De dagen van de week, de planeten en planeetgoden. In den beginne...

Door Lucifall gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

In den beginne waren astrologie en astronomie één..

De namen van de dagen van de week hebben een astrologische achtergrond. In oude tijden volgde men de standen van de planeten en sterren nauwlettend. Men was er van afhankelijk en kon ervan afleiden welk seizoen bijvoorbeeld in aantocht was.

b3e5d3a6ff47dcb485d0b48e8962ae8b.jpg

Waarneming met eigen ogen

Ieder zichzelf respecterende primitieve jager uit de oertijd richtte zijn aandacht geregeld op het allesomvattende hemelgewelf. Het waarnemen van de hemel was zelfs noodzakelijk voor het bestaan. De wisseling van de seizoenen werd gekenmerkt door de langste en de kortste dag en de tijdstippen waarop de dag en nacht even lang duurden. Hierdoor wist men een kalender voor de jacht en landbouw samen te stellen. De plaats van de zon en maan werden opgetekend of mondeling doorgegeven aan volgende generaties als onderdeel van de traditie van de stam.

In de loop van de tijd nam deze kennis steeds meer toe en werd ontdekt dat bepaalde verschijnselen aan de hemel samenvielen met speciale gebeurtenissen op Aarde. Hier verbond men weer bepaalde voortekenen aan. Zo werden bijvoorbeeld totale zonsverduisteringen of een bloedrood gekleurde maan geassocieerd met misoogsten en slachtingen. Geen stamhoofd waagde het dergelijke waarschuwingen te negeren.

c4ee151bc865008c4453bd0de410abdc.jpg

Fabelverhalen ontstaan

De hemel zou bevolkt worden door Goden, demonen en halfgoden. Steeds meer mythen over het hemelgewelf ontstonden. Ieder volk voegde een geheel eigen versie toe zodat uiteindelijk iedere cultuur een eigen hiërarchie van hemelwezens kende. Deze godheden zouden de mensheid observeren, manipuleren en beoordelen.

a2bb6a39eeac5b19b72aa91d12c7d777.jpgMensen gingen op vaste plaatsen wonen en het eerste wat men deed was tempels oprichten ter ere van de Goden en wel om deze gunstig te stemmen. De belangrijkste Goden kregen naamdagen. Er werden feesten gevierd ter ere van hen. Bij deze festiviteiten was het een gebruik dat er geofferd werd om de zon te steunen in zijn eeuwige strijd tegen het donker omstreeks de wintersolstice.

Men hoopte dan dat zij met rijke oogsten beloond zou worden. Overal op de wereld vinden archeologen verwijzingen naar dergelijke offers voor de Zonnegoden terug.

bb9beec9f2fa8e92af1d7a9cdb637e64.jpg

Beschaving neemt toe. Priesters vervolmaken kalenders..

De beschaving neemt toe en priesters nemen het voortouw om kalenders te vervolmaken. Hemelwaarnemingen werden meer en meer opgetekend en systematisch bestudeerd. Men ontdekte de sterrenbeelden die waarschijnlijk aanvankelijk alleen maar bedoeld waren om de waarneming te vergemakkelijken. Deze sterrenbeelden werden vervolgens weer geassocieerd met eigen mythologie. De zodiak werd ook gebruikt als achtergrondbaken voor de route van de zon, de maan en die vijf vreemde sterren die heen en weer dwaalden tussen hun statische broeders en zusters. Mettertijd kregen deze planeten en sterrenbeelden de status van Goden. Aan iedere godheid werden tenslotte archetypische symbolen toegekend.

71c689fc459cfe2be8a2835b6d9f88a8.jpg

Religie en de voortekenen uit het hemelgewelf

Een idee dat men in de hemel voortekenen kon waacb397fa9199dc326dec8ee548e5a4cb5.jpgrnemen werd wijdverbreid geaccepteerd en is uiteindelijk bijvoorbeeld ook opgetekend in de Bijbel. In Openbaringen 6:12 wordt naar dit zgn. Omen uit de hemel verwezen. Het zesde zegel wordt geopend en er kwam een grote aardbeving ; de zon werd zwart als een haren zak en de maan als bloed.

c91b16900a8a8e5c7a9b747e5b92c6de.jpgIn het hindoeïsme kennen we Kalki, die de eindtijd van het Kali Yuga zal inluiden. Deze godheid zal als ruiter op een wit paard of als wit paard zelf aan de hemel verschijnen met een vlammend zwaard. Dit wapen komt van de vuurgod Agni en wordt versterkt door de zonnegod Surya. De bron van al het kwaad op de wereld zal door hem gedood worden en een tijdperk zal ten onder gaan.

Deze Kalki wordt vergeleken met Jezus, die in het bijbelboek Openbaringen ook op een wit paard verschijnt. Men oppert zelfs dat het beeld van Jezus is afgeleid van die van Kalki. Een stelling die overigens door het christendom niet geaccepteerd wordt.

284013f0fa8559a140d8ceb9a8677e26.jpg

 

Zeven dagen en zeven antieke planeten

Een week van zeven dagen is in een groot deel van de wereld de gangbaar en daarom heden ten dage verkozen tot de internationale standaard, de ISO8601.

Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn in veel culturen respectievelijk verbonden met de Zon, de Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus. Deze zeven antieke planeten werden op hun beurt weer geassocieerd met verschillende goden.

Dit idee kan afkomstig zijn van de Babyloniërs, die rond 700 voor Christus de dagen van de week verbonden met de planeten. Toch zou dit idee evenzogoed zijn oorsprong gevonden hebben in het huidige India.

860c441d409b63a5a4fd1a1b9f4853bb.jpg

Eenheid in verscheidenheid.

Talrijke tradities hanteren deze correspondenties met de planeten en de dagen van de week.. Deze eenheid in verscheidenheid is uniek te noemen. Vele volkeren zouden volgens onze kennis van de geschiedenis immers nimmer contact gehad hebben met elkaar en toch verbindt men wereldwijd de dagen van de week met de zeven antieke planeten en wel veelal in dezelfde volgorde.

 

Zondag
Sol
Zon

Maandag
Luna
Maan

Dinsdag
Mars

Woensdag
Mercurius

Donderdag
Jupiter

 

Vrijdag
Venus

 

Zaterdag
Saturnus

 

Antiek

Grieks

ἡμέρα Ἡλίου
hêméra Hêlíou

ἡμέρα Σελήνης
hêméra Selếnês

ἡμέρα Ἄρεως
hêméra Áreôs

ἡμέρα Ἑρμοῦ
hêméra Hermoú

ἡμέρα Διός
hêméra Diós

ἡμέρα Ἀφροδίτης
hêméra Aphrodítês

ἡμέρα Κρόνου
hêméra Krónou

Latijn

dies Sōlis

dies Lūnae

dies Martis

dies Mercuriī

dies Jovis

dies Veneris

dies
Saturnī

Via de Griekse taal kwam deze naamgeving tussen de eerste en de derde eeuw terecht bij de Romeinen. Zij hanteerden tot die tijd, net zoals de Etrusken een week van acht dagen. De volgorde van de dagen werd Zon, Maan, Ares, Hermes, Zeus, Aphrodite en Cronos.

Middels het Latijn kwam 'dit systeem' terecht in andere talen van het zuiden en westen van Europa maar ook ver daarbuiten. De Spanjaarden brachten het vb. naar de Filipijnen waar men in talrijke dialecten aldaar de dagen van de week aanduidt als Dominggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes en Sábado.

3d19a0b12c4094361a9e71641a80627d.jpg

Ieder zijn eigen Goden.. Interpretatio germanica.

Ergens tussen de 3e en de 6de eeuw werd het systeem door de Romeinen geïntroduceerd in de Oud Duitse talen. De Germanen kenden aan de dagen hun eigen Germaanse Goden toe. ( Interpretatio Germanica)

Zondag werd verbonden aan de Godin Sunna, Maandag aan de God Máni, de personificatie van de Maan, Dinsdag aan de God Týr en werd de 'Dag van Mars.' Woensdag verbond men met de Germaanse God Wodan en Odin, donderdag (Donnerstag/ dag van de donder) met Thor en vrijdag met de Godin Frige en ook Freya. De Noorse naam voor de planeet Venus was Friggjrstjarna, de ster van Frigg. Zaterdag werd wel net zoals bij de Romeinen geassocieerd met de God Saturnus.

1195a7e1cc280da4e556588a24a718f5.jpg

Indiase astrologie

De Hindoes kennen een eeuwenoude kalender die beschreven wordt in de Rig Veda. Dit heilige boek zou duizenden jaren voor onze jaartelling geschreven zijn. Ook hier zijn alle dagen van de week verbonden met een planeet en een godheid.

1. Ravi vāsara (zondag) (Ravi = Zon) (Surya)
2. Soma vāsara (maandag) (Soma = Maan)
3. Mangala vāsara (dinsdag) (Mangal = Mars)
4. Budha vāsara (woensdag) (Budh = Mercurius)
5. Guru vāsara (donderdag) (Guru = Jupiter)
6. Shukra vāsara (vrijdag) (Shukra = Venus)
7. Shani vāsara (zaterdag) (Sani = Saturnus)

Deze indeling verspreidde zich in diverse Aziatische talen zoals in het Sanskriet, Hindi, Urdu, Burmees, Mongools, Javaans, Balinees, etc.

60709dc3e0b12effe5adef5c9bc47a55.jpg

Zeven dagen van de week en goden wereldwijd..
Wordt vervolgd met de artikelen:
Dagen van de week: Zondag en de zon
Dagen van de week: Maandag en de Maan
Dagen van de week: Dinsdag en Mars
Dagen van de week: Woensdag en Mercurius
Dagen van de week: Donderdag en Jupiter
Dagen van de week: Vrijdag en Venus
Dagen van de week: Zaterdag en Saturnus.

 

29/11/2015 10:42

Reacties (2) 

2
29/11/2015 13:06
Gelukkig is er al jaren een duidelijke scheiding tussen astronomie
( wetenschappelijke, zwaar, op wis en natuurkunde leunende wetenschap) en de zogenaamde astrologie.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert