vele spirituele tradities is de tijd van zonsopkomst en van zonsondergang bij uitstek geschikt voor meditatie. De lichtstralen van de eerste of laatste zon spelen geven alles een ander aanzien. Licht is een mysterie wat balanceert tussen het materiële en immateriële.
Licht kent vele werkingen en niveaus en heeft volgens kwantumfysici een dubbel maar ogenschijnlijk tegenstrijdig karakter. Licht gedraagt zich zowel als deeltje en als golf maar nimmer als beiden tegelijk.
eacb2c4db299bfd0d72a28676a382f59.jpgIn de esoterie ziet men licht en liefde als basis voor het hele universum en als de eerste manifestatie van de schepping. Wij zijn als een licht in een licht en voeden ons met licht. Het is een feit dat ieder mens dagelijks zo'n 1 ½ uur zonlicht nodig heeft. Licht is onze voeding numero uno. Licht werkt zelfs direct in op het bloed.
De zon representeert een psychologisch principe welke voorbij gaat aan tijd en ruimte en wordt daarom wel gepersonifieerd met ons vermogen onze wil te sturen. Sol wordt gezien als een symbool van de geest omdat hij opkomt en ondergaat. De Zon, de ziel van de wereld is onze innerlijke Koning en wordt geassocieerd met onsterfelijkheid. Iedere dag komt de zon na zijn ogenschijnlijke dood de avond ervoor weer op.. Iedere dag een wederopstanding van de Zonnegod.

De zon en onze biologische klok

Wetenschappelijk onderzoek door onder andere universiteiten, TNO en fabrikanten toont steeds duidelijker aan dat er een aantoonbare relatie is tussen licht en welbevinden en gezondheid. Het jaargetijde en het uur van de dag, de hoeveelheid licht die verticaal op het oog valt en de spectrale samenstelling van licht zijn bepalend voor het goed kunnen functioneren van de biologische klok. Dit uurwerk van ons lichaam zorgt voor een goed slaap en waakritme en ligt in het centrale deel van onze hersenen, de hypothalamus. Lichtgevoelige cellen in het netvlies werken als de raderen die dit inwendige wonder laten 'tikken.'
Er is gebleken dat kunstverlichting veelal niet toereikend is voor het goed functioneren van onze biologische rikketik. Dit is eventueel te compenseren met binnenvallend daglicht wat weer niet meevalt omdat de lichtval varieert in de seizoenen.
Te weinig licht en bijvoorbeeld verschuiving van werktijden kunnen dit 24-uurs ritme ernstig verstoren. Positieve invloeden van licht zijn o.a.: een goed slaap en waakritme, aanmaak van vitamine C en D via de huis, het stimuleert de waakzaamheid en onderdrukt de kans op een herfstdip of de winterblues en heeft invloed op het aantal rode bloedlichaampjes.

De steen der wijzen: de groene leeuw en de zon

In de alchemie spreekt men wel over de spirituele tweede (innerlijke) geboorte.

bbb1902aee2a34d603698ae5ef9049a7.jpgHet grote werk (opus magnum) kan leiden tot zelfrealisatie (de Steen der Wijzen). Rood verwijst in de alchemie naar de Zon, het licht en naar het gezuiverde bloed dat de vibratie van de ziel resoneert. In de Bijbelse Apocalyps (openbaringen 19:13) wordt het als volgt verwoord: Hij [de hemelse ruiter] is gehuld in een met bloed gedrenkte mantel, die “het Woord van God” wordt genoemd.”

In de alchemie kent men nog een belangrijk beeld van ons belangrijkste hemellichaam en wel die van de groene leeuw die de zon verslindt.
Het koningswater (aqua regia) ontbindt het zonnegoud. Hierbij zou dan een oplossing gevormd worden die van gewone metalen goud kan maken.

Het lichtlichaam van de Mens: Merkaba

De mens zou over een lichtlichaam beschikken als ware het een 'eigen Zon.' Ons lichtlichaam, Merkaba, is een 'voertuig' van menselijk bewustzijn. Dit idee vinden we terug in vele mystieke tradities zoals bij de Tibetanen in de Himalaya, de Zuid-Franse Katharen, bij de indianen, inheemse volken en vele anderen.

16d698fdb8d64177df0915eb7ec6a714.jpg

Merkaba komen we ook tegen in het visioen van Ezechiël van het gelijknamige Bijbelboek wiens naam betekent 'hij zal door God versterkt worden' of anders gezegd: 'het lichtlichaam zal door Sol versterkt worden.' Het boek Ezechiël wordt ook wel 'een labyrint van Gods mysteriën.' genoemd. Het boek heeft zo'n diepe betekenis dat het voor de Joden verboden is dit Bijbelboek te lezen voor het dertigste levensjaar.

1910e3f1398fcf68b75510a6912a0468.jpg

 

De Zon voor het volk van Israël. Shemesh en Birkat Hachama. Zonneverering?

In het land van melk en honing zijn er twee benamingen voor het woord zon. Het meest gebruikte woord is shemesh שמש. Dit mannelijke zelfstandige naamwoord komen we bijvoorbeeld tegen in het Bijbelboek Genesis. Chammah חמה is een andere poëtische Hebreeuwse (vrouwelijke) naam voor de zon. Tot op de dag van vandaag kennen de Joden de lofzegging aan de zon, de 'Birkat Hachama.'

c0b68e8097e0122ca2971608c158201a.jpg

Dit doen zij één keer in de 28 jaar. De zonnezegen dient te worden uitgesproken bij het zien van de zonsopkomst. Als de Zon versluiert is achter de wolken mag men de zegen wel uitspreken maar zonder de vermelding van Gods naam.

Volgens de Talmoed staat de zon één keer in de 28 jaar op hetzelfde punt aan het firmament als op de dag en het uur dat het hemelgewelf door God werd geschapen.

Zonnesymboliek in taal: de Shemesh en Shamash 'Twist'

Shemesh: de Zon uit Genesis en Shamash, de zonnegod uit Mesopotamië.
Hebreeuwse woorden hebben intrigerende correlaties. In deze taal gaat men uit van het stamwoord, waarbij alleen de medeklinkers worden weergegeven.

Shemesh betekent zon en vertoont grote overeenkomsten met het Hebreeuwse woord Shamash, wat 'dienstbaarheid' betekent. Shamash kennen wij hiernaast ook als de 'Toorts van de Goden' de zonnegod uit het oude Mesopotamië.

Shemesh de zonnegodin van het land van Kanaän. Zonneverering ten tijde van de Profeten..
De Kanaänieten kenden Shamash uit Mesopotamië als Shemesh (Hebreeuws: שמש‎), Shapesh of Shapshu en was hun Godin van de Zon. Ook zij stond bekend als de 'toorts van de Goden.' Haar belangrijkste heiligdom was vermoedelijk gevestigd bij het moderne Beit Shemesh, een plaats die is oorspronkelijk naar deze godheid is vernoemd.

3e2c7195e93216cf4ff8573940439cda.jpg

Shemesh werd ook aanbeden door de Israëlieten ondanks het verbod van de profeten en Bijbelse schrijvers. Verering van de God of Godin van de Zon zou volgens de regels en theorie van het geloof afgestraft worden door middel van steniging, hoewel men sterk in twijfel trekt of dit daadwerkelijk werd uitgevoerd. In Psalm 19 wordt de zon bezongen op een manier die praktisch niet afwijkt van de wijze waarop dat gedaan wordt in Babylonische hymnen onderwijl de Bijbelse schrijver zich ervan vergewist de zon onder YHWH te plaatsen.

Het Joods lichtjesfeest Chanoeka en Shamash het 9e kaarsje.

749be3cdf589942a2542603639bf67dc.jpg

De Shamash is ook het negende licht van de Chanoekia. Deze kandelaar biedt plaats aan 8 + 1 kaarsjes en wordt gebrand tijdens het Joods lichtjesfeest Chanoeka. Iedere dag steekt men eerst de sjamasj 'het negende lichtje' aan waarmee vervolgens gedurende acht dagen iedere dag een extra kaars wordt aangestoken. De shamash doet dienst om de andere lichtjes te ontsteken.

De Zon voor de Egyptenaren: wederopstanding en wedergeboorte.

Met haar handen en voeten raakt zij de horizon in het oosten en westen. Noet, de Godin van de hemel symboliseert de baan die de zon langs de hemel aflegt. Zij regeert over alle hemellichamen en is de moeder van de zonnegod Ra. Iedere zonsondergang slokt zij haar zoon Ra in de gedaante van Atoem op om hem iedere volgende ochtend als Chepri weer geboren te laten worden. Hierdoor wordt Noet gezien als een symbool voor wederopstanding en wedergeboorte.

888544618b173318ac9bb543a58052b1.jpg

Egyptisch dodenboek: spreuk 15

Heil u, RE-Horachti, volmaakte God, die opgaat aan de horizon! Uw bark zeilt, gij achtervolgt uw vijand. Uw vlees herleeft, uw spieren zijn weer sterk, uw botten weer gezond, uw ledematen zijn verjongd, uw ziel is verheven en uw macht is goddelijk. Wendt uw gelaat naar het goede Westen!

Zonnesymbolen

Arevakhach

Arevakhach laat zidd8b696f2cd11258fc224d0dc86d7621.jpgch letterlijk vertalen als zonnekruis en is een oud Armeens symbool van eeuwigheid en licht.

Het is vaak gebruikt als decoratie van heidense monumenten en Armeense kruizen. Er zijn vele varianten in omloop met een verschillend aantal 'bloemblaadjes' en richting van rotatie van dit zinnebeeld.

De cirkel

De cirkel is het symbool van perfectie, oneindigheid en bijgevolg van God. Een cirkel wordt ook als een zonnesymbool gezien. Dit vinden we terug in de vlag van Japan, Bangladesh en die van de Aboriginals van Australië.

De cirkel en de punt

6e0211626dd6133b5182a94f41954246.jpgDe cirkel met in het midden een punt werd in de hiërogliefen van de Egyptenaren al gebruikt als teken voor Ra en is tegenwoordig het symbool voor de zon in zowel de astronomie als de astrologie. Ook hier blijkt weer de eenheid in verscheidenheid want in een vroeg Chinees schrift werd ditzelfde teken gebruikt.

Yin en Yang

De Chinese begrippen Yin enb5c6adcfbeb6cb5e21ea1d006f22015f.jpg yang worden meestal met respectievelijk zwart en wit aangegeven. Zwart en wit zijn gevangen in een cirkel. Yin brengt men in verband met de donkere maan die zich afkeert van de zon en staat voor de vrouwelijke natuur. Yang daarentegen ziet men als de heldere zon wat geassocieerd wordt met het mannelijke. Hier gaat het om twee tegengestelde principes waarvan alle aspecten in het leven en het universum doordrongen zijn.

Yin en Yang beschrijven het evenwicht tussen de tegendelen – tussen geest en stof, geboorte en dood, licht en duisternis, activiteit en rust, gezondheid en ziekte en het feit dat iedere toestand en levensfase mogelijkheden te bieden heeft. Iedere periode van duisternis verbergt de belofte van licht en hoop.

Het zonnekruis

Het zonnekruis of het zonnewiel wordt vaak gezien ad5d2bfafff7251cd6159699bb3442f33.jpgls dat het de vier seizoenen en het jaar representeert en daarom ook de zon. In de astrologie wordt dit symbool gebruikt om de Aarde mee aan te duiden. 

56ade1341c3422a29bf3ef3f27a6666b.jpgDe cirkel en het kruis vinden we ook terug in het voorchristelijke symbool het Keltisch Kruis.
Het is een Latijns kruis met een cirkel rond het snijvlak van kruispaal en snijbalk. 
Het symboliseert de zon als bron van alle leven en de wederopstanding in een beter hiernamaals.
Dit kruis zien we geregeld afgebeeld op grafzerken.
Het Keltisch Kruis is een samenvoeging van het christelijke kruis met een heidens zonnewiel.

De Cirkel en het kruis, het zonnesymbool als de aureool van Christus.

Vele afbeeldingen van Jezus tonen een aureool van licht rond zijn hoofd. Een lichtkrans waar het zonnekruis in te ontdekken is.

3336d2b8dda0bab50146212883b8511a.jpga4eb0bc1dbaecfd1c3d1e5116a6fc378.jpg

De Swastika, een afgeleide van het zonnekruis..

De Swastika heeft voor ons een negatieve bijklank omdat het voor velen gezien wordt als een kwaadaardig symbool van de nazi's. Dit zinnebeeld is echter een oeroud en heilig symbool voor boeddhisten, hindoes en in het Jaïnisme, maar ook bijvoorbeeld van Indiaanse stammen van het Amerikaanse continent en momenteel nog wereldwijd door de vrijmetselaars.

63514fe4676cacb376c054090a8f75c3.jpg

Zij gebruiken deze beeltenis in hun rituelen die volgens hen nog afstammen van hun 'collega's' die indertijd de tempel van Salomon gebouwd hebben. Tot aan het begin van de vorige eeuw werd de swastika wereldwijd nog gebruikt als een symbool van voorspoed en geluk.

Swastika van de Nazi's en de Swastika van de Joden

De Swastika wordt geadopteerd als symbool van de Nazi's en dat luidt voor het Joodse volk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een verschrikkelijke tijd in. Een symbool dat nota bene ook nog eens van het volk van Israël gestolen is.. Een Joodse Encyclopedie uit die dagen claimt min of meer het symbool..

" In modern times anti-Semites have given the Swastika a baleful significance by adopting it as their symbol; their claim that it is of 'Aryan' origin is absurd." (The Universal Jewish Encyclopedia (1939-1943))

In deze encyclopedie meldt men dat de Swastika is 5dc9584e75adc40755eea7c3159d4a02.jpggevonden op meerdere artefacten die opgegraven zijn in Palestina; op oude synagogen in Galilea en Syrië en op de Joodse catacomben bij Villa Torlonia in Rome. De synagoge van Tel Hum (Capernaum) toont ook swastika's als onderdeel van zijn decoraties. Een synagoge die opgegraven is door Belgische archeologen bij Apamea in 1938 beschikt ook over een aantal beeltenissen van Swastika's die verwerkt zijn in de versierselen op de vloer. 

Niet alleen deze stille getuigen uit het verleden verwijzen naar dit 'wiel van het eeuwige leven' maar ook één van de oudste alfabetten uit deze streken. Eén van de eerste vormen van de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet Aleph is de Swastika...

De Swastika en de Essenen

Tussen de 2e eeuw voor Christus tot het einde van de 1e eeuw na de jaartelling is deze zelfde Swastika een heilig symbool. Het wereldwijde broederschap van de Essenen, een groep gnostici waar naar verluid Jezus spiritueel door getraind is, zien dit symbool als bijzonder heilig. Meer over de Essenen en de figuur Jezus kunt u lezen in het artikel 'Apollonius en Jezus, twee gnostici versus het verhaal van de kerk.'

Het zinnebeeld van de Swastika wordt door de Essenen gelijkgesteld aan het 'wiel van het eeuwige leven.' Het symboliseert de innerlijke beweging van de ziel welke door de dood naar wederopstanding leidt. Deze zelfde Essenen zijn vermoedelijk de auteurs van de Dode Zeerollen.

Zonnesymbool het zes- spakige wiel en Chi Rho

da8d169f84a0803a87166bdcdfa0532d.jpgChi Rho is een verwijzing naar het oudere zonnerad. Het Monogram van Christus noemt men ook wel Chi Rho en is één van de meest populaire Christelijke symbolen. Het wordt gevormd door de initialen van Zijn naam X (Chi) en P (Rho) dan wel door de Griekse equivalenten van de beginletters van het Latijnse Christus Rex (Christus (is) Koning).

Tevens staan de Alpha en de Omega op deze beeltenis vermeldt. We op dit zonnerad de zes richtingen van de kosmos. De vier windrichtingen en Boven en Beneden. (As Above So Below)

Het achtspakige wiel 

Het zonnewiel met 8 spaken is een variant op het zon554ef6331802c5d34c5051d9e7ad2595.jpgnekruis. De boeddhisten zien het als Dharma en zien de 8 spaken als het achtvoudige pad. Dit symbool vinden we o.m terug in het Jaïnisme en als Het Rad van Fortuin in de Tarot en wordt veelvuldig gebruikt in Christelijke iconografie waar het symbool staat voor Christus, het onvergankelijke licht in de wereld. Jezus wordt vele malen afgebeeld als Helios, de opvolger van de Zonnegod Apollo. Ook Sol Invictus werd afgebeeld met zes of achtpuntige stersymbolen.

De Cobra en slangen als zonnesymbool

Egyptische Godheden zijn vaak getooid met een cobra. Deze slang is een zonnesymbool en is nauw verbonden met diverse Goden.

In India worden cobra's als heilige dieren gezien. Er wordt gezegd dat een cobra de slapende Boeddha schaduw geeft om hem te beschermen tegen de zon en als teken van dienstbaarheid. Een dergelijke slang in of rond het huis wordt er gezien als een goed voorteken.

aae425ad8e8f4efdeb826b1bddc15687.jpg

Slangen zijn wereldwijd een zinnebeeld van vruchtbaarheid en wederopstanding. In sommige culturen wordt de slang gezien als een navelstreng die alle mensen met moeder Aarde verbindt. De Hopi's doen jaarlijks een slangendans om de vereniging van een hemelgeest (Jeugdige slang) en een geest van de onderwereld (slangenmeisje) te vieren. 

In Amerika ziet men de ratelslang als de Godfather van alle slangen. In de tempel van de Zon van Natchez vereerde men ratelslangen. Bij de zonnepiramide van Kukulcan is twee keer per jaar en wel op 21 maart en 23 september door het specifieke schijnsel van de zon een kronkelende slang waar te nemen. Kulkucan maakt dan een zichtbare afdaling op deze piramide in het gedaante van een slang. Dit oeroude heiligdom verenigt tweemaal per jaar de slang en de zon als in een huwelijk.

De Leeuw als symbool van de zon

1e3cdc45a1a945c12a69071c283e600a.jpgHet motief van de leeuw en de zon is gebaseerd op astrologische principes. Dit symbool combineert oude tradities uit Iran, Arabië, Turkse en Mongolië en werd vanaf de 12e eeuw een populair symbool. Afsaneh Najmabadi stelt dat dit zinnebeeld de Iraanse identiteit weergeeft daar het beïnvloed is door alle belangrijke historische culturen van Iran. De leeuw en de zon brengt symboliek van de Joden, Turken en het Zoroastrisme samen. Tot 1980 prijkte het op de Nationale vlag van dit land. De leeuw en de zon verwijst ook naar de Islamitische astrologie waar het sterrenbeeld de Leeuw gezien wordt als het 'huis' van de zon. Een idee wat zijn oorsprong gevonden heeft in het oude Mesopotamië. Anderen herkennen er de Zonnegod Shamash in, een godheid die vaak als leeuw wordt afgebeeld. Deze zelfde symboliek vinden we ook terug in de Egyptische tempel van Dendera.

De Lotus als symbool van de zon

3c7f2fe4bbddd63782653e6be32958b9.jpg

Iedere morgen begroet de waterlelie Nymphaea lotus Ra wanneer deze opkomt in het Oosten. De bloem opent zich zodra Sol zijn eerste stralen laat zien. De Zonnegod wordt in het Egyptisch dodenboek afgebeeld als een gouden jongeling die uit een blauwe lotus oprijst waardoor deze bloem wordt gezien als een symbool voor wedergeboorte. De Lotus wordt ook in andere culturen verbonden met de zon. Zo verhaalt men dat de Zonnegod Boeddha met het zetten van zijn eerste stapjes er een lotus ontsproot wanneer hij zijn voet neerzette.

Het Paard als zonnesymbool 

Vele zonnegoden laten zich vervoeren op een hemelwagen die voortgetrokken wordt door één of meer paarden. In talloze culturen verbindt men het paard met onze ster en is het een zinnebeeld voor vitaliteit, kracht, snelheid en mediator tussen hemel en aarde. In de mythologie wordt het paard een dubbele functie toegedicht en met het leven (de zon) en de dood (de maan) in verband gebracht. In Griekse mythen trekken witte paarden de zon langs zijn hemelbaan terwijl in een Germaanse vertelling van de Erlkönig het paard de drager is van de dood. Het paard Sleipnir van Donar bezit beide krachten: vruchtbaarheid en de dood. Elia wordt door een vurige wagen met dito paarden in de hemel opgenomen, terwijl de paarden in Openbaringen dood en verderf brengen.

Oudchristelijke schrijvers associëren met hoogmoed, wat nog te horen is in het gezegde: 'hoog te paard zitten' maar ook met wellust daar zij van mening waren dat paarden wellustig zouden hinniken bij het zien van een vrouw. Freud volgt dit min of meer met zijn idee dat de mens als berijder, zijn driften (paarden) in bedwang dient te houden.

Shen-Ring

De Shen-ring kent geen begin en geen einde en symboliseert het oneindige. De ronde vorm van deze ring bracht men ook in verband met de zonneschijf.

36258767484641dda0426d8a0ee2be55.jpg

Het AL-omvattende zonnesymbool : De Gevleugelde zon

9faa40f21fe3d7776924752d359461db.jpg

De gevleugelde zonneschijf vinden we in veel culturen terug en is te betitelen als één van de oudste symbolen welke wij terugvinden in de geschiedenis van de mensheid. De beeltenis wordt gebruikt om goden, maar ook vele hooggeplaatsten te symboliseren en wordt geassocieerd met goddelijkheid, koningschap en macht in o.a. Egypte, Anatolië, Mesopotamië en Perzië. 

Egypte en Perzië en de gevleugelde zonneschijf. Horus en Ahura Mazda

In Egypte symboliseert de God Horus de hemel. De zon en de maan zijn zijn ogen. Deze Godheid verbindt de eigenschappen van een god met de heerser over Egypte, de Farao. Men zag de Farao dan ook als een incarnatie van de Valkgod Horus. Horus zien we in de symboliek veelal afgebeeld als valk, maa35164d79fb42699de5f9c1498af3aab3.jpgr wordt ook geregeld afgebeeld als een gevleugelde zonneschijf.

Een zelfde soort symboliek vinden we terug in het zoroastrisme in de Godheid Ahura Mazda. Zijn naam betekent 'de ongeschapen schepper.' Hij wordt gezien als de allesomvattende hemelruimte, de zon en de maan zijn zijn ogen, Ahura Mazda staat voor licht en waarheid, woont in de hemel met zijn zeven onsterfelijke heiligen en wordt vaak als zon afgebeeld. In de grafkamer van de Perzische vorst Darius I is Ahura Mazda afgebeeld als een gevleugelde zonneschijf.

De gevleugelde zon representeert het 'ware licht'. De zon geeft lucht en levenskracht aan alle levende dingen. Zonder de zon kan er geen Zoon geweest zijn en zou er nooit een Jezus of Boeddha geweest kunnen zijn. Ook wijzelf kennen geen leven zonder deze zon. De gevleugelde zon staat voor de overwinnaar op de nacht en duisternis zoals Jezus, Lucifer of Horus als morgenster de voorboden zijn van het daglicht.

In de bijbel verwijst men ook naar deze gevleugelde zon zoals in Ruth 2:12: ' De heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht, moge je dat vergelden en je rijkelijk belonen.', in Mal 3:20: ' Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt.' en in Psalm 91:4: ' Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen.'

Het Magisch vierkant van de Zon in de toegepaste magie

048f16779b5162635ef98a59132698ee.jpgIn de krochten van tempels van de vrijmetselaars zoekt men naar het lichaam van Osiris en het figuurlijk of letterlijk opwekken hiervan. Sommige tempelkamers beschikken over prachtige details zoals te zien is op de afbeelding hiernaast. Een daklicht bestaande uit zes-en-dertig panelen welke samen een gestileerd Magisch 666 vierkant vormen. 36 panelen verwijzen naar de 36 decanaten waar de zon zich door beweegt. Rondom ziet men viermaal het symbool van de gevleugelde zonneschijf. Magiërs uit het oude Egypte gebruikten dezelfde symboliek om de zonnegod aan te roepen.

ac4844c36d139df3936c8165ca128ad1.jpgIn de toegepaste magie wordt dit magische vierkant van de zon geassocieerd met het binden en loslaten van de zonnegod Apollo/ Osiris.

Het magisch vierkant bestaat uit de getallen van 1 tot 36. Iedere rij , kolom of diagonaal geeft een totaal van 111. Het totaal van alle getallen in het vierkant is 666.

In de Kabbala correspondeert men iedere planeet met een getal, intelligentie en geest. De intelligentie van de zon noemt men Nakiel. De gematria van Nakiel is 111. De geest van de Zon noemt men Sorath, wat men gelijk stelt aan 666.

Besluit : De zon als de weg naar zelfverwerkelijking

Zoals er bij de Zonnegoden synchroniciteit te ontdekken is, is dat ook te vinden in de symbolen die men al sinds de oudheid gebruikt voor deze Godheden. De vraag rijst hoe het mogelijk is dat we identieke symbolen terugvinden bij volkeren waar wij van aannemen dat zij nooit in contact geweest zijn met elkaar. Was het wellicht in oude tijden mogelijk om op een andere manier met elkaar te communiceren of is het ontstaan van een dergelijk archetypisch beeld juist logisch te verklaren middels de theorieën van Jung?

De zon zien wij als een cirkel aan de hemel; men herkent de vier seizoenen, vier windrichtingen en voila het zonnekruis ontstaat in iedere uithoek op Mama Gaia.
Men ontdekt de 4 equinoxen en het transformeert in een achtspakig wiel dat in de Dharma van de Boeddhisten het 8-voudige pad symboliseert. Men adopteert symbolen of leent er hier of daar eentje en vult ze in in eigen verhalen, mythen en godheden. 

bbf5dcd4f835d5d289047c44d6c34b27.jpg

De mens is in het bezit van een ziel en die heeft de waardigheid van een Wezen wat in staat is met de Godheid bewust te zijn. 'Zo het oog met de zon samenhangt, zo de ziel met God.'

Als de nadruk in een religie bijvoorbeeld op de uiterlijke figuur Christus ligt dan projecteert men het archetype en blijft dit als factor in de ziel onbewust. Wanneer de onbewuste inhoud echter volledig is geprojecteerd is het uitgesloten er een betrekking met het bewustzijn mee aan te gaan zodat er geen deur meer open staat naar innerlijke beleving.

Het onbewuste personifieert zich en openbaart zich aan ons in beelden. Het onbewuste van de gemiddelde westerling is onontwikkeld gebleven. Er is een kerk en een bijbel maar geen innerlijke beleving. De ziel is als het oog en is er toe voorbestemd om het licht te aanschouwen. Het is nutteloos het licht te prijzen dan wel te prediken, terwijl men het niet kan zien. 

We begeven ons hier op het vlak van de psychologie wat we mogen zien als de 'wetenschap van de ziel. ' Hier maakt men geen onderscheid tussen verschillende religies maar onderbouwt men simpelweg de eenheid in verscheidenheid. Het archetype van de godheid wordt in het Westen als de Christusfiguur uitgebeeld en in het Oosten als Purusha en Boeddha. Jung noemt het archetype van de Godheid dan ook 'het zelf.' Jezus en Boeddha zijn hierin het meest ontwikkelde beeld van het Zelf, die absolute paradox van these, antithese en synthese. In het zelf zijn het goede en het kwade verenigt en gaan zij hand in hand zoals in het Yin en Yang symbool en het totaal van 666 van het magische zonnevierkant.

Zelfverwerkelijking, oftewel de opgang langs de zeven planeten naar de zon, een proces wat men in de alchemie 'solificatio' noemt betekent een terugkeer van de ziel naar en hereniging met de Zonnegodheid, waar men uit is ontstaan. En die kennis dragen we met ons mee want ons lichtlichaam Merkaba herinnert ons aan wat was, is en nog komen gaat..

29/11/2015 11:04

Reacties (4) 

30/11/2015 21:36
Wat een mooi en interessant artikel, ik sla deze op.
29/11/2015 13:00
Prachtig informatief artikel!
1
29/11/2015 12:44
Mooi stuk informatie. Prima artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert